Wikipédia:Revízia najlepších článkov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Revízia najlepších článkov

Táto stránka slúži na revíziu a zdokonaľovanie najlepších článkov, ktoré nevyhovujú kritériám na najlepší článok. Najlepšie články sú viazané na súčasné štandardy bez ohľadu na to, kedy im bol pridelený štatút najlepšieho článku.

Tento proces zahŕňa dve štádiá. Príspevky redaktorov sú vítané v každom z nich.

Revízia najlepšieho článku (RNČ)

 • V tomto štádiu sa článok reviduje. Trvá dva mesiace (poprípade dlhšie, pozri nižšie). Redaktor (navrhovateľ), ktorý označí článok na revíziu, musí špecifikovať, ktoré kritériá nie sú splnené.
 • Ak si ktorýkoľvek iný redaktor myslí, že voči článku možno vysloviť aj iné námietky, uvedie ich pod námietky navrhovateľa.
 • Revízie môžu články zlepšiť v mnohých ohľadoch: články môžu vyžadovať aktualizáciu alebo úpravu typografie. Adresované môžu byť tiež komplexnejšie problémy: nepresnosť uvedených faktov, sporná neutralita, rozsah a i.
 • Ak boli všetky pripomienky ku kvalite článku do dvoch mesiacov vyriešené, článok si zachováva štatút najlepšieho článku. Ak si však navrhovateľ alebo ktorýkoľvek iný redaktor myslí, že článok stále nevyhovuje kritériám na najlepší článok, do troch dní od skončenia revízie dá hlasovať o denominácii. Návrh na takúto denomináciu však musí byť zdôvodnený tým, ktoré kritériá na najlepší článok nie sú splnené.
 • Ak pripomienky ku kvalite článku do dvoch mesiacov vyriešené neboli, článok je posunutý do druhej fázy - stáva sa z neho kandidát na denomináciu (tento presun môže uskutočniť ktorýkoľvek redaktor).

Kandidát na denomináciu (KND)

 • Článok nie je nikdy označený za KND, ak pred tým neprešiel revíziou. Redaktori s hlasovacím právom hlasujú za odobratie štatútu najlepšieho článku (Symbol support vote.svg Za) alebo proti jeho odobratiu (Symbol oppose vote.svg Proti). Akýkoľvek hlas musí byť zdôvodnený relevantným komentárom, inak nebude akceptovaný (relevantnosť komentára je určená odvolaním sa na kritériá na najlepší článok).
 • Toto štádium trvá tri týždne.
 • Redaktori, ktorí hlasujú za odobratie štatútu, by mali byť pripravení prečiarknúť svoj hlas, ak boli námietky úpravami článku vyriešené (použitím funkcie <s>preškrtnutý text</s>).
 • Hlasovania sa musí zúčastniť minimálne desať redaktorov (nerátajúc redaktorov, ktorí dali neutrálny hlas).
 • Článok je denominovaný, ak počet hlasov za prevýši počet hlasov proti. Článok bude následne odstránený zo zoznamu KND.

Článok nie je zaradený do zoznamu na KND, pokiaľ nie je úplne jasné, že nevyhovuje kritériám na najlepší článok. Na požiadanie je možné raz predĺžiť prvé štádium revízie o tri týždne, ak sa článku dostáva pozornosti zo strany redaktorov. Nie je teda oprávnené zväčšovať redaktorom wikistres zaradením článku do zoznamu na KND, ak sa na ňom systematicky pracuje. Žiadosť o predĺženie revízie musí byť podaná do skončenia normálnej doby revízie.

Článok, ktorému hlasovaním nebol odobraný štatút najlepšieho článku, môže byť opäť nominovaný na revíziu až po troch mesiacoch od ukončenia hlasovania.

Revízie sú presunuté do archívu akonáhle sú uzavreté.

Heslá so spoločnou tematikou:

 • Zoznamy
 • Logy:
 • Pravidlá a odporúčania:


Procedúra nominácie článku na revíziu

Redaktori, ktorí článok nominujú, by mali asistovať v procese zlepšovania článku. Jeden redaktor (navrhovateľ) môže nominovať len dva články v tom istom čase (t.z. v čase trvania revízie a denominácie článku). Odporúčaný článok nachádzajúci sa na hlavnej stránke môže byť nominovaný len v závažných prípadoch (napríklad v prípade radikálnej zmeny obsahu textu).

 1. Umiestnite šablónu {{RNČ}} na začiatok diskusnej stránky nominovaného článku. Do zhrnutia úprav napíšte RNČ a úpravu uložte.
 2. Vo vloženej šablóne vyhľadajte odkaz „pridajte komentár“ a kliknite.
 3. Vložte ==[[Názov nominovaného článku]]== na začiatok novovytváranej stránky.
 4. Pod nadpis napíšte svoje dôvody pre nomináciu. Špecifikujte, ktoré kritériá článok nespĺňa a zmeny uložte.
 5. Upravte túto stránku a vložte svoju nomináciu na začiatok zoznamu nominovaných článkov v tvare {{Wikipédia:Revízia najlepších článkov/názov nominovaného článku}}, kde „názov nominovaného článku“ musí súhlasiť s názvom revidovaného článku.
 6. O tom, že článok sa nachádza v procese revízie upovedomte redaktorov, ktorí sa na článku podieľali relevantnou mierou (vyhľadateľní v histórii článku), ďalej redaktora, ktorý článok navrhol na perfektný článok (pozri sem) a príslušný Wikiprojekt (na jeho diskusnej stránke). O upovedomení zanechajte poznámku pred dôvodmi, ktoré ste uviedli v prospech nominácie (pozri 4. bod vyššie).

