Vodný potenciál

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vodný potenciál je rozdiel medzi chemickým potenciálom vody na danom mieste (napríklad vo vakuole rastliny) [μv] a chemickým potenciálom čistej vody pri atmosférickom tlakuov].

Po zohľadnení parciálneho mólového objemu vody [Vv] je vodný potenciál daný vzorcom:

vodný potenciál = (μv - μov)/ Vv

Pojem sa používa tak pri osmotických javoch, ako aj pri javoch napučiavania.

Rastliny[upraviť | upraviť zdroj]

Vodný potenciál vyjadruje stav vody v rastline, t. j. saciu silu rastlinných pletív. Vykazuje vždy záporné hodnoty v jednotkách tlaku (Pa – pascaloch)

Čím je nižší vodný potenciál rastlín, tým je menej vody v pletivách a tým je ich sacia sila vyššia. To znamená, že v okolí rastiny je sucho.

Čím je vyšší vodný potenciál, tým je viac vody v pretivách a tým je menšia sacia sila, no osmotickým prijímom vody sa zväčšuje objem bunky (znižuje sa vodný potenciál), rozťahuje sa bunková stena, vzniká vnútorný tlak osmotickým prijímaním na bunkovú stenu nazývaný turgor.

Osmoticky napnutá bunka je turgescentná. To znamená, že je plne nasýtená vodou.

Význam v rastlinách je ten, že sacia sila bunky zaisťuje prúdenie vody v rastline.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]