Wikipédia:Ázijský mesiac Wikipédie 2020

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ázijský mesiac Wikipédie 2020

Ázijský mesiac Wikipédie je každoročná medzinárodná súťaž Wikipédie zameraná na skvalitnenie spracovania ázijských tém v rôznych jazykových verziách Wikipédie. V každej zapojenej komunite prebieha v novembri jednomesačný internetový editačný maratón (online edit-a-thon). Cieľom je vytvárať nové články týkajúce sa Ázie.

Súťaž bola spustená v roku 2015 a každým rokom sa počet vytvorených článkov zvyšuje. Rovnako narastá aj počet jej účastníkov, pričom sa do súťaže každoročne zapájajú wikipediáni z nových regiónov a komunít. Za posledné štyri roky pridalo vyše 2 000 wikipediánov viac ako 28 000 článkov vo vyše 60 jazykových verziách Wikipédie.

V rámci priateľstva a kultúrnej výmeny s ázijskou komunitou Wikipédie získajú všetci účastníci súťaže, ktorí vytvoria aspoň štyri články, špeciálnu pohľadnicu Wikipédie od wikipediánskej komunity z Ázie.

Pripravte sa na prekvapenie! Nikdy neviete, ktorá komunita vám pošle pohľadnice! Wikipediáni, ktorí vytvoria najviac článkov na každej Wikipédii, budú ocenení čestným titulom „Ázijský veľvyslanec Wikipédie“ (Wikipedia Asian Ambassador).

Výsledky

Do súťaže bolo zapojených celkom 41 prihlásených článkov, z toho 34 článkov bolo akceptovaných v zmysle pravidiel.

 1. ScholastikosSVK – 14 bodov za 14 článkov,
 2. Robert Jahoda – 10 bodov za 10 článkov,
 3. Belisarius~skwiki – 6,5 boda za 7 článkov,
 4. Jetam2 – 4 body za 4 články (poznámka: porotca nehodnotil vlastné články, 0,5 boda udelený druhým porotcom sa rátal dvojnásobne),
 5. AdamGabSK (príspevky) – 1 bod za 1 článok.

Súťažiaci AlyArtvik (príspevky) a Karin Radáčiová (príspevky) boli bez bodového hodnotenia.

Pravidlá

V skratke: V priebehu 2. novembra až 31. decembra 2020 vytvárajte nové články týkajúce sa Ázie (ľudia, miesta, kultúra atď.). Minimálny rozsah článku je 3 000 bajtov a 300 slov. Nezabudnite na citácie (referencie) na použité zdroje. Zoznamy sa nepočítajú.

 • Článok ste založili vy (nerozširujete už existujúce články) medzi 2. novembrom 2020 00:00 UTC (resp. 01:00 SEČ) a 31. decembrom 2020 23:59 UTC (resp. 1. januárom 00:59 SEČ).
 • Článok by mal mať aspoň 3 000 bajtov a musí mať najmenej 300 slov. (Infoboxy, šablóny a pod. sa nezapočítavajú.)
 • Článok musí spĺňať kritériá významnosti.
 • Článok musí čerpať zo spoľahlivých zdrojov a musí obsahovať citácie (referencie) na použité zdroje. Sporné alebo kontroverzné tvrdenia v článku musia byť podložené overiteľnými zdrojmi citovanými v článku.
 • Článok nesmie byť čiste strojovým prekladom. Pokiaľ ide o preklad z inej jazykovej verzie Wikipédie, mal by byť poriadne preložený.
 • Článok nesmie obsahovať žiadne väčšie nedostatky (porušenie autorských práv, spochybnenie významnosti a pod.).
 • Článok nesmie byť zoznamom.
 • Článok by mal byť informatívny.
 • Článok by mal byť o hocijakej téme týkajúcej sa akejkoľvek ázijskej krajiny alebo Ázie ako takej.
 • Články prihlásené do súťaže organizátorom musia byť skontrolované ostatnými organizátormi.
 • Porotca alebo porotcovia z každej jazykovej verzie Wikipédie vyhodnotia, či články prihlásené do súťaže spĺňajú pravidlá súťaže v rámci ich jazykovej verzii Wikipédie.
 • Účastník súťaže, ktorý vytvorí štyri články, ktoré spĺňajú pravidlá súťaže, získa pohľadnicu Ázijského mesiaca Wikipédie (Wikipedia Asian Month) od jednej z ázijských komunít.
 • Ázijskí veľvyslanci Wikipédie (Wikipedia Asian Ambassadors) obdržia podpísaný certifikát od ázijských pobočiek Nadácie Wikimedia a dodatočnú pohľadnicu. Pre viac informácií pozri stránku Otázky a odpovede (Q&A).

Prihlásenie

Prihlásiť sa môžete počas celého trvania súťaže (pozri vyššie).


Prihlásenie článkov

Prihlasovanie článkov prebieha cez nástroj Fountain. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť článok pre prihlásenie vašich článkov.

Organizátori

Predošlé ročníky