Virilista

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Virilista je nevolený člen zboru s virilným (osobným) hlasom.[1][2] Napr. v Uhorsku išlo o osobu, ktorá získala členstvo v zastupiteľskom orgáne na základe toho, že platila vysoké dane.[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. „virilista“, Malá československá encyklopedie, VI. svazek Š – Ž (1. vyd.), Praha: ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd, 1987, str. 559, „nevolený člen určitého sboru s tzv. virilním (osobním) hlasem, jehož členství v tomto sboru bylo vázáno na určitý úřad nebo hodnost, např. členy č.[eského] zemského sněmu byli automat.[icky] arcibiskup pražský, č.[eští] biskupové, rektoři č.[eské] a něm.[ecké] univ.[sity] v Praze.“ 
  2. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „virilista“, Slovník cudzích slov : akademický (2., dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=virilista&s=exact&c=k135&cs=&d=scs, dost. 2022-04-01 
  3. Peciar, Štefan, ed. (1965), „virilista“, Slovník slovenského jazyka, V. V – Ž (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 104, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=virilista&s=exact&c=Xbe3&cs=&d=peciar 

Ďalšia literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Žaloudek, Karel; Hulicius, Eduard, edi. (2004), „virilista“, Encyklopedie politiky (3. preprac. a aktualiz. vyd.), Praha: Libri, str. 495, ISBN 80-7277-209-0