Vorlon

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vorlon je prislušník fiktívnej mimozemskej rasy z vedecko-fantastického seriálu Babylon 5.

Sú jednými z Prvých, čo je zoskupenie starých rás, u ktorých sa ako prvých vyvinul uvedomelý inteligentný život. Vorloni sú v prítomnosti iných rás vždy odetí v špeciálnych odevoch. Na stanici Babylon 5 ich zastupuje veľvyslanec Kosh.

Domovská planéta[upraviť | upraviť zdroj]

O rodnom svete Vorlonov sa okrem jeho názvu (teda Vorlon) vie veľmi málo. Vzduch v kajute veľvyslanca Kosha je pre ľudí nedýchateľný, čo naznačuje, že atmosféra Vorlonu je do značnej miery odlišná od pozemskej.

Vie sa iba o dvoch ľuďoch, ktorí sa vybrali za hranice Vorlonského impéria a aj sa vrátili naspäť. Jedným z nich je Lyta Alexandrová, prvá nezávislá telepatka na Babylone 5. Po tom, ako raz vycítila ich prítomnosť („dotkla“ sa veľvyslanca Kosha), rozhodla sa ich opäť vyhľadať a tak sa vydala do vnútrozemia ich ríše. Tam ju Vorloni objavili a odviedli na ich rodnú planétu, odkiaľ sa vrátila ako asistentka oboch veľvyslancov. Divák sa neskôr dozvedel niečo málo z jej pobytu na tomto mieste, najmä skutočnosť, že Vorloni manipulovali genetickým materiálom mnohých rás v snahe vyšľachtiť telepatov, ktorých mohli použiť vo vojnách s Tieňmi.

Druhý dotyčný sa volá Sebastián, ktorý bol kedysi obávaným Jackom Rozparovačom. Vorloni ho v druhej polovici 19. storočia odviedli na svoju planétu, kde ho vyškolili za Inkvizítora. Aj keď Sebastián dúfal, že po storočiach služby a strastí ho konečne nechajú umrieť, nevie sa, čo sa s ním nakoniec po odchode Vorlonov stalo.

Anatómia a fyziológia[upraviť | upraviť zdroj]

Vorloni v prítomnosti iných rás vždy nosia špeciálny odev, aby zakryli svoju hmotnú podobu. Tvrdenie, že odevy sú vyvinuté na udržanie potrebných atmosférických podmienok, je v skutočnosti iba výhovorkou. Vorloni môžu prežiť v prostredí bez kyslíka aj dusíka, dokonca ani vákuum na nich očividne nemá nijaké nepriaznivé účinky. Jediným účelom ich odevu je ukryť ich skutočnú podobu pred ostatnými rasami.

Vorloni opúšťajú svoje odevy len za veľmi zriedkavých okolností. A keď sa tak stane, ostatné rasy ho vidia ako bytosť akoby vytvorenú z jasného svetla. To, že mnohé a možno všetky mladšie rasy považujú jasnú okrídlenú postavu za nadprirodzeného strážcu, je v skutočnosti výsledok dlhodobého vorlonského vplyvu. Napríklad pre človeka-kresťana môže Vorlon vyzerať ako archanjel Michal, Drazi pri pohľade na neho zazrie postavu zvanú Dro'shalla, Narn uvidí bytosť menom G'lan atď.

Po tom ako sa Londo Mollari, veľvyslanec Republiky Centauri, zahľadel na neodetého Vorlona, tvrdil, že nevidel vôbec nič. Tvorca seriálu, J. Michael Straczynski, povedal že „Londo videl to, čo videl.“ Nie je jasné, či to bol iba Londo, ktorý v dôsledku spojenectva s Tieňmi nič nevidel, alebo či Centaurovia vo všeobecnosti nie sú schopní vidieť Vorlonov, pretože na rozdiel od mnohých iných rás neboli pod rovnakým vplyvom.

