Wikipédia:Kaviareň/Rôzne/Archív 2019

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Na zmazanie[upraviť | upraviť zdroj]

Treba zmazať Redaktor:Portál/Novinky, pre filter sa to označiť nedá. Je to jedno z milión zbytočných presmerovaní. ktoré vytvoril jeden redaktor. --2a02:ab04:53f:2f00:2020:2150:45ba:1fe4 (diskusia) sa nepodpísal(a)

Yes check.svg Hotovo! --Pe3kZA 22:17, 10. december 2018 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Stránku Raft treba presunúť na Raft (videohra), slovo má viac významov, treba rozlišovačku.

Yes check.svg Hotovo! Potom bude treba opraviť linky.--Pe3kZA 22:46, 10. december 2018 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Treba zmazať: Redaktor:Sbaranek1/SanSan

Yes check.svg Hotovo! --Pe3kZA 15:56, 11. december 2018 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Mazanie „osirotených“ diskusií[upraviť | upraviť zdroj]

Zdravím. Viď Diskusia k Wikipédii:Kritériá na rýchle zmazanie#Osirotené diskusné stránky, zaujímal by ma názor ostatných na túto vec. --Teslaton (diskusia) 17:44, 14. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Niekoľko poznámok k biografickým článkom[upraviť | upraviť zdroj]

@Teslaton, Luppus, TomášPolonec, LacoR, Vasiľ, Pelex, Jetam2, Lalina: V poslednom čase som si všimol niekoľko sporných alebo potenciálne sporných bodov týkajúcich sa tvorby biografických článkov, preto pokladám za vhodné inicovať túto diskusiu. Konkrétne ide o tieto náležitosti:

 • 1) Lalina odstraňuje štáty z úvodu pokiaľ ide o územie dnešného Slovenska. Na jednu stranu chápem, že ide o pragmatický krok (zostručnenie úvodu a navyše čitatelia Wikipédie väčšinou zrejme poznajú tie miesta), na druhú stranu to vytvára nejednostnosť, pokiaľ pri územiach iných štátov štáty uvádzame. Tu mi napadajú ako možné východiská, že:
  • v úvode budeme dôsledne uvádzať údaje o narodení (príp. krste) a úmrtí v tvare: dátum, miesto (mesto, obec ap.), historický štát, dnešný štát („dnes Slovensko“),
  • v úvode budeme uvádzať len dátum narodenia (príp. krstu) a úmrtia a miesto, historický štát a dnešný štát budeme uvádzať len v infoboxe, pričom to bude vyžadovať, aby boli postupne doplnené infoboxy do všetkých článkov.
 • 2) Zdá sa mi, že v biografických článkoch je nadbytok wikilinkov, najmä ak ide o wikilinky na roky a dni. Osobne sa riadim pravidlom, že wikilink na rok a deň by mal byť pri osobnosti len v prípade, ak by (hoci len hypoteticky) mohol z daného roku smerovať wikilink na osobnosť. To sa teda týka napr. narodenia, úmrtia, nástupu do významnej funkcie (napr. inaugurácia za profesora, ujatie sa mandátu poslanca) alebo inej významnej udalosti (napr. vynález, dôležitý vedecký koncept).
 • 3) Uvádzanie národnej príslušnosti v úvode, najmä v spojitosti s wikilinkom. Vo viacerých článkoch je to pri osobnostiach slovenskej národnosti (etnickej príslušnosti) žijúcich pred rokom 1918 (resp. 1993) písané štýlom „...bol [[Slovensko|slovenský]] spisovateľ...“; pritom článok Slovensko sa týka súčasného štátu. Preto:
  • podľa mňa by sa preto malo odkazovať na článok o etnickom národe, tzn. napr. „...bol [[Slováci|slovenský]] spisovateľ...“; Odkazovať na článok o štáte je vhodné, pokiaľ išlo osoba bola danej štátnej príslušnosti (štátneho občianstva),
  • pri osobnostiach z územia dnešného Slovenska žijúcich pred rokom 1918, ktorých etnická príslušnosť nie je známa, by sa malo uvádzať štýlom: „...bol [[Natio Hungarica|uhorský]] spisovateľ...“, príp. „...bol [[Uhorsko|uhorský]] spisovateľ...“ (obdobne pri období 1918 – 1992: „...bol [[Česko-Slovensko|česko-slovenský]] spisovateľ...“).
 • 4) Trochu je problém so skracovaním názvu Slovenskej republiky rokov 1939 – 1945 v infoboxoch. Do prijatia ústavy 21. júla 1939 je v poriadku uvádzať „[[Slovenská republika (1939 – 1945)|Slovenský štát]]“, pre nasledujúce obdobie existuje niekoľko možných riešení:
  • [[Slovenská republika (1939 – 1945)|Slovensko]],
  • [[Slovenská republika (1939 – 1945)|SR]],
  • [[Slovenská republika (1939 – 1945)|Slovenský štát]],
  • [[Slovenská republika (1939 – 1945)|vojnová SR]].
Prvé dva spôsoby zápisu môžu byť mätúce, keďže sú ľahko zameniteľné so súčasným štátom, tretí je pragmatickým, no nie najpresnejším riešením (keďže išlo o názov štátu do 21. júla 1939), štvrté mi osobne pripadá najmenej problematické (niekto môže mať námietky voči prívlastku vojnová, ale nejako ten štát odlíšiť treba).
 • 5) Pri Československu/Česko-Slovensku predpokladám, že nie sú námietky voči tomuto spôsobu zápisu:
  • [[Prvá česko-slovenská republika|ČSR]],
  • [[Druhá česko-slovenská republika|Č-SR]],
  • [[Tretia česko-slovenská republika|ČSR]],
  • [[Česko-Slovensko v rokoch 1948 až 1989|ČSR]] – používať len pre obdobie do 11. júla 1960,
  • [[Československá socialistická republika|ČSSR]],
  • [[Česko-slovenská federatívna republika|ČSFR]],
  • [[Česká a Slovenská Federatívna Republika|ČSFR]].
 • 6) Pri území Uhorska:
  • [[Uhorsko]] (do roku 1526),
  • [[habsburská monarchia]] (1526 – 1804) – alebo naďalej používať Uhorsko?,
  • [[Rakúske cisárstvo]] (1804 – 1867),
  • [[Rakúsko-Uhorsko]] (1867 – 1918).
Hypoteticky by to bolo možné pre obdobia 1526 – 1918 zapisovať aj štýlom „[[Uhorsko]], [[habsburská monarchia]]“.

Zatiaľ toľko, nech to poslúži aspoň ako úvod k diskusii o zjednotení formy biografických článkov, ktorej výsledkom môže byť napr. prijatie konvencie.--Lišiak(diskusia) 10:25, 22. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Lišiak: Podľa dohody sa v úvode u českých a slovenských obcí štáty nepíšu.--Lalina (diskusia) 12:09, 22. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lalina: To nepopieram (zrejme som tú dohodu nepostrehol), len to podľa mňa nie je systémové riešenie (netvoríme vlastivednú encyklopédiu), teda by takýto prístup bolo treba uplatniť paušálne.--Lišiak(diskusia) 12:20, 22. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lišiak: Je to pochopiteľná výnimka len pre tieto dva štáty. U ostatných treba všetko písať aj do úvodu. Spoliehať sa na IB nedá. Vidím to na cs wikipédii, často majú v IB nezmysly z wikidát.--Lalina (diskusia) 12:42, 22. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lišiak: Zdravím, ja osobne zdieľam podobné názory ako Lišiak, čo sa týka tejto témy. Hlavne čo sa týka prvého a druhého bodu, príde mi nezmyselné písať štát narodenia a úmrtia v texte, potom je ten úvod často strašne dlhý, pričom v infoboxe je na to samostatná odrážka. Ďalej čo sa týka wikilinkov, tiež si myslím, že je zbytočné dávať odkazy na všetky roky, často mi to príde len ako z núdze cnosť, kedy na iné slová v texte sa link nehodí. V kadom prípade malo by to byť jednotné lebo mám pocit, že v každom druhom članku sú údaje napísené inou formou.--Georgeo88 (diskusia) 15:55, 22. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Tie linky majú dve podstatné výhody - pri čítaní nie je vďaka nim článok len je čierna masa a pomáha to pri orientácii aj pri editácii. Na cs wiki (vraj) upustili od linkovania rokov, ale pri tom majú 3x rovnaký link v 4 vetách za sebou. A ako som už spomínala, na IB z wikidát sa nedá spoliehať, je tam kopa chýb, takže jednoznačne treba údaje aj na začiatku článku. Odkazy nie sú žiadny zásadný problém, stačí neopakovať x-razy ten istý link a hlavne nedávať ich v angličtine.--Lalina (diskusia) 19:11, 22. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
IB sa tu ale netvoria automaticky podľa Wikizdrojov (ktoré sú same o sebe problematickým projektom), to už je na zodpovednosti redaktora, aby si skontroloval údaje, ktoré napr. prepisuje z inojazyčnej Wikipédie. Napr. ja dávam referencie aj do IB, pokiaľ sa daná informácia neopakuje v texte (napr. národnosť, príbuzní a rodinní príslušníci).
Čo sa týka wikilinkov, tam mi ide hlavne o to, aby sa neodkazovalo na úplné banality, čo sa týka najmä rokov a dní. Stačí, aby si redaktor položil otázku, či sa dá príslušná informácia zahrnúť do článku o roku (dni) a pokiaľ je odpoveď nie, wikilink je zbytočný. Áno bude odpoveďou pri narodení (príp. krste), úmrtí a významnej udalosti, ktorá sa dá zapísať do kapitoly Udalosti v článku o roku (dni). Príliš veľa wikilinkov na banality vytvára vizuálny smog a rozptyľuje čitateľa.--Lišiak(diskusia) 20:25, 22. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Tuto súhlasím s Lišiakom.--Jetam2 (diskusia) 20:27, 22. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lišiak: Z môjho pohľadu je trochu problém v tom, že dopĺňanie wl. na dátumy (a roky, desaťročia, storočia) mám ako súčasť štandardnej strojovej normalizácie biografie (pr.: [1][2]), ktorú som používal nejaké roky dozadu hromadne plnoautomaticky (pretože pri vtedajšom stave náležitostí v biografiách to bolo najschodnejšie), dnes už hlavne poloautomaticky tak, že si nechám strojovo prežuť obsah biografie, v ktorej idem niečo editovať a následne si výstup ešte ručne upravím. V každom prípade selektívne manuálne odstraňovanie wikiliknutých dátumov by bol dosť opruz... Fakt je až taký problém, keď sa wikilinknú paušálne? --Teslaton (diskusia) 20:32, 22. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Roky sa začali vo veľkom dopĺňať automaticky z OSUDU, a od vtedy sa to začalo takto používať. Je to samozrejme blbosť, v článkoch chýbajú wikilinky na mestá, osobnosti... hlavne že tam sú zvýraznené všetky roky.--2A02:AB04:53F:2F00:D66:C7F9:1473:9E29 20:39, 22. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
„Samozrejme blbosť“ to paušálne nie je, dá sa podľa toho zhruba zorientovať, čo sa v danom roku dialo, tzn. beriem to tak, že to poskytuje nejaký kontext, ktorý čitateľ môže alebo nemusí využiť. --Teslaton (diskusia) 20:41, 22. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Samozrejme ako v tom druhom príklade tu - OSUDU to blbosť je. Nie sú tam wikilinky na nič len na všetky roky.--2A02:AB04:53F:2F00:D66:C7F9:1473:9E29 20:45, 22. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Mne osobne to neprekáža ani tam (je to aspoň konzistentné a nesubjektívne – nemusím ja subjektívne rozhodovať, aký rok považujem za dostatočne súci na wl. a aký už nie + teda sa to dá pri takom poňatí automatizovať), akurát teda samozrejme má to byť ideálne wikifikované komplet, nie len roky. --Teslaton (diskusia) 20:49, 22. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Dve otázky ohľadom referencií[upraviť | upraviť zdroj]

Zdravím redaktorov. Mám dve otázky ohľadom referencií:

 1. Mnohé stránky, ktoré používam ako zdroje do článkov, majú svoje informácie rozdelené do niekoľkých podstránok s rozličnou url. Kvôli rozličnej url však každú musím vkladať ako osobitnú referenciu (alebo nemusím? Neviem o inej možnosti). Tým však vzniká falošný dojem, že článok má bohaté zdroje, hoci zakaždým ide iba o jeden pohľad jedného autora, ktorý nie je v jednej referencii len vďaka tomu, že má text rozhádzaný po viacerých stránkach. Príkladom je článok Opportunity, ktorého polovica referencií cituje len pána Havlíčka. Je to takto OK? Nikto to síce ešte nevytkol, ale pre istotu sa pýtam. A keď už som pritom, čo jej tlačená obdoba, citácia rozličných stránok jednej knihy? Toto riešim pre zmenu jednou referenciou, v ktorej nešpecifikujem čísla strán.
 2. Citovanie Wikipédiou. Máme článok o osobnosti, ktorá bola zároveň Wikipédistom, napríklad Antonín Vítek. Ak by som chcela viac rozpísať jeho wikipédistickú činnosť, jej najspoľahlivejším zdrojom je Wikipédia samotná. Je však možné citovať vo Wikipédii Wikipédiou aspoň ak ide o témy priamo z Wikipédie? Alebo smú byť len referencie, v ktorých túto wikipédistickú činnosť rozoberá iné médium? A čo redaktorské počítadlá ako možná referencia?

--Eryn Blaireová (diskusia) 10:56, 23. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ahoj.
 1. Je to tak úplne OK (ktokoľvek príčetný z metadát vidí, že sú to citácie jedného zdroja). Pri webových zdrojoch v niektorých prípadoch môže byť vhodnejšie linkovať centrálnu stránku/index (keď napr. hrozí, že budú deep linky nestabilné, bez poriadneho kontextu a pod.), vo všeobecnosti sú ale konkrétne lepšie.
  Čo sa týka citácií rôznych strán jednej publikácie, ideálne sú na to harvardské citácie – tie umožňujú uviesť jeden odkaz na publikáciu a k nemu N skrátených odkazov na konkrétne strany. Pre príklad stačí pozrieť nejaký dlhší čl., kam prispieval Lišiak, napr. Sečovce...
 2. Tam, kde je to relevantné (pojednania o samotnej Wikipédii, redaktoroch a pod.), je to podľa mňa OK – ide o citovanie „metainformácií“ o projekte/prispievateľovi, nie citovanie samotného obsahu encyklopédie. Trebárs v čl. Slovenská Wikipédia som rovnako časť informácií dokladal internými projektovými zdrojmi.
--Teslaton (diskusia) 11:10, 23. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Nahrádzanie urgentov zrýchleným mazaním[upraviť | upraviť zdroj]

(presunuté z Wikipédia:Nástenka správcov#Libor Milian --Teslaton (diskusia) 21:33, 23. január 2019 (UTC))Odpovědět[odpovedať]

Prečo tu je ešte tento článok? Bola to číra katastrofa od začiatku, malo to byť hneď zmazané. Úpravy to nijako nezlepšujú, len čiastočne vizuálne.--Lalina (diskusia) 18:39, 23. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Keď raz niečo dostalo lehotu v rámci procedúry urgentu, je nanajvýš korektné nechať ju už dobehnúť, nemeniť to ad-hoc počas nej na technické mazanie. --Teslaton (diskusia) 18:41, 23. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Nekorektné je opakované odstraňovanie údržbových šablón autorkou. Ak by tam boli aspoň nejaké úpravy k lepšiemu, tak by sme sa mohli baviť o ne/korektnosti, ale tak to nie. Divím sa, že mi ten článok unikol, ale ešte viac, že tam Pe3kZa hneď nedal ZL, iné tam nikdy nepatrilo. ZL dal 20. januára @Exestosik: , autorka ju opakovane odstránila. Toto je učebnicová ukážka toho čo sem nepatrí a čo je na ZL.--Lalina (diskusia) 18:57, 23. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
To nekorektné nepochybne rovnako je, ale je to iná vec. Jeden aspekt pri urgentoch je, sprosto povedané „nesrať si [ako celok] do huby“ – tzn. keď raz pri nejakom čl. vyhlásime (a je jedno, kto z nás), že mu plynie 14-dňová lehota, tak nemôže iný o 3 dni na to prísť a vraziť tam ZL. To pôsobí ako čistá svojvôľa (bez ohľadu na charakter článku a niečie kvalifikované odhady jeho šancí na zlepšenie). --Teslaton (diskusia) 19:05, 23. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Súhlasím. Treba nechať konzistatne.--Jetam2 (diskusia) 19:08, 23. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Pripájam sa. -OJJ 19:10, 23. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ešte raz, kolegovia - ako prvé bolo ZL, ktoré autorka niekoľko razy zmazala. Takže konzistentne to malo byť zmazané. A ešte taký "detail" - takýmto prístupom znižujeme latku kvality. Urgenty som sledovala, ale od istej doby sú tam katastrofy, nie články. Prílišná benevolencia sa nevypláca.--Lalina (diskusia) 20:29, 23. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Lenže ZL nie je zviazané so žiadnou lehotou, urgent je. A keďže OJJ tam urgent (v stave bez prítomnosti ZL) 20. januára vložil [3], nie je v poriadku keď 23. januára niekto príde a nahradí ho ZL. Ak by k tej náhrade došlo bezprostredne (tzn. rádovo minúty/hodiny a bez existujúcich medziľahlých pokusov o úpravy čl.) po vložení ugentu, je to ešte snáď obhájiteľné, ale takto počas tej lehoty už nie.
Nemá to nič spoločné s benevolenciou ani znižovaním latky čohokoľvek – ak ten článok na konci lehoty stále nebude spĺňať minimálne kritériá, bude zmazaný. --Teslaton (diskusia) 20:42, 23. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ale má, takýchto otrasných urgentov pribúda.--Lalina (diskusia) 21:12, 23. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Hm, nástenka by nemala byť na diskusiu. Presunúť do Krčmy? Nemyslím, že niečo strácame ponechaním urgentu.--Jetam2 (diskusia) 21:18, 23. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Jetam2: Ponechaním urgentu nič, katastrofy áno.--Lalina (diskusia) 21:26, 23. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Takto to po 3 dňoch urgentu skutočne nie je dobrý nápad to meniť na rýchle zmazanie (možno to nejakou náhodou dá autor do poriadku), ale v prvom rade to malo byť zmazané hneď ako som to označil na ZL - ten článok bol v horšom než zlom stave. --Exestosik (diskusia) 23:05, 23. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Pridávanie prekladov neozdrojovaných článkov z českej Wikipédie[upraviť | upraviť zdroj]

Všimol som si, že ešte stále pretrváva trend prekladania takých článkov z českej Wikipédie, ktoré buď vôbec neobsahujú citácie alebo v tom majú značné medzery (napr. jedna citácia na jednu vetu a niekoľko ďalších viet bez citácie). Nebudem menovať konkrétne príklady (myslím, že to nie je nutné). Bolo by vhodné sa zamyslieť nad tým, či to obohacuje slovenskú Wikipédiu. Beztak do tých článkov potom treba doplniť zdroje, čo často znamená kompletne ich prepracovať. Myslím, že na preklad z českej WIkipédie sa dajú vybrať podstatne kvalitnejšie články (cs:Wikipedie:Nejlepší články, cs:Wikipedie:Dobré články).--Lišiak(diskusia) 15:05, 26. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Tiež som sa na to snažil viackrát upozorniť. Pridávať preklady, ktoré nemajú zdroj ani v pôvodnom jazyku za kóšer nepovažujem.--Jetam2 (diskusia) 15:08, 26. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Jeden čas to tu kontrolovali všetci do jedného a dávali šablóny. Možno dva roky. Potom sa na to skoro všetci vykašľali. A nečudujem sa, lebo hádať sa každý druhý deň s niekým kvôli tomu, že sa mu niečo ide zmazať, nie je práve najzmysluplnejšia činnosť. Na druhej strane to potom dopadá tak, že raz za mesiac sa náhodne niekomu dá šablóna a ostatní majú šťastie a prejde im to. Tak sa treba rozhodnúť, čo teda platí, a nie podľa počasia a nálady. 2A02:AB04:3C0:6D00:B97F:C291:AB30:C3F3 15:13, 26. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
No, když si otevřu skrze náhodné články některé české a slovenské stránky, tak jsou to většinou neozdrojované výhonky nebo překlady. :-) Spíš se mi zdá, že jsou zdroje často doplněny jako literatura, než jako řádkové reference (asi lidi neumí nebo co). Každopádně něozdrojované články nepřekládat. -OJJ 15:59, 26. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
P. S.: @Lišiak: Domnívám se, že WAM ukázal, že jde napsat normální informačně hodnotný článek, který nemusí být hned s hvězdičkou, a který může posloužit lidem. Otázkou je, co některé lidi omezuje to tak dělat.
@OJJ: Súhlasím, články z WAM môžu slúžiť ako pozitívny príklad. Mám pocit, že redaktori niekedy chcú narýchlo doplniť do slovenskej WIkipédie heslo, ktoré tú chýba a česká Wikipédia je jazykovo i inak najbližšie. Bohužiaľ, niektoré články bez zdroja sa na českej (ale často aj na slovenskej) Wikipédii zdajú byť písané štýlom „ľudová tvorba“ (ako to tu ktorýsi redaktor pomenoval), no aj pri kvázi banálnych témach sa po konfrontácii so zdrojmi môže ukázať, že realita je komplikovanejšia než si takýto „ľudový“ autor myslel. A pokiaľ niekto zdroje zamlčí, tak to je ešte väčší prúser.
Myslím, že umiestňovať do týchto článkov šablónu {{Bez zdroja}} či rovno {{Urgentne upraviť}} bude nevyhnutné, ak má kvalita Wikipédie napredovať. S absenciou riadkových referencií tu tiež bývajú problémy, ale pokiaľ sú zdroje citované aspoň ako použitá literatúre dole, stále je to o dosť lepší prípade než žiadne či chýbajúce citácie.--Lišiak(diskusia) 16:11, 26. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lišiak: Překlady cs>sk, sk>cs vidím celkem často. Největší chyba Wikipedie je, že články o nejznámějších tématech jsou mnohem horší než o těch méně známých, protože tato témata byla dříve založena, tím pádem v době, kdy csw a skw neměla taková pravidla na obsah. No a místo vylepšování se to nechává jak to píšeš ty. Srovn. před>po.---OJJ 16:21, 26. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
A ještě ohledně nových článků, proto jsme snad zakládali taky sdílený disk s literaturou. ---OJJ 16:22, 26. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@OJJ: No čakal som, že bude väčší záujem o zdieľaný disk, hlavne zo strany redaktorov, ktorí majú problém so zdrojovaním. Čo sa týka tvorby článkov, mne sa pozdáva názor Jana Sokola na priority Wikipédie: „1) aby tu bylo heslo s rozumným obsahem; 2) aby v něm nebyly hrubé chyby; 3) aby obsahovalo odkazy na web nebo literaturu, kde se člověk dozví víc.“--Lišiak(diskusia) 23:03, 26. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Realita je taká, že časť ľudí, aj „staršej gardy“ tu dodnes nie je stotožnená s tým konceptom, že je encyklopédia terciárny zdroj, kde by tvrdenia mali byť podľa niečoho a teda doložené (sekundárnymi a priárnymi) zdrojmi. Tzn. že nejde o „voľnú tvorbu“. Považujú to celé len za zbytočný opruz, stačí keď text, čo niekde nájdu, zhruba dáva zmysel a vyzerá, že by informácie ev. „mohli byť pravdivé“. --Teslaton (diskusia) 23:15, 26. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton: No jo, jenže zdroje jsou taky k ověření informací. Několikrát se mi stalo, že jsem zanechal v článku omylem nějakou úplnou blbost a nebyly to někdy drobnosti (špatný převod jednotek, jiný stát atd.). No ale opravil jsem to. Teď mi řekni, jak to chceš opravit, když už nevíš, odkud informace pochází? -OJJ 04:49, 27. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ja osobne sa už v poslednej dobe snažím dať pozor, aby mnou prekladané články boli ozdrojované. Vyberám si teda hlavne články s čo najviac referenciami, literatúrou, najlepšie s čo najviac interwiki, aby v prípade krátkeho článku som mohol doplniť info napr. z anglickej verzie. Potom ešte v prípade ak sa mi chce článok doplním o nejakú slovenskú referenciu, ak nájdem. Samozrejme nedá sa to aplikovať na všetky typy článkov, ale podľa mňa takto by to malo vyzerať.--Georgeo88 (diskusia) 11:32, 27. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

AKo sme teda tému uzavreli?--Jetam2 (diskusia) 18:33, 31. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Nadväzujem samostatnou témou (minimálne kritériá), keďže tie sú podľa mňa spoločným základom, pokrývajúcim aj toto. --Teslaton (diskusia) 18:19, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Záväzné minimálne kritériá a procedúra pri ich nesplnení[upraviť | upraviť zdroj]

