Wikipédia:Filter úprav

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Filtre úprav

Filter úprav je nástroj, ktorý umožňuje nastaviť automatickú kontrolu úprav a v závislosti na ich povahe prípadne uskutočniť nejakú akciu.

Filter bol vyvinutý ako rozšírenie MediaWiki pod názvom Extension:AbuseFilter (doslova filter zneužití) a najprv nasadený na anglickej Wikipédii v marci 2009. Pretože sa od pôvodnej antivandalskej koncepcie posunul, je dnes obvyklejšie označovať ho ako filter úprav. Na slovenskej Wikipédii bol spustený v auguste 2011 a možnosť úpravy filtrov majú jej správcovia. Požiadavky na zmeny filtrov patria primárne do tunajšej diskusie, ale v prípade potreby bezodkladne vypnúť škodiaci filter, možno kontaktovať správcov aj inými cestami (nástenka správcov, IRC).

Filtre úprav tvoria dve zložky. Prvou je podmienka, pri ktorej má filter zapnúť. Ta môže byť pomerne zložitá a skladať sa z viac podpodmienok, napríklad môže byť vytvorený filter, ktorý reaguje na situáciu, kedy „používateľ s menej ako 500 úpravami“ „skúša presunúť“ „stránku s menom vyhovujúcim zadanému regulárnemu výrazu“.

Druhou je súbor akcií, ktoré sa majú realizovať. Úprava môže byť označkovaná (značky vidno v posledných úpravách a značka typu vyprázdnenie potom upozorňuje patrolu na podozrivú úpravu) alebo jej možno zabrániť (teda vôbec k nej nedôjde a história stránky zostane zachovaná v pôvodnom stave). Filter vie aj zablokovať alebo zbaviť práv správcu, ale tieto možnosti sú na slovenskej Wikipédii vypnuté. Jednou z najčastejších akcií je aj upozornenie používateľa pripravenou šablónou (napríklad že jeho prehliadač automaticky formátuje všetky čísla ako telefónne a mal by s tím niečo robiť).

Všetky zopnutia filtrov sú zaznamenávané a tieto záznamy by mali byť hlavným nástrojom pri ich tvorbe a ladení. Každý novo vymyslený filter by mal najprv pár dní bežať naprázdno, aby sa overilo, že spína len vtedy, keď má.