Málo je známe aj o tom ako sa Vorloni v priebehu tisícročí vyvíjali. Napriek tomu, že niekoľkým ľuďom, ako napríklad Jasonovi Ironheartovi, ktorý bol silne pozmenený v dôsledku pokusov zo strany Zboru Psí, sa podarilo premeniť sa na bytosť z čistej energie, pričom normálne trvá milióny rokov, kým sa niečo také podarí celej rase. V seriáli je možné vidieť skutočnú podobu Vorlonov len raz, keď je veľvyslanec Ulkesh prinútený opustiť stanicu.

Vorloni sú v ponímaní ľudí takmer nezraniteľní, môžu lietať a dokonca prechádzať cez pevné predmety. Na druhej strane sú ešte stále čiastočne aj bytosťami z hmoty a keď sa tak rozhodnú, dokážu udierať iné bytosti aj za pomoci svojich tiel.

Existuje domnienka, že dýchajú zmes metánu, síry a oxidu uhličitého, ale pobyt mimo ich odevov v kyslíkatom alebo dusíkatom prostredí nie je pre nich buď vôbec, alebo len veľmi málo škodlivý. Obeh živín a tráviaca sústava je riadená „modrými bunkami“. Vorloni sú mimoriadne citliví na Florazín, ojedinelý jed pochádzajúci zo sektoru Damokles.

Podľa všetkého sa medzi sebou dorozumievajú telepaticky alebo nejakým zariadením zabudovaným v ich odevoch. Táto skutočnosť bola naznačená v celovečernom filme „Na začiatku“ a v románe „Snívanie v Meste Žiaľu“, keď sa k sebe Kosh a Ulkesh po krátkych prestávkach počas rozhovoru opakovane obracajú.

Mentálne schopnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Zdá sa, že Vorloni majú veľmi silné telepatické (prenášajú myšlienky) aj telekinetické schopnosti. Ich sila je dostatočná na vrhnutie dospelého muža o stenu a jeho uškrtenie. O Vorlonoch je tiež známe, že vstupovali do mysle spiacich bytostí a komunikovali s nimi. Schopnosť Vorlonov vsugerovať iným rasám ich vzhľad (aby napríklad ľudia videli anjela) je však pre nich vysiľujúca, obzvlášť ak sa ukážu viacerým rasám naraz. Veľvyslanec Kosh bol, po tom, ako ho videlo množstvo obyvateľov Babylonu 5, nútený dopriať si niekoľkotýždňový oddych.

O Koshovej smrti sa ostatní Vorloni dozvedeli okamžite, čo naznačuje, že vedomie celej rasy je nejakým spôsobom prirodzene prepojené. Ich následná reakcia, prisilná dokonca aj na ich pomery, odzrkadľuje ich pocit v tej chvíli – žiadny Vorlon nezomrel už veľmi dlhý čas. O ich intelektuálnych schopnostiach sa dá len polemizovať, ale dokážu od seba oddeliť časť svojej bytosti a uložiť ju v príslušníkovi inej rasy (John Sheridan v sebe istý čas nosil časť Kosha aj po jeho srmti).

Vláda[upraviť | upraviť zdroj]

Územie ich priestoru sa označuje ako Vorlonské impérium, aj keď sa nevie, či existuje niečo ako cisár Vorlonov. Známy je však riadiaci orgán zvaný Vrchné Velenie. Politiku Vorlonskej ríše možno označiť za prísnu v oddeľovaní sa od iných rás. Žiadna loď vyslaná do Vorlonského priestoru sa nevrátila. V hláseniach Vorlonskej vlády sa objavujú správy o tom, že došlo k nehodám, a zároveň rady, aby už k nim nikto žiadne lode neposielal.