(téma nadväzuje na tému neozdrojovaných prekladov z cswiki

Je úplne jedno, ako si to my (nejakých N diskutujúcich) interne „uzavrieme“, ostatných to aj tak neobmedzí, tak ako ich neobmedzujú iné, dávno napísané texty. Požiadavka, že informácie v čl. musia byť doložené spoľahlivými zdrojmi (čím iná wiki nie je) je tu roky uvedená v textoch Pomoc:Minimálny článok, Wikipédia:Overiteľnosť, Wikipédia:Spoľahlivé zdroje, no časť redaktorov to má proste dodnes na saláme. Tzn. formálne čisté a „silné“ riešenie by bolo navrhnúť a prijať nejakú sadu jasne definovných min. kritérií v podobe pravidla (tzn. nie odporúčania alebo dokonca voľného textu) s definovanou lehotou na splnenie (tzn. nesplnenie ktoréhokoľvek z krit. by bolo automaticky brané ako dôvod na urgent) a pri nesplnení ani v lehote by sa článok z hlavného NS odstraňoval. --Teslaton (diskusia) 18:46, 31. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Pričom tie kritériá by mohli byť napr. v duchu:
 • významnosť: téma musí byť encyklopedicky významná a významnosť explicitne doložená (2NNSZ)
 • zdroje: jednotlivé tvrdenia v článku musia byť doložené citáciami spoľahlivých zdrojov, kde je možné ich overiť. Citácie sa uvádzajú najneskôr na konci každého odseku/sekcie článku.
 • minimálny rozsah: úvodná definícia (aspoň 1 – 2 vety) + rozšírený opis (aspoň 2 – 3 vety)
 • wikilinky
 • kategorizácia
Pre preklady by teoreticky mohla existovať výnimka v zmysle, že prvé dva body (doložená významnosť; ozdrojovanie sekcií) musia byť nutne splnené aspoň v zdrojovej revízii na wiki, z ktorej sa text prekladal. Ak tam splnené nie sú, je prekladajúci povinný ich do prekladu dopracovať (tzn. doložiť významnosť témy + overiť a dozdrojovať sekcie citáciami spoľahlivých zdrojov) alebo taký čl. neprekladať. --Teslaton (diskusia) 19:17, 31. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton, Jetam:Určite bude na prospech veci prijať nejaké pravidlo o minimálnych požiadavkách na článok (pričom nech sa článkom rozumie každý stránka v hlavnom mennom priestore okrem hlavnej stránky, tzn. aj zoznamy a časové osi). Zopár postrehov:
 • Významnosť: Budeme brať zásadu 2NNSZ ako univerzálne platnú bez výnimky alebo sa pripustia výnimky typu, že postačí jeden spoľahlivý, autoritatívny zdroj? Napr. svojho času Saskardin navrhoval splnenie významnosti osobnosti pokiaľ sa o nej nachádza heslo v autoritatívnom zdroji ako napr. v Encyklopédii Beliane, Biografickom lexikóne Slovenska ap. (jeden extrémnejší príklad za všetky – Aa (architekt)). Podobne je to s článkami o geografických objektoch (napr. na anglickej Wikipédii aj inde sú výhonky o sídlach, kde je často jediným zdrojom databáza National Geospatial-Intelligence Agency).
 • Zdroje: Súhlasím, bude užitočné upozorňovať na vkladanie zdrojov vo forme tzv. riadkových referencií.
 • Minimálny rozsah: Aspoň jedna veta je samozrejmosť, ale podľa mňa postačí uviesť, že je treba dostatočnú definíciu predmetu článku doplnenú rozširujúcim opisom predmetu článku. Neviem či to má veľmi zmysel (do pravidla) kvantitatívne to ohraničovať, nakoľko situácia sa bude líšiť podľa konkrétneho odboru a konkrétneho článku.
 • Wikilinkykategorizácia článku rovnako musí byť samozrejmosťou.--Lišiak(diskusia) 20:25, 31. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
 • významnosť: autoritatívne výnimky môžu byť zavedené (legislatíva, encyklopédie), no aj tak je významnosť diskutabilná, ak sa o niečom nedá nájsť zmienka nikde inde, len v jedinom zdroji
 • zdroje: „upozorňuje“ sa už roky, pri pravidle pôjde o to, či to pri nových čl. aj striktne vyžadovať
 • minimálny rozsah: úplné minimum (1 veta def. + 2 vety rozš. opisu) by som nechal explicitne uvedené, aby sa ešte aj tento minimálny zmysluplný rozsah nepodliezal jednovetovými slovníkovými heslami (typu gramorádio :)
--Teslaton (diskusia) 22:09, 31. január 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton:No, špekuloval som nad tým trochu, akú podobu dať tomu pravidlu (keby sa eventuálne malo o ňom hlasovať). Vidím ale menšie úskalie: pokiaľ definujeme ako jednu z minimálnych požiadaviek na článok významnosť, tak potom musíme buď odkázať na odporúčanie o významnosti (pričom bude treba to odporúčanie upraviť a ideálne tiež rozšíriť o špecifické pravidlá – pre konkrétne kategórie osobností, pre spoločnosti atď., na spôsob ako tu dávno špekulovali Saskardin a spol.) alebo priamo uviesť nejaké základné ustanovenie ohľadne významnosti (definovať 2NNSZ + výnimky).
Napr. niečo v štýle: „Každý článok musí spĺňať kritériá významnosti. Článok spĺňa kritériá významnosti pokiaľ je predmet článku (teda napr. osobnosť, udalosť, spoločnosť, dielo, hudobná skupina, umelecké zoskupenie) predmetom aspoň dvoch spoľahlivých zdrojov, ktoré sú navzájom na sebe nezávislé a zároveň sú nezávislé na predmete článku, pričom platí, že osoba musí byť v texte predmetných zdrojov spomenutá v dostatočnej miere, teda nesmie byť spomenutá len okrajovo.“ Zároveň by sa patrilo vymenovať aspoň príklady zdrojov, ktoré tieto náležitosti spĺňajú („samostatné heslo o predmete článku v encyklopédii alebo v biografickom slovníku; nekrológ alebo jubilejný príspevok o osobnosti, ktorá je predmetom článku, zverejnený vo vedeckom periodiku“ ap.) a ktoré vyslovene nespĺňajú (napr. „obchodný register, živnostenský register, zoznam advokátov a iné podobné registre a zoznamy; databázy športovcov, filmových umelcov, hudobníkov a hudobných skupín a iné podobné databázy; webová stránka zamestnávateľa“ ap.).
Osobne by som to navrhoval riešiť tak, že by pravidlo odkazovala na odporúčanie o významnosti, kde by sme sa zhodli na ucelenej podobe odporúčania. Jednak ani Angláni nemajú významnosť ako policy, len ako guideline (keďže relatívne často sa významnosť musí riešiť prípad od prípadu), jednak by to bolo asi prehľadnejšie (teda významnosť by nemala fakticky dve stránky, ale len jednu a poriadnu).
Čo sa týka rozsahu, mal som na mysli skôr prípad, kedy by redaktor rozpísal definíciu aj do piatich viet a k tomu možno aj pridal nejaké banálne info (na štýl „ľudovej tvorby“), čím by formálne spĺňal požiadavku definícia + 2 vety, reálne by to bol stále len subvýhonok. Nuž pravda, nejako sa to do pravidla dá zakomponovať a nejaký zdravý úsudok tu vládne. PS: Vďaka za gramorádio, neustrážil som si to.--Lišiak(diskusia) 11:16, 2. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Významnosť cez 2NNSZ sa dá brať ako jednoduché elementárne minimum, bez ohľadu na typ hesla – ak má byť v terciárnom zdroji (ktorým encyklopédia je), o niečom heslo, musia o tom písať sekundárne zdroje. Pre osobnosti, spoločnosti a pod. môžu byť niekde uvedené prípadné ďalšie kritériá, toto ale ako minimum platí bez ohľadu na ne. --Teslaton (diskusia) 13:27, 2. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Nerad bych se dočkal toho, aby tady byly články mazány třeba jenom pro chybějící kategorie. Každopádně názor, jak by měl vypadat ideální článek mám podobný.
1. 2NNSZ: Wikipédia není neomezená, ne každý si tu může založit článek o sobě, své firmě, nevýznamném subjektu.
2. Zdroje: Základ práce tady. Cizojazyčná Wikipedie zdrojem není a pokud článek tam není kvalitní, není kvalitní ani překlad. Tak to běžně chápu a využívám při kontrole nových stránek. Při překladu kvalitního článku bych přebírání všech řádkových referencí nevyžadoval (souhlasím s Teslatonem), zvláště když se do šablony preklad uvádí číslo revize, z něhož lze najít jedním kliknutím tu ozdrojovanou verzi. Převod je ale vhodný. Reference uvést buď řádkově (preferováno) nebo jako seznam zdrojů.
3. Minimální rozsah.
4. Základní formátování (wikilinky, kat). Např. chybějící kategorie bych ale neviděl jako důvod k vložení urgentu, spíše šablony na úpravu. Případně jsem pro založit některé další údržbové šablony (en:Template:Uncategorized), které pomohou tyto články třídit a lépe koordinovat jejich vylepšování. Jsou gadgety, které umožňují zkušeným uživatelům najít vhodné kategorie během pár kliknutí.
5. Otázka, co se starými články. Je celkem úsměvné, že se tady bavíme o kvalitě článků nových a třeba taková Mačka domáca má označení {{Perfektný článok}}... Tohle je problém slovenské i české wiki. Známá témata vznikla mezi prvními a tím jsou logicky i nejméně kvalitní. -OJJ 13:53, 2. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Určite paušálne neplatí, že by staršie boli „najmenej kvalitné“, ide (aj kvalitatívne) o široké spektrum prípadov. Mačka domáca by v súčasnom stave už dnes neprešla hlasovaním, ak je to z tvojej branže, môžeš ju skúsiť dozdrojovať, osloviť pôvodnú, hoci už bežne neaktívnu autorku (či by sa nepokúsila čl. štandardne ozdrojovať alebo s tým aspoň nepomohla), alebo využiť RNČ...
A nie, nemyslím, že by to bolo „úsmevné“, zabezpečí to aspoň to, aby elementátne nevyhovujúce čl. do budúcna nepribúdali (plus ďalšie veci, ako napr. minimalizácia doťahovačiek). To nie je úplne málo (a zároveň to nie je retroaktívne). --Teslaton (diskusia) 14:08, 2. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton: Ahoj, já s tím samozřejmě souhlasím. Původní vlákno se týkalo toho, jestli překlad neozdrojovaných článků z cizích Wikipedií je přínosem. Vyplynulo (celkem logicky), že není. Já navazuji na kvalitu článků již stávajících (a domnívám se, že bychom v tomto tématu mohli i pokračovat níže).
Ohledně kvality s Tebou nemohu souhlasit. Výjimky se samozřejmě najdou, každopádně se podívej na příklad z mé branže. Co asi vzniklo dřív? Holub sťahovavý nebo Koa slimákožravá? Je jasné, že známá témata vznikla na všech Wiki mezi prvními, ale protože nebyla pravidla kvality tam, kde teď, tak se prostě nejednalo o zvlášť dobré články. A pravděpodobně snaha druhých mít na počítadle nové články vedla k tomu, že ty články zůstaly v původním stavu. Sem tam nějaký méně kvalitní článek rozšířím/upravím tady i na cs.
Tristní jsou vůbec některé ty Perfektné články a Dobré články tady. Co jsem pochopil, tak z pravěku Wiki existovala komunita na cs, co psala podobné články. Nějak to spolupracovalo s komunitou na sk, kam byly přeloženy. Oboje označeno jako Perfektné články. Na cs od té doba už hvězdičky odebrány (avšak na články taky nebylo sáhnuto), tady ne. Kukurica siata, Mačka domáca, Ľuľok zemiakový, Boľševník obrovský, Muchotrávka zelená, to opravdu není moc reprezentativní. Vše asi nevzniklo takto, ale výsledek nic moc. Ty články byly výborný, ale tak v roce 2006.
A teď co s nimi budeme dělat? Proces odebrání samozřejmě znám, ale tuším, že by potvrzování iks článků nebylo zrovna jednoduché pro komunitu. A jak potom sdělit novému redaktorovi: ano, tenhle Tvůj článek smažeme, protože není ozdrojovaný a tenhle stejně neozdrojovaný článek nesmažeme, protože je starý? Ono je to na jednu stranu pochopitelné, ale na druhou stranu by se se starými méně kvalitními kusy také mělo něco dělat.
Znám i takové redaktory, co toho dovedou využít. Na cswiki a na skwiki pracoval (pracuje) jeden redaktor, kterého nebudu jménovat, ale znalí vědí. Ten redaktor začal překládat jednovětné články ze skwiki na cswiki. Když mu to bylo mazáno, opáčil, že i na cswiki jsou staré jednovětné články. Tak je začal hromadně nálepkovat, což zase byla zátěž pro komunitu. Další vývoj byl dosti komplikovaný, nakonec začal nálepkovat články i na sk, pročež psal něco o lenosti Čechů a Slováků a rychlosti Němců, a nakonec mu to bylo zatrhnuto. Užil jsem si s tím dost krušných chvilek.
Takhle to tedy nejde, ale nějak se problém starých článků asi řešit musí. -OJJ 14:39, 2. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Súhlasím s uvedenými požiadavkami, len významnosť je kapitola sama o sebe. Viem si totiž predstaviť, že pri návrhu pravidla by bola najväčšia diskusia okolo pasáže s významnosťou, zatiaľ čo praktický problém so subvýhonkami tu vidím ani nie tak v tom, že by boli zväčša nevýznamné, ale v tom, že nemajú citácie, wikilinky, dostatočnú dĺžku, obsahujú veľké množstvo pravopisných chýb atď. Ja by som významnosti doprial vlastné odporúčanie (len ho aktualizovať, upraviť a doplniť) či pravidlo. Totiž tam sa treba pripraviť na prípady typu poslanec NR SR, aktuálna udalosť, NGC objekt, obývané sídlo atď.
@OJJ: Keď som sa nad tým problémom so starými článkami zamýšľal, prišlo mi užitočné zoznamy ako 1000 najdôležitejších článkov (resp. en:Wikipedia:Vital articles a pod.) – vytvoriť parciálne zoznamy „kmeňových“ článkov a na tie sa zamerať. Len na také niečo treba ideálne skupinku redaktorov.--Lišiak(diskusia) 14:52, 2. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lišiak: Konkrétne výnimky (poslanec NR SR, vymenovaný univerzitný profesor a pod.) by šli riešiť taxatívnym vymenovaním v na to určenej stránke, odkázanej z textu pravidla. Stále ale zostáva otázka, či sú výnimky (v zmysle zoslabenia 2NNSZ kritéria, teda nie zosilnenia) nevyhnutné. Musí tu nevyhnutne (mať nárok) byť článok o poslancovi NR SR o ktorom jediná poriadna zmienka je položka v zozname ŠÚ SR/NR SR? Alebo NGC objekt, o ktorom jediná poriadna zmienka je položka v katalógu NGC objektov? --Teslaton (diskusia) 15:06, 2. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton: No, to sú presne tie otázky, ktoré bude treba doriešiť osobitnou diskusiou. Ja by som preferoval nezoslabovať 2NNSZ.--Lišiak(diskusia) 15:18, 2. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@OJJ: „Čo so staršími“ by som nechal ako samostatnú tému na inú debatu, túto to nanajvýš tak zahltí. Čo s nimi stojí viac-menej výlučne na ochote redaktorov investovať do nich svoj čas a dotiahnuť niektoré na aktuálne štandardy. Nič viac sa podľa mňa (retroaktívne) robiť nedá – môžeš im odňať štatút NČ, môžeš ich označiť údržbovou šablónou, aby bolo zrejmé, čím sú nevyhovujúce (a teda plus a predovšetkým: môžeš ich vylepšiť). Nikoho (ani pôvodného autora) nemôžeš prinútiť ten čas investovať. --Teslaton (diskusia) 14:55, 2. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Teslaton, OJJ: Nuž začal som nad niečím špekulovať, ale napadlo mi, či by jednoducho nestačilo upraviť Kritériá na rýchle zmazanie (KRZ), doplniť ich o nové body (minimálny rozsah, zdroje...) a dať to odhlasovať ako pravidlo. Mali by sme tým pádom všetko pokope, keďže beztak by sa to pravidlo do veľkej miery krylo s KRZ.--Lišiak(diskusia) 23:23, 3. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Každé jedno sprísnenie pravidiel je len ďalším odrádzaním nováčikov, pre ktorých je už dnes vytvorenie článku priam nadľudský výkon. 90% z pokusov zostáva v prvotnej podobe (a ide na výmaz) a každá naša šablóna ich priam zastrašuje. Je nás tu 20 aktívnych, o rok to bude polovica... Rozumiem snahe zlepšiť wiki, no ďalšie sprísňovanie pravidiel, keď nováčikom nemá kto pomôcť, je šitím si búdy len na seba.--Pe3kZA 23:39, 3. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Pe3kZA: 1. Napísať 3 normálne slovenské vety a uviesť (nejako) dva seriózne zdroje mi od niekoho, kto má ambíciu písať encyklopédiu, nepríde ako „nadľudský výkon“. 2. čo sa týka prekladov, ktoré boli pôvodnou témou tejto debaty, veľkú časť z tých, čo tieto kritériá nespĺňajú nezakladajú nováčici, ale letití redaktori... --Teslaton (diskusia) 00:56, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton: Možná by ses divil. Někdo třeba ty zdroje použije, ale neuvede. A i když jsou uvedeny, tak se na to stejně dá urgent pro nedobré formátování jako [4]. Přitom ta oprava není zase tak těžká, stačí už jen doplnit infobox (ten nedám). Někdy je opravdu třeba trpělivost, ze začátku to není nic moc, ale třeba za měsíc už máme nového redaktora. Teprve po delší době lze editorovi ukázat, že tu pro něj není místo. Ukázka byl třeba ten Mediaş. Ten článek je formátem katastrofa, ale že čerpal z enw a ještě nějakého zdroje uvedl autor ve shrnutí, takže tam se dalo odpíchnout, vložit urgent, třeba to s tím redaktorem upravit (komunikoval) a dozdrojovat (enw taky nic moc, ale nějaké odkazy tam byly). Místo toho se to smazalo podle mého v rozporu s WP:CSD, diskuse tady neproběhla moc přátelsky a redaktor je pryč (na mé výzvy k pomoci už neodepsal). Takhle se opravdu přistupovat nedá. Nebo i ta diskuse tady: Vážne si myslíš, že z tej katastrofy autor niečo urobí, keď zatiaľ len 2x zmazal šablónu? Inak je to pekná ukážka znižovania latky.--Lalina (diskusia) 19:39, 27. január 2019 (UTC) Proč by to měl sám upravovat? Můžeme mu my ukázat nebo mu radit, jak to má upravit, založí třeba deset těchto "paskvilů", které se upraví nebo smažou a pak z něj třeba bude normální redaktor. Nebo ne a pak už můžeme přistupovat jinak. ---OJJ 09:01, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lišiak: Ad 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 „Pokiaľ článok nespĺňa ..., správca ho vymaže v rámci kritéria na rýchle zmazanie č. ...“: nie som naklonený tomu, aby sa toto riešilo paušálne technickým mazaním. Technické mazanie by malo zostať na technické veci a potom experimenty, vandalizmy a podobné veci, nevložené s dobrým úmyslom. Na výtvory, za ktorými vyzerá byť dobrý úmysel, no v danom stave nespĺňajú min. kritériá, by mala platiť lehota na nápravu (resp. diskusiu, možnosť obhájiť významnosť, možnosť požiadať o pomoc, atď.). Tzn. defaultné riešenie by mal byť urgent (a/alebo náprava resp. pomoc s nápravou). --Teslaton (diskusia) 00:56, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton, OJJ: Súhlasím, bolo by to príliš rázne, naformulujem to tak, že to oprávňuje redaktora vložiť šablónu {{Urgentne upraviť}}. Tým pádom by sa pravidlom ustálila „nie vždy stála“ prax, že pokiaľ je článok príliš krátky, bez odkazov na zdroje alebo ide o preklad článku bez zdrojov (=najčastejšie prípady), označí sa na urgent. Stálo by za to, dotiahnuť to do podoby pravidla – preto by bolo dobré, ak by sa aj zvyšok stálych redaktorov vyjadril.
So starými článkami bude problém (tu mám na mysli hlavne FILIT, OSUD a celú plejádu článkov, ktoré zjavne neboli „vycucané z prsta“, ale sú z doby, kedy uvádzanie zdrojov nebolo ustáleným zvykom, napr. dejiny ľudstva). Ideálny by asi bol projekt na spôsob projektu Kvalita, avšak nezameriavať sa na tvorbu naj článkov, len upraviť spomínané heslá do podoby minimálnych článkov. Roboty ako na kostole, ale možno keby sme si to rozdelili podľa odborov (napr. ja by som sa mohol pustiť do dejepisných článkov), tak by sme aspoň časť prečesali.--Lišiak(diskusia) 14:09, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lišiak: To už by se dle stávajících pravidel dodržovat mělo. -OJJ 14:12, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Skús konkrétnejšie. Čo by sa podľa aktuálnych pravidiel malo dodržiavať? Aktuálne pravidlá z tejto problematiky nepokrývajú nič. Niečo je pokryté odporúčaniami a niečo ani to. --Teslaton (diskusia) 14:19, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton: Omlouvám se, reakce na Súhlasím, bolo by to príliš rázne, naformulujem to tak, že to oprávňuje redaktora vložiť šablónu {{Urgentne upraviť}}. a ne na tyhle články dát {{zmazať}}. WP:CSD#V13. Lišiak zřejmě chce pravidla, kdy vložit uu. -OJJ 14:49, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ja som to urobila iba jediný raz, na požiadanie človeka, ktorý nebol redaktorom, ale veľmi chcel ten článok mať. Keď som však prekladala z vlastnej iniciatívy (asi pred desiatimi rokmi), pripadalo mi prirodzené vyberať si na preklady české DČ a NČ plné zdrojov. Ale dôvod, prečo si prekladatelia nevyberajú zatiaľ nepreložené DČ a NČ môže byť aj chvályhodný – skrátka o téme nič nevedia na rozdiel od menších článkov, v ktorých majú nejaké poznatky a sú tak schopní aj bez zdrojov rozpoznať, či text neobsahuje úplné bludy. Ale to len teoretizujem, nemám na to jediný dôkaz. Ba skôr mám (pri prekladoch z en) taký pocit, že prekladatelia častokrát vôbec netušia, o čom je v článku reč. A toto považujem za ešte závažnejší problém než absencia referencií. Aj preložený článok s refmi je nanič, pokiaľ ho prekladateľ nepochopil a spravil v ňom absurdné formulácie.--Eryn Blaireová (diskusia) 16:15, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Prečo sú témou len články z cs wiki a prečo nie aj iných zdrojov? Najprv si upracme články z OSUDu a Filitu, potom kritizujme iné wiki. A súhlasím s Eryn. Česky rozumieme všetci, takže tam je kontrola ľahká, ale keď vidím niektoré preklady z iných jazykov a benevolenciu voči nim, tak žasnem. Ak je článok v poriadku (kontrolujem ho aj v iných wiki), referencie sa dajú doplniť. Teraz robím články o pamiatkach UNESCO, mám literatúru, keď sa mi vráti, podopĺňam hromadne.--Lalina (diskusia) 16:51, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Momentálne som trochu zaneprázdnený a nestíham všetko sledovať. Ale príde mi kontraproduktívne riešiť dve alebo aj viacej vecí naraz. Začali sme riešiť nové preklady a mali by sme pritom ostať a OSUD atď riešiť inde. Významnosť atď je tiež trochu iná kapitola. Pravidlá o zdrojovaní obsahu už existujú, imho ide hlavne o skoordinovanie ich vyžadovania až vynucovania.--Jetam2 (diskusia) 18:05, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Významnosť nie je iná kapitola. Dokladá sa zdrojmi a je rovnako jedným zo základných kritérií pre zaradenie hesla. Pokiaľ sa na tých niekoľkých minimálnych krit. dokážeme zhodnúť a ustanoviť ich ako záväzné, bude to okrem iného „automaticky“ riešiť aj situáciu nových prekladov. --Teslaton (diskusia) 18:11, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
A ad „Pravidlá o zdrojovaní obsahu už existujú“: nie, neexistujú. Existujú len tieto 4 pravidlá, všetko ostatné sú v princípe nezáväzné texty, ktoré niekedy niekto odniekiaľ preložil (a občas trochu dotvoril). A z toho že neexistujú sa potom odvíja okrem iného aj oná problematická vynútiteľnosť, aj to, že každý správca si „zavedený stav“ interpretuje trochu inak. --Teslaton (diskusia) 18:44, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Nuž ja som to videl v Piatich pilieroch. Je pravda, že v prvom pilieri je len vágna žiadosť a nie je vymedzené ako pri nedostatkoch v zdrojovaní postupovať. Ale to sa práve snažíme v tejto debate riešiť. Otázku zdrojov/ref vidím ako nadradenú významnosti. Ak nie sú zdroje tak netreba riešiť ani významnosť, článok by mal ísť ako neúplný do urgentu. Ak sú zdroje tak urgentom prejde a môže sa na ich základe posudzovať významnosť. Aspoň tak to vidím momentálne.--Jetam2 (diskusia) 19:11, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Zdrojom je aj to, keď tam niekto plesne ref na niečo obligátne primárne (oficiálna stránka, FB a pod.), tzn. že „sú zdroje“ samo o sebe nestačí. Žiadúce práve je, aby tu vec, ktorej sa nepodarí doložiť významnosť ani zvýšeným úsilím v plynúcej lehote urgentu, nezostávala ďalších 10 rokov, akurát možno odekorovaná údržbovou šablónou.
Urgent je jedinečné časové okno (vec je čerstvá, autor je aktívny, ostatní to tiež videli, prípadne mazanie ešte nie je retroaktívne a nevyžaduje byrokraciu) a je ideálny na vynútenie toho, aby sa minimálne krit. buď naplnili, alebo aby počin nezostal visieť v hlavnom NS. Nevidím zmysluplný dôvod, vynímať z toho významnosť a riešiť ju „až neskôr“ (to je totiž v praxi často nikdy). --Teslaton (diskusia) 20:02, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ak čerpal z facebooku alebo z oficiálnej stránky tak by to malo byť označené ako zdroj, resp. ako referencia. Myslím, že miešame dve veci: prax a debatu o nej. V praxi by som to pri hodnotení nových článkov videl takto: Bod 1. má článok dobré zdroje? Nie: dať na urgent. Áno: pokračovať na bod 2. Bod 2. má článok významnosť dokázanú onými zdrojmi? Nie: dať na urgent. Áno, pokračovať. Tieto dva body by preheli hneď za sebou, nie „až neskôr“. Čo som chcel oddeliť bola debata o kritériách významnosti a o postupe pri riešení článkov z prekladu (o čom pôvodne bola téma).--Jetam2 (diskusia) 20:35, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Preklady sú len jeden parciálny prípad, ktorého špecifikum je nanajvýš to, že pre ne môže ev. existovať výnimka zo spôsobu uvádzania zdrojov (a dokladania významnosti) v tom zmysle, že bude „ťarcha“ prenositeľná na zdrojovú wiki – tzn. kritériá čo sa týka pokrytia zdrojmi a doloženia významnosti musia byť splnené „aspoň“ tam. Inak sa to (z pohľadu kritérií a procedúr) nemá prečo líšiť od pôvodného čl. A práve tie (záväzné) kritériá a procedúry tu chýbajú predovšetkým, tzn. zamerať sa má podľa mňa zmysel v prvom rade na to. Ten jeden špecifický scenár vzniku čl. tým potom bude tiež pokrytý. --Teslaton (diskusia) 20:51, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Však ja to nevymedzujem len na preklady. Riešenie "prenosu ťarchy" na zdrojovú wiki považujem za krátkozraké. Áno, procedúry, ako postupovať keď článok nie je vyhovujúci. A v inej debate riešiť čo to znamená.--Jetam2 (diskusia) 20:55, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Prenos ťarchy na zdrojovú wiki beriem ako možný kompromis, ktorý môže pomôcť zvýšiť šance na prípadné schválenie kritérií. Čo sa týka oddelenia kritérií a procedúry, som skôr za riešenie v rámci jediného, čo najstručnejšieho pravidla (procedúra urgentu je zavedená a relatívne dobre definovaná, stačí sa na ňu odvolať). --Teslaton (diskusia) 21:01, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Prístupom „najprv si upracme 15 rokov staré hento a tamto“ sa nikdy nikam nepohneme, pretože tu nemáš po ruke podriadenú pracovnú silu, ktorej by si to upratanie mohla zadať ako úlohu. Nemáš po ruke už ani veľkú časť pôvodných autorov tých vecí. A súčasní a noví redaktori sa prirodzene veľmi do skvalitňovania starých nevyhovujúcich textov nehrnú (pričom znova, nikto ich nemôže nijak prinútiť, je to dobrovoľný projekt). Ustanovením a vynucovaním jasných minimálnych kritérí máme šancu ovplyvniť aspoň novopribúdajúce heslá. Alebo samozrejme môžeme akúkoľvek snahu v tomto smere vždy znova a znova odsabotovať (s odvolávkou na staré, na nováčikov, na to pohodlie môcť sa neobťažovať s nejakým otravným overovaním a zdrojovaním, na čokoľvek). Je mi to viac-menej jedno, aj keď teda, je to trochu demotivujúce. --Teslaton (diskusia) 18:31, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton: tu nejde o pracovnú silu, stačí jeden meter, vidieť to diskusiách o zmazaní. Nedávno som upravovala 2 články z Filitu - oba mali v zdroji nesprávne údaje. Venujem sa aj starším článkom, svojho času som prešla celý zoznam najstarších článkov a čo sa dalo upravila. Tým, že sa venujem dátumovkám, tak sa vždy dostanem aj k starším článkom. Upravujem aj zmysluplné urgenty, dopĺňam referencie i zdroje do cudzích článkov, tak to neber ako sabotovanie z mojej strany, ale nepáči sa mi dvojitý meter.--Lalina (diskusia) 18:46, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Veď ok, ja rovnako občas nejaké staršie heslo (biografie aj častejšie ako občas) prejdem a okrem iného dozdrojujem. Ale to sú zlomky z veľkého množstva a nepokladám za zmysluplné obmedzovať ich existenciou akýkoľvek posun kamkoľvek, čo sa týka formálneho ustanovenia min. kritérií. --Teslaton (diskusia) 18:51, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Myslím, že táto iniciatíva je dobrá. Námietky ohľadom starších článkov sú síce pochopiteľné, ale myslím, že je stále lepšie aspoň zefektívniť odsun nových nekvalitných príspevkov (tým sa vyrieši aspoň časť problému) a tie staršie sa dorobia časom. Problém s novými redaktormi, ako niektorí spomenuli, však nevidím: prijalo by sa pravidlo, ktoré tu v nepísanej/nedefinitívnej podobe v podstate platilo doteraz (významnosť, overiteľnosť, kvalita, atď.). Jednoducho sa každý musí naučiť urobiť článok so základnými náležitosťami, bez toho by sme len znižovali kvalitu a status encyklopédie. Zmätenie nováčikov spôsobujú podľa mňa skôr iné veci, napr. mylné povedomie (neznalosť pravidiel a podstaty Wikipédie) a technické záležitosti (napr. korektné vkladanie in-line referencií; VisualEditor, kde má používateľ menšiu kontrolu nad tým, čo naozaj robí – zvlášť pri šablónach), ale to sa dá riešiť len osvetou. Ja som si ako nováčik pred písaním na Wikipédiu prešiel príručky, technické veci som sa postupne naučil a mal som len minimálne problémy s pridávaním príspevkov. Ak by bolo hlasovanie o tomto pravidle, určite by som hlasoval za. --TomášP 19:53, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Inšpirovaný touto debatou som vytvoril návrh projektu Štandardizácia, ktorý by sa mal zamerať práve na viackrát spomínané staré nedostatočné články. Viac informácií na stránke a samozrejme, celé je to otvorené diskusii, keďže ide o návrh projektu.--Lišiak(diskusia) 20:52, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Je pravdou, že jasné pravidlá by dobre pomohli; objavuje sa tu stále viac pokusov o propagáciu nie celkom významných osôb, firiem, no i produktov..., kedy sa dosť často veľmi zle argumentuje, prečo tamto tu môže byť a toto už nie. Tak snáď niečo konečne dotiahneme... Riešiť staršie články by mohol zmysluplnejšie napr. hromadný projekt, napr škôl - ako sa v minulosti v rámci zápočtu upravovali napr. články afrických štátov. Takto by sa dalo vylepšiť veľa článkov osobností, obcí a miest, pohorí, riek (a všetkého slovenského), ktoré sú tiež v zúfalom stave.--Pe3kZA 21:09, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

