Všetkých svätých

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
O niekdajšej obci „Všechsvätých“, dnes časti obce Valaliky pozri Valaliky.
Fra Angelico, Kristovi predchodcovia so svätými a mučeníkmi, tempera na paneli, 20. roky 15. storočia, dnes: National Galery, Londýn

Všetkých svätých[1][2] (iné tvary: Sviatok všetkých svätých[3], Všetkých Svätých[4], Všech svätých[5] alebo Všechsvätých[6]) je kresťanský sviatok pripadajúci na 1. novembra, počas ktorého sa oslavujú všetci známi i neznámi svätci.[6][7]

Významný je najmä pre Katolícku cirkev, kde je prikázaným sviatkom.[1][8]

Na Slovensku je sviatok dňom pracovného pokoja.[2]

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Presný pôvod sviatku známy nie je. Prvá zmienka o sviatku podobného charakteru pochádza zo 4. storočia z hymny Efréma Sýrskeho, v ktorej píše o oslavovaní mučeníkov z Edessy – toto oslavovanie pripadalo na 13. mája.[9] Neskoršie zmienky z rôznych iných miest (i z Východu, i zo Západu) hovoria už o oslavovaní všetkých mučeníkov – tieto sviatky sa slávili v nedeľu po Turícoch.[9] V Ríme je zo 7. storočia tiež doložené oslavovanie všetkých mučeníkov, ktoré pripadalo na 13. mája, podobne ako pôvodný východný sviatok.[9]

Oslava sviatku Všetkých svätých, Cintorín Svätého Kríža, Gniezno, Poľsko, 2017

Priblíženie sa k dátumu 1. novembra podľa niektorých zdrojov nastalo za pontifikátu pápeža Gregora III., ktorý 1. novembra dal v Bazilike svätého Petra zasvätiť kaplnku na počesť „všetkých svätcov“.[7][10] Podľa odlišných zdrojov presný dátum zasvätenia však známy nie je,[9] iné zdroje hovoria o 12. apríli.[11] Definitívny presun sviatku na 1. novembra sa udial až za pontifikátu pápeža Gregora IV. v roku 835.[10]

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Sviatok Všetkých svätých je štátnym sviatkom alebo dňom pracovného pokoja v mnohých krajinách, najmä krajinách Západu ako Francúzsko, Rakúsko, Belgicko aj Slovensko.[12](s. 660 – 667) Oslavuje sa ale aj v niektorých afrických krajinách ako je napr. Pobrežie Slonoviny alebo Kongo.[12](s. 663 – 664)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b VRAGAŠ, Štefan. Všetkých svätých. In: Stručný katolícky teologický slovník. Ed. Ján Ďurica. Trnava : Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-7141-955-6. S. 981.
 2. a b § 2 z. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
 3. Halloween. In: Encyclopaedia Beliana. Zv. 5. Galb – Hir. Bratislava : Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, 2008. [Cit. 2023-11-02]. Dostupné online. ISBN 978-80-224-0982-7, 978-80-89524-30-3. S. 467.
 4. JAVOR, Ferdinand. Osobnosti Slovenskej liturgickej komisie a jej činnosť. In: Päťdesiat rokov liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 25. október 2012. Ružomberok : Verbum, 2013. 130 s. ISBN 978-80-8084-996-2. S. 34.
 5. Všech svätých. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok III. N – Ž. Bratislava; Praha : Litevna, 1932. S. 314.
 6. a b Všechsvätých. In: Slovník slovenského jazyka. Redakcia Š. Peciar. Zv. V. V – Ž. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965. Dostupné online. S. 185.
 7. a b All Saints’ Day. In: The Oxford Dictionary of the Christian Church. Ed. F. L. Cross; E. A. Livingstone. 3. Ed. New York : Oxford University Press, 2005. 1800 s. ISBN 978-0-19-280290-3. S. 41 – 42.
 8. HOLY DAY OF OBLIGATION. In: COLLINGE, William J. Historical Dictionary of Catholicism. 3rd Ed. Lanham : Rowman & Littlefield, 2021. 658 s. ISBN 978-1-5381-3018-6. S. 201 – 202.
 9. a b c d SMITH, C. et eds. ALL SAINTS, SOLEMNITY OF. In: New Catholic Encyclopedia. 2nd Ed. Zväzok 1. A – Azt. Washington; Detroit et al. : The Catholic University of America; Gale, 2003. 976 s. ISBN 0-7876-4005-0. S. 288 – 290.
 10. a b All Saints’ Day. In: Encyclopaedia Britannica [online]. [Cit. 2023-11-02]. Dostupné online.
 11. NOBLE, Thomas F. X. Images, Iconoclasm, and the Carolingians. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2009. 488 s. ISBN 978-0-8122-4141-9. S. 125.
 12. a b Holidays, Festivals, and Celebrations of the World Dictionary. Ed. Helene Henderson. 3rd Ed. Detroit : Omnigraphics, 2005. 906 s. ISBN 0780809823.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]