Názory a spôsob myslenia[upraviť | upraviť zdroj]

Aj keď väčšina Prvých galaxiu dávno opustila, Vorloni ostali aby chránili a pomáhali mladším rasám. Dozerali na množstvo svetov, ktorých obyvatelia boli ich zjavom očarení a mnohí ich aj uctievali ako bohov. Tiene sa zhostili rovnakej úlohy, ale s úplne opačnou filozofiou. V ich spoločnom konflikte vystupujú Vorloni ako strana poriadku. Svojím konaním pripomínajú architektov – pomáhajú pri tvorbe spojenectiev, ostatných vedú k spolupráci a presadzujú vládu práva. Skutočnosť je však trochu odlišná, pretože zároveň všetkých nútia držať sa práve ich pravidiel a nikdy nespochybňovať ich autoritu. Celá ich filozofia je zosobnená v otázke „Kto ste?“ Často nazývaná aj ako Vorlonská otázka, táto jednoduchá veta pobáda k nazretiu do vlastného vnútra, k trpezlivosti a radí poznanie seba samého nad všetky osobné ciele. Vorloni objavujúci sa v seriáli pôsobia v rozhovoroch s mladšími rasami dojmom tajnostkárov, často z nich dostať len kratučké a nejasné frázy. Čas však plynul a v období, v ktorom sa seriál odohráva, už aj Vorloni aj Tiene dávno zabudli na pravú podstatu svojich cieľov. Pôvodným zámerom oboch bolo podporovanie rozvoja mladších rás, pričom tieto sa rozhodovali medzi poriadkom a chaosom. Konflikt sa však nakoniec premenil na snahu o ideologickú nadvládu prevahu namiesto vojenskej. Vorloni sa k mladším rasám začali správať ako k obyčajným pešiakom na šachovnici. Táto zmena sa po Koshovej smrti ešte viac urýchlila.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Pred nástupom ľudských dejín Pred viac než miliónom rokov sa Vorloni rozhodli zostrojiť skokovú bránu do miesta, o ktorom si mysleli, že je to Studňa duší, zdroj života. Brána neviedla do normálneho priestoru, ani do hyperpriestoru, ale do tzv. Tretieho priestoru. Tretí priestor bol však obývaný rasou obzvlášť agresívnych telepatov, ktorí predstavovali hrozbu dokonca aj pre Vorlonov. Zmyslom života votrelcov z tretieho priestoru bolo jednoducho „zničiť všetkých okrem seba.“ Telepaticky sa mnohých Vorlonov zmocnili, a aj keď sa Vorlonom v nadchádzajúcej bitke podarilo votrelcov zahnať naspäť za bránu, tým, ktorých konanie bolo ešte stále pod kontrolou cudzou kontrolou, sa podarilo bránu ukryť v hyperpriestore, dúfajúc, že neskôr sa budú môcť po ňu vrátiť.

Pred 10 000 rokmi Asi v tomto období odišla väčšina prvých za okraj galaxie s cieľom preskúmať veľkú prázdnotu, ktorá sa za ňou rozprestiera, a dať mladším rasám priestor pre slobodný vývoj. Niektorí z Prvých ostali, aby na mladšie rasy dozerali, kým nebudú dostatočne zodpovedné aby samostatne riadili svoj osud. Hlavnými patrónmi boli Vorloni a Tiene.

Spočiatku boli obe strany v rovnováhe, ale potom sa Vorloni začali miešať do genetického materiálu mladších rás, dúfajúc že sa vyvinú skôr k ich obrazu než k Tieňom. Manipulovaním s génmi sa Vorlonom podarilo pozmeniť spôsob, akým ich mladé rasy vnímali – ako anjelov a prorokov. Tiene, ktoré boli takýmto prístupom pobúrené, začali proti Vorlonom otvorený boj. Ostatní Prví, ktorí sa snažili konflikt urovnať (napríklad Pútnici zo Sigmy 957) nakoniec z bojov znechutene odstúpili.

Okolo roku 1260 n.l. Po dlhé storočia medzi sebou Tiene a Vorloni bojovali priamo. Od istého okamihu sa však rozhodli nechať mladé rasy bojovať v ich mene, snažiac sa takto dokázať na koho strane je právo. Začala sa Veľká vojna. Nie je jasné kedy presne sa boje odohrávali, ale odhad je približne tisíc rokov pred postavením stanice Babylon 5. Tiene stáli proti spojeným vojskám Vorlonov a niektorých mladších rás ako napr. Minbari. Spočiatku museli Vorloni dokonca poprosiť o pomoc aj ďalších Prvých aby postup Tieňov zarazili. Dokonca ani po skončení vojny nebolo jasné, či sú to Tiene alebo Vorloni, kto má pravdu. Napätie medzi Vorlonmi a Tieňmi však neutíchlo. Zatiaľ čo sa Tieňe odobrali na tisícročný odpočinok, Vorloni opäť začali pozmeňovať genetiku mladších rás v galaxii, čím stvorili telepatov, ktorých plánovali použiť v ďalšej vojne.