OTRS[upraviť | upraviť zdroj]

Ahojte. Nejako by sme mali upraviť aj OTRS. Väčšinou dostávame obsah bez referencií a s odvolávkou len na vlastný web. V prípade fakúlt UK by to mohlo byť ešte v poriadku, významnosť by sa dala považovať za defaultnú. Ale v prípade občianskych združení?--Jetam2 (diskusia) 11:17, 5. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Jetam2: Na OTRS sa treba pozerať ako na proces, riešiaci výhradne autorskú/licenčnú stránku veci. Z prijatého a zaveseného potvrdenia absolútne nijak nevyplýva, že text spĺňa tunajšie kritériá, v praxi je to skôr naopak – ide spravidla o doslovnú kópiu nejakého primárneho zdroja, nemá to väčšinou charakter encyklopedického textu, nemá to nezávislé sekundárne zdroje, atď. Vo veľkej časti prípadov je to teda obratom súce na urgent a treba sa k tomu stavať úplne rovnako, ako keby to bol pôvodný autorský čl. – tzn. aplikovať tie isté minimálne kritériá (ideálne záväzné). --Teslaton (diskusia) 20:28, 5. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Súhlasím. Budem dávať urgent.--Jetam2 (diskusia) 20:40, 5. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ako, pôvodca bude samozrejme rozladený – v zmysle že on si dal tú námahu, naštudoval ako treba postupovať, napísal a poslal potvrdenie, počkal na sprocesovanie a po tom celom mu tu výsledok označia na urgentnú úpravu... Na to, že akceptovanie textu nie je automaticky garantované a že musí spĺňať také a také kritériá bude preto žiadúce (výrazne) upozorňovať už v textoch k zasielaniu OTSR (znova ideálne s odkazom na záväzné pravidlo, kde sú minimálne kritériá uvedené). --Teslaton (diskusia) 20:41, 5. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Text návrhu pravidla na pripomienkovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Pridávam sem dokončený koncept pravidla k diskutovanej veci na pripomienkovanie a kritiku. Napadá mi ešte možný scenár, že by sa to prijalo ako odporúčanie a overilo v praxi. Text konceptu nižšie v rámčeku.--Lišiak(diskusia) 22:21, 7. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

1 Úvodné ustanovenia
1.1 Článkom sa na účely tohto pravidla rozumie každá stránka v hlavnom mennom priestore Wikipédie okrem hlavnej stránky, rozlišovacích stránok, zoznamov a časových osí.
1.2 Predmetom článku sa rozumie objekt (osobnosť, udalosť, dielo, spoločnosť, inštitúcia,, hudobná skupina, umelecké zoskupenie atď.), ktorému sa článok ucelene venuje. Napr. predmetom článku popart je konkrétny umelecký smer, ktorý je presne (tematicky, chronologicky, geograficky atď.) vymedzený v úvodnej definície článku.
2 Kritérium významnosti článku
2.1 Každý článok musí spĺňať kritériá významnosti.
2.2 Predpokladá sa, že článok spĺňa kritériá významnosti pokiaľ je predmet článku predmetom aspoň dvoch spoľahlivých sekundárnych alebo terciárnych zdrojov, ktoré sú navzájom na sebe nezávislé a zároveň sú nezávislé na predmete článku, pričom platí, že predmet článku musí byť v texte predmetných zdrojov spomenutá v dostatočnej miere, tzn. nesmie byť spomenutá len okrajovo. Splnenie tejto podmienky ale nemusí znamenať splnenie kritérií významnosti. Tie sú podrobne definované v odporúčaní o významnosti (pozri Wikipedická významnosť) a v s ním súvisiacich odporúčaniach, v závislosti od konkrétneho predmetu článku.
3 Jazykové kritérium
3.1 Každý článok musí byť napísaný v slovenskom spisovnom jazyku.
3.2 Každý článok nesmie obsahovať gramatické chyby.
3.3 Nespisovné a inojazyčné výrazy možno používať len v nevyhnutnej miere, pokiaľ sú v súlade s encyklopedickým štýlom, sú doložené odkazmi na spoľahlivé zdroje a pokiaľ zároveň slúžia na obohatenie informačnej hodnoty článku.
3.4 Citáty musia byť uvedené v slovenskom alebo v českom jazyku (pokiaľ je český jazyk pôvodným jazykom citovaného diela, príp. pokiaľ ide o český preklad napr. antického latinského diela), pričom inojazyčné pôvodné znenie citátu možno vhodne uviesť napr. v poznámke. Na citáty sa nevzťahujú ustanovenia bodu 3.2, nakoľko citáty zachycujú text v takej podobe, v akej je uvedený v citovanom diele (príp. s drobnými redakčnými úpravami na zlepšenie čitateľnosti textu, ale bez zmeny významu textu; vhodnejšie je ale vložiť poznámku do zátvorky, použiť výraz sic ap.).
4 Obsahové kritérium
4.1 Každý článok musí obsahovať úvodnú definíciu v rozsahu najmenej jednej vety a rozširujúci opis v rozsahu aspoň dvoch viet.
4.2 Úvodná definícia a rozširujúci opis musia spĺňať všetky z nasledovných podmienok:
a) musia odrážať aktuálny stav poznania v danom vednom odbore resp. v danej oblasti ľudskej činnosti,
b) musia byť založené aspoň na dvoch spoľahlivých zdrojoch,
c) musia byť obsahovo a terminologicky správne.
4.3 V rámci bodu 4.1 sa prihliada na obsahovú stránku textu, tzn. nemožno napr. súvetie nahradiť viacerými jednoduchými vetami len kvôli tomu, aby rozširujúci opis obsahoval požadovaný počet viet, tiež nemožno rozdeliť definíciu do viacerých viet a časť týchto viet vydávať za rozširujúci opis ap.
4.4 Odkazy na spoľahlivé zdroje podľa bodu 4.2 písm. b) musia byť vložené vo forme tzv. riadkových referencií.
5 Technické kritérium (kritérium formátovania článku)
5.1 Každý článok musí obsahovať odkazy (wikilinky) na iné články (príp. na zoznamy alebo časové osy). Odkazy môžu smerovať na zatiaľ neexistujúce články, avšak autor články musí prihliadať na to, či takýto neexistujúci článok spĺňa kritériá významnosti.
5.2 Každý článok musí byť zaradený do aspoň jednej kategórie. Pokiaľ autor zaradí článok do neexistujúcej kategórie (ktorá je zároveň jedinou kategóriou článku), mal by dohliadnuť na to, aby príslušnú kategóriu vytvoril.
6 Osobitné ustanovenia k prekladom z inojazyčných Wikipédií
6.1 Článok, ktorý je prekladom z inojazyčnej Wikipédie musí obsahovať šablónu {{Preklad}} s číslom revízie článku na inojazyčnej Wikipédii, z ktorej bol učinený preklad.
6.2 Preklad článku z inojazyčnej Wikipédie, ktorý neobsahuje odkazy na spoľahlivé zdroje v zmysle bodu 4.2 písm. b) sa pokladá za článok, ktorý nespĺňa obsahové kritérium podľa bodu 4.2.
7 Uplatňovanie pravidla
7.1 Pokiaľ článok nespĺňa niektoré z kritérií uvedených v tomto pravidle, redaktor je oprávnený článok označiť šablónou {{Urgentne upraviť}} a na nedostatky upovedomiť autora článku. Je neprípustné odstrániť šablónu {{Urgentne upraviť}} z takéhoto článku bez toho, aby došlo k jeho náprave.
7.2 Pokiaľ článok nespĺňa ustanovenie 3.1, správca pristúpi k jeho vymazaniu podľa kritéria na rýchle zmazanie č. O2. Redaktor bez práv správcu je v takomto prípade oprávnený článok označiť šablónou {{Zmazať lebo}} s uvedením príslušného kritéria na rýchle zmazanie.
7.3 Pokiaľ článok nespĺňa kritérium 3.2, správca na základe množstva gramatických chýb posúdi, či je článok súci na vymazanie podľa kritéria na rýchle zmazanie č. O2 alebo na označenie šablónou {{Urgentne upraviť}}. Redaktor bez práv správcu je v takomto prípade oprávnený článok označiť šablónou {{Zmazať lebo}} s uvedením príslušného kritéria na rýchle zmazanie.

Diskusia[upraviť | upraviť zdroj]

Z bodu 3.1 vyplývá i bod 3.2.
4.4: i výčet zdrojů např. do sekce referencie nepovažuji za důvod na urgent, zvlášť, když je článek krátký.
Chybějící wikilinky považují spíše za důvod {{na úpravu}}, přece jen to není problém tak závažný. -OJJ 08:36, 11. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Text mi príde v poriadku, i keď do istej miery súhlasím s pripomienkami od OJJ. Okrem toho si myslím, že formulácia v 3.2 nie je pre slovenčinu najšťastnejšia, v slovenčine sa uplatňuje dvojitý zápor, teda by to malo byť: „Žiaden článok nesmie obsahovať gramatické chyby.“ --TomášP 18:24, 11. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@OJJ, TomášPolonec:Vďaka za veľmi dobré pripomienky. Teda upravil by som to tak, že bod 3.2 môže byť vyškrtnutý úplne a príp. do bodu 3.1 zakomponovaná zmienka o gramatike:
3.1 Každý článok musí byť napísaný v slovenskom spisovnom jazyku, a teda nesmie obsahovať gramatické chyby.
Tam samozrejme nejde o to, aby sa autori článkov poťahovali pre zopár gramatických chýb, myslia sa tým skôr prípady ozaj nekvalitných prekladov, ktoré majú veľké nedostatky v syntaxi a pod. Zároveň som nechcel, aby pravidlo bolo v rozpore s už existujúcimi a dlhodobo zaužívanými kritériami na rýchle zmazanie (hoci ani tie sa nezaobídu bez občasných kontroverzií), preto som pridal bod 7.2. Tým pádom by bolo vhodné bod 7.2 preformulovať takto:
7.2 Pokiaľ článok do značnej nespĺňa ustanovenie 3.1, a to predovšetkým pokiaľ je celý článok alebo jeho podstatná časť v inom než slovenskom jazyku alebo pokiaľ obsahuje veľké množstvo gramatických (najmä syntaktických) chýb, správca pristúpi k jeho zmazaniu podľa kritéria na rýchle zmazanie č. O2. Redaktor bez práv správcu je v takomto prípade oprávnený článok označiť šablónou {{Zmazať lebo}} s uvedením príslušného kritéria na rýchle zmazanie.
U mňa by sa na pokus o preklad s chybami hodila skôr {{Urgentne upraviť}} než {{Zmazať lebo}}. Ale chápem že aj tu je miera.--Jetam2 (diskusia) 10:13, 13. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Čo sa týka bodu 4.4; riziko neuvádzania citácií v texte spočíva v tom, že sa časom (po niekoľkých úpravách) môže stratiť informácia, z ktorého zdroja tá-ktorá informácia pochádza. Pri krátkych článkoch s jedným-dvoma zdrojmi by to až taký problém nebol, nájdu sa však aj prípady, kedy tých zdrojov je viac a článok je dlhší (a potom je tiež otázka toho, že niektoré zdroje sú online a po niektoré treba zájsť do knižnice). Ja som zástanca toho, aby sa citácie vkladali do textu aj pokiaľ ide o jeden-dva zdroje (napr. aak (hudba), je to ale vec na diskusiu, zase aby sa neopodstatnene nediskvalifikovali niektoré články, lebo problém tkvie niekde inde (neuvádzanie zdrojov vôbec, uvádzanie nevhodných zdrojov atď.). Čo si myslia ostatní?@Belisarius~skwiki, Eryn Blaireová, Exestosik, George88, Jetam2, Lalina, Luky001, Luppus, Pelex, Pe3kZA: PS: Ďalšia otázka spočíva v tom, či citácie v texte vyžadovať aj u prekladov alebo nám stačí šablóna a riadne odcitovaný text v pôvodnom článku.--Lišiak(diskusia) 20:25, 12. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lišiak: S tými citáciami u prekladov som jednoznačne za ich vyžadovanie, veď ten článok si žije svojim životom, môže sa ďalej meniť a s pôvodným článkom v inom jazyku už nemá nič spoločné. Šablóna preklad rieši len autorstvo, ale cudzojazyčná wiki, ako taká, nemôže byť zdroj. Už tak to má niekto, kto "len" prekladá trochu uľahčené, teda nie je dôvod dávať nejakú výnimku. Čo sa týka referencií v texte, tak aj ja som za ich vyžadovanie, ale v skutočnosti nie sú pri všetkých oblastiach rovnako účelné. Napr. pri článkoch z matematiky sa riadkové citácie trochu blbo používajú, lebo to je proste o niečom inom ako citovanie napr. v histórií (príklad en:Computable function). Daevid (diskusia) 22:33, 12. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Problém je, že okrem pomyselného „ideálu“, ktorý v princípe nie je problém načrtnúť, toto má aj „politickú“ rovinu, pretože to musí byť reálne schváliteľné... Z tohoto hľadiska som dosť na pochybách, či dokážeš presvedčiť napr. ľudí, ktorí sa prekladom venujú, aby za pravidlo v takej podobe zahlasovali.
Neviem ako sa prekladacie nástroje momentálne správajú k inline citáciám, ak by sa mali v prekladoch vyžadovať, bolo by treba dotiahnuť ich strojové preklápanie, pretože vyžadovať od prekladateľa napr. manuálnu substitúciu desiatok volaní inojazyčných citačných š. na lokálne, je okrem iného dosť plytvaním človekohodinami (okrem toho, že ide o úmornú aktivitu). --Teslaton (diskusia) 22:48, 12. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
No celkom nafigu veru a koho to neodradí, ten má čo robiť - teda, pokým sa na to „nevykope“ a je mu fuk, že kvôli tomu „bordelu“ na konci článku (myslím konkrétne výstup z cs-sk nástroja) tam bude rovno daný urgent. Každopádne by mali byť preklopené i ref., inak s tou kvalitou nepohneme. Objavuje sa tu občas kritika na prísne posudzovanie, resp. „unáhlené“ mazania, no kto dobre pozná situáciu, vie, ako končí 99 % takýchto pokusov. Odporúčaním, resp. pravidlom by boli stanovené kritériá, ktoré budú vodítkom pre všetkých. Dobrý návod tak pomôže obom stranám. Pe3kZA 00:13, 13. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Po letmom prečítaní návrhu. O aký návrh sa jedná? To tam treba uviesť. Totiž, v danom prípade nie je jasné, či môže byť Pravidlo aplikované aj na staré články. Ak má byť aplikované iba na novotvorené články, treba napísať čo považujeme za nové články. Napr. čl. vytvorené do 14 dní dozadu od umiestnenia šablóny na urgent alebo pod. Ďalej mám pripomienky k:
1.1. článok je každá stránka v hl. mennom pr. okrem hlavnej stránky... prečo zrovna hlavnej stránky... veď to nie je článok
2.2. musí byť spomenutÝ nie "spomenutá"
4.4. podľa mňa nemusia byť iba in text referencie, pri trojvetovom článku stačí uviesť aj že zdroje v samostatnej sekcii "Zdroje". Rozhodne, ak sú vhodné referencie v nejakej sekcii na konci iba vymenované, pri krátkych článkoch to nemôže byť kritériom na rýchle zmazanie.
7 uplatňovanie pravidla - Technické kritérium môže byť dôvodom označenia úpravou šablónou, ale nie šablónou "na urgentnú úpravu" a tým pádom aj "zmazať lebo". Uviedol to hore aj OJJ. --Pelex (diskusia) 09:06, 13. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ideálne by boli všetky inline ref zachované. Ale sám viem, že je dosť úmorné ich všetky preklápať do slovenčiny. Možno by bola lepšia možnosť ich nechať v originále ako mazať, hlavne ak sú z cs.--Jetam2 (diskusia) 10:10, 13. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Dá sa zaviesť režim, že by ich prekladatelia nechávali v originále (anglické a české; museli by sa pozakladať všetky potrebné „adaptéry“, transformujúce volanie inojazyčné na adekvátne volanie lokálnej, pre ilustráciu viď š. {{Cite web}}) a raz za čas alebo aj priebežne by sa ev. roboticky nahrádzali lokálnymi. Problém trochu je, že nie všetky citačné š. sú kompatibilné natoľko, aby sa 100% preniesli všetky nuansy pri komplikovanejších volaniach. Drvivú väčšinu scenárov to ale pokryje dostatočne a keďže adaptéry budú volať lokálne šablóny, formát výstupu bude z pohľadu čitateľa rovnaký ako pri priamom použití lokálnej. --Teslaton (diskusia) 10:22, 13. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Takéto niečo by bolo dobré. Díky.--Jetam2 (diskusia) 13:13, 13. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Pelex: 4.4 Souhlas. Já si myslím, že musíme uchovat nějakou zdravou hranici mezi dokonalým článkem a novým článkem. Chápu, že @Lišiak: chce rapidně pozvednout kvalitu, ale nelze mazat úplně všechno. Články se zdroji na konci článku jsou podle mého názoru přijatelné.
Technické: Taktéž. Mazat článek kvůli chybějícím wikilinkům je špatně. Jinak zjistil jsem, že máme šablonu {{Wikifikovať}}, takže lze použít i tu. Každopádně mazání něčeho jako Cytokín je spíš špatně pro Wiki. -OJJ 10:58, 13. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ad „nelze mazat úplně všechno“: prečo tá obsesia zrovna tým mazaním? Primárnym účelom toho procesu IMHO nie je „mazať“, ale vytvoriť priestor a tlak na to, aby sa nedostatky (tzn. to čo článku chýba, aby splnil min. kritériá) spoločnými silami odstránili. Mazanie je až posledná možnosť, ak sa to nepodarí resp. o to prispievajúci nejaví žiaden záujem. --Teslaton (diskusia) 11:12, 13. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton: Urgent = aktuálně výmaz. Toto je asi moc složité. :/ -OJJ 11:21, 13. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
No veď aj tvoja úprava je presne príkladom, ako urgent vytvorí tlak na to, aby sa na kvalite nevyhovujúceho čl. zapracovalo. Ak sa k tomu nemá autor a niekto iný má pocit, že téma/spracovanie stojí za investíciu času, článok upraví, aby nebol vymazaný. Čo sa mňa týka, rovnako to tak pri veciach, ktoré ma niečím oslovia, riešim. Ak sa toho ale ani za tých 14 dní nechytí nikto, komu by to za to stálo, načo to tu má ďalej nevyhovujúce zostávať? --Teslaton (diskusia) 11:42, 13. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Pelex: Problém so sumárnym uvádzaním zdrojov na konci pri „trojvetových článkoch“ je ten, že väčšinou nezostanú navyždy trojvetové a tamto riešenie moc nemotivuje ďalších prispievajúcich citovať konkrétne, skôr naopak – zachovajú status quo a v najlepšom prípade doplnia nejaký ten ďalší sumárny zdroj. A po čase už nikto netuší, čo vlastne odkiaľ pochádza (plus sa tam v takom stave omnoho ľahšie „stratí“ nejaká tá vôbec ničím nedoložená pasáž, veď kto by to už len kedy podľa tých vágne listnutých zdrojov išiel kontrolovať). --Teslaton (diskusia) 12:20, 13. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Áno, s týmto súhlasím.--Jetam2 (diskusia) 13:13, 13. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Plne chápem Teslatonovym argumentom, ale noví redaktori resp. 90% z nich použitie in text citačných šablón pri prvom článku len sotva zvládnu. Nepovažujem za správne to od nich žiadať. Pri rozsiahlejších textoch a od skúsených redaktorov to samozrejme považujem za nutnosť. Vrátane normálneho formátovania referencií. Takéto jednanie od skúsených redaktorov v dobe, kedy sú tu pomôcky ako wikiciter za neospravedlniteľný amaterizmus.--Pelex (diskusia) 14:29, 13. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Čím viac budeme o to dbať ako starí redaktori tým viac sa budú snažiť aj noví.--Jetam2 (diskusia) 14:52, 13. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Uvádzanie hlavných redaktorov, predsedov redakčnej rady ap. ako editorov v citačných šablónach[upraviť | upraviť zdroj]

