Wikipédia:Žiadosť o komentár

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania

Táto stránka je súčasťou procesu riešenia konfliktov vo Wikipédii. Predtým než sem napíšete žiadosť, pozorne si prečítajte popis postupu. Ak vaša žiadosť nebude spĺňať všetky formálne náležitosti, niektorý zo správcov ju automaticky vymaže a jej obsah sa nebude zohľadňovať. Staré prípady si môžete pozrieť v archíve (Wikipédia:Archív žiadostí o komentár).

Stručný návod
 1. Dole do sekcie Zoznam riešených žiadostí vložte [[/Problém ktorý chcete riešiť]] a uložte stránku
 2. Po uložení sa tu objaví červený odkaz /Problém ktorý chcete riešiť, kliknite naň
 3. Napíšte == Problém ktorý chcete riešiť == a zdôvodnenie (použite štruktúru na príklade /Redaktor:Zlostník) a výsledok uložte.
 4. Odkaz vložte aj na Portál komunity: [[Wikipédia:Žiadosť o komentár/Problém ktorý chcete riešiť|Problém]].

Žiadosť o komentár slúži ako miesto, kde majú wikipediáni možnosť explicitne požiadať komunitu Wikipédie o vyjadrenie sa k existujúcemu sporu o článok, sporu na diskusných stránkach alebo k správaniu wikipediána.

Obsah článkov[upraviť | upraviť zdroj]

Každý môže navštíviť uvedené články a snažiť sa pomôcť dosiahnuť zhodu, pomôcť s formulovaním NPOV vyjadrení, prispieť nezaujatým pohľadom a podobne.

Žiadosti pridávajte do zoznamu na stránke Žiadosť o komentár. Žiadosť by mala obsahovať odkaz na relevantnú diskusnú stránku a stručné neutrálne vyjadrenie, o čo ide v spore. Neuvádzajte tu žiadne argumenty a pridané položky nepodpisujte.

Ukážka správneho postupu:

Správanie wikipediánov[upraviť | upraviť zdroj]

Táto sekcia slúži na diskusiu o správaní sa redaktorov, ktorí údajne porušili pravidlá a odporúčania Wikipédie. Širšia komunita wikipediánov tak má priestor na to, aby sa vyjadrila k nejakému správaniu, prípadne môžu wikipediáni navrhnúť, ako správanie konkrétneho redaktora zlepšiť. Predpokladá sa, že ak sa komunita zreteľne vyjadrí, že je pre ňu niečo neprijateľné, nebude sa redaktor takto opakovane správať.

Na pridanie žiadosti o komentár dodržiavajte prosím tento postup:

 • Už samotná žiadosť o komentár je dosť vážnym krokom v riešení konfliktov. Pridať sem žiadosť o komentár je prijateľné len vtedy, ak sa aspoň dvaja wikipediáni preukázateľne pokúsili riešiť rovnakú záležitosť dohodou alebo dohovorom na redaktorskej stránke alebo na diskusných stránkach. Pokus o dohodu sa musí týkať rovnakého typu jednania.
 • Ku každej žiadosti sa zriadi subsekcia v tejto sekcii, ktorá má (povinne) túto štruktúru:
  • Musí začínať stručným, maximálne neutrálnym popisom údajne nevyhovujúceho správania.
  • Je vhodné zaradiť konkrétne príklady (formou linkov do histórie rozdielov, diskusnej stránky a podobne).
  • Musí nasledovať odkazy na pokus o dohovor.
  • Nasleduje sekcia, kde môžu redaktori podpísať, že s vyššie uvedenou formuláciou problému súhlasia.
  • Nasleduje sekcia, kde má priestor na vyjadrenie komentovaný redaktor.
  • Nasleduje všeobecná diskusia.
  • Ak to povaha problému umožňuje, môže nasledovať návrh riešenia. Návrh môžu podpísať Wikipediáni, ktorí s ním súhlasia.

Zoznam riešených žiadostí[upraviť | upraviť zdroj]

Obsah stránok[upraviť | upraviť zdroj]

Správanie sa wikipediánov[upraviť | upraviť zdroj]

Ostatné[upraviť | upraviť zdroj]