Veľkonočná vigília

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bohoslužba svetla
Procesia okolo kostola
Umelecký záber Obradu Svetla, keď si veriaci od Paškálu odpaľujú svoje sviece
Prázdna monštrancia

Veľkonočná vigília je v liturgickom kalendári noc medzi Bielou sobotou a nedeľou Zmŕtvychvstania Pána, Noc nocí alebo Matka všetkých vigílií, teda noc, kedy vstal z mŕtvych Ježiš Kristus.

Rímskokatolícka cirkev[upraviť | upraviť zdroj]

V rímskokatolíckej cirkvi je veľkonočná vigília samostatnou liturgiou, ktorá symbolicky pripomína a sprítomňuje Kristovo zmŕtvychvstanie. Táto bohoslužba má tieto základné časti:

 • Obrad Svetla
 • Liturgia slova
 • Liturgia krstu
 • Liturgia Eucharistie
 • Obrad vzkriesenia Pána

Časti liturgie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Príprava ohňa - Omša sa začína po západe slnka. Na vhodnom mieste mimo kostola sa pripraví oheň. Mal by byť taký, aby naozaj rozptýlil tmu a osvetlil noc. V kostole je zatiaľ tma.
 • Príprava kadidla a paškálu - Kňaz s asistenciou v tichosti príde k ohňu, tu pripraví slávnostnú veľkú sviecu - Paškál. Vyryje do nej symbol kríža, znaky alfa a omega a číslice aktuálneho roku, pričom rozpráva modlitbu. Potom do 5 bodov kríža vrýva 5 tymiánových hrudiek, čo je sprevádzané druhou modlitbou. Následne od ohňa odpáli paškál, uhlíkmi z ohňa sa však naplní kadidelnica.
 • Slávnostná procesia - Nasleduje slávnostný pochod kostolom, kňaz, alebo diakon nesie zapálený paškál a trikrát spieva stále vyšším hlasom „Kristus, Svetlo sveta.“ Veriaci odpovedajú „Bohu vďaka,“ pričom si od paškálu odpaľujú vlastné sviece.
 • Exsultet - Veľkonočný chválospev má byť vždy spievaný a to buď v dlhšej, alebo kratšej forme. Veriaci počas neho stoja so zažatými sviecami. Ak kňaz nie je dostatočne intonáčne schopný, možno túto úlohu zveriť inému posluhujúcemu - spevákovi (kantorovi)
 • 7 čítaní - Nasleduje bohoslužba slova. V nej je oficiálne 7 čítaní zo Starého zákona, po každom čítaní nasleduje responzóriový žalm a modlitba. Všetky tieto žalmy a odpovede ľudu sú stále bez zvuku organa. Z pastoračných, ako i časových dôvodov možno počet čítaní zredukovať, najmenej na 3, v krajnom prípade na 2. Nikdy však nemožno vynechať čítanie z knihy Exodus o prechode Izraelitov cez Červené more (tzv. Pascha - prechod).
 • Glória - Po siedmom čítaní s príslušným žalmom a modlitbou kňaz intonuje „Sláva Bohu na výsostiach“. Opäť sa ozýva organ svojim majestátnym hlasom, podľa zvyklosti zvonia všetky zvony a zvonce, po krátkej slávnostnej predohre veriaci pokračujú v speve Glória. Posluhujúci prinesie a na oltár položí sochu zmŕtvychvstalého Krista. To je Liturgické vzkriesenie.
 • Epištola - Nasleduje čítanie tzv. epištoly, je to ôsme čítanie dňa, z Nového zákona.
 • Aleluja - Po epištole kňaz (alebo spevák) intonuje slávnostné Aleluja graduale triplex (alebo simplex) trikrát, stále vyšším hlasom, veriaci odpovedajú. Nasleduje slávnostný žalm, ktorého responzum je trojité "Aleluja"
 • Evanjelium - Evanjelium o zmŕtvychvstaní Pána je posledným čítaním dňa. Má sa konať čo najslávnostnejšie (okiadza sa Lekcionár / Evanjeliár), miništranti so sviecami však neprichádzajú, lebo ich nahrádza Paškál. Toto evanjelium je vhodné aj spievať. Prednáša ho však vždy kňaz, alebo diakon
 • Homília - kázeň
 • Krédo sa v tejto liturgií vynecháva
 • Litánie k všetkým svätým - po krátkej výzve kňaza nasledujú litánie k všetkých svätým
 • Svätenie krstnej vody - kňaz špecifickou modlitbou a gestami posvätí vodu
 • Obrad krstu - nasleduje obrad krstu. Katechumeni sú vyzvaní, aby sa zriekli zlého ducha a vyznali vieru v trojjediného Boha. Následne sú pokrstení.
 • Obnovenie krstných sľubov - po posvätení vody nasleduje obnovenie krstných sľubov veriacich. Tento obrad je spojený s úplnými odpustkami
 • Kropenie svätenou vodou (Asperges) - po obnovení krstných sľubov sú veriaci kropení svätenou vodou. Spieva sa počas toho pieseň "Zrel som vodu"
 • Spoločné modlitby veriacich - Nimi sa končí liturgia krstu
 • Liturgia Eucharistie - koná sa ako pri bežnej sv. omši. Odporúča sa však použiť Eucharistickú modlitbu č. 1 s vlastnými vsuvkami pre tento deň. Súčasťou je aj prijímanie Eucharistie veriacimi.
 • Obrad vzkriesenia Pána - je špecifickým obradom iba pre Slovensko a niektoré okolité národy, vo svete tento obrad nepoznajú a omšu zakončujú ako každú inú omšu zvolaním "Iďte v mene Božom, Aleluja". Tento obrad pochádza z prastarej tradície prvopočiatkovej slovanskej cirkvi a je spojený s Ostrihomskou diecézou
 • Úvodné zvolania - Kňaz s vélom príde k oltáru, podvihne monštranciu a intonuje: „Vstal som zmŕtvych!“ a následne trikrát, stále vyšším hlasom: „Pokoj vám, Ja som to, aleluja!“ Veriaci odpovedajú: „Nebojte sa, aleluja!
 • Slávnostná procesia - Nasleduje slávnostná procesia , na čele s Eucharistiou v monštrancii a sochou Zmŕtvychvstalého. Do procesie sa odporúča zapojiť aj veriacim. Procesia sa väčšinou koná okolo kostola, pričom kňaz s monštranciou udeľuje požehnanie na všetky 4 svetové strany. Počas celej procesie sa spieva pieseň Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych (JKS 192)
 • Te Deum - po návrate do priestoru kostola kňaz položí monštranciu späť na oltár a vtedy nasleduje slávnostný spev hymnu Te Deum laudamus
 • Tantum Ergo a požehnanie - po skončení hymnu bezprostredne nasleduje spev Tantum Ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu), po nej kňaz udelí záverečné Eucharistické požehnanie.
 • Mariánska antifóna - počas ukladania Eucharistie do svätostánku sa spieva veľkonočná mariánska antifóna Raduj sa nebies kráľovná. Po jej skončení nasleduje krátke zvolanie
 • Záver - kňaz s asistenciou odchádza od oltára do priestoru sakristie. Je to záverečná časť celej slávnostnej vigílie.

Samotná vigília je najdlhšou omšou v celom liturgickom roku. Bežné trvanie so všetkými slávnostnými náležitosťami trvá cca 150 – 240 minút. Slávenie len omše, bez špecifických obradov veľkonočnej vigílie nie je dovolené.

V protestantských cirkvách je veľkonočná bohoslužba rozdelená podobne ako bohoslužba katolícka.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Velikonoční vigilie na českej Wikipédii.