Rýchla otázka do komunity: Uvádzať pri encyklopedických dielach hlavného redaktora, predsedu redakčnej rady ap. ako editora v citačnej šablóne. Napr.:

Pýtam sa hlavne kvôli tomu, že pokiaľ sa editor uvedie, umožní to používať opakovanú citáciu (pri harvardskej citácii – čo je prakticky jediný dôvod, prečo ju na Wikipédii používam). Keď som sa o tom bavil s bibliografom ústavnej knižnice (konkrétne padol ako príklad SBS), tak tvrdil, že je to v poriadku. Hoci keď to vidím v praxi na Wikipédii, evokuje to, akoby išlo o autora (hesla, diela), hoci v skutočnosti je to „len“ vrchný redaktor. Viac by sa mi tam hodilo napr. Beliana 1999, s. 15 než Luby 1999, s. 15, hoci to by potom nebola korektne vyplnená citačná šablóna.--Lišiak(diskusia) 13:47, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

ISO 690: 2010 (s. 13): „V prípade určitých druhov informačných prameňov (napr. pri encyklopédiách), alebo ak je položka výstupom spolupráce mnohých osôb, z ktorých žiadna nemá dominantnú úlohu tvorcu (napr. pri filmoch), mal by sa namiesto tvorcu viesť názov.“ Takže ja som proti. Vasiľ (diskusia) 14:34, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Čiže môžem to zároveň chápať tak, že uprednostňuješ riešenie typu Beliana 1999, s. 15? Alebo si skôr za uvádzanie celej citačnej šablóny v referencii?--Lišiak(diskusia) 14:48, 4. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ja to vidím na celé citácie. Harvard je proste je encyklopédie s heslami, kde nie sú uvedení autori, nevhodný. Vasiľ (diskusia) 06:11, 5. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Nešlo by v zátvorke uviesť funkciu?--Jetam2 (diskusia) 07:23, 5. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lišiak: Jako @Vasiľ: . Zvláště, pokud rozptyl stran není zvlášť rozsáhlý. -OJJ 07:38, 5. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Na margo viacnásobného citovania jedného diela: existuje ešte jeden (nie moc rozšírený) spôsob, ako opakovane citovať pri použití klasických neharvardských cit. šablón. Bezprostredne za značku opakovane vkladanej (tzn. v praxi pomenovanej) referencie sa vloží š. {{rp}} s číslom strany (resp. rozsahu strán), ktorý sa potom zobrazí, oddelený dvojbodkou za indexom. Napr. <ref name="ab" />{{rp|54}} vypluje [1]:54. Dokumentácia viď en:Template:Rp, sem to niekto niekedy prevzal a výskytov to má minimálne. Neviem ako sa k takej forme odkazov na strany má norma, ale teda exituje to tu. --Teslaton (diskusia) 07:44, 5. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
ISO 690: 2010 (s. 33) uvádza (tzv. „číselný systém“): „Čísla uvedené v okrúhlych zátvorkách, v hranatých zátvorkách alebo ako horné indexty odkazujú na informačné pramene v poradí, v ako sa citujú prvýkrát. Následné citácie konkrétneho informačného zdroja dostanú rovnaké číslo ako prvá citácia. Ak sa citujú konkrétne časti informačného prameňa, môžu sa za číslicami uviesť čísla strán atď.“. Ako príklad: „…Stieg13 s. 556.“
Takže určite to možné je, len by bolo treba zmeniť šablónu, aby generovala výstup podľa našej normy. Vďaka za upozornenie, Teslaton. Vasiľ (diskusia) 08:24, 5. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Vasiľ: Forma sa dá upraviť, index citácie ale musí (z povahy tohoto riešenia) zostať v hranatých zátvorkách, tzn. forma by mohla byť ak tak:
„…Stieg[13] s. 556
Problém trochu vznikne pri viacerých ref za sebou, ktoré štandardne uvádzame bez oddelovacích medzier:
„…Stieg[13][14][15]“
V prípade, že by tam boli č. strán, veľmi pravdepodobne by tam museli byť nejaké oddelovače, ktoré by oddelili číslo strany (ktoré je súčasťou jednej cit.) od indexu ďalšej cit.:
„…Stieg[13] s. 556 [14] s. 14 – 19 [15] s. 89“ alebo
„…Stieg[13] s. 556, [14] s. 14 – 19, [15] s. 89
--Teslaton (diskusia) 20:35, 5. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Jasne, ak sú tam technické záležitosti, tak potom celé do [], čiže ja to vidím na „…Stieg[13 s. 556]. Vasiľ (diskusia) 21:25, 5. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Nie, to sa bohužiaľ tiež nedá, pretože ten index sa vyplúva štandardným mechanizmom aut. číslovania referencií (ktorý vypluje „[13]“) a dolepením nejakého suffixu za to. --Teslaton (diskusia) 21:28, 5. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Tak teraz som dosť v rozpakoch, lebo tie technicky realizovateľné možnosti sú od normy dosť odlišné. Vasiľ (diskusia) 06:55, 8. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Vasiľ: Ano, je to kompromis, podľa mňa ale stále lepší, než niekde 30x zopakovať plnú citáciu (len s odlišným č. strany). Druhá možnosť v takých prípadoch je harvard, voči nemu ale máš rovnako výhrady. --Teslaton (diskusia) 19:27, 8. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Taká malá faktická poznámka, redakčná rada Beliany je v podstate len taký čestný výbor. Uvádzať v citácií jej predsedu Lubyho by bol dobrý vtip, keď už má niekto reálny podiel na výsledku, tak je to vedúci redakcie. V každom prípade, Harvard, ISO 690 a encyklopédie nie je slovenské špecifikum, stačí si pozrieť ako to riešili inde. Je úplne bežné používať v takomto prípade názov diela napr. (McGraw-Hill encyclopedia of science and technology 1997, p. 337). Avšak je fakt, že pri slovníkoch odlišujú editorov prívlastkom eds. a v citáciach ich uvádzajú napr. (Soanes and Stevenson eds. 2005, p. 2037).[5] Daevid (diskusia) 22:46, 5. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
To nie je pravda. Síce tam stovky ľudí posielajú články, ale redakcia to celé dáva dokopy (spája, maže, vynecháva, preformuluje atď.) a dopĺňa. Jeden čas to celé mali (omylom) online, takže si každý mohol na vlastné oči pozrieť, ako to vzniká...Aké ďalšie nepravdy máš chuť napísať? 2A02:AB04:3C0:6D00:B926:FCCB:BAA3:DC82 02:05, 6. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Na anonymov nereagujem, len pre objasnenie dávam všetkým pri Beliane do pozornosti rozdiel medzi redakciou a redakčnou radou, sú to odlišné veci. Prácu robí redakcia, redakčná rada je niečo úplne iné. Redakčná rada, na rozdiel od redakcie, nie je napísaná ani v tiráži. Daevid (diskusia) 00:18, 7. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Redakčná rada je uvedená v tiráži. A to platí pre každý jeden z ôsmych dielov Beliany, ktoré su doteraz dostupné. Dal si odkaz na sken nesprávnej strany, redakčná rada je v plnom zložení uvedená hneď na ďalšej (pre Belianu IV., ktorú si použil ako príklad).
Takže vôbec nemáš pravdu. Vasiľ (diskusia) 08:53, 9. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Reagujem neskoro, lebo som si nevšimol túto reakciu. Ja som uviedol tirážnu stranu (prednú, teda to čo končí ISBN), nepísal som, že v celej Beliane sa tá rada neuvádza, no to vôbec nebolo meritum veci. Kto chce psa biť si palicu nájde, ale chcel som len upozorniť (lebo písalo sa o RR, ale redaktor IP môj príspevok napadol, avšak spomínal redakciu, pozri špeciálne:rozdíl/6787954) na tú podstatu, že v Beliane existujú dva orgány, redakcia a redakčná rada a tú zostavovaciu prácu robí hlavne tá redakcia, ktorej vedúca väčšiny dielov Anna Prociková je uvádzaná aj v knižničných záznamoch. Stačí si pozrieť štatút RR, z ktorého vyplýva, že jej úlohy sú: „RR dbá o kvalitu a odbornosť a podávať návrhy na inovácie a profiláciu“ a „zabezpečovať financie na vydávanie diela od sponzorov, nadácií a pod.“. Členom RR môže okrem iného byť aj niekto, kto zabezpečí sponzoring, alebo PR. Členstvo je čestné a schádza sa aspoň 1x ročne. Áno, niektorí členovia RR sú aj autormi hesiel, ale členom RR je aj napr. František Mikloško, u ktorého si nemyslím, že sa nejako zásadne podieľa na obsahu Beliany (i keď je matematik, ale už od 80. rokov robí niečo úplne iné). No je pravda, že sa výrazne zasadil o jej podporu, keď bol v politike. Nechávam na čitateľovi posúdenie pravdy/nepravdy. Z mojej strany som skončil. Daevid (diskusia) 23:48, 15. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Lišiak, Vasiľ: V [6] uvádzajú nejaké ustálené možnosti, ako pri dvojúrovňovom citovaní odkazovať na plnú citáciu v prípadoch, kedy zdroj nemá jasne definovaného autora: použiť názov periodika; použiť (skratku) vydavateľa; použiť názov diela; použiť „Anon.“. Založil som testcase s prepojom najprv štandardne cez automatický anchor podľa autor/rok [7] a následne ho upravil na prepoj cez titul a rok [8] resp. len titul [9]. Je s týmto riešením (v prípadoch, kde sa nehodí štandardné autor+rok) nejaký zásadný problém? Veď plná citácia dolu už môže byť uvedená akokoľvek vyčerpávajúco a formálne korektne. --Teslaton (diskusia) 21:11, 8. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Teslaton: Pokladám to za vhodné riešenie (hoci nesprostredkovaný text STN ISO 690 nemám, ak by sme to chceli porovnať, ale podľa citačných manuálov je to v poriadku.--Lišiak(diskusia) 21:21, 8. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
ISO 690: 2010, s. 14. : „V prípade anonymných diel citovaných prostredníctvom systému meno a dátum sa namiesto mena tvorcu môže uviesť 'Anonym'. V prípade anonymných diel citovaných prostredníctvom číselného systému alebo priebežných poznámok sa môže názov uviesť ako prvý prvok. Ak je meno tvorcu známe, môže sa doplniť.“ Vasiľ (diskusia) 08:53, 9. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton: No, uvedomil som si, že by to tam chcelo ešte položku na heslo. Ideálne by totiž bolo, aby sa to zobrazovalo aj s názvom hesla (príspevku), napr.: kinematografia. In Malá encyklopédia filmu, s. 299.--Lišiak(diskusia) 18:27, 9. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lišiak: Pri súčasnom stave tunajších š. elegantne ťažko. {{Sfn}} sa použiť nedá, pretože tá výplúva celú ref. Dá sa vyskladať ref markup s využitím {{harvid}} [10] alebo {{harvbz}}+{{harvid}} [11]. Ak by {{harvbz}} využívala modul (ako na enwiki) alebo volala {{delink}}, mohol by sa odovzdať namiesto mena titul v kurzíve a link by fungoval, tzn. namiesto:
<ref>abc. In: {{harvbz|''Malá encyklopédia filmu''|Ref={{harvid|''Malá encyklopédia filmu''}}|St=473}}</ref>
by stačilo len:
<ref>abc. In: {{harvbz|''Malá encyklopédia filmu''|St=473}}</ref>
--Teslaton (diskusia) 19:24, 9. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Formulácie pri rozlišovačkách[upraviť | upraviť zdroj]

Zdravím, chcel by som si ujasniť, ako majú vyzerať formulácie v RS. Bola mi revertnutá úprava, v ktorej som zjednodušil a opravil rozlišovačku.

 1. Ak je tam gramatická chyba, tak sa nemá opravovať? (1. bod rozlišovačky, "slovanský národ, ktoré" som opravil na "slovanský národ, ktorý", bolo to revertnuté)
 2. Ak som upresnil bod podľa odkazovanej referencie, tak je to nesprávne? (2. bod, "Moravskí Slováci[1], pozri pod Slovácko") Referencia uvádza "obyvateľ Slovácka", tak som to zmenil na "obyvatelia Slovácka".
 3. Ak som zjednodušil ťažkopádne definície, tak je to chyba? Veď položky v RS by mali byť hlavne stručné, či nie? (3. bod občania štátu Slovensko, pozri napr. pod Demografia Slovenska ) Tento bod som upravil na "občania Slovenska". Takisto v 1. bode "tvorí najmä väčšinu obyvateľstva dnešného štátu Slovensko" som zmenil na "tvorí väčšinu obyvateľstva Slovenska". Veď z odkazovaného hesla sa už človek dozvie podrobnosti.

Nehovoriac o tom, že mi príde trochu zbytočné uvádzať "pozri" a už úplne "pozri pod". To sú prevzaté termíny z tlačených encyklopédií, kde to má svoj význam, ale na Wiki to v plnej miere nahrádzajú wikilinky. Stačilo by uvádzať odkaz na prvom mieste a popis až za ním. Daevid (diskusia) 01:19, 6. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ty si sa chcel v skutočnosti spýtať, prečo ti neprešiel ďalší provokačný edit nasilu a to pod týmto tvojim sockpuppetom. Ešte ťa to stále baví? V akých intervaloch mieniš v tomto pokračovať? Ešte nadávky pridaj, pod týmto nickom môžeš, na slušné edity máš iné, aby sa nepovedalo, že? Odporúčam vstúpiť do politiky. 2A02:AB04:3C0:6D00:B926:FCCB:BAA3:DC82 02:00, 6. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ozval sa ten pravý.--Lalina (diskusia) 21:44, 7. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Tebou uvádzaný odkaz na revíziu je sa týka článku koučovanie, ďalej píšeš o Slováci (rozlišovacia stránka). Takže ďalej budem písať o Slovákoch.
Gramatickú chybu som opravil.
Obyvateľ Slovácka je moravský Slovák. Niekedy je región a jeho obyvatelia spracovaný pod jedným heslom, ktoré to má aj v názve, pozri Moravské Slovensko a Moravští Slováci. In: Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Ed. Stanislav Brouček, Richard Jeřábek. Vyd. 1. Zväzok 2 A – N. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. 634 s. ISBN 978-80-204-1712-1. S. 578-580.
Formulácia „obyvatelia/občania Slovenska, pozri pod demografia Slovenska“ pochádza z Beliany. Takže to je v poriadku.
Nie je mi jasné, prečo chceš meniť zaužívanú a overenú štruktúru RS. Vasiľ (diskusia) 08:17, 6. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]


@Daevid: S výnimkou stručného (zjavne nedokončeného) návodu Rozlišovacia stránka tu neexistuje manuál, ktorý by určoval systematiku a štylistiku RS. Do veľkej miery sa RS tu venoval (resp. venuje) redaktor Bronto, ktorý zaviedol čosi ako „zaužívanú formu“, no fakt, že RS pretrvávajú ako častý predmet diskusií či až sporov indukuje, že táto forma nie je všeobecne akceptovaná (ono je to do veľkej miery otázkou, komu sa chce sformulovať nejaké univerzálne odporúčania, ako má RS vyzerať a kedy má byť vytvorená, prediskutovať ho a revidovať všetky RS podľa neho, čo je celkovo vyše 21 tisíc stránok). Ku konkrétnym bodom:

1) To je rečnícka otázka, samozrejme sa má opraviť.
2) Netuším, prečo aj to Vasiľ revertol, nešlo o nesprávnu úpravu (vždy je lepšie držať sa formulácie zdroja resp. korektne citovať, hoci uvedené „moravskí Slováci“ nie je nesprávne).
3) Nuž, logika veci hovorí, že RS by čitateľa nemala „zdržiavať“ pasážami, ktoré nie sú potrebné na odlíšenie jedného významu od tých ostatných, čiže stručnosť je na mieste, len nesmie ísť na úkor zrozumiteľnosti. Upravil som tú RS do takej podoby, ktorú pokladám za vhodnú a postačujúcu.

Čo sa týka uvádzania „pozri“ – áno, je to z tlačených encyklopédii a Wikipédia je hypertextová encyklopédia, ale ten štýl sa to celkom hodí. V RS sa to podľa mňa hodí kvôli tomu, že to oddeľuje popis významu od odkazu (wikilinku) na konkrétny článok („pozri pod“ ale pokladám za nadbytočné, hoci chápem, čo sa tým myslí). Napr. česká Wikipédia uvádza kopu wikilinkov v textoch RS, čo potom vyzerá akoby RS bola viacvýznamovým článkom. Na slovenskej sa odkazuje len na články s konkrétnym významom, preto mi pripadajú prehľadnejšie a „pozri“ to len sprehľadňuje.--Lišiak(diskusia) 08:47, 6. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ad „pozri“: jeden aspekt je ešte ten, že texty na Wikipédii by v princípe mali dávať zmysel aj vytlačené na papieri, v pdf a pod., tzn. nemalo by to byť šité len na online hypertext ako jedinú formu interakcie. To sa týka trebárs aj skratiek (prvý výskyt vo výklade by mal obsahovať celý názov, za ním skratku v zátvorke a až opakované výskyty už skratkou, nemalo by sa to riešiť len wikilinkom zo skratky s tým, že šak názov sa zobrazí v tooltipe nad wl.) a pod. --Teslaton (diskusia) 09:17, 6. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
To je veľmi dobrá pripomienka k štylistike. Ja sa to snažím u skratiek dodržiavať, hoci u mňa išlo o zvyk z písania mimo Wikipédie (neuvedomil som si to s vytlačením textov). V iných článkoch sa to ale nie vždy dodržiava. Formuláciu "(pozri XY)" eyes používam v prípade, keď sa z textu nedá odkázať na článok, napr. keď názov článku nie je v texte spomenutý (aby ad hoc nebol wl. "pripnutý" na nejakom slove či slovnom spojení, ktoré nie je názvom ani synonymom nãzvu odkazovaného článku).--Lišiak(diskusia) 09:29, 6. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
S tlačenými textami je to dobrá pripomienka. Osobne mi "pozri" nevadí. "Pozri pod" je nadbytočné. U rozlišovačiek vnímam väčšie problémy, hlavne drobenie na odtiene významov čo by mali byť rozpracované v článku atď. ale to už je iná kapitola.--Jetam2 (diskusia) 09:34, 6. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
„Pozri pod“ IMHO má svoje opodstatnenie, keď dotyčný význam nie je zhodný s názvom resp. primárnou témou cieľového hesla, je tam pokrytý len nejak nepriamo. --Teslaton (diskusia) 09:40, 6. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton: V tlačených encyklopédiách sa používa len „pozri“ a to aj v takýchto prípadoch, v akých my používame „pozri pod“. Pripadá mi to preto nadbytočné. V niektorých RS sú vďaka „pozri pod“ podivne priradené odkazy, asi štýlom aby tam niečo nasilu bolo.--Lišiak(diskusia) 01:20, 7. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Lišiak, Teslaton: Ďakujem za reakciu, chápem použitie „pozri“ ako oddeľovača. Niektoré wikipédie si vystačia s (odkazovaným) heslom na začiatku, pomlčkou a popis nasleduje za pomlčkou (napr. cs:Čech), ale asi aj to má svoje nevýhody. Prípadne sa ani veľmi oddelovaním nezaoberajú a stačia im hypertextové odkazy, napr. en:auto. Čo sa týka použiteľnosti papierovej verzie, tak v nej wiki podčiarkuje hypertextové odkazy, takŽe je jasné, že sa odkazujú na heslo (jediný problém je, ak odkazujú na heslo s iným názvom), tomu vlastne „pozri“ zabraňuje. IMHO vidím výhody „pozri pod“ a „pozri“ skutočne len vtedy, ak by sa wikipédia mala používať bez hypertextu, takže keď to chceme striktne dodržiavsť akceptujem to. Nevnímam to ako zásadný problém.

@Jetam2: Áno, prílišné drobenie vnímam ako zásadný problém. Zároveň prehnané rozvádzanie jednotlivých významov, ktoré zbytočne zaťažujú čitateľa, obzvlášť pri tu používanom formáte „pozri“, keď sa k samotnému odkazu dostane až na konci.

@Vasiľ: Zaužívanosť štruktúry RS ešte nevylučuje diskusiu o nej. Daevid (diskusia) 00:02, 7. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Daevid: Zo štylistického hľadiska má formát „pozri“ výhodu v prípadoch, kedy sú pri jednom význame dve alebo viaceré odkazy. No myslím, že skutočne závažný problém, čo sa týka RS, je:
 • „atomizovanie“ významu nejakého výrazu do jeho jednotlivých významových odtieňov, ktoré sú uvádzané do samostatných odrážok a pre ktoré sú vytvárané odkazy na samostatné články („červené heslá“) alebo účelové odkazy cez formát „pozri pod“,
 • neprehľadné usporiadanie RS, napr. mena (tu navyše ani nie je jasné, z ktorého zdroja je ktorá informácia),
 • používanie slangových výrazov (diskusia napr. tu),
 • zbytočné RS.
Z RS sa tu niekedy stáva „fetiš“.--Lišiak(diskusia) 01:20, 7. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Zaujímavé, že to píšete práve ty, pretože ak tu niekto píše nadmerne atomizované články (teda nevie rozlíšiť "odtienky" od rôznych významov), tak ste to jedine a práve vy. Zoberme si z poslednej doby ako príklad (v tomto ohľade teda chybnú) RS milícia, to by sa podľa vašej logiky dalo všetko pospájať, nejako to súvisí. Nehovoriac o tom, že tam nie sú uvedené zdroje pri každom riadku (hoci vám bolo vysvetlené, prečo tam musia byť, ak už sa teda zdrojuje a hoci ide o úplne čerstvý článok). Ste na vaše chyby opakovane upozorňovaný už roky, a teda bolo by teda už treba riešiť. (Pripomínam vašu logiku: Boli s vami v poslednej dobe spory na tému Y, napíšeme do krčmy, že sú s vami neustále spory na tému Y a že to všetci tvrdia a teda začneme konať vo váš neprospech, lebo veď "všetci", "stále" a "opakovane" majú s vami problém. To len na ozrejmenie tejto vaše "argumentácie".) EAV204 (diskusia) 02:15, 8. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Pre informáciu, Daevid odkazoval na úpravu o ktorej tvrdil, že je jeho. Pritom tú úpravu som spravil ja. Jasne deklarujem, že nepoužívam účet Daevid.