Roky 2260 – 2261 Posledná vojna s Tieňmi sa odohrala v roku 2261 a Tiene v nej bojovali proti spojeným silám Babylonu 5, Minbariom, Narnom, Lige nezávislých svetov a Rangerom. Vorlonské impérium spočiatku odmietalo poskytnúť pomoc spojencom, ale po smrti veľvyslanca Kosha a Sheridanovom odchode na Z`ha`dum sa rozhodlo, že jediným možným riešením je zničiť všetky planéty, ktoré kedy prišli do styku s Tieňmi. Po páde jedného zo svojich hlavných miest sa Tiene rozhodli pre rovnaké riešenie. Následné smrtiace útoky na planéty, ktoré mali niečo spoločné s ich protivníkmi si vyžiadali miliardy obetí. Sheridanovi sa podarilo vylákať obe vojská k priamemu stretu pri Corianne 6, kde spojené flotily mladších rás a zvyšných Prvých zničili Vorlonský Ničiteľ planét a ukázali, že už nepotrebujú opatrovníkov. Pri rozhodovaní sa či ich nechajú tak alebo úplne zničia, sa Tiene aj Vorloni rozhodli pre prvú možnosť a aj so zvyškom Prvých opustili galaxiu, aby sa opäť mohli stretnúť s dávnymi známymi za jej okrajom.

Po odchode Vorlonov Domovský svet Vorlonov ostal po ich odchode opustený, no jeho obranné systémy boli ponechané v pohotovosti a následne zničili niekoľko výprav, ktoré sa na planétu podnikli. Po Lyte Alexandrovej Vorloni odkázali, že ich svet nie je pre mladšie rasy a dostať sa k nemu bude pre nich možné až keď budú toho hodné, teda najskôr o milión rokov. Lyte pred odchodom tiež vsugerovali príkaz, aby zničila Z'ha'dum. Prostredníctvom ich odkazu odhalila Lyta v celovečernom filme Tretí priestor nebezpečenstvo objavenej skokovej brány a v piatej sérii seriálu rozpoznala vynález Tieňov, vďaka ktorému Drakhovia ovládali lode Centaurov. Nakoniec, v roku 2262 sa jej podarilo zistiť, že z nej Vorloni urobili najsilnejšiu telepatku, aká kedy existovala – ničivú zbraň, ktorú plánovali využiť proti Tieňom ako poslednú možnosť. Jedinými mocnejšími telepatmi ako Lyta boli Jason Ironheart, ktorý sa ale premenil na energetickú bytosť podobnú Prvým, a Kevin Vacit, bývalý riaditeľ Zboru Psí, ktorý v sebe nosil časť Vorlona. Približne milión rokov po udalostiach v seriáli sa ľudia vyvinuli v energetické bytosti podobné Vorlonom a opustili svoju rodnú planétu, ktorú pohltilo Slnko. J. Michael Straczynski naznačil, že tzv. „Nová Zem“ bol v skutočnosti pôvodný domovský svet Vorlonov.

Vesmírne lode[upraviť | upraviť zdroj]

Plavidlá Vorlonov sú z vyrobené z organickej hmoty a aspoň čiastočne uvedomelé. Materiál vonkajšieho obalu pripomína kožu, ktorá mení farby a je dostatočne priepustný na to, aby cezeň cestujúci mohli prejsť. Spomína sa tiež, že cestovné lode Vorlonov dokážu spievať, a na ostatné rasy pôsobia zvláštne upokojujúco. Skokové brány do hyperpiestoru si každá loď otvára sama a sú podobné tým, ktoré používajú mladšie rasy, ktoré si Vorlonskú technológiu pravdepodobne osvojili. Technológia Vorlonov bola použitá aj pri návrhu a zostrojení plavidiel typu Biela hviezda.

