Vnútorný šikmý sval brucha

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vnútorný šikmý sval brucha (lat. musculus obliquus internus abdominis) je sval brucha, ktorý leží pod vonkajším šikmým svalom, ale smer jeho vláken vytvára s priebehom vonkajšieho svalu približne pravý uhol. Začína sa na slabinovom väze (ligamentum inguianale), hrebeni panvovej kosti (crista iliaca) a hlbokej fascii lumbálnej krajiny. Vlákna sa rozbiehajú kraniálne a ventrálne a upínajú sa na chrupky 10 až 12 rebra, aponeurózou do bielej čiary (linea alba) aj na sponu lonových kostí.