Čo sa týka väčších problémov RS tak veci ako super presný význam, atomizovanosť, a nejednotnosť ohľadom formulácií (síce tiež vidím istý úžitok z formulácie "pozri pod", považujem ju za nadbytočnú a podľa mňa je vhodnejšie "pozri") tu už boli spomenuté aj viac krát. --KuboF Hromoslav (diskusia) 12:39, 7. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Pre ujasnenie, odkaz, ktorý som uviedol bol omyl, myslel som, že to z kontextu zjavne vyplynulo, tak som necítil potrebu sa vyjadriť, nič viac za tým nie je. Urobil som opravu za správny odkaz. Daevid (diskusia) 20:26, 7. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

RS sú dlhodobý problém všeobecne a nedotknuteľná modla pre niektorých. Súhlasím s Lišiakom, hromada referencií na x-výrazov v červenom mori a RS dhšia než primárny článok (ak vôbec existuje). A rada pozri niečo, čo neexistuje je fakt super. A to nehovorím o nezmyselných o preklikaní sa na prvú RS, nezmyselných RS či RS o menovkyniach, kde sa človek nič nedozvie v prípade červeného odkazu, lebo nemáme zalinkovaných rodičov, či manželov.--Lalina (diskusia) 21:44, 7. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

a) K Laline: Nie je pravda, že sú problém (existujú na všetkých wikipédiách a tu sú navyše doplnené o zdroje). Nie je pravda, že sú dlhodobý problém. Nie je pravda, že by bolo relevantné, či sú tam červené linky (To je úplne iný problém a je to len osobný problém Laliny - úchylka, ktorú ti tu vysvetľujú už roky, ale nie si schopná to pochopiť tak, ako kopu iných vecí). Žiadne "nezmyselné prekliknutia na prvú RS" tu nie sú, nezmyselné sú tu maximálne tak postrehy Laliny a nezmyselné sú presmerovania človeka na význam B slova X, keď v skutočnosti hľadá význam A slova X (to neexistuje nikde inde na svete, len vo wikipédii) alebo nevie, aký význam slova X vlastne hľadá (čo je štandardný prípad). Nie je pravda, že by tu boli nezmyselné RS o viacerých osobách toho isté mena; pravda je taká, že podaktorí preklopia články z iných wiki, prípadne ich dokonca (to Lalina nepozná) sami napíšu a potom sú do konca života presvedčení, že len tento ich článok je jediný správny význam a všetky ostatné významy toho istého názvy či mena musia ísť preč (inak povedané, nesmú mať ani RS); toto nám chcela Lalina povedať. Pravda je taká, že "problém" tu má vždy len isté minimálne množstvo osôb, ktorým (ako vidno hore) nie sú jasné elementárne veci fungovania wikipédie a tejto wikipédie, a nie je im jasné, prečo RS vyzerajú tak ako vyzerajú (hoci to má všetko veľmi dobré praktické dôvody, ktoré POSTUPNE automaticky vyplynuli v priebehu ROKOV ich tvorby a nie náhodne) a/alebo ktorí nedržali všeobecnú encyklopédiu nikdy v živote v ruke, ale múdri sú ako rádio. A toto minimum tu vždy robí najväčší krik a podľa možnosti opakuje v pravidelných intervaloch na diskusiách (a týka sa to všetkých tém) stále to isté (hoci už x-krát inde vyvrátené a prebrané) podľa hesla, že skôr či neskôr už na to niekto (kto to tu nesleduje všetko a stále) musí naletieť a zožrať to všetko aj s navijakom. Ak ak náhodou nikto nenaletí, tak sa prejde na argumentáciu, že sa tu "stále" niečo vraj rieši, hoci v skutočnosti to "stále" je len jedna (niekedy dve-tri) osoby, ktoré neustále opakujú to isté. Pravda je tiež taká, že nám tu v diskusiách diskutuje posledné mesiace pár provokatérov alebo jeden provokatér (vrátane tejto diskusie), ktorí sa tu len v pravidelných intervaloch rôznym osobám mstia. Takže o vecné riešenie tu nejde a nejde o ňho ani v tejto konkrétnej diskusii, ako možno vidieť hneď z prvého príspevku (Daevid), ak si ho niekto pozorne prečíta. A jeden z účastníkov tejto diskusie to dokonca jednému redaktorovi napísal do mailu (aj keď veľkou okľukou), že to bude robiť, takže naozaj neviem, čo je toto za absurdné divadlo.

b) K tomu vyššie: Nie je pravda, že bol problém so slangom. Po prvé, bolo vám to tu len za posledné mesiace asi trikrát vysvetlené, zdôvodnené, pripomenuté, že na keď majú slangové výrazy celé články, tak musia byť duplom aj v RS. Načo sa tu niečo argumentuje a diskutuje, keď dotyční reagujú ako hluchí a slepí a pokračujú s vypisovaním svojim chybných úvah naďalej ako keby sa nechumelilo? Po druhé, slang sa tu vyskytuje úplne minimálne, ak niekto toto uvádza, dokazuje, že nemá o obsahu tejto wikipédie ani poňatia. Nie je pravda, že by sa tu "atomizovalo"; to si myslí len človek, ktorý sa v daných témach nevyzná dostatočne pozorne a povrchne sa na to pozerá (a takých je tu dosť, nikto nie je z hlavy odborník na všetko); pravda je presne opačná, neatomizuje sa tu dosť a nasilu sa spájajú témy do článkov a to z čisto technických dôvodov. Nie je pravda, že by bol "zaťažovaný čitateľ", pravda je taká že: (i) RS naopak čitateľa "odťažujú" (pretože nemusí čítať a hľadať rovnaký text niekde dole v dlhom článku, ale má to prehľadne pod sebou a stručne), (ii) RS nie sú určené na čítanie (aj keď sa tak môžu použiť), ale na rozlíšenie významov (takže tá výčitky je nezmyselná už z podstaty veci); ak má niekto pocit, že sú určené na čítanie, tak je to tým, že v dôsledku toho, že na tejto wikipédii je málo článkov, tak ich žiaľ RS často fakticky nahradzuje, ale cieľový stav je taký, že ku (skoro) každej položke RS je normálny článok (a ten sa potom číta). Nie je pravda, a úplne absurdné je tvrdenie, že by bol problém s "pozri". Označuje to, že nasleduje link na daný článok a teda končí vysvetľujúci text. A tiež nie je pravda, že by bol problém s "pozri pod", pretože je treba odlíšiť odkaz na článok ako taký a odkaz dovnútra článku, pretože inak čitateľ nevie, keď je presmerovaný do cieľového články, či má danú vec hľadať v prvej vete článku alebo niekde dole. Toto je úplne elementárne potrebná vec a ak ju niekto nechápe, tak sa tu nemá k tomu vôbec vyjadrovať. Nie je pravda, že by RS mena by bola akokoľvek v neporiadku a neprehľadná (tvrdenie, že takýto typ text je neprehľadný, považujem dokonca za vtip). A výčitka, že tam nie sú zdroje pripísané k jednotlivým riadkom, je už vrchol úsmevnosti, pretože dotyčný veľmi dobre vie, že ešte pred pár rokmi sa tu zdroje nepísali vôbec a duplom v RS, takže v tej RS sú tam len ako bonus. Nie je pravda, že sú tu "zbytočné RS", naopak, pravda je taká, že ich je tu príliš málo (teda články chybne zmiešavajú viacero významov do jedného alebo sa na ostatné významy pozabudlo, k čomu dochádza automaticky vtedy, keď sa neurobí RS tam, kde by mala byť). Na toto všetko sa tu opakovane upozorňuje, takže bude treba tých RS ešte pridať a viac to atomizovať. Dúfajme, že sa to zlepší.

c) Fascinujúce je, čo sa tu rieši. Dobrých 90% percent článkov celej wikipédie potrebuje obsahové opravy, každú hodinu tu vznikne chybný článok, na ktorého opravu nie je čas a nikto nič nerieši. Ale tu sa rieši (a ešte aj to chybne) úprava RS a inde zas citovanie nejakých autorov v šablónoch. Ale chápem, že ak niekto nevie alebo sa mu (už) nechce písať články, tak aby vykazoval činnosť alebo sa nejako zabavil, musí riešiť takéto veci. Tento jav mimochodom existuje aj mimo wikipédie, psychológovia by vedeli vysvetliť, aké problémy v texte riešia ľudia, ktorí niečo vedia, a aké ostatní.

d) Bolo by vhodné, keby tu niekto oficiálne oznámil, či takéto sockpuppetové provokačné diskusie sú teraz nový štandard na wikipédii, lebo to tak už naozaj vyzerá (často dokonca posledné mesiace jeden z vyššie sa nachádzajúcich sockpuppetov diskutuje v diskusiách sám sa sebou, aby tak generoval zdanie súhlasu iných s jeho názorom, čo je výslovne zakázané). Pretože v takom prípade sa prispôsobíme aj my ostatní, porobíme si sockpuppety a budeme tu diskutovať sami so sebou. Občas prihodíme akože nesúhlas sami so sebou v jednom bode, aby to vyzeralo, že sme naozaj dve rôzne osoby a aby to bolo akože nepriestrelné. Mlčanie budem brať ako kladné stanovisko administrátorov v tomto bode. EAV204 (diskusia) 01:07, 8. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

K tomuto by som dodal len dve veci: Vybavuje sa mi ono známe "podľa seba súdim teba". Formulácia "pozri pod" mi nesignalizuje, že informáciu treba hľadať v sekcii článku. Odkazovať na sekciu sa dá aj použitím Wikilinku. Na ostatné sa reagovať nedá.--Jetam2 (diskusia) 09:24, 8. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
EAV204, na redaktora, ktorý tu je aj s cestou polroka a nemá ani 1 000 editov, si teda veľmi sebavedomý, mierne povedané. Dovolíš si nás poúčať ako najväčší odborník spôsobom plným osobných útokov a urážok. Koho mi to len pripomína?--Lalina (diskusia) 18:44, 8. február 2019 (UTC) @Vasiľ: divím sa, že sa ho zastávaš.Odpovědět[odpovedať]

Sustainability Initiative[upraviť | upraviť zdroj]

Upozorňujem na zaujímavý článok na metaWiki meta:Sustainability Initiative ohľadom zníženia dopadov Wikipédie na životné prostredie. Je možné pridať sa na zoznam podporovateľov >>>. -OJJ 06:59, 7. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Významnosť dôstojníkov[upraviť | upraviť zdroj]

Ahojte! @Rotný Ľubo: Myslím, že sme sa zhodli, že automatická významnosť je od prvej generálskej hodnosti (menovanie prezidentom). Ako je to s nižšími hodnosťami, resp. od akej funkcie začína významnosť dôstojníkov?--Jetam2 (diskusia) 17:25, 10. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

U pozemných síl brigáde velí brigádny generál (velením môže byť poverený plukovník, napr. teraz je tomu tak u 1. mb, ktorej velí plk. Milan Cvik), práporu (oddielu) velí podplukovník, rote (batérii) kapitán a čate poručík. Verejne dostupné životopisy u nás majú len funkcionári práporov, aj to nie u všetkých práporov.--Rotný Ľubo (diskusia) 19:01, 10. február 2019 sa nepodpísal(a)

@Jetam2: Ja som uvažoval nad tým, že za významných by sme mohli o. i. pokladať vojakov v hodnosti aspoň brigádny generál alebo – podľa funkcie – aspoň veliteľov jednotiek na úrovni brigády (na úrovni pluku u síl špeciálnych operácií). V tomto by mohli byť nápomocní @Sokol Kat, Andrej-airliner: , ktorí sa dlhodobejšie venujú modernému vojenstvu. Každopádne, každý článok by tu mal spĺňať zásadu dva nezávislé netriviálne spoľahlivé zdroje – web jednotky je jeden zdroj, druhý takýto zdroj tam (@Rotný Ľubo: ) zatiaľ chýba.--Lišiak(diskusia) 00:07, 11. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

CS prekladač[upraviť | upraviť zdroj]

Zmizla mi ikona CS prekladača z panelu.--Lalina (diskusia) 21:24, 14. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Lalina: Mne ide, takže ak Ti pomôže, skopni si hrubý preklad. Potom to zmažem.--Pe3kZA 22:19, 14. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ale nemám tú ikonu, takže nemám ako.--Lalina (diskusia) 23:59, 14. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ja som to mal preložené, no už si to mala takmer hotové, tak som to (preklad) zmazal. Skús sa nanovo prihlásiť...--Pe3kZA 00:09, 15. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Reštartovala som, a nič, neobjavila sa.--Lalina (diskusia) 00:16, 15. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Teslaton: Pomoc, pls, stále mi ten prekladač nefunguje. A ešte mi vypadáva aj podpis z panela.--Lalina (diskusia) 20:31, 17. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Sorry, momentálne moc nestíham. V tvojom prípade by som podozrieval Internet Explorer (ktorý tuším stále používaš). Ako prvú vec sa skús prihlásiť z niečoho aktuálneho (Chrome, Firefox). Ak to tam pôjde, tak niečo z JS rozšírení prestalo podporovať IE. Ak nie, treba skúšať ďalej (vyčistiť si common.js a nechať len prekladač a pod.). --Teslaton (diskusia) 21:14, 17. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton: Som prihlásená cez Chrome, ikona sa neobjavila.--Lalina (diskusia) 12:49, 20. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lalina: Zkus si dát do User:Lalina/common.js:
mw.loader.load('//sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Redaktor:OJJ/translatebutton.js‎&action=raw&ctype=text/javascript');
-OJJ 13:04, 20. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Aleluja, objavila sa. Vďaka @Redaktor:OJJ: i všetkým za ochotu.--Lalina (diskusia) 17:08, 20. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Mne prekladať tiež nejde, dneska som skúsil aj tvoj nápad, OJJ, aj vymazal celý common.js a stále nič. Už ma to vôbec neprekvapuje. Ak by sa niekomu chcelo pozrieť na commons.js budem rád. Mám FF 65.0 na Ubuntu ale ani na Chromium nič. Príde mi, že celý commons.js ma ignoruje.--Jetam2 (diskusia) 18:11, 20. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Hurá, je ikona je aj v Exploreri, a dokonca funkčná. Vďaka.--Lalina (diskusia) 20:33, 20. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Jetam2, Lalina: Bylo by možné, abyste mi poslali snímek obrazovky, jak vypadá editační okno/jak překladač? Oba. -OJJ 05:55, 21. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@OJJ: Pardon, toto mi ušlo. Pošlem na email.--Jetam2 (diskusia) 18:59, 22. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Prevzaté politické strany[upraviť | upraviť zdroj]

Existuje nejaký konsenzus ohľadom "kúpených" politických strán, či ich brať ako jednu stranu, alebo dve? Teda, mať samostatné články o pôvodnej strane, pred premenovaním, alebo to mať v jednom článku? Ja navrhujem, aby to bolo podľa významnosti, keď existuje významnosť pôvodnej strany, tak mať dva články. Inak mať len jeden článok. Právnu kontinuitu a premenovanie stačí spomenúť v príslušných článkoch, ale samé o sebe ešte nie sú dôvod na jeden článok. Takisto dva názvy, de jure jednej strany, ešte nie sú dôvodom aj na dva články. Daevid (diskusia) 15:09, 18. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

[12] – už sa tu niečo podobné riešilo, i keď veľký záujem diskusia nevzbudila. Každopádne si myslím, že menej významné „etapy“ politickej strany možno pokojne spomenúť v článku. --TomášP 17:00, 18. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Daevid: Ad „Týmto pretvorením došlo v skutočnosti ku vzniku nového subjektu.“ v [13]: toto je podľa mňa dosť diskutabilné tvrdenie – „v skutočnosti“ práve ku vzniku nového subjektu nedošlo, keďže má rovnaké IČO aj položku registra. Môžu (a budú) to navonok prezentovať ako nový (politický) subjekt, no formálne stále ide o organizáciu, zaregistrovanú v roku 1998, len so zmeneným názvom a štatutárom. Fajn, uľahčili si robotu a vybodli sa na zdĺhavú a nákladnú procedúru s podpismi a registráciou, ktorou by reálne vznikla nová strana s čistou históriou, no nevidím moc dôvod snažiť sa to aj tu predávať ako v „skutočnosti nový subjekt“. --Teslaton (diskusia) 18:04, 8. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Teslaton: Ja tomu rozumiem, už som upravil tú trochu nešťastnú formuláciu (založenú na voľnom citovaní zdroja), správnejšie by bolo pretvorením subjektu došlo ku vzniku v skutočnosti novej strany. To „v skutočnosti“ (de facto) som myslel ako opak de iure. Nuž, išlo mi hlavne o vystihnutie tej podstaty, že to je technická záležitosť vzniku de facto novej strany. Výraz subjekt je asi trochu nevhodný, ale „de facto nová strana“ je určite namieste. Napadla mi teraz analógia s tzv. „ready made“ spoločnosťami využívanými pri zakladaní s.r.o. Predsa nebudem dávať na jednu úroveń formálny vznik ready made spoločnosti a z nej defacto vzniknuvšiu spoločnosť. To je podľa mňs základ, aby sme rozlišovali ten kontext. No a samozrejme na to sú zdroje, ktoré hovoria o „novej strane“ a citujem: „Strana vznikla podľa denníka pretvorením malého subjektu“. Aspoň to je môj pohľad na túto záležitosť. Daevid (diskusia) 20:50, 8. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
„Ready made“ spol. mi nepríde ako presná analógia – tam väčšinou práve chceš firmu bez histórie (mimo toho formálneho založenia niekým). Tu subjekt mal vyše 10-ročnú históriu ako nejaká politická strana (inak to vyzdvihovanie „malého subjektu“, ktorý akože prevzali, je hodne komické, ako keby títo novi vlastníci z toho nič razom, čisto svojím vstupom, urobili niečo „obrovské“).
V každom prípade, príde mi korektné, keď je v hesle ten vznik formou prevzatia staršej strany spomenutý, pretože zaregistrovanie novej strany mi príde ako počin s „väčšou váhou“ ako tieto kupčenia so zombie subjektami. --Teslaton (diskusia) 21:02, 8. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Na tom, že takáto forma vzniku spomenutá byť musí, sa zhodneme. „Ready made“ je čistá, ale predávajú sa aj „ukončené“ spol. s históriou (dokonca aj občianske združenia), skôr mi išlo o ten samotný akt kupčenia, že je podobný. Daevid (diskusia) 23:44, 8. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Rok vydania knihy[upraviť | upraviť zdroj]

Presunuté do diskusia:Adolf Peter Záturecký#Rok vydania knihy. Vasiľ (diskusia) 16:05, 26. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Úradný názov alebo skrátený názov?[upraviť | upraviť zdroj]

 • Dlhý tvar (úradný názov) sa používa, keď sa štát spomína ako právny subjekt:

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska. Francúzska republika je oprávnená… Pozn.: Ak sa pri opakovanom názve štátu v texte uprednostňuje používanie skráteného tvaru, uvedie sa to spojením v zátvorke: (ďalej len „…“).

 • Skrátený tvar (skrátený názov) sa používa, keď sa štát uvádza z geografického alebo hospodárskeho hľadiska:

Robotníci, ktorí žijú vo Francúzsku (na území Francúzska), ... Vývoz z Grécka...

--62.168.13.101 (diskusia) sa nepodpísal(a)

A toto má byť ako čo? Otázka? Konštatovanie len tak do pléna? Reakcia na niečo konkrétne (čo)? Keď idem niečo napísať, chce to napísať aj nejaký normálny úvod, aby bol ostatným zrejmý kontext. --Teslaton (diskusia) 15:25, 23. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Otázka do pléna[upraviť | upraviť zdroj]

Keď už tu niekto otvoril tie názvy, dlhé roky tu bolo presadzované, že názvy štátov sa písali podľa zoznamu vydaného ÚGKK, bez výnimky. Jednoducho to bol etalón bez ohľadu na aktuálny stav (pozri Diskusia:Konžská demokratická republika). Zjavne pri článku Severné Macedónsko bol aplikovaný iný postup, čo mimochodom veľmi vítam, lebo náš ÚGKK zaspal dobu ako vždy a posledná aktualizácia je z 11.10.2017. Tak sa pýtam, či sa niečo zmenilo na tom pôvodnom dogmaticky-rigoróznom prístupe? Nuž, aspoň je to také malé zadosťučinenie pre redaktorov @Adehertogh, Xmetov, Samofi, Martin B: . Minimálne by malo platiť, že síce ÚGKK je „etalón“, ale keď je známe, že došlo k zmenám, tak sa uprednostia aktuálnejšie zdroje, ktoré tieto zmeny zaznamenali, napr. z Úradu pre publikácie EÚ, alebo niečo z nášho MZVaEZ. Schválne si skúste odsledovať, kedy ÚGKK aktualizuje svoj názov Severného Macedónska, tipujem to na ešte dlhý čas, pri Maďarsku (zrušenie republiky) to boli asi 3 roky. Daevid (diskusia) 00:40, 27. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ak zaspal dobu treba uprednostniť iné zdroje.--Jetam2 (diskusia) 09:21, 27. február 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Odkedy je Wikipédia nákupná poradňa?[upraviť | upraviť zdroj]

Článok Veľký slovník cudzích slov (Šaling) obsahuje hneď v úvode veľmi nezvyčajné upozornenie, sic Pozor na zámenu s rovnomennou laickou publikáciou relatívne malého rozsahu, bez ISBN, od úplne neznámych autorov G. Brukker a J. Opatíková, ktorá sa predáva na CD a je dostupná online. Nemá s týmto slovníkom nič spoločné.. Pýtam sa na vhodnosť tejto formulácie pre Wikipédiu, lebo zjavne vykazuje znaky subjektivity (laická, úplne neznámi autori). Pôsobí to ako nákupná rada pre čitateľov. Encyklopedicky neutrálne by bolo upozorniť, že možno hľadajú informácie o Veľký slovník cudzích slov (Brukker), resp. pozor na zámenu. Každopádne by sa to malo riešiť systematicky, ak môže byť takto formulované upozornenie pri tomto článku, tak logicky potom môže aj pri iných, kde je podobná situácia.

Mimochodom, možno v tom len ja vidím kauzálnu súvislosť, ale táto nákupná rada bola umiestnené dnes v noci redaktorom s IP adresou (2a02:ab04:3c0:6d00...) a následne sa dnes od Vasiľa objavil návrh na rýchle zmazanie článku o Brukkerovom slovníku (cez šablónu ZL, napriek tomu, že nebol v diskusii dosiahnutý konsenzus) (pozri aj (Wikipédia:Stránky_na_zmazanie#Veľký_slovník_cudzích_slov_(Brukker)). Daevid (diskusia) 09:17, 26. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Neobsahuje upozornenie. Obsahoval upozornenie, kým si ho ty nezmazal.
Pozri si dátum, článok bol s upozornením na zámenu už založený [14]. Pri ZL stačí aby daný článok nebol vhodný do wikipédie (jazyk, formátovanie či významosť). Tu ide o významnosť a odbornosť.
Zasa raz diskutuješ o tom istom na viacerých miestach, neviem načo je to dobré. Vasiľ (diskusia) 09:25, 26. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Bol tak založený a ja som to nedávno odstránil, lebo mi to neprišlo vhodné, včera sa to tam znova objavilo. Na viacerých miestach diskutujem, lebo sú to v princípe dve rôzne veci, i keď súvisiace. Bez ohľadu na to, či článok o Brukkerovom slovníku bude zmazaný, mi niektoré tvrdenia v tomto upozornení prídu nevhodné. Rovnako chcem diskutovať o tom, či sú vôbec takéto upozornenia vhodné, nikde inde som to nevidel. Inak nie som neprístupný alternatívam. Ak by Brukkerov článok zostal, viem su predstaviť úpravu názvov článkov, že Šalingov bude hlavný a RS sa zmaže. Ak bude zmazaný, akceptujem. Avšak formulácia tohto upozornenia by sa mala určite zmeniť. Proti spomenutiu samotného faktu, že existuje niečo s rovnakým názvom nie som. Daevid (diskusia) 09:50, 26. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Zvolená prezidentka: aktualizácia?[upraviť | upraviť zdroj]

Nezdá sa mi vhodné už teraz zaraďovať p. Čaputovú do zoznamu prezidentov a pod.--Lalina (diskusia) 01:17, 31. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Do zverejnenia oficiálnych výsledkov to predčasné bolo/je (pokaždé sa ale nájde niekto, kto sa neovládne...). Po ich zverejnení zrejme už ale je možné uvádzať ju ako zvolenú prezidentku. --Teslaton (diskusia) 05:10, 31. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Súhlas s Teslatonom, preto som jej meno dal v zozname do italics.--Jetam2 (diskusia) 08:35, 31. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ďalšia vec potom je, že je možno lepšie ju v článkoch ako Slovensko, Prezident Slovenskej republiky, Zoznam prezidentov Slovenska korektným spôsobom (ako zvolenú prezidentku s predpokladaným nástupom do úradu 15. júna) spomenúť, než dokola revertovať naivné pokusy o uvedenie (zamykať teraz kvôli tomu tie čl. len pre správcov mi príde overkill a pre neregistrovaných už poväčšinou zamknuté sú.) --Teslaton (diskusia) 09:17, 31. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton: Zmínit ano. Jinak nezvládl bys namísto zámku vytvořit notifikační baner, co by vyskočil při editaci těchto článků? Něco takového bylo tuším u USA (Obama > Trump), buď tady nebo na cs, už nevím. A gratulace k dobré volbě. :-) -OJJ 09:20, 31. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Pravdu povediac, nechce sa mi moc formulovať ten vysvetľujúci traktát a ťažko to spraviť čistým spôsobom, aby to nemalo false positives – technicky asi len upozorňovať pri ľubovolnom výskyte Zuzan\w+\s+Čaput\w+ v dopĺňanom obsahu, čo bude otravovať každého, kto ju niekde spomenie. --Teslaton (diskusia) 09:31, 31. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Veď stačí použiť {{:tl:Aktualizovať}}. --–Bubamaradisk. 09:36, 31. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Akým spôsobom to odradí od naivných aktualizácií? To bude práve naopak fungovať ako výzva nahrádzať „zastaraného“ Kisku „aktuálnou“ Čaputovou... Ak som správne pochopil, OJJ skôr narážal na ev. abuse filter, ktorý by upozorňoval pri pokusoch o také aktualizácie. --Teslaton (diskusia) 09:39, 31. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Pochopila som vašu diskusiu tak, že nemáme redaktora, ktorý by urobil požadovaný notifikačný banner, preto argument šablónou. --–Bubamaradisk. 09:45, 31. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton, Bubamara: Filtr ne. Prostě banner, co vyskočí čistě při editaci těch problematických stránek. Nebo lze využít zakomentované poznámky [15]. -OJJ 10:29, 31. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ok, doplnil som účelový filter [16], znemožňújúci s hláškou [17] anonymom aj registrovaným redaktorom do 250 úprav vkladať zmienky o Zuzane Čaputovej do čl. Slovensko, Prezident Slovenskej republiky a š. Politika na Slovensku. V budúcnosti sa dá upraviť pre analogické notorické prípady (prezident USA a pod.). --Teslaton (diskusia) 10:59, 31. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

