Všeobecne záväzné nariadenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Všeobecne záväzné nariadenie[1][pozn 1] alebo skrátene nariadenie[2][3], skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Spojenie „všeobecne záväzné“ v názve je síce oficiálna súčasť názvu, ale je zavádzajúce, pretože všeobecne záväzné je aj nariadenie vlády (a pri širšom chápaní termínu nariadenie aj vyhláška, opatrenie atď.). Porovnaj článok nariadenie (právny akt).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Ústava SR - čl. 68, čl. 71
  2. PRUSÁK, Jozef. Teória práva. 2. vyd., dotl.. vyd. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2001. ISBN 80-7160-146-2. s. 193
  3. zákon č. 369/1990 Zb. -§2a