Vzhledem k údržbové šabloně to podle mě nemůže být vzorový článek. Dávám dva měsíce, třeba s tím zkusíme něco udělat, nejprve by bylo dobré specifikovat problémy (provopis, odborná stránka). Ping na pát lidí @Zaerp, Eryn Blaireová: . ---OJJ 11:34, 7. jún 2017 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Asi to bude pravopis. Ping aj na toho, čo tam tú šablónu dal. @Sisua: --Vegetator (diskusia) 07:52, 22. jún 2017 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Eryn Blaireová, Vegetator, Sisua, Lalina: Tož co? Měsíc už uplynul. -OJJ 13:56, 7. august 2017 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Koukám, že @Luppus: šablonu smazal. Mohl by to prosím objasnit? ---OJJ 10:33, 15. august 2017 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

nikto neupravil, nikto nereagoval, zmenil som šablónu v článku na - dobrý článok. --Gepetito (diskusia) 21:22, 17. august 2017 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
@Gepetito: Dík, ale - nedělá se náhodou hlasování? No nic, jen bych se rád dozvěděl alespoň něco o odstranění šablony. -OJJ 07:09, 18. august 2017 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Podľa Wikipédia:Revízia najlepších článkov, by sa malo o denominácii hlasovať. Keď bude mať niekto chuť a čas, tak to môže dať na hlasovanie. Ale je tu málo aktívnych redaktorov, môj názor je že takéto procedúry sú tu zbytočné. Sám si videl že za dva mesiace sa nikto článku ani nedotkol. --Gepetito (diskusia) 09:29, 18. august 2017 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Článek nesplňuje kritéria pro nejlepší článek, natož pro dobrý článek.

V článku je hodně nesmyslných tučných odkazů, článek je bez jakýchkoliv zdrojů, zároveň se nejlepším článkem stal bez hlasování. Zároveň je na diskusní stránce napsáno, že část obsahu bylo převzato od nějakého anonyma, přičemž podle mého názoru to může být v rozporu s autorským právem. --Ján Kepler (diskusia) 06:45, 1. máj 2020 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

No bolo to v roku 2005, vtedy boli iné kritéria, dnes už to samozrejme najlepší článok nie je. --2A02:AB04:27BD:D900:75BC:6147:E4F1:B616 08:03, 1. máj 2020 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Ján Kepler: Osobně mi už přijde po Wikipédia:Revízia najlepších článkov/Mačka domáca absolutně zbytné brát to takto po jednom. Je to jenom ztráta času. Článkům bez zdrojů bych odebral hvězdu rovnou. Je třeba to řešit hromadně. ---OJJ 15:40, 1. máj 2020 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@OJJ: Asi jo. Jak se dívám, tak jich na odebrání hvězdy vidím po letmém prohlédnutí hned několik. Nejsem si úplně jist, zda by bylo dobré to dát do jedné diskuse.--Ján Kepler (diskusia) 16:10, 1. máj 2020 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Prispejem svojou troškou - áno, nie je to na NČ. Hoci som tá posledná, ktorá by niekoho terorizovala vyžadovaním pridávania zdrojov, hneď námatkovo po prezretí sekcie o milostnom živote by som ich vyžadovala, a tiež doplnenie tejto sekcie. Nie je to moja téma, ale náhodou práve čítam životopisné dielo o tomto pánovi a podľa neho bol jednoznačne heterosexuál, mužské telo obdivoval len z umeleckého hľadiska. Je mi jedno, akú mal v skutočnosti orientáciu, len je pre mňa ako bežného čitateľa divné nájsť v Najlepšom článku len jediné a ešte k tomu neozdrojované (a pre kde-koho iste aj kontroverzné) stanovisko, keď evidentne jestvovala aj opačná teória.--Eryn Blaireová (diskusia) 21:04, 1. máj 2020 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ano, chtělo by to vícero knih, tady v tomto článku je to zřejmě jen z jednoho zdroje. Tak můžeme počkat, zda se někdo nepokusí o ozdrojování z jiných wiki.Ján Kepler (diskusia) 05:11, 2. máj 2020 (UTC)

Článok má iba jeden citovaný zdroj.--Jetam2 (diskusia) 16:36, 24. september 2022 (UTC) @Adrian: Ping pre pridavateľa šablóny Najlepší článok.--Jetam2 (diskusia) 16:45, 24. september 2022 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Súhlasím s tým, že už samotná absencia bibliografických odkazov na spoľahlivé zdroje je dostatočným kritériom na denomináciu. Dokonca nielen to, zaslúžilo by si to šablónu {{Bez zdroja}}. Ide o relikt z doby slovenskej Wikipédie, kedy sa nekládol dôraz na citovanie zdrojov, takže to pridávateľovi šablóny {{Najlepší článok}} (21. februára 2005) nekladiem za chybu.--Lišiak(diskusia) 17:01, 24. september 2022 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Možno @KingisNitro, Peko: (neviem či sú aktívni nejakí ďalší redaktori s chemickým backgroundom), či by neboli ochotní investovať čas do prípadného dozdrojovania, pokiaľ je obsah samotný v poriadku. --Teslaton (diskusia) 17:35, 24. september 2022 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Teslaton: Ja sa na to môžem pozrieť, ale určite nie v najbližšej dobe. Ten článok je navyše veľmi rozsiahly, dohľadávať niektoré informácie bude na dlho. Okrem toho hlavne na tie základné nemám žiadne poriadne zdroje (pre prvky a základy chémie), väčšinu odborných informácií čerpám z vedeckých článkov, kde tieto informácie nie sú. Takže sa tomu principiálne nebránim, ale určite nie v blízkom časovom horizonte. KingisNitro (diskusia) KingisNitro (diskusia) 18:46, 24. september 2022 (UTC)Odpovědět[odpovedať]