Cestovné lode

Cestovné lode sú najčastejšie sa objavujúcim Vorlonským plavidlom. Podľa údajov v počítačovej hre Into the Fire (Do ohňa) sú dlhé 131 m majú ťažkú výzbroj. Medzi loďou a jej majiteľom (pilotom) je silné puto. Keď je majiteľ v nebezpečí, loď sa sama pokúsi prísť mu na pomoc. Ak majiteľ umrie, loď vraj začne smútiť. Po Koshovej smrti jeho loď odviezla jeho pozostatky do neďalekej hviezdy, kde spolu s nimi zhorela. J. M. Straczynski poznamenáva: „Bola zostrojená pre Kosha, a ako Delennová vysvetľuje, nikomu inému by už neslúžila tak dobre, ak teda vôbec. Nič iné sa nedalo urobiť.“

Jednomiestne stíhačky

O Vorlonských jednomiestnych stíhačkách sa veľa nevie. V počítačovej hre mali dĺžku 25,5 metra. Z vonkajšieho pohľadu na nich nie je vidieť žiadne otvory pre vypúšťanie použitého paliva, takže sa zdá, že používajú akýsi druh gravimetrického pohonu podobný Minbariom. Ich koordinovaný útok v skupinách je veľmi účinný, dokážu zničiť aj väčšie bojové lode Tieňov. Na rozdiel od ostatných menších lodí v seriáli si jednomiestne stíhačky Vorlonov dokážu samé otvoriť skokové brány, čo u iných rás nie je bez materskej lode možné. Jednomiestne stíhačky majú k svojim pilotom oveľa slabšie puto ako cestovné lode.

Vlajkové lode

Tieto plavidlá sa tiež nazývajú Hviezdne krížniky a sú vraj dlhé asi 1300 metrov. Z taktického hľadiska sa prinajmenšom vyrovnajú obávaným útočným lodiam Tieňov. Je veľmi pravdepodobné, že nesú celú letku stíhačiek a podľa J. M. Straczynského je na palube plná posádka Vorlonov.

Ničitele planét

Ničitele planét sú najsilnejšou zbraňou Vorlonskej flotily. Tieto obrovské koráby, dlhé až 6,5 kilometra a sú schopné zničiť celú planétu. Nevie sa však, či planétu rozbijú na kúsky, alebo len vykynožia všetko živé na jej povrchu.

Biologické inžinierstvo Vorlonov[upraviť | upraviť zdroj]

Počas seriálu bolo viackrát naznačené, že Vorloni rôznymi spôsobmi zasahovali do biologického vývinu mladších rás, nevynímajúc ľudí, Minbariov, Narnov a Draziov. Najmarkantnejšie sa to prejavilo v skutočnosti, že každá z týchto rás vnímala Vorlona, ktorý opustil svoj oblek ako nejakú nadprirodzenú bytosť odvodenú z mytológie svojej rasy. Centaurovia, alebo aspoň Londo Mollari, nevidia pri pohľade na Vorlona nič, buď preto, že ich Vorloni takým spôsobom neovplyvnili, alebo iba Londov morálny stav mu to vtedy nedovoľoval. Ak sa Volroni rozhodnú poveriť predstaviteľov inej rasy nejakou úlohou, dokážu ich biologicky veľmi pôsobivo upraviť. Aby Lyta Alexandrová mohla bez problémov dýchať v prostredí kajuty Vorlonského veľvyslanca, prioperovali jej na krk žiabre. Narni to vraj dokážu tiež... Do mnohých bytostí uložia Vorloni časť zo seba, vďaka čomu môžu vlastne kamkoľvek nepozorovane cestovať bez akejkoľvek námahy. Jednou z nosných tém piatej série seriálu je zistenie, že svojimi experimentmi na druhých sa Vorlonom podarilo vytvoriť telepatov, ktorých plánovali využiť ako zbraň vo vojne s Tieňmi.