No, neviem, Zoznam prezidentov Slovenska je zoznam prezidentov, nie budúcich, a premiér tam je už úplne od veci. A už tobôž by nemala byť v IB Kisku.--Lalina (diskusia)

Podľa mňa je tam Čaputová ok, len treba indikovať, že je len zvolená, resp. predpokladaná budúca. Podobnú úpravu som urobil aj do článku Prezident Slovenskej republiky. Naopak, v Kiskovom infoboxe by byť ešte nemala, funkciu prezidenta ešte nevykonáva.--Jetam2 (diskusia) 13:13, 31. marec 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Písanie titulov v infoboxe[upraviť | upraviť zdroj]

@OJJ, Luky001, Exestosik:@Lalina, Vasil:@Pe3kZA, Jetam2, Lišiak:@Teslaton, Wizzard, Luppus: Ahojte, na českej wikipédii už začali písať akademické tituly len v infoboxe a nie v prvej vete článku pred samotným menom. Pozrite napr. verziu Zuzana Caputova na slovenskej a na ceskej wikipedii.ILoveJuice (diskusia) 20:17, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

To je len prosté konštatovanie, alebo návrh, aby sme to robili rovnako? Alebo ešte inak? --Teslaton (diskusia) 20:19, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Podnet na diskusiu. ILoveJuice (diskusia) 20:20, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Nemám dojem, že by s tým „začali“, pokiaľ viem, tento rozdiel vo forme uvádzania existuje roky. Trebárs ~9 rokov stará verzia čl. Václav Klaus: sk, cs. --Teslaton (diskusia) 20:26, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Tak, tak, v českej verzie je to tak už dlhší čas. Osobne preferujem skôr našu verziu, príde mi prehľadnejšia. Tituly by som dával skôr do položky Alma mater v infoboxe.--Jetam2 (diskusia) 20:29, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
V našej verzii je teraz akademický titul na úrovni (velkostou pisma, fontom) tretieho/stvrteho mena. Ceska verzia je cistejsia. ILoveJuice (diskusia) 20:32, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Nerozumiem, akože to má na čitateľa „viac kričať“? --Teslaton (diskusia) 20:33, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Skor to dat do infoboxu, pozri napr. Stephen Hawking na anglickej wiki. ILoveJuice (diskusia) 20:37, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
To konkrétne riešenie je ale čisté len v prípade, že sú známe všetky príslušné inštitúcie, čo zďaleka nie vždy platí. Vo veľkej časti prípadov je doložiteľný len čisto zápis mena vrátane titulov. --Teslaton (diskusia) 20:43, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Rovnako subjektívne preferujem skôr našu verziu + aj keby som preferoval tú druhú, „náklady“ spojené s korektným konzistentným prepracovaním takejto vtákoviny v tisícoch biografiách podľa mňa dokonale nestoja za ten outcome... --Teslaton (diskusia) 20:33, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Nevie to spravit hromadne bot?ILoveJuice (diskusia) 20:35, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Aj pre (polo-)automatizované riešenie platí to ohľadom nákladov – ten filter treba jednak napísať/otestovať/doladiť, dvak možných nuáns pri zápise je tam dosť, čiže by to pravdepodobne vyžadovalo manuálnu kontrolu diffov a fixy. --Teslaton (diskusia) 20:41, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Riešiť to je zbytočné. --Exestosik (diskusia) 20:43, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ako, diskusia a „challengovanie“ súčasnej praxe v princípe neublíži. Minimálne teda vždy lepšie, ako keby sa trebárs niekto rovno iniciatívne vrhol do prerábok... --Teslaton (diskusia) 20:46, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
To je pravda, myslel som to tak, že som za zachovanie súčasného stavu, ktorý subjektívne považujem za dobrý. --Exestosik (diskusia) 20:57, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Tiež si myslím, že súčasný stav je v pohode. Príde mi to skôr ako záležitosť vkusu, resp. estetiky. Či sa nám to tam na pohľad páči mať alebo nie. --Luky001 (diskusia) 21:48, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Neviem si predstaviť IB u vysoko vzdelaného človeka so zbierkou 4 či 5 titulov ;) (napr. Milan Čič - i keď práve on má krátke meno). Preto považujem za vyhovujúci súčasný stav.--Pe3kZA 23:31, 2. apríl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Peter Colotka[upraviť | upraviť zdroj]

Hello! Please forgive me if I am writing at the wrong place. I created Peter Colotka's article on the Hungarian Wikipedia. I am unsure about the following thing; the English article says that “he was the president of the university from 1959 to 1963” and yours says that “V roku 1958 sa na 3 roky stal prorektorom Univerzity Komenského”. Could you please help me to decide which one is correct? Thanks in advance and please ping me when you are replaying! Regards, Bencemac (diskusia) 15:48, 1. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Bencemac: Hi Bencemac. According to [18][19], he never was a rektor (rector) of the university. He was:
 • prorektor (prorector) of the university in 1959 – 1961 [20]
 • dekan (dean of the Faculty of law) in 1957 – 1959 [21]
--Teslaton (diskusia) 19:25, 1. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Thank you Teslaton! Before fixing the English article, could you please convert this source into Cite journal format? I would do that but I cannot read the newspaper. Thanks in advance! Bencemac (diskusia) 15:46, 2. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Bencemac:{{cite journal | title = Jubileá | url = https://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/NU1974-75/nu1974-75_06-februar.pdf | language = sk | journal = Naša univerzita : spravodaj Univerzity Komenského | volume = XXI | issue = 6 | pages = 7 | date = February 1975 | publisher = Rektorát UK | publication-place = Bratislava}} --Teslaton (diskusia) 18:37, 2. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Many thanks! I fixed the Hungarian and the English article. Bencemac (diskusia) 06:32, 3. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Kde sa nahlasuje konflikt záujmov?[upraviť | upraviť zdroj]

Ak niekto narazí na možný konflikt záujmov, kde je rozumné miesto pýtať sa na takéto veci? Pýtam sa v podstate v súvislosti s úpravami od editora Pltx.sk https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0peci%C3%A1lne:Pr%C3%ADspevky/Pltx.sk - ale asi je užitočné takéto niečo vedieť všeobecne. --Kompik (diskusia) 16:28, 2. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

A keď už som spomenul konkrétneho užívateľa, tak možno aj tento editor vyzerá trochu podozrivo: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0peci%C3%A1lne:Pr%C3%ADspevky/Mikiplichta --Kompik (diskusia) 17:19, 2. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ahoj, aj tu sa to dostane do pozornosti kompetentných. Je celkom časté, že marketingové oddelenia väčších inštitúcii majú záujem, aby boli údaje v článkoch korektné a preto sami editujú. Pokým nejde o formu reklamy, je to viac na prospech, preto správcovia nezasahujú. Na „možno“ sa tu nehráme - buď úprava je alebo nie je akceptovateľná a je úplne jedno, či ide o registrovaného, či anonymného editora. Napokon, je najmenej vytvoriť si x falošných účtov.--Pe3kZA 17:34, 2. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Slovo "možno" som použil hlavne preto, že nie som veľmi aktívny na slovenskej WP - na to si stačí pozrieť moje príspevky. Takže určite sú tu kvalifikovanejší a skúsenejší ľudia na posúdenie toho čo (ak vôbec niečo) treba robiť a aj na posúdenie či článok je písaný dostatočne neutrálne. --Kompik (diskusia) 08:38, 5. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Pokiaľ je výklad písaný encyklopedicky a neutrálne a je doložený spoľahlivými zdrojmi (ideálne nie výhradne primárnymi), je v princípe konflikt záujmov druhoradý. Je ale na mieste zvýšená ostražitosť, aby ostatní ustrážili, že to dodržané skutočne je (a príslušné úpravy formulácií, odstraňovanie encyklopedicky nadbytočného PR obsahu, dopĺňanie kritiky, atď., ak nie je). S týmto občas býva pri stave redaktorskej základne skwiki problém, v tom IMHO spočíva hlavné riziko zo strany prispievateľov, ktorí sú v konflikte záujmov. Konflikt samotný ale postihnuteľný nie je. --Teslaton (diskusia) 17:48, 2. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Vďaka za reakciu. Keďže s Wikipédiou nemám veľa skúseností, určite je lepšie keď sa na tento problém pozrú aktívnejší editori, ktorí vedia viac o tom ako sa tu takéto veci zvyknú riešiť. Každopádne, keď som videl úpravy od editora v článku o osobe, pre ktorú priamo pracuje, zdalo sa mi rozumné na to aspoň niekde upozorniť. --Kompik (diskusia) 08:38, 5. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Bulharsko - Kiustendil vs. Kjustendil[upraviť | upraviť zdroj]

Ahojte, niekoľkokrát sa mi stalo, že som pri písaní článku použil buď meno mesta, alebo oblasti Kjustendil a vždy mi to bolo neskôr opravené na Kiustendil. Chápem, že to bolo z toho dôvodu, že na sk-wiki je v podstate všade písané Kiustendil, nič to ale nemení na fakte, že to je chybný prepis, to že to hrozne vyzerá je vlastne nepodstatná vec, ale je to proti pravidlám slovenského pravopisu - Ю sa jednoducho neprepisuje ako IU, ale ako JU, prípadne ako mäkčeň + U v prípade, že hláska pred tým sa zmäkčuje. Preto by som sa chcel opýtať, či sa dá vytvoriť nejaký bot, ktorý by to všade opravil? Gitanes232 (diskusia) 20:23, 8. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Nemáš pravdu, pozrel si tie pravidlá slov. pravopisu? (tu sú) Máš tam prepis z Bulharčiny, kedy sa píše IU a kedy JU:

JU

 • na začiatku slova - príkl. Юлкa - Julka
 • po samohláskach - príkl. Буюклиeв - Bujukliev

IU

 • po spoluhláskach okrem д, т, н, л - príkl. Гюрoвa - Giurova

--2A02:AB04:53F:2F00:7412:ABC3:FE0E:7C5B 20:46, 8. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Erby miest[upraviť | upraviť zdroj]

Zdravím, chcem sa spýtať ako to je s pridávaním erbov miest a obcí na ich stránku, poprípade vlajok, v šablóne mi vypísalo, že je to možné po schválení obcou, chcem sa spýtať či je to naozaj potrebné, pretože napr. na českej ale aj iných wikipédiách je to bežné, že majú erby pri hocijakých malých osadách....a nepredpokladám že všade majú výslovne odsúhlasené ich použitie... --ScholastikosSVK (diskusia) 19:26, 30. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ahoj, vo svete je používanie symbolov neobmedzené, u nás to neplatí. Takže paradox, že naše mestá majú na iných wiki erby a vlajky, pokým na skwiki nie, je realitou. Každé sídlo musí doložiť povolenie na uverejnenie, inak to zákon zakazuje.--Pe3kZA 19:53, 30. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Nie, ani povolenie (od obce) nestačí – neurobí z autorsky chráneného diela slobodné, už sa to X-krát preberalo. Nehovoriac už o tom, že tie povolenia boli väčšinou rôzne obdoby "wikipedia-only" formulácií, čo je s CC nezlučiteľné. Commonsácky obrázok musí byť ktokoľvek oprávnený použiť kdekoľvek a na akýkoľvek účel, pokiaľ uvedie autora (a nesmie k tomu potrebovať ďalšie separátne povolenie od niekoho, tzn. ani od obce). --Teslaton (diskusia) 19:58, 30. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@ScholastikosSVK: V ČR majú symboly obcí legislatívne vyňaté spod autorskej ochrany, takže ich je možné uploadovať na Commons ako slobodné diela. V SR je fakticky možné využiť nanajvýš slobodu panorámy, tzn. pokiaľ je symbol obce trvalo umiestnený na verejnom priestranstve, tak ho odfotiť, orezať a výsledok zavesiť na Commons so šablónou FoP-Slovakia. Príklad viď napr. [22]. Nedávne debaty na túto tému viď [23][24]. --Teslaton (diskusia) 19:58, 30. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton, ScholastikosSVK:Na Slovensku platí to isté. Podľa § 5 písm. d) zákona NR SR č. 185/2015 Z. z. z 1. júla 2015, autorského zákona v znení neskorších predpisov sa za predmet autorského práva nepovažuje štátny symbol, symbol obce ani symbol samosprávneho kraja. Podľa § 1b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú symbolmi obce erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce, pričom podľa ods. 2 sa tieto ustanovenia vzťahujú aj na symboly časti obce.--Lišiak(diskusia) 11:37, 31. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lišiak: Ok, to je vcelku novinka (aspoň teda pre mňa), v starom 618/2003 [25] to chýbalo. V tom prípade by mala byť otázka autorstva bezpredmetná a zostáva už len 369/1990 Zb. § 1b Symboly obce, kde je v ods. 1: „Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.[26]. Otázka teda je, nakoľko je toto zlučiteľné s Commonsom, mne to príde, že aj toto je stále problém, tzn. že to má za následok, že symbol nie je slobodné dielo. Chcelo by to ale skôr analýzu nejakého autorského právnika. --Teslaton (diskusia) 12:09, 31. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton: Áno, pribudlo to v rámci rekodifikácie autorského práva. Môžeme sa obrátiť na MV SR; ja tú štvrtú vetu ods. 1 chápem tak, že používaním sa myslí nie číre zverejnenie erbu, ale jeho použitie v rámci korporátnej identity, na osobnej pečiatke/pečati, obale knihy, v hlavičke periodika a pod. Napr. ods. 4 uvádza „Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.“--Lišiak(diskusia) 12:21, 31. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lišiak, Teslaton: Nie som právnik, ale osobne to chápem rovako ako Lišiak. Že zverejnenie na stránke je iné ako použitie vo forme hlavičkového papiera alebo niekde na listinách a podobne. Ale ideálne by bolo vysvetlenie autorov, prípadne právnikov. --KasciJ 12:25, 31. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
No len bežný CC-BY obr. z Commonsu práve môžeš zobrať a bez obmedzení/povolení plesnúť napr. na obálku knihy (ak v nej korektne uvedieš jeho autora), práve v tom je prid. hodnota slobodnej licencie. S erbom sk obce toto zrejme spraviť nemôžeš, preto mám pochybnosti, či sú to diela vhodné na Commons (lokálne výnimky tu schválené nemáme, takže priamo sem ako lokálne súbory sa to uploadovať nemôže). --Teslaton (diskusia) 12:47, 31. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Tak to ani nemôžeš nahrať ako CC, bolo by treba špeciálny štítok pre § 5 autorského zákona (pokiaľ už neexistuje, zdá sa mi, že na Commons už taká možnosť je). Laickým pohľadom mi to pripadá ako nesúlad medzi autorským zákonom a zákonom o obecnom zriadení, lebo ak erb obce nie je predmetom autorského práva, prakticky ktokoľvek by ho mohol použiť v rámci svojho loga a pod. Asi to urobíme tak, že v rámci WMSK oslovíme MV SR a MK SR so žiadosťou o výklad.--Lišiak(diskusia) 14:36, 31. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Veď jasné, označovalo by sa to samostatným typom PD (pseudo-)licencie, aj tak ale IMHO musí byť zachovaný duch v tom, že ide o slobodné dielo. Čo mi dielo, pre ktorého použitie sa musíš dožadovať súhlasu od nejakého subjektu, moc nepríde.
Hej, tiež mi to príde ako nesúlad. --Teslaton (diskusia) 15:42, 31. máj 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Kategória[upraviť | upraviť zdroj]

Z pieskoviska Redaktor:Dodi Tibor/pieskovisko, treba odstrániť kategóriu, lebo sa toto pieskovisko zobrazuje v Kategória:Webové portály --2A02:AB04:27C3:6300:DDC7:7E06:FC57:7918 19:52, 1. júl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Yes check.svg Hotovo! --Luky001 (diskusia) 20:33, 1. júl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Sekcie na konci článku (Tip mesiaca Portálu komunity na december 2019)[upraviť | upraviť zdroj]

Ahojte, chcel by som dať na revíziu tento Tip mesiaca Portálu komunity na december 2019, aby som si bol istý, že takpovediac súčasne asi jediný existujúci kompletný návod, ako robiť sekcie na konci článku, reflektuje súčasnú prax a zaužívané, no nepísané pravidlá. Vopred ďakujem za postrehy. --Luky001 (diskusia) 15:45, 15. júl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ja mám akurát Literatúru hneď za Referenciami pred Pozri aj. Príde mi to trochu logickejšie, ale tu na wiki som našiel obidva varianty (ako odporúčania poradia sekcií). Daevid (diskusia) 16:33, 15. júl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Je to ok. Akorát bych se přimlouval za návod na harvardské citování, sám jsem se to naučil teprve minulý týden. -OJJ 16:52, 15. júl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Daevid: Súhlasím s Daevidom, osobne mi tá Literatúra príde logickejšia hneď za Referenciami, keďže ide o pokračovanie citácií, ale už v tomto príspevku z roku 2012 sa spomína nasledovné poradie, nechal by som to preto skôr takto (ak nebudú väčšie námietky). Zaujímavé, že takáto vcelku fundamentálna vec nie je zakotvená v žiadnom odporúčaní, alebo sa mýlim? Lebo zatiaľ som na nič podobné nerarazil. Možno by to chcelo vytvoriť... --Luky001 (diskusia) 19:49, 15. júl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Luky001: Táto fundamentálna téma tu už bola riešená, naposledy minulý rok Wikipédia:Krčma/Technické/Archív_2018#Referencie_v_sekcii_Zdroje. No skončilo to ako vždy. Daevid (diskusia) 20:25, 15. júl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Na základe diskusie, prihliadnuc na logickosť a vezmúc do úvahy fakt, že sa na slovenskej Wikipédii vyskytujú obidva varianty, presúvam Použitú literatúru a Odporúčanú literatúru pred Pozri aj. --Luky001 (diskusia) 21:17, 17. júl 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Údržbové zoznamy článkov[upraviť | upraviť zdroj]

Zdravím. Aktualizoval som zase po dlhšom čase údržbové zoznamy:

Kto by mal chuť príležitostne sa niečomu z toho povenovať – opraviť/napísať, neváhajte... Zároveň vďaka všetkým, ktorí to už v minulosti riešili, keď vezmem napr. Žiadané články podľa odkazov spred 4 rokov, už z toho medzičasom množstvo čl. existuje, dtto. veci z ďalších zoznamov. --Teslaton (diskusia) 21:04, 2. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Na zmazanie[upraviť | upraviť zdroj]

Treba zmazať presmerovanie Redaktor:Badarik/WD-40--2A02:AB04:27C3:6300:4DE4:155E:5CD1:CDBA 16:52, 6. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Wikiwand = porušenie autorského práva_?[upraviť | upraviť zdroj]

Kto vie, čo to je stránka https://www.wikiwand.com/sk/Modransk%C3%A1_keramika? Zdá sa to byť porušenie licenice...alebo nie?--Nelliette (diskusia) 14:52, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Nič neporušujú. Je tam uvedené, že obsah pochádza z Wikipédie. Dole je aj licencia a odkaz na autorov. Tá stránka je vlastne len čítačka Wikipédie, oni nemajú vlastný obsah, ani to tak neprezentujú. Daevid (diskusia) 16:10, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Sú tam však početné reklamy... --Nelliette (diskusia) 16:21, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Texty na Wikipédiách sú slobodný obsah, podmienky jeho použitia sú zhrnuté tu: [27]. Pokiaľ sú dodržané, môže ho ktokoľvek použiť na čokoľvek, vrátane oblepenia reklamami alebo akúkoľvek inú formu tvorby zisku (licencia neobmedzuje použitie obsahu len na nekomerčné). --Teslaton (diskusia) 16:43, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

"Nikde na tej stránke nevidím licenciu a hlavne meno autorky všetkých obrázkov a textu. Vyzerá to, akokeby to bol originálny text wikiwandu. --Nelliette (diskusia) 17:53, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Dolu v päte je uvedené „This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.“ s preklikmi na originálny článok aj jeho históriu, kde sú uvedení aj prispievatelia. V zmysle licencie je to postačujúca forma atribúcie (dokonca nadštandardná, väčšina preberateľov sa uspokojí s odkazom na článok a odvolávku na prispievateľov). --Teslaton (diskusia) 17:58, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

"Sú to moje obrázky a ich licencia je CC BY-SA 3.0 license a nie 4. A kto vlastní stránku sa dá veľmi ťažko zistiť. --Nelliette (diskusia) 18:03, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Čo sa týka verzií CC, keď si pozrieš kompletné znenie licencie [28], je to tam ošetrené („You may Distribute or Publicly Perform an Adaptation only under the terms of: (i) this License; (ii) a later version of this License with the same License Elements, ...“. Ako, pokiaľ máš čas/energiu/peniaze nazvyš, neváhaj to dať preskúmať nejakému autorskému právnikovi, no vecne je to veľmi pravdepodobne čisté. --Teslaton (diskusia) 18:12, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Píše sa tam, že text je dostupný pod licenciou CC BY-SA 4.0, obrázky pod svojou vlastnou. Keď klikneš na hociktorý obrázok, v pravom hornom rohu je ikonka i v krúžku – keď na ňu ťukneš, zobrazí sa autor, licencia, i ďalšie údaje, takže je to právne v poriadku (i keď, pravda, podľa môjho názoru mierne kontraproduktívne mať kópiu stránky, ktorá je aj tak voľne dostupná…). --TomášP 18:15, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Pre majiteľa/ov stránky to nie je kontraproduktívne, majú prachy za moje fotky z reklamy.--Nelliette (diskusia) 18:18, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Nuž ano. Aj o tom akosi je slobodný obsah... Existuje aj NC (non-commercial) variant CC [29], Wikipédia ani Commons ale prispievateľom takto obmedziť využitie obsahu neumožňujú. --Teslaton (diskusia) 18:25, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Tá stránka je relatívne známa en:Wikiwand. Daevid (diskusia) 19:02, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Takže už nemusím posielať eurá do Wikimedia, maju prijmy z mojich fotiek.--Nelliette (diskusia) 20:56, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Nič proti, no príde mi trochu schizofrenické na jednej strane dobrovoľne a vedome vytvárať a zverejňovať slobodný obsah (pod licenciou, komukoľvek na svete umožňujúcou jeho prakticky ľubovoľné použitie, vrátane komerčného) a zároveň sa nad takým použitím rozhorčovať. Pričom ešte v tomto konkrétnom prípade je diskutabilná aj tá komerčnosť, je to možno viac forma pokrývania nákladov na ten alternatívny frontend (odhliadnuc teraz od jeho pridanej hodnoty). --Teslaton (diskusia) 21:10, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Nepotrebujem od teba diagnózy,(ísť na ostrie žiletky je tvoj zvyk) ja som doteraz nevedela o tejto stránke, takže od dnes už viem a zariadim sa podľa toho.--Nelliette (diskusia) 21:52, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Podľa toho čo tu vidím mi príde, že si nevedela skôr za akých podmienok tu vlastne tie roky prispievaš... --Teslaton (diskusia) 22:00, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Rozumiem, že sa ti to veľmi nepáči, ale fotky z commons sa používajú nie len na Wiki, na to treba pamätať. Náhodou som čítal včera slovenský článok (https://www.postoj.sk/46171/truban-hori), kde je tiež fotka so zdrojom "wikimedia", čo je podľa mňa spornejšie použitie, lebo tam chýba autor. Daevid (diskusia) 21:26, 15. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Názvy tokov[upraviť | upraviť zdroj]

Pekný deň prajem, nieviete mi prosím niekto poradiť ohľadom názvov vodných tokov v povodí Maliny. Lebo: Robzle dal do navboxu názvy tokov napr. Pod kremenicou, Od dvoch dubov... a neviem či mal nato nejakú špeciálnu mapu, alebo zoznam? Keby ste o nejakom/ej vedeli prosím dajte link do diskusie. Za tipy veľmi pekne ďakujem. --Marek Jakubov (diskusia) 15:32, 19. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Marek Jakubov: Podľa toho čo písal pred nejakými rokmi v Diskusia s redaktorom:Robzle#Vodné toky vs. obce, čerpal z katastrálnych máp. Keď si otvoríš napr. základnú mapu ZBGIS ÚGKK [30], názvy tokov, vrátane kanálov tam sú. A je tam tiež k dispozícii fulltextové vyhľadávanie, ktoré sa dá využiť. „Pod Kremenicou“ má výskyty len ako lokalita resp. ulica. „Od dvoch dubov“ má výskyt ako variantný (neštandardizovaný) názov Gajarského kanála [31]. --Teslaton (diskusia) 16:02, 19. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Veľká vďaka! Pekný zvyšok večera. --Marek Jakubov (diskusia) 19:29, 19. august 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Kam až padne latka pre urgenty? Budeme mať cestovné poriadky všetkých miest, minimálne u nás Zoznam autobusových liniek v Poprade, Zoznam liniek vo Vysokých Tatrách, alebo klesneme ešte hlbšie než tu Mälaren?--Lalina (diskusia) 01:16, 24. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ja osobne si myslím, že to tu nemá čo hľadať. V iných Wikipédiách sa takéto zoznamy ale vyskytujú. Väčšinou však pre väčšie mestá. Rozhodne treba dbať aby tieto zoznamy mali patričné náležitosti a zdroje potvrdzujúce encyklopedickú významnosť a aby neboli vlastný výskum.--Pelex (diskusia) 09:08, 24. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Veľká časť urgentov je len tou „férovejšou“ cestou zmazania, pri použití ústretového prístupu. Malá, no predsalen istá časť týchto experimentov je upravená a stávajú sa akceptovateľnými článkami. Tých pár dní a možno dve desiatky „článkov“ s tou šablónu snáď prežijeme. A zoznamy akéhokoľvek druhu sú háklivou témou s problematickou aktualizáciou. Zastávam však názor Pelexa, že pri dodržaní základných požiadaviek by tu tieto konkrétne byť mohli.--Pe3kZA 09:20, 24. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Nie je zoznam ako zoznam. Zoznamy nositeľov cien nie je problém raz za rok aktualizovať (napr. Nobelovky, Oscary, UNESCO aj robím). Ale takéto zoznamy spojov nie sú vhodné sem, nie sme cestovný poriadok. Nanajvýš tak z hlavného mesta. A to ani nehovorím o zoznamoch "svetových" či slovenských huslistov a pod. --Lalina (diskusia) 11:20, 24. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Nie je a práve zoznam spojov v Tatrách osobne považujem za vcelku prínosný. Je to turistická top destinácia a takýto súhrn je pomerne užitočná vec - i keď uznávam, že ľudia pozerajú skôr stránku TEŽ. Pri mestách je to už na polemiku, no min. v krajských metropolách by som ich akceptoval.--Pe3kZA 18:51, 24. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Jazero som upravil, zoznamy MHD von (alebo do článkov o meste, ale iba odrážkovito). --peko (diskusia) 09:35, 24. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

