Wikipédia:Odporúčané články

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

Tento rok

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

1/2017

Granite Sulova.jpg

Granit alebo žula je felzická hlbinná vyvretá hornina, ktorej podstatnými minerálnymi súčasťami sú draselný živec, plagioklas, kremeňbiotit. Súhrnný názov pre granit a jemu podobné horniny (granodioritkremenný diorit) je granitoid. Granitoidy od seba nemožno bez znalosti minerálneho zloženia voľným okom presne odlíšiť.

Termín granit (žula) sa v praxi často používa v širšom zmysle na označenie všetkých hlbinných kremenno-živcových hornín, správne by sa však tieto horniny mali označovať granitoidy, resp. granitoidné či granitické horniny. V kamenárskej praxi sú týmto termínom označené viaceré magmatickémetamorfované horniny. Názov pochádza z latinského slova grannum, čo znamená zrno, teda termín používaný na označenie zrnitých, kryštalických hornín. V literatúre ho po prvýkrát použil Andrea Cesalpino v roku 1596.

celý článok...

2/2017

a b c d e f g h
8
Chessboard480.svg
a8 čierny Veža
b8 čierny Jazdec
c8 čierny Strelec
d8 čierny Dáma
f8 čierny Veža
g8 čierny Kráľ
a7 čierny Pešiak
b7 čierny Pešiak
e7 čierny Strelec
f7 čierny Pešiak
g7 čierny Pešiak
h7 čierny Pešiak
f6 čierny Jazdec
d5 čierny Pešiak
e5 biely Strelec
c4 biely Pešiak
c3 biely Jazdec
d3 biely Pešiak
f3 biely Jazdec
a2 biely Pešiak
b2 biely Pešiak
c2 biely Kráľ
g2 biely Pešiak
h2 biely Pešiak
a1 biely Veža
d1 biely Dáma
f1 biely Strelec
h1 biely Veža
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Kráľovský gambit je šachové otvorenie, ktoré patrí medzi otvorené hry a vzniká ťahmi 1. e4 e5 2. f4, avšak môže vzniknúť aj z tzv. Fromovho gambitu obrátenými ťahmi 1. f4 e5 2. e4. Jeho ECO kód je C30–C39. Kráľovský gambit bol veľmi obľúbený hlavne v minulosti - v 19. storočí bolo prijatie resp. odmietnutie tohoto gambitu záležitosťou osobnej odvahy a cti každého šachistu. Takýto spôsob nazerania na gambity bol typický pre romantický štýl hry, ktorý bol v 19. storočí rozšírený. Veľmi silno je to cítiť aj v nesmrteľnej partii, v ktorej je viacero takýchto obiet v tomto duchu. Čierny má v zásade dve hlavné možnosti: Prijať gambit ťahom 2. exf4 alebo ho odmietnuť a zahrať niečo iné ako napr. 2. Jc6 alebo 2. d6. Za najlepšiu možnosť sa ale považuje gambit prijať. Treťou, menej častou avšak pomerne zaujímavou možnosťou je Falkbeerov protigambit ktorý vzniká ťahom 2. ... d5!?. Falkbeerov protigambit je ešte stále v šachovej teórii predmetom záujmu a diskusii o jeho korektnosti.

celý článok...

3/2017

Šablóna:Wikipédia/Odporúčaný článok/03 2017

4/2017

Šablóna:Wikipédia/Odporúčaný článok/04 2017

5/2017

Šablóna:Wikipédia/Odporúčaný článok/05 2017

6/2017

Šablóna:Wikipédia/Odporúčaný článok/06 2017

7/2017

Šablóna:Wikipédia/Odporúčaný článok/07 2017

8/2017

Šablóna:Wikipédia/Odporúčaný článok/08 2017

9/2017

Šablóna:Wikipédia/Odporúčaný článok/09 2017

10/2017

Šablóna:Wikipédia/Odporúčaný článok/10 2017

11/2017

Šablóna:Wikipédia/Odporúčaný článok/11 2017

12/2017

Šablóna:Wikipédia/Odporúčaný článok/12 2017