Vonkajší šikmý sval brucha

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vonkajší šikmý sval brucha (lat. musculus obliquus externus abdominis) je rozsiahly plochý sval brucha: zaberá laterálnu a ventrálnu stranu brušnej dutiny. Odstupuje od vonkajšej plochy posledných 8 rebier. Odtiaľ postupujú svalové vlákna šikmo cez brucho. Horná a stredná časť vláken sa upína do širokej aponeurózy, ktorá pokrýva prednú brušnú stenu, dolná časť sa upína do labium externum cristae a aponeurózou do slabinového väzu (ligamentum inguinale). Slabinový väz (ligamentum inguinale) je šľachovitý pruh napnutý medzi predným horným bedrovým tŕňom (spina iliaca anterior superior) a lonovým hrbčekom (tuberculum pubicum).

Tento väz ohraničuje rozsiahlu štrbinu hiatus subinguinalis, ktorou prechádzajú z dutiny brušnej svaly, cievy a nervy na stehno.