Ventilátor (počítačový)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ventilátor na chladiči procesora

Počítačový ventilátor je elektromechanická súčiastka, ktorej účelom je zabezpečovať prietok vzduchu v počítačovej skrini a medzi rebrami chladiča. Vytvoreným tokom vzduchu nasáva do skrine chladný vzduch a vyfukuje teplý vzduch von zo skrine, respektíve ním ochladzuje rebrá chladiča.

Konštrukcia[upraviť | upraviť zdroj]

Počítačový ventilátor sa skladá z rotora (vrtuľa), statora (umiestnený na ráme) a napájacieho kábla. Ventilátor sa dá pripevniť k počítačovej skrini pomocou závitorezných skrutiek, ktoré sa (problémovo) skrutkujú do plastovej alebo kovovej konštrukcie ventilátora. Pre elimináciu vibrácií sa môžu použiť gumené skrutky alebo antivibračné podložky. Antivibračné podložky sa vyrábajú z mäkkých materiálov, ako napríklad guma alebo silikón. Podložky sa umiestňujú medzi plech skrine a rám ventilátora, čím eliminujú prenos vibrácií, ktoré by mohli rezonovať s plechom skrine. Keby bol ventilátor dlhodobo vystavený vibráciám, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Rozmery[upraviť | upraviť zdroj]

Počítačové ventilátory sa vyrábajú vo viacerých rozmeroch. Rozmer ventilátora sa určuje priemerom vrtule ventilátora a udáva sa v mm. Rozteč montážnych dier býva zvyčajne o 10 mm menšia ako priemer vrtule. Najpoužívanejšie rozmery ventilátorov sú 80 mm, 90/92 mm a 120 mm. Menšie ventilátory musia dosahovať vyššie otáčky ako väčšie ventilátory, no aj napriek tomu nie sú schopné dosiahnuť prietok vzduchu, aký majú väčšie ventilátory. Otáčky 80 mm ventilátorov pri štandardnom napätí (12 V) dosahujú hodnotu približne 1600 - 2000 ot/min (hodnota sa môže meniť vzhľadom na model a výrobcu). Väčšie ventilátory dosahujú pri štandardnom napätí (12 V) priemerné otáčky v rozmedzí 800 – 1200 ot/min.

Napájanie[upraviť | upraviť zdroj]

Ventilátor môže byť napájaný rôznymi konektormi, najčastejšie pomocou molex konektora, 3- alebo 4-pinového konektora. Štandardné napätie, ktorým sú ventilátory napájané, je 12 V. Pri tomto napätí dosahuje ventilátor najvyššie otáčky, z čoho vyplýva vyššia hlučnosť ale aj väčší prietok vzduchu.

Molex konektor[upraviť | upraviť zdroj]

Ventilátory, ktoré sú napájane pomocou Molex konektoru, sú napájané priamo zo zdroja a radia sa medzi lacné ventilátory. Tieto ventilátory sa nedajú automaticky regulovať, keďže sú napájané priamo zo zdroja, ktorého úlohou je držať stabilné a nemenné napätie na jeho výstupe.

Využitie: vytvorenie prietoku vzduchu v počítačovej skrini

2-pin konektor[upraviť | upraviť zdroj]

Takýto ventilátor je napájaný pomocou dvoch káblov, čierneho (uzemnenie - GND) a červeného (+12 V) kábla. V niektorých prípadoch môže chýbajúci tachosignál spôsobovať problémy s reguláciou rýchlosti, tá je ale stále možná prostredníctvom regulácie napájacieho napätia (DC regulácia)

Využitie: ochladzovanie grafickej karty a zdroja

3-pin konektor[upraviť | upraviť zdroj]

Ventilátory, ktoré sú napájané pomocou 3-pinového konektoru majú oproti 2-pinovému ventilátoru o jeden kábel viac, ten slúži na snímanie otáčok. Tento kábel má 3 pozíciu – čierny (GND), červený (+12 V), modrý alebo žltý (snímanie otáčok). Regulácia sa opäť vykonáva priamo zmenou napájacieho napätia.

Využitie: ochladzovanie grafickej karty, chladiča procesora, vytvorenie prietoku vzduchu v počítačovej skrini

4-pin konektor[upraviť | upraviť zdroj]

Sú napájané pomocou 4 káblov, pričom posledný slúži na zmenu otáčok ventilátora. 4-pinový konektor je spätne kompatibilný s 3-pinovým. Úlohou štvrtého vodiča je prenos PWM signálu smerom do ventilátora, tento signál slúži na regulovanie jeho rýchlosti. Nereguluje sa teda napájacie napätie, to je vždy plných 12V. Toto umožňuje regulovanie v širšom rozsahu otáčok (vždy však v závislosti od ventilátora) a taktiež nezaťažuje regulátor na doske (matičné dosky umožňujú DC reguláciu záťaže spravidla do prúdu 1A, no bez regulácie, čo je aj prípad PWM, umožňujú na jednom porte až 3A záťaž).

Využitie: ochladzovanie grafickej karty, chladiča procesora, vytvorenie prietoku vzduchu v počítačovej skrini

Navzdory všeobecnému presvedčeniu, vo všeobecnosti nie je problém zregulovať hociaký ventilátor, možnosti sú však vždy závislé od zariadenia, z ktorého bude ventilátor napájaný.

Regulácia[upraviť | upraviť zdroj]

Regulácia otáčok za minútu sa využíva na zníženie hluku, čím sa ale zníži prietok vzduchu, teda aj účinnosť chladenia.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]