Wikipédia:Nástroje

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zoznam nástrojov a pomôcok pre zefektívnenie redaktorskej práce na Wikipédii.

Pozn.: v prípade problémov s inštaláciou/použitím nástroja alebo námetov na chýbajúce nástroje napíšte do diskusie k tomuto zoznamu.

Prehliadanie a editácia[upraviť | upraviť zdroj]

 • vyskakovacie kartičky – popup tooltipy s náhľadom článku pri kurzore nad wikiodkazom. Aktivácia zakliknutím v nastaveniach.
 • Vizuálny editor – vizuálna editácia obsahu článkov, bez nutnosti poznať wikimarkup. V súčasnosti už integrované v rozhraní.
 • wikEd – rozšírený editor wikitextu (zvýrazňovanie syntaxe, search&replace v rámci článku, importy, atď.). Aktivácia zakliknutím v nastaveniach.

Kontrola a oprava chýb[upraviť | upraviť zdroj]

Preklad článkov[upraviť | upraviť zdroj]

Citačné nástroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • WikiCitátor – automatický citačný nástroj (podľa URL zdroja, ISBN publikácie) s rozšírenou podporou slovenských zdrojov (popis), (gadget) (príklad)
 • Vizuálny editor – ako súčasť editácie podporuje interaktívne vkladanie citačných (aj iných) šablón vyplnením položiek v dialógovom okne
 • Šablóny zjednodušených citácií – šablóny pre pohodlné citovanie častých zdrojov, umožňujú zadať len nevyhnutné údaje

Import, konvertory do wikitextu[upraviť | upraviť zdroj]

 • HTML2Wiki – konverzia HTML markupu (vrátane tabuliek) do wikitextu
 • Tab2Wiki – konverzia tabulátorom oddeleného zoznamu (typicky copy&paste tauľky z Excelu) do wikitextu
 • LaTeX2Wiki – konverzia LaTeX markupu do wikitextu (popis)
 • Vizuálny editor – ako súčasť editácie podporuje copy&paste obsahu z kancelárskych balíkov, vrátane tabuliek
 • kancelárske balíky LibreOffice (čiastočne aj starší OpenOffice.org) obsahujú exportný filter do wikitextu (info)

Export, konvertory z wikitextu[upraviť | upraviť zdroj]

 • Tvorba knihy – vytvorenie vlastnej PDF publikácie zo zvolených článkov

Hromadné úpravy článkov[upraviť | upraviť zdroj]

 • Úlohy pre botov – možnosť navrhnúť/požiadať o realizáciu hromadnej úpravu článkov
 • Posledné úpravy botov na skwiki
 • AWB – AutoWikiBrowser, desktopová .NET aplikácia pre poloautomatické aj plnoautomatické (len pre boty) hromadné úpravy článkov
 • MediaWiki API – štandardné rozhranie vo forme webovej služby, umožňujúce strojovo dotazovať a upravovať obsah a metadáta wiki projektov, buď priamo, alebo s využitím niektorej klientskej knižnice resp. bot frameworku

Kategorizácia článkov[upraviť | upraviť zdroj]

Rozlišovacie stránky[upraviť | upraviť zdroj]

 • Dablinks – zobrazenie odkazov na rozlišovacie stránky v článku (s preklikom na Dab solver) (príklad)
 • Dab solver – interaktívna náhrada odkazov na rozlišovacie stránky (výberom z ponuky) (príklad)
 • WPCleaner – desktopová Java aplikácia pre interaktívnu náhradu odkazov na rozlišovacie stránky (výberom z ponuky) a ďalšie technické úpravy (lokálne nastavenia) (cs popis)

Zoznamy stránok podľa kritérií[upraviť | upraviť zdroj]

 • Špeciálne stránky – automaticky generované zoznamy stránok podľa rôznych kritérií
 • PetScan – dotazovanie množín článkov podľa vlastných kritérií, množinové operácie nad kategóriami (resp. celými podstromami), prieniky kat. so šablónami, odkazmi, atď. (dokumentácia) (príklad)
 • Quick intersection – rýchle generovanie prienikov kategórií (resp. celých podstromov) (príklad)
 • CrossCats – návrh stránok, ktoré eventuálne patria do zadanej kategórie (pomocou prepojení na iné jazykové verzie) (príklad)
 • Title Grep – vyhľadávanie podľa titulkov článkov pomocou regulárneho výrazu (príklad)
 • AWB – možnosť rozmanitých spôsobov dotazovania, porovnávania a množinových operácií nad zoznamami stránok integrovaná v aplikácii

Dotazovanie dát[upraviť | upraviť zdroj]

 • MediaWiki API – štandardné rozhranie vo forme webovej služby, umožňujúce strojovo dotazovať a upravovať obsah a metadáta wiki projektov, buď priamo, alebo s využitím niektorej klientskej knižnice resp. bot frameworku
 • Quarry – vlastné SQL dotazy nad databázami wikipédií. Z dátového modelu MW je k dispozícii väčšina tabuliek s výnimkou obsahu (tabuľka text) a citlivých používateľských údajov. (dokumentácia) (príklad)
 • Wikimedia Downloads – pravidelne generované databázové dumpy wikipédií na stiahnutie (skwiki). Pre sken latest-pages-articles XML dumpu s textami aktuálnych revízií všetkých článkov a filtrovanie podľa kritérií je možné použiť buď vlastný streamový parser (postavený napr. na SAX, príklad) alebo Database Scanner modul z AWB.
 • Template Tiger – tabuľkové zobrazenie volaní konkrétnej šablóny s možnosťou filtrovania, zoraďovania, atď. V stĺpcoch parametre šablóny, v riadkoch volania z jednotlivých článkov. (dokumentácia) (skwiki index) (príklad)

História článku, rozdiely[upraviť | upraviť zdroj]

 • Article blamer – hľadá zadanú frázu v histórii článku, zobrazí príslušné úpravy a "zodpovedného" redaktora (príklad)
 • WikiBlame – dtto, starší nástroj (príklad)
 • wikEdDiff – prezentuje rozdiely medzi revíziami formou súvislého textu s vyfarbenými doplneným/odstránenými časťami

Vyhľadávanie v obsahu[upraviť | upraviť zdroj]

Sledovanie zmien[upraviť | upraviť zdroj]

Tvorba šablón a modulov[upraviť | upraviť zdroj]

Obrázky, Commons[upraviť | upraviť zdroj]

Žiadané články[upraviť | upraviť zdroj]

 • Missing topics – chýbajúce články podľa „červených odkazov“ v zadanom článku alebo kategórii (podstrome) (príklad)
 • Žiadané články – zoznamy žiadaných článkov na skwiki podľa rôznych kritérií

Mapové a súradnicové nástroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • GeoLokátor – interaktívny geotagging: lokalizácia objektov na mape a generovanie súradnicových šablón do článkov (dokumentácia) (príklad)
 • osm4wiki/kmlexport – hromadné zobrazenie/export súradníc z jedného článku alebo kategórie (vrátane podkategórií). V relevantných kategóriách a článkoch je odkaz dostupný vpravo hore cez šablónu {{Všetky súradnice}}, pre iné sa dá zavolať cez URL (príklad)
 • wlm-maps – mapa pamiatok a fotografií v rámci súťaže Wiki miluje pamiatky. Možnosť filtra na pamiatky „s fotkou“ / „bez fotky“ cez ikonku vrstiev vpravo hore. (príklad)

Štatistiky[upraviť | upraviť zdroj]

Wikiúdaje[upraviť | upraviť zdroj]