A čo tak upozorniť pri vkladaní šablóny do témy skúsených redaktorov, ktorí by mohli byť na úpravu danej témy kompetentní? Hoci myslím, že definíciu, kategórie a wikilinky by vo väčšine prípadov zvládol redaktor vkladajúci šablónu vložiť aj sám. Ja som za ústretovejší prístup a myslím, že v prístupe je zakopaný pes problémov udržiavania nových redaktorov. Ak by ste boli bývali môj úplne prvý článok zaurgentovali (a že by sa tak v takejto forme určite stalo, ak by ste ho rovno nezmazali), už by ste ma tu viac nevideli.--Eryn Blaireová (diskusia) 11:55, 24. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Z môjho pohľadu by tento návrh bol trochu nepraktický. Nerád by som dostal takúto nomináciu. Kto by to robil? Momentálne možno polovica urgentov ani nie je poriadne označená v diskusii autora daného článku (ako predpokladá šablóna) nieto ešte v iných diskusiách. Osobne si myslím, že by pomohlo lepšie komnunikovať s autormi urgentov a vysvetliť v čom je problém alebo ich naviesť na príkladné články. Konkrétne k Zoznam liniek vo Vysokých Tatrách Z názvu článku nie je jasné liniek čoho, pokiaľ viem Železnice Slovenskej republiky neprevádzkujú dopravu, len vlastnia infraštruktúru. Neviem o tom, že by to bolo iné vo Vysokých Tatrách. Treba citovať priamo. Obrázok je prevzatý zo serveru imhd.sk, ako je na tom licencia? U mňa je to na urgent. Takéto zoznamy by mali začať na hlavnom článku MHD. V prípade dostatočnej dĺžky, ozdrojovania a úprav by mohol vzniknúť samostatný článok.--Jetam2 (diskusia) 20:03, 24. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Nuž, vravela som za seba. Keď je niečo "moja" téma, snažím sa to zachrániť, aj keby som to mala prepísať de facto úplne celé. Problém je, že často o tom konkrétnom urgente neviem.--Eryn Blaireová (diskusia) 13:51, 25. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Urgenty majú monitorovaciu kategóriu [32], pokiaľ sem človek občas nazrie a zobrazí si trebárs RC, stačí si tam na ňu raz za čas kliknúť a pozrieť, čo tam je. Ľudí, čo tu dôsledne riešia patrolu (tzn. systematicky prechádzajú posledné úpravy, kontrolujú ich a čo si vyžaduje zásah, riešia) je tu málo – pravidelne tu zostávajú nepovšimnuté zjavné experimenty a úplné hovadiny, nehovoriac potom o menej zjavných veciach. Za týchto okolností som vďačný aj za to prosté označenie urgentu urgentom. Ak chceš lepší stav, treba sa na tom podieľať, nedá sa len určovať tým zopár aktívnym patrollerom, ako by mala v ideálnom svete vyzerať ich aktivita. --Teslaton (diskusia) 15:31, 25. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
No dobre, pozrela som sa tam a z aktuálnej ponuky ma som si otvorila mne najbližší článok Škľabky (Anodontinae). A neviem pochopiť, prečo je tam urgent. Podľa mňa má bližšie k Dobrému článku ako k urgentu. Ani v diskusii, ani v zhrnutí úprav to nie je vysvetlené. Takéto zásahy mi pripadajú naozaj kontraproduktívne. Ako ich má redaktor upraviť, keď nie je na prvý ani druhý pohľad zrejmé, kde je chyba?
Ale ešte všeobecne k urgentom: Ako spomínam aj v prvom príspevku, redaktor vkladajúci šablónu by mohol niečo upraviť aj sám. Aspoň vyboltovať názov článku v texte a nejakú kategóriu zaradiť dokáže. A po kategórii sa toho chytia boti portálov, pričom šablónu nové články vo svojich portáloch mám medzi sledovanými. Ono totiž ani z názvu článku mi niekedy nie je hneď jasné, o čom bude a či má pre mňa zmysel ho vôbec otvárať.--Eryn Blaireová (diskusia) 10:08, 27. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
To môže byť aj vec taktiky – ak „delecionista“ nemá pocit, že tu bude článok v takej podobe prínosom (lebo substub/naivné spracovanie/zdroje/atď.), nemá moc dôvod posúvať ho bližšie k formálne akceptovateľnému stavu (opravou drobností), pretože hrozí, že ho tu následne „inkluzionisti“ tým skôr udržia, napriek tomu, že obsahovo trebárs nie je slávny.
Čo sa týka čl. Škľabky (Anodontinae), niečo je v diskusii, v každom prípade je to niekoľkoročný, nie nový článok, takže by už po takom čase nemal byť riešený urgentom ani technickým mazaním. --Teslaton (diskusia) 10:35, 27. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Pri tom korýtku to vyzerá pre laika celkom zamotané, zrejme ide o problém s názvoslovím - nedávno sa tam robili nejaké presuny. Neviem však, či je tento článok neupraviteľný, alebo bol obsah prevzatý a použitý... Čo sa týka označovania a s nimi súvisiacimi úpravami; nie vždy je čas na detailné prezeranie, úpravu a korekciu chýb, navyše množstvo tém je konkrétnych a vyžadujú zdroje. Preto aj samotné označenie upozorní na nedostatky a zabráni prehliadnutiu a zabudnutiu na nedorobok. Je nás tu veľmi málo, preto je aj tempo kvanti a kvalitatívneho rastu skwiki také pomalé. Osobne mi príde pre nováčika neskutočne komplikované pochopiť celú typografiu a potrebné kritériá. Možno by v tomto pomohlo dať do uvítacej šablóny link na určitý vzorový článok - akúsi osnovu, použiteľnú na tvorbu článkov, ktorá by veľmi zjednodušila prácu a ozrejmila neznalým nevyhnutné súčasti článku. Niečo v zmysle geoboxov, kde je popis, čo ktorý parameter znamená a ako pri doplnení vyzerá.--Pe3kZA 10:38, 27. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton:Na margo komentu „ľudia, prečo máte opakovane potrebu predsadzovať svoje posty pred skôr vložené posty iných na tej istej úrovni v diskusii“: Začal som písať príspevok, keď tam tvoj ešte nebol a pri ukladaní mi nevyhodilo žiadnu kolíziu. Nemám najmenší dôvod „predbiehať sa“.--Pe3kZA 10:48, 27. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ok, môže byť, že takto „vylepšili“ automatické riešenie konfliktných editov, v tom prípade sa ospravedlňujem za pohoršené zhrnutie. Zvyknem to fixovať (bez ohľadu na to, koho sa to týka), pretože sa tým stráca prirodzená chronológia debaty a bez štúdia časov príspevkov potom môžu veci pôsobiť nelogicky. --Teslaton (diskusia) 10:54, 27. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Sledujem posledné úpravy aj urgenty, opravujem keď sa dá, aj keď teraz menej, lebo si stále neviem zvyknúť na chrome (odišiel mi počítač aj s kopou uložených údajov a pomôcok k wikipédii). Fakt ale je, že v poslednej dobe sú v urgentoch často články, ktoré sme predtým mazali bez debaty. Napr. 1-2 vetné výkriky od IP, alebo jasné strojové gulášové preklady. Keď vidím ako sa v súčasnosti používa šablóna urgentu, tak ma prešla chuť sa v tomto angažovať. Súhasím s Eryn Blaireová, takéto články by nemali byť označované ako urgent. A to ani nehovorím, že často článok poniektorí označia za urgent, ale autora už neupozornia.--Lalina (diskusia) 11:57, 27. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Nie som si istý, či tu nie je trochu problém s čítaním s porozumením, tzn. že vieš s čím v prípade Eryn súhlasíš... Jej postoj (ak som správne pochopil) bol totiž práve opačný – aktívne zachraňovať čo najviac z urgentov, resp. ak neoznačovať, tak skôr preto, že radšej rovno upraviť do akceptovateľnej podoby alebo ísť trpezlivo vysvetľovať autorovi, ako zo zúfalstva spraviť niečo vyhovujúce. --Teslaton (diskusia) 18:28, 27. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton: Asi som to nenapísala jasne. Súhlasím s tým, že článok Škľabky (Anodontinae) v tom stave a články v podobnom, by nemali byť označované za urgenty.--Lalina (diskusia) 22:09, 29. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lalina: Ok, môže byť, ja som to bral, že tá veta prirodzene nadväzuje na tie tri predošlé. Čo sa týka čl. Škľabky (Anodontinae), či bol/nebol (v roku 2017) súci na urgent by bolo treba posúdiť (ideálne nie len povrchne na základe toho, že na prvý pohľad má „všetky cingrlátka“ – veľa textu, infobox, fotky, formátovanie – aj taký článok môže byť stále vecne zlý), v každom prípade po dvoch rokoch existencie mi už nepríde riešenie formou urgentu/technického mazania adekvátne, treba v ňom buď opraviť čo je nesprávne, alebo ho dať na hlasovanie o zmazaní. --Teslaton (diskusia) 22:21, 29. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Súhlasím. No k neupozorňovaniu autorov - ak sú registrovaní, majú istú nádej, že si vloženie šablóny všimnú, keďže im pri založení stránky automaticky ponúkne zaradiť ju medzi sledované. Ešte k vyššiemu sporu ohľadom Škľabiek versus téma sekcie - za správne miesto pre šablónu urgent považujem taký článok, kde skúseného redaktora už na prvý pohľad praští medzi oči, čo s ním nie je v poriadku. Zlá štruktúra, bez wikiliniek, a pod. Pre iné prípady by som používala miernejšiu šablónu Na úpravu, v ktorej sa dá priamo vysvetliť, v čom vidí vkladateľ problém. Copyvio a otázky encyklopedickej významnosti sú už iná kategória problémov.--Eryn Blaireová (diskusia) 19:07, 29. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Problém s inými údržbovými š. je ten, že neobsahujú prvok lehoty na vyriešenie problému (napriek tomu, že môže ísť o problém, ktorý je z pohľadu požiadaviek na minimálny článok zásadný – typicky nevhodné alebo úplne chýbajúce zdroje; zle upravený strojový preklad a pod.). Ten momentálne obsahuje len urgent. Preto je pochopiteľné, že delecionista bude mať tendenciu v prípade problematických nových čl. siahať skôr po urgente, aby bolo zabezpečené odstránenie dotyčného článku, pokiaľ jeho autor (alebo iní redaktori) problémy neodstráni. --Teslaton (diskusia) 19:17, 29. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Už som pár krát upozorňoval na táketo presuny. Redaktor @Vegetator: dnes vytvoril stránku Srsť, ktorú potom IP redaktor presunul, či presnejšie povedané vykradol. Nikde nie je zachované, že ten netriviálny text písal on a nie IP (vlastne tak som na to prišiel, lebo mi prišlo zvláštne, že IP by prispel nejakým dlhším encyklopedickým textom). Nehovoriac o tom, že šablóna preklad bola nesystémovo schovaná ako referencia do zdrojov. Znova je tam použitá tu nezaužívaná sekcia "Zdroje", ale o tom sme však už diskutovali vyššie. Karavána zjavne ide ďalej, ale na to, že si tu niekto privlastňuje prácu niekoho iného budem neustále upozorňovať. Daevid (diskusia) 18:27, 26. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ano, čisto z licenčného hľadiska sú takéto copy&paste presuny, kde sa presúvajúci navyše neunúva ani len uviesť pôvodného autora v zhrnutí príslušnej úpravy, nežiadúce (pričom ip-Bronto to samozrejme vie, len to má na háku). Zlúčil by som aspoň revízie (aby v histórii tá Vegetatorova bola), no nie je to v prípade tejto dvojice stránok možné.
O vecnej správnosti toho zlúčenie rovnako nie som presvedečený – srsť by podľa mňa pokojne zniesla samostatný článok, ako to spravil Vegetator, kedže aj v tom zlúčenom má samostatnú definíciu a samostatný „rozšírený opis“, nie je to ale vyložene moja parketa a sú tu zrejme kompetentnejší redaktori pre túto branžu. --Teslaton (diskusia) 18:42, 26. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton: A prečo to tej IP tolerujeme? A nielen to?--Lalina (diskusia) 12:00, 27. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lalina:Čo s tým spätne (netolerujúce) urobiť? Dá sa to vrátiť späť do samostatného čl. Srsť (a z tej terminologicko-sémantickej analýzy v čl. Chlp (cicavce) na to len odkazovať). Ja by som bol za, nie som ale expert na biologické témy, takže to prenechám niekomu kompetentnejšiemu. Koniec koncov, zdá sa že ani Vegetator, ako autor pôvodného čl. so zlúčením problém nemá.
A čo sa týka tolerovania všeobecne, nechcem byť zlý, no tebe sú rovnako dlhodobo „tolerované“ veci s ktorými tu má mnoho redaktorov celkom zjavne problém. --Teslaton (diskusia) 18:40, 27. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton: Myslela som komplexne, tých vecí je tam viac. Tu nejde o odbornosť, ale o to, že urobiť vedomo takýto presun je, minimálne, neúcta voči práci pôvodného autora.
Áno, na niektoré veci mám odlišné názory od niektorých kolegov. Možno je to tým, že sa stále pozerám na články v prvom rade ako čitateľ, a aj tým, že riešim staré články a vidím koľko článkov za tie roky nevzniklo. A som realistka v posúdení našich síl i možností a v niektorých oblastiach viem posúdiť významnosť a tým aj šance na vznik článku. Ale vždy som rešpektovala záväzný väčšinový názor kolegov, aj keď som s ním nesúhlasila.--Lalina (diskusia) 22:10, 27. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
"A som realistka v posúdení našich síl i možností a v niektorých oblastiach viem posúdiť významnosť a tým aj šance na vznik článku." To není pravda ani omylem. --Lenka64 (diskusia) 09:49, 28. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lenka64: Ozvala sa jediná neomylná.--Lalina (diskusia) 14:56, 28. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ještě se aspoň strefit do toho správného jména... že... a tady nejde o omyly, ale o systém editací a prosazování vlastního světonázoru na wikipedii... --Lenka64 (diskusia) 15:13, 28. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lenka64: Vďaka za Tvoj jediný správny názor.--Lalina (diskusia) 17:25, 28. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Tento rok tu pozorujem zvláštnosti s anonymnými prispievateľmi a hromadia sa prípady, kedy anonymný subekt plodí konflikty. Nechápem, prečo boli umožnené takéto schovávačky redaktorom, stačí, že ich majú správcovia. --Nelliette (diskusia) 22:59, 27. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Nelliette: 1. Možnosť editácie bez registrácie je tu od samého počiatku existencie wiki (tzn. „bolo to umožnené“ rozhodnutím zakladateľov projektu pred ~16 rokmi). Technicky neplatí ani to, že by šlo o (efektívnu) schovávačku, editácia bez reg. pod IP poskytovateľa môže byť reálne o dosť menej anonymná, než editácia pod redaktorským kontom. A identita dotyčných (vo vzťahu k ich bývalým red. kontám) je tam vo viacerých prípadoch rovnako zrejmá. Že je to z hľadiska kolaboratívnej roboty kontraproduktívne, otravné (pre dotyčného aj ostatných) a egoistické je druhá vec – dotyčných to evidentne baví, tak nech si to užívajú. 2. Akú schovávačku pls. „majú správcovia“? 3. ak niekto reálne plodí konflikty (tzn. nie len že si „dovolil“ niečo upraviť v „tvojom“ čl. ale reálne konflikty), treba ho upozorniť a ak to nepomôže, napísať na NS. --Teslaton (diskusia) 21:26, 29. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Schovávanie sa za dlhým radom čísel a písmen poskytuje rôznym nezrelým bytostiam vandalizovať a nie opravovať už vytvorené, napríklad. Budem si to a ďalej všímať...--Nelliette (diskusia) 21:36, 29. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Nelliette: Vieš (pre predstavu o čom je reč) uviesť niekoľko konkrétnych príkladov editov, ktoré pokladáš za vandalizačné? (a ktoré zároveň nie sú prvoplánovými pubertálnymi experimentami/vandalizmami – lebo na tie tu sú rutinné procedúry – reverty/upozornenia/bloky/zámky) --Teslaton (diskusia) 21:49, 29. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ako som už vyriekla, budem si to všímať a robiť si vlastnú štatistiku. Zdar.--Nelliette (diskusia) 21:53, 29. september 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Sčítanie ľudí podľa vierovyznania[upraviť | upraviť zdroj]

Dobrý večer, prosím, bol by som veľmi rád ak by mi niekto poradil stránku, kde zistím náboženské zloženie obyvateľov jednotlivých obcí. Za adekvátne návrhy vopred veľmi pekne ďakujem. Pekný zvyšok večera.--Marek Jakubov (diskusia) 19:31, 15. október 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 : Multidimenzionálne tabuľky : [kraj] : [okres] : [obec] : TAB. 118 Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania.
Niektoré údaje zo sčítania údaje sú aj v dátových kockách [33], vierovyznanie na úrovni obcí ale myslím nie. Rovnako sa myslím neevidujú ani aktualizácie po obdobiach medzi sčítaniami, tzn. najbližší ďalší stav bude zase k 2021. --Teslaton (diskusia) 19:46, 15. október 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ďakujem.--Marek Jakubov (diskusia) 12:12, 16. október 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Sebakritika redaktorov, aneb "experti" na všetko[upraviť | upraviť zdroj]

Chcem upozorniť na redaktora menom Vasiľ, ktorý napísal nezmysly v článku Hodgkinova choroba. Ako som už napísal, z jeho úprav vyplýva, že v medicíne je zjavný diletant, tak chcem poprosiť adminov nech do tejto oblasti nefušuje, lebo platí porekadlo "iniciatívny blbec je horší ako triedny nepriateľ". Zavolajte si na to nejakého odborníka. Prinajhoršom aj toho anonymného guru s nemeckými lexikónmi. V každom prípade je nevhodný prístup typu, že odpíšem nejaké slovo z Beliany, ani neviem čo znamená, k tomu pridám niečo z odborného zdroja a trošku to okorením nejakou citáciou a myslím si, aký som "expert". 37.46.114.71 00:14, 11. november 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

V prvom rade skús bez šaškovania a osobných útokov konkrétne uviesť, čo a prečo (tzn. podľa akých zdrojov) považuješ za nesprávne – ideálne v diskusii k článku alebo na diskusnej stránke storočí redaktora. Všeobecné hlášky typu „popísal riadne nezmysly“ majú nulovú výpovednú hodnotu. --Teslaton (diskusia) 00:23, 11. november 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Napr. že slovo "lymforanulomatóza" je totálna hovadina a na to zdroj nepotrebujem, lebo na nezmysly zdroje neexistujú. Najprv som si myslel, že to len zle prepísal, ale on aj vytvoril stránku s daným názvom, takže ani nevie o čom píše. Ten zvyšok je tiež zlý (a zastaralý), to čo je tam uvedené ako "iné názvy" je presný opak. Viac nájdeš napr. v [CANCER RESEARCH (SUPPL.) 52, 54S6s-5464s. October 1, 1992], kde to je jasne napísané v Tab. 1. Kódy 200.0, 200.1, 201.0 a 202.0 nie sú "iné názvy". 37.46.114.71 03:24, 11. november 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Vasiľ: To je predpokladám preklep. V online Beliane [34] je uvedené „lymfogranulomatóza“. Čo sa týka ďalších názvov podľa Encyklopédie medicíny, nie je to zas až tak staré dielo. --Teslaton (diskusia) 03:31, 11. november 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Teslaton: Zdroj pre opak: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/lymfosarkom "nehodgkinský maligní lymfoblastový lymfom", asi je jasné, že to nie je iný názov pre HL. A ani tie zvyšné názvy nie sú iné názvy pre HL, práve naopak, sú to odlišné kategórie. Ja tu nebudem teraz uvádzať na každý z tých názvov zdroj, aby to vyvrátil. Je to evidentný omyl, lebo tie "iné názvy" sú práve odlišné kategórie zo starých klasifikácií ICD8 a ICD9. Doslova abstrakt v https://www.clinicalradiologyonline.net/article/S0009-9260%2876%2980100-6/fulltext píše "Seven cases of generalised non-Hodgkin's lymphomas (lymphosarcoma, giant follicular lymphoma and reticulum cell sarcoma)", preto hovorím, že to nechajte odborníkom, ktorý vedia o čom píšu. Alebo tu "When one encounters herpes zoster in a young adult it should at least cross the mind to look for lymphatic leukaemia, giant follicular lymphoblastoma, lymphosarcoma or Hodgkin's disease". Špeciálne som musel vybrať staré zdroje, kde sa ešte používajú zastaralé výrazy typu "obrovskofolikulárny lymfoblastóm", ktorý v slovenčine ani google nepozná. Nechce sa mi veriť, že by EM spravila takúto chybu, preto tu ide skôr o zlé citovanie či nepochopenie textu. Z mojej strany je to všetko, upozornení ste boli. 37.46.114.71 17:07, 11. november 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/lymphosarcoma. Ešte máš nejaké otázky alebo toto divadlo skončí? Kto si myslíš, že ti na to naletí? Zhrniem pre menej chápavých: To slovo má minimálne tri rôzne významy a jeden z nich presne ten, ktorý ty nepoznáš. 2A02:AB04:3C0:6D00:A480:D541:77E0:4DFA 18:01, 11. november 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Neviem kto naletí tebe, lebo to čo je uvedené vyššie platilo v 19. storočí. To už tu môźete rovno doplniť, že iný názov pre svetlo je "priečne vlnenie éteru". 37.46.114.71 23:01, 11. november 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Vážený (ako hore vidno ostentatívny provokatér), máte uvedené minimálne dva (skôr viac) veľmi kvalitné a prominentné zdroje, ktoré všetko, čo ste tu popísal o tom, ako vraj niečo niečo neznamená, explicitne vyvracajú. A ide o zdroje úplne základné. Viac tu nie je z hľadiska textu wikipédie o čom diskutovať; o to viac, že na nájdenie tých zdrojov je potrebných asi tak 5 minút hľadania. Nepochybne existuje na svete veľa odborníkov v rôznych na to určených pracoviskách, ktorí vám s radosťou ozrejmia, po prvé, čo sú to viacvýznamové termíny, po druhé vám ozrejmia aj zložitý myšlienkový koncept spočívajúci v myšlienke, že ak niečo malo pôvodne len jeden význam a teraz už má štyri, tak z toho nevyplýva, že ten pôvodný význam to niečo už nemá, najmä ak ho uvádzajú na to určené encyklopédie a odborné terminologické slovníky. A takisto vás nepochybne poteší prekvapivá informácia, že svetlo sa v 19. storočí volalo svetlo. Takže sa vám podarilo (nie prvýkrát) popísať asi tak 2 nezmysly v každej vete, ktorú ste tu splodil. Blahoželáme a na silvestra to tu asi aj zverejníme na prominentnom mieste. Obdivujem tento typ ľudí a držím vám palce. 2A02:AB04:3C0:6D00:A480:D541:77E0:4DFA 23:38, 11. november 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Zdravím. Dám podľa online, ja to potom pozriem v tlačenej Beliane. Vyzerá, že mi vypadlo jedno „g“ keď som prepisoval názov z knihy.
Čo je z Encyklopédie medicíny, je osobitne odcitované, takže ak majú chybu tam, tak potom za to rozhodne ja nemôžem. Klasifikácia z Cancer Research je rozhodne fajn, ale napr. Roche Lexikon Medizin uvádza lymfogranulomatóza ako synonymum pre 4 rôzne choroby. Rovnako názvy z Encyklopédie medicíny budú skôr staršie, než vyslovene nesprávne. Minimálne pokiaľ neuvediete zdroj pre opak. Vasiľ (diskusia) 08:29, 11. november 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ázijský mesiac Wikipédie 2019 a noví redaktoři[upraviť | upraviť zdroj]

Upozorňuji, že v rámci této soutěže, na kterou nám tu běží upoutávky na základě bannerů, vznikla řada ještě nedokonalých článků od nových editorů [35]. Samozřejmě, že když jsem si je všechny otevřel, tak na všech visí šablona na urgentní úpravu. Nedomnívám se, že by úprava nějakých těch článků zabrala zase tolik práce nebo byla u některých článků natolik urgentní. Vkladateli šablony by taky někdy ruka neupadla, kdyby tam vložil ty základní náležitosti jako tu, kde to teď chce jenom +- poladit překlad a transkripci, a ne jen lepit šablony. V dalších případech je možné těm editorům alespoň napsat, co je tam špatně nebo dát nabídku pomoci Diskusia s redaktorom:Dominikazemlova. Když se ozve, tak se ozve, když se neozve, tak se neozve.

