Vedecký konsenzus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vedecký konsenzus je kolektívne posúdenie, zaujatie stanoviska a názoru výskumníkov v špecifickom vednom odbore v špecifickom momente. Vedecký konsenzus je určený zhodou názoru významnej väčšiny vedcov.

Konsenzus sa dosahuje prostredníctvom komunikácie na konferenciách, procesom publikácií a tzv. peer review procesom, v ktorom sa vedecké publikácie posudzujú a potvrdzujú viacerými rovnocennými vedeckými stranami, čím sú autori nútení dodržiavať vedecké štandardy. Na publikácie a ocenenia, ktoré neprešli týmto procesom, sa vo vedeckých a univerzitných kruhoch pozerá s nedôverou. V kontroverzných prípadoch sa k nemu dospieva hlasovaním.