To je spíš jen takové zamyšlení, protože mi přijde, že když sem nováček vloží nedokonalý článek, bereme to spíše jako obtěžování a věc, co nám zabírá čas a musí se smazat, než třeba první příspěvek potenciálně přínosného editora, se kterým mu můžeme pomoci a který můžeme upravit, když už přispěvatele Wiki zaujme. Doporučuji si vzpomenout třeba na své první příspěvky na Wiki a jestli byste tu zůstali, kdyby vám to pod rukama někdo mazal a nikdo vám s tím pořádně nepomohl. Něco takového už psala tuším na svém blogu @Eryn Blaireová: , pak se ale nedivme, když tu za posledních pět/šest let byli zvoleni jen tři noví správci, z toho jeden už nemá práva. ---OJJ 09:39, 1. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

P. S.: Jinak nepasuji se do role bezchybného, taky bych dost věcí, co jsem udělal, třeba udělal jinak.

Z toho čo som ja videl, tak tie články boli všetko google translate alebo veľmi podobne.
Aj článok Akira, ktorý spomínaš mi prišiel takýto: veľmi slabá práca, preto urgent a nech to autor proste vylepší. Infobox, šablóna prekladu a formálne upravenie tu nestačí. Plus otázka prepisov. Čo sa mňa týka, tak projekt ázijský mesiac je problematický. Vasiľ (diskusia) 11:54, 1. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Vasiľ: V čem? Kdybych tam doplnil jako teď ty technikálie, někdo další by upravil překlad a někdo další by doplnil třeba wikilinky, tak to zas tak dlouho trvat nebude a Wikipedie má o článek víc a třeba to i autora nějak inspiruje. Já jen abychom se nedostali do bodu, kdy nebude problematický ázijský mesiac, ale bude problematické, pokud na Wikipedii nebude přispívat jen určité množství editorů. Protože se mi zdá, že počet nových aktivních editorů zde stagnuje nebo se zmenšuje, což asi musíš uznat taky. Před lety jsem tu ještě nebyl, ale soudě podle Wikipédia:Žiadosť_o_práva_správcu/Archív tu bylo před lety kandidatur na správce docela dost, teď je to dost bída. Prostě se mi tímto přístupem zdá, že tady trochu upadá ta radost z tvorby, že namísto „máme tu nový článek, zkusíme to nějak upravit a poradíme autorovi“ nebo alespoň „když už to bylo založeno, tak to přepíšeme“ (jako já už teď měním na články i čisté vandalizmy, pokud jsou na správném názvu) to vypadá spíše jako „už nám tady zase někdo vkládá nedokonalé překlady beze zdrojů, musíme to smazat, ať máme pokoj“. ---OJJ 12:49, 1. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ja som tiež nejaké označil urgentom, jednak, pravdu povediac, mi nedošlo, že môžu byť súčasťou nejakej súťaže. V druhom rade keď z niečoho už na prvé prebehnutie kričia veci typu „Navekat sú ruiny bývalej mesta Hodvábnej cesty. ... Tej doby to bolo najväčšie mesto v údolí. ... chrám s pozostatkami 8 metrov dlhej rozkladajúcej sa ílovej sochy Budhu“, halda trpných rodov, ktoré sú v takom množstve v slovenskom texte ako päsť na oko, atď., tak čo s tým? Jedine celé preštylizovať nanovo. A to ešte neriešim faktickú správnosť, slovenské tvary názvov lokalít, atď. Rozumiem výhradám, no článok v takejto podobe normálne je na urgent. Pokiaľ tu sú ľudia, ktorí chcú a vedia investovať čas do komunikácie so súťažiacimi a do prípadej kontroly a dolaďovania článkov, bolo by dobré, aby sa toho aktívne ujali. Alebo potom (ak tam organizátori vidia nejaký priestor na ďalší vývoj), treba články označovať nejakými šablónami súťaže. Len mám potom obavu, aby tu vo výsledku nezostali v podobe, v akej teraz sú. --Teslaton (diskusia) 13:31, 1. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

То čo si napísal sa v podstate rovná vytvoreniu článku úplne odznova. A to považujem za problém. Príklady uviedol Teslaton. Ak by to mal niekto mať na starosti, tak v prvom rade organizátori podujatia. Vasiľ (diskusia) 14:13, 1. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Okrem článku, ktorý spomínal OJJ o odrádzaní nových redaktorov, som napísala ešte jeden článok ohľadom problematiky článkov založených vo veľmi zlom stave. Zhrnutie: pre mňa sú skôr inšpiráciou, nakopnutím napísať veľmi zlý článok nanovo, aj keď cítim isté pochybnosti, či je to tak správne.--Eryn Blaireová (diskusia) 14:56, 2. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

E-mailová komunikácia[upraviť | upraviť zdroj]

Ako jednať, keď Vás dotknutý redaktor, ktorému bol zmazaný článok uráža v e-mailovej komunikácií.--Pelex (diskusia) 07:19, 20. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Daj adresu na blacklist. --peko (diskusia) 07:54, 20. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Saleziáni[upraviť | upraviť zdroj]

Zdravím! Kolega @Ratkovo: vytvára články o saleziánoch. Nie som presvedčený, že všetky články spĺňajú kritéria encyklopedickej významnosti. Povedzme provinciáli ako Jozef Bokor či Jozef Forgáč alebo jazykovedec Martin Križan by snáď mohli byť. No napríklad František Zaťko alebo Michal Čahoj mi neprídu viac ako radoví kňazi-misionári na ktorých nie je nič výnimočné. Dva zdroje sú napríklad aj pri článku Pavol Bajan alebo Alojz Hudek no i tu sa, imho, nedá hovoriť o väčšej významnosti. Ďalší problém je mimotextové zdrojovanie a vety typu "Zaslúžil sa o rozvoj života slovenských katolíkov v Argentíne." znejúce vágne a nepridávajúce na významnosti ani opise človeka. Názory? Vďaka.--Jetam2 (diskusia) 19:59, 20. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ak je tam ako zdroj aj Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. ISBN 80-7114-300-6. tak určite nechať.
Čo sa týka napr. BAJAN, Pavol. In: Biografický lexikón Slovenska. Zväzok I A – B. Martin : Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav, 2002. 638 s. ISBN 80-89023-16-9. S. 158. alebo ZAŤKO, František. In: Slovenský biografický slovník. Zväzok VI T – Ž. Martin : Matica slovenská, 1994. 692 s. ISBN 80-7090-111-X. S. 411. tak tam je významnosť jasne potvrdená. Vasiľ (diskusia) 02:42, 22. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

United States Space Force a problém s prekladom[upraviť | upraviť zdroj]

@Luky001, Vasiľ, Pelex:Rozmýšľam nad spracovaním článku o najmladšej zložke amerických ozbrojených síl (United States Space Force), keďže ide o. i. o zaujímavú kuriozitu, no hneď v úvode som narazil na problémy s prekladom.
Slovenské médiá prekladajú anglický výraz space force ako „vesmírne sily“, hoci z pohľadu slovenčiny to škriepe, nakoľko vesmírom rozumieme „súhrn všetkých astronomických objektov a polí, ktoré sú priamo alebo nepriamo vo vzájomnej interakcii a ktoré je astronómia a kozmológia schopná obsiahnuť experimentálno-pozorovacou praxou a teóriou“ (citované podľa: Hajduk, Anton; Štohl, Ján, edi. (1987), „vesmír“, Encyklopédia astronómie (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, str. 647 ), do čoho pochopiteľne spadá aj planéta Zem, jej povrch a atmosféra. Na druhú stranu je jasné, že termínom space sa v 10 U.S.C. § 9081 sa rozumie to, čo v slovenčine označujeme ako kozmický priestor. Z toho vychádzajúc, nemal by byť vhodný preklad „kozmické sily“ (porovnaj: Vzdušno-kozmické sily Ruskej federácie).
PS: Tiež sa zamýšľam nad tým, ako vhodne preložiť United States Department of Air Force. Americký department sa prekladá ako ministerstvo, no v tomto prípade sa to nehodí, keďže ide akoby o „podministerstvo“ resp. odbor ministerstva. Členom vlády je secretary of defense, ktoré mu je podriadený secretary of air force.--Lišiak(diskusia) 23:41, 21. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

NEDELKA, Milan, a kol. Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový. Bratislava : Magnet-Press Slovakia, 1998. 494 s. ISBN 80-968073-0-7. S. 368. píše o kozmickom lekárstve a kozmickom práve, takže by som prekladal ako kozmické. Vasiľ (diskusia) 03:08, 22. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ohľadom United States Department of Air Force neviem, v tejto oblasti nemám prehľad. Čo sa týka space force, myslím, že kozmické sily je lepší preklad ako vesmírne. --Luky001 (diskusia) 11:03, 23. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Nový infobox Knižná séria?[upraviť | upraviť zdroj]

Ahojte

neviem úplne či sa to rieši tu a takto; chýba mi tu šablóna infoboxu ku knižnej sérii (teda viac kníh na seba dejovo nadväzujúcich alebo inak súvisiacich). Neviem, aký je bežný postup – mám sa pokúsiť vytvoriť šablónu sám? (netuším ako a kde). Alebo vie to niekto pre mňa urobiť? Alebo ako postupovať?

Pozrel som si anglickú verziu, ktorá je podľa mňa použiteľná, len ju "preložiť"; en:Template:Infobox_book_series.

Vďaka --Matej.hudacek (diskusia) 14:16, 23. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ahoj. Pokiaľ je preložiteľná tak skús preložiť. :) Držím ti palce.--Jetam2 (diskusia) 11:52, 24. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Veselé Vianoce![upraviť | upraviť zdroj]

TheresaKnott christmas tree.png

Milé wikipediánky a milí wikipediáni!

Chcel by som sa poďakovať za vašu celoročnú prácu, ktorou pomáhate posúvať projekt slovenskej Wikipédie vpred.

Som rád, že sme tento rok zmenili dizajn Portálu komunity, po dlhšom čase prijali nové a potrebné pravidlo a zmenili názov Krčma na Kaviareň. Okrem toho sa zlepšilo veľa iných vecí, a to hlavne vďaka vám. Dúfam, že v roku 2020 sa mi a Wikimedii Slovensko podarí priniesť ešte viac pozitívnych a potrebných (a trochu viac praktických) zmien a že slovenská Wikipédia a slovenská wikimedická komunita budú už len napredovať.

Prajem všetkým štastné a veselé Vianoce a nový rok 2020 plný úspešných úprav a pridaných článkov! --Luky001 (diskusia) 11:15, 24. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Podobne sa pripájam a želám všetkým šťastné a veselé Vianoce, krásne posledné dni starého roka i nový rok plný zdravia, šťastia, lásky a pokoja, čo najmenej konfliktov a kopec vydarených editov na wikipédii. ScholastikosSVK (diskusia) 11:19, 24. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
+1. A hodně kvalitních článků příští rok. -OJJ 11:38, 24. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
+1 taktiež.--Jetam2 (diskusia) 11:51, 24. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Pripájam sa ;) --TomášP 14:29, 24. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Podobne.. Veselé Vianoce prajem všetkým!--SanoAK (diskusia) 14:33, 24. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Pekné sviatky všetkým aj odomňa ;) Pe3kZA 22:27, 24. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Ďakujem a tiež vám všetkým prajem krásne sviatky a všetko najlepšie v novom roku, hlavne veľa zdravia a síl pre wiki.--Lalina (diskusia) 23:17, 24. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Pripájam sa a prajem aj šťastný nový rok. Daevid (diskusia) 22:38, 28. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]


Wikimedia Foundation plánuje celé hnutie Wikimedia premenovať na Wikipédiu. Čo si o tom myslíte?[upraviť | upraviť zdroj]

@Teslaton, Jetam2, Bubamara, Wizzard, Pe3kZA, Vasiľ, Tchoř, Pelex, OJJ, Eryn Blaireová: Dnes som asi najsmutnejší a najnahnevanejší, aký som kvôli Wikimedii kedy bol. Ak niekto pozeráte Portál komunity, na ktorom sa v sekcii Aktuality snažím informovať slovenskú komunitu o wikimedickom dianí, možno si spomeniete na túto správu z apríla:

 • 30. 4. 2019 – Komunikačný tím uvažuje o zmene značky Wikimedia v rámci cieľov Wikimedia 2030. V prieskume bola zisťovaná úroveň povedomia o projektoch Wikimedie a navrhovaná stratégia znie v skratke takto: Wikipédia by sa stala hlavnou značkou hnutia namiesto Wikimedie, čo by sa využilo na zviditeľnenie jasnejších prepojení medzi projektami Wikimedie a zvýšenie povedomia o nich. Zmenili by sa aj názvoslovné konvencie pre afiliácie. Tie by namiesto Wikimedia používali meno Wikipédia. Pre všetky návrhy, informácie o prieskume a celkovom procese si pozrite projektovú stránku na Mete. Vaša spätná väzba je vítaná a môžete ju poslať rôznymi spôsobmi, ktoré nájdete na projektovej stránke. Využiť môžete aj diskusnú stránku.

Vtedy som to nepokladal za dôležitú vec, no vyjadril som sa na Mete tak či tak. Dnes to vyzerá tak, že Wikimedia Foundation chce využiť marketingovú silu a povedomie značky ‘’Wikipedia’’ pre celé hnutie. Tým, že chce celé hnutie premenovať na Wikipedia, Wikimedia Foundation sa má premenovať na Wikipedia Foundation a Wikimedia Slovensko by mala byť do budúcna Wikipédia Slovensko. Teda absolútne zrušenie mena Wikimedia.

S čím mám problém:

 • Logika: Wikimedia je pre mňa platformou slobodných vedomostí, do ktorej patrí síce aj Wikipédia, ale aj iné sesterské projekty. Takisto je to platforma, v ktorej vďaka aktivizmu sa usilujeme za slobodnejšie vedomosti dostupné každému. Pokiaľ sa bude celé hnutie volať Wikipédia, minimálne v názve zanikne tá rozmanitosť všetkých ostatných projektov a Wikipédia sa stane niečím, čo je im aspoň marketingovo nadradené. Neviem si predstaviť, ako potom rozlíšiť projekt encyklopédie ‘’Wikipédie’’, hnutie, nadáciu a pridružené organizácie, keď sa bude všetko volať Wikipédia.
 • Čas: Wikimedia mi neprináša peniaze. Mojou motiváciou je to, že tejto platforme, komunite a hnutiu verím. Ako hnutiu slobodných vedomostí, nie hnutiu encyklopédie so slobodnými vedomosťami. Toto základné rozdelenie je tak hlboko zakorenené, že menenie marketingu pridružených organizácií, popisov na projektoch atď. zaberie toľko času a zbytočnej práce, ktorú nie som ochotný dobrovoľne robiť. Nevidím v tom zmysel.
 • Identia: Ako wikimedián sa môže identifikovať niekto, kto pracuje na Wikiúdajoch a s Wikipédiou nemá nič spoločné. Prečo by malo byť celé hnutie definované encyklopédiou, keď napokon nám ide o slobodné vedomosti.
 • Dôvody: Wikimedia Foundation ako hlavný dôvod uvádza, že ľudia (spoločnosť) poznajú Wikipédiu a nikto nepozná Wikimediu. Ono to aj dáva logiku, keďže Foundation sa značke Wikimedii nikdy nevenovala, ostatne jediná zmienka, ktorú môžu ľudia momentálne vidieť, je malé logo dole v pätičke. Keby urobili napríklad branding typu Wikipédia – projekt Wikimedie (priamo hore), tak by to bolo o inom.
 • Kto to nakoniec urobí: Kto nakoniec bude musieť urobiť tento rebranding v pridružených organizáciách a na projektoch? Dobrovoľníci. O ktorých názor sa Wikimedia Foundation vôbec nezaujíma. Otázkou je aj, koľko času to bude trvať, lebo súčasný systém je zaužívaný všade. Bude potrebné prepísať tisícky stránok.

Súhlasím s tým, že treba robiť lepší branding. Ale lepší branding Wikimedie ako platformy slobodných vedomostí (do roku 2030 máme strategické smerovanie, že sa chceme stať základnou infraštruktúrou (ekosystémom) slobodných vedomostí), nie jedného projektu, ktorý má reprezentovať hnutie, ktoré je oveľa širšie a rozmanitejšie, ako len encyklopédia.

Momentálne neviem, čo ďalej. Wikimedia Foundation je naštartovaná a plánuje v najbližšom roku (2020) urobiť rebranding hnutia. Neviem, koľko toho sa ešte dá zastaviť. Verím však, že niečo sa ešte dá (komunita v roku 2015 zastavila projekt vyhľadávača postaveného na Wikipédii, z ktorým Foundation prišla sama a nezaujímala sa o názor komunity). Ale z toho, čo som čítal, nie je podpora v hnutí vôbec taká veľká, ako sa tvári. Samotný komunikačný tím stanovil, že ak bude 20% silná podpora v hnutí, podľa nich je to dostatočné.[1] Myslím, že na zmenu názvu hnutia nestačí 20 % (nehovoriac o tom, koľko ľudí o tomto celom ani nevie). Zo 63 pridružených organizácií, ktoré sa vyjadrili, bolo 24 za zmenu, 6 proti (čo zvyšných 30?). Zo 14 mailing listov sa vyjadrilo 38 ľudí, pričom 7 je za, 12 proti (čo zvyšných 19?). Zo 106 vyjadrení jednotlivcov na Mete je 13 za, 45 proti (kde je zvyšných 48).[2] Niektoré pobočky so zmenou nesúhlasia.[3] Ľudia protestujú v mailing listoch a požadujú širšiu diskusiu.[4] Môj pocit je, že Foundation si nechala vypracovať posudok od konzultantskej spoločnosti a teraz sa výsledok snaží všemožne pretlačiť a pritom sa tváriť, že ich zaujíma aj hlas komunity (ktorý nie je vôbec taký kladný, ako sa tvária). Veľa ľudí o tom ani nevie. A toto je základná vec, ide o to, kým sme ako hnutie.

Chceme sa nechať ako hnutie len tak premenovať?

Čo si myslíte? --Luky001 (diskusia) 13:46, 27. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Osobně bych se spíš obávala, že sk wikiprojekty brzy zaniknou... ten nezájem Slováků je děsivý, takže je celkem jedno, jak se co jmenuje (stavím se za názor Shakespeara :-)), když obsah je mizerný až nulový. A nemluvím o různých organizátorech, tvůrcích šablon, správcích, ale o běžných editorech. --Lenka64 (diskusia) 18:52, 27. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Lenka64: Tá Tvoja reakcia je tak trochu off-topic komentár, no aspoň stručne: Ono je ľahké tvrdiť ako niečo nefunguje bez uvedenia prečo to nefunguje či nebodaj ako by to mohlo fungovať – o tom sme sa bavili tu v Kaviarni aj pomimo už viackrát, no nezaregistroval som od Teba príspevok, ktorý by bol v ozaj konštruktívnom duchu (ale dúfam, že sa mýlim a nejaký som prehliadol).--Lišiak(diskusia) 21:01, 27. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Rozhodně moje reakce není mimo. Slovenské projekty kromě wikipedie stagnují, sk wikislovník držím těsně nad vodou já plus minus pár dalších osob. Pokud se tam objeví Slovák, pak obvykle chce jen velet bez podstatné práce na obsahu nebo přidává podezřelý obsah bez dostupných zdrojů. V této situaci je přejmenování celkem trefné a odpovídá situaci. Co se týká wikipedie: za váš současný stav můžou osoby typu Bronto, Vasil, Lalina a někteří správci, kteří většinu stávajících a nových editorů vyhnali (sama si vzpomínám, jak jsem byla zablokována - naoko omylem - za přidávání referencí, jen aby správce podpořil Bronta) + historická neochota většiny Slováků zdarma zapracovat na své kultuře. --Lenka64 (diskusia) 09:04, 28. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
S Lukyho argumentmi súhlasím. Na druhej strane mi však prípadné premenovanie žily netrhá. Pôsobím len na projekte Wikipédia, hoci v minulosti som nahrávala súbory aj na Commons. To sa ale stalo tak strašne zložitým (a navyše obrázkov je tam už tak veľa), že som ostala iba tu.--Eryn Blaireová (diskusia) 20:46, 27. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Eryn Blaireová: V čom konkrétne je pre teba nahrávanie obrázkov na Commons zložité? Popíš prosím. --–Bubamaradisk. 20:44, 30. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Bubamara: - popravde, už som to neskúšala niekoľko rokov. Zostali mi len hmlisté spomienky, že namiesto jedného okna ako kedysi sa bolo treba preklikať cez hromadu možností.--Eryn Blaireová (diskusia) 22:00, 30. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
To, že by sa o tejto veci v minulosti rozhodovalo som vôbec nezaregistroval. Je to možno dané aj nedostatkom môjho času. Fajn, že na to niekto upozornil. Každopádne ako mierne znalý problematiky v danom premenovaní filozofický problém nevidím. Istým spôsobom má logiku. S Lukyho argumentami v kapitole "Logika" ako i v opätovnom polemizovaní v časti "Dôvody" nesúhlasím. Virtuálny "Problém rozlíšenia projektov" nie je problém. Ku kapitole "Čas" a "Kto to urobí" by sa mali vyjadriť technickí správcovia. Vie vlastne dnes niekto povedať, čo táto prípadná zmena z technickej stránky prinesie? Časť "Identita" je v skutku "hlboká úvaha", myslím, že je škoda ju ďalej komentovať. Že má niekto problém či sa má nazývať, redaktor, Wikimedián, Wikipedián, radiátor alebo gladiátor ... no čo ja viem... Luky001 oveľa viac prinesieme slovenskej komunite, keď budeme písať encyklopedické články.--Pelex (diskusia) 21:47, 27. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Môj pohľad: premenovanie mi skôr vadí, lebo nebolo dostatočne prediskutované (v porovnaní napr. so "Strategy", ktorú omieľame už dlho) a naplánované. Nemyslím si, že by bolo nejako extra nutné. Je síce pravda, že často treba vysvetľovať rozdiel medzi Wikipédiou a Wikimédiou. No na druhej strane nevidím v tom až taký problém. Tí čo chcú pochopia. Ostatné projekty by sme tak či tak museli vysvetľovať. Keď už premenovať tak treba vybrať niečo neutrálne, niečo čo by zahrňovalo všetky projekty rovnako (možno sa dá uvažovať, že Commons by sa malo volať Wikimédia a nadácia nejako inak (The WikiFoundation?-ale to by zahrňovalo aj WikiLeaks?). Samotné premenovanie na serveroch nemusí byť až také zložité. Viacero vecí sa dá zautomatizovať. Čo bude horšie je premenovanie organizácií ak k tomu dojde. Tu už budeme musieť zvolať valné, upravovať stanovy, nechať si ich schváliť, riešiť domény, zmluvy a podobne. Bolo by tam veľa roboty, ktorá tiež nie je platená. Ubral by mi tento proces silu a chuť prispievať? Na sto percent. Ostal by som? Ostal. Po čase by sme si zvykli i na nové meno a identitu. Rovnako si nemyslím, že by premenovanie bolo najväčším problémom našej budúcnosti či súčasnosti. Určite máme aj pálčivejšie problémy: (ne)vítanie nováčikov, občas toxickú kultúru, doťahovanie sa o maličkostiach, (ne)vyžadovanie zdrojovania, rozbité rozlišovačky, nízke zapojenie žien, malý obsah z menej mainstreamových tém ako LGBTQ, zbytočné prechyľovanie atď. Čiastočne súhlasím s Lukym, že treba myslieť na identitu. Nie je úplne jedno ako sa označujem a čo hovorím ostatným, že som (viz. kauza okolo B-Complex, ktorá mne konkrétne príde rovnako závažná ako kauza nové meno). Čiastočne súhlasím aj s Pelexom, že viac ako nový názov prinesieme keď budeme písať dobré encyklopedické články, ale táto úvaha sa týka viac čitateľov než tých čo by mali články rozširovať. Navrhujem sa teda postaviť proti menu, ale ak budeme prehlasovaní nebrať to katastroficky a pracovať ďalej.--Jetam2 (diskusia) 14:59, 30. december 2019 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Communications/Wikimedia brands/2030 research and planning/project summary - Meta [online]. meta.wikimedia.org, [cit. 2019-12-27]. KPIs Dostupné online.
 2. Communications/Wikimedia brands/2030 research and planning/community review/results - Meta [online]. meta.wikimedia.org, [cit. 2019-12-27]. and Response Dostupné online. (po anglicky)
 3. Comments on the Rebranding Strategy - Meta [online]. meta.wikimedia.org, [cit. 2019-12-27]. Dostupné online.
 4. Mailing list wikimedia-l [online]. [Cit. 2019-12-27]. Pozri vlákna [Wikimedia-l] Community feedback and next steps on movement brand proposal. Dostupné online.