Wikipédia:Revízia najlepších článkov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Revízia najlepších článkov

Táto stránka slúži na revíziu a zdokonaľovanie najlepších článkov, ktoré nevyhovujú kritériám na najlepší článok. Najlepšie články sú viazané na súčasné štandardy bez ohľadu na to, kedy im bol pridelený štatút najlepšieho článku.

Tento proces zahŕňa dve štádiá. Príspevky redaktorov sú vítané v každom z nich.

Revízia najlepšieho článku (RNČ)

 • V tomto štádiu sa článok reviduje. Trvá dva mesiace (poprípade dlhšie, pozri nižšie). Redaktor (navrhovateľ), ktorý označí článok na revíziu, musí špecifikovať, ktoré kritériá nie sú splnené.
 • Ak si ktorýkoľvek iný redaktor myslí, že voči článku možno vysloviť aj iné námietky, uvedie ich pod námietky navrhovateľa.
 • Revízie môžu články zlepšiť v mnohých ohľadoch: články môžu vyžadovať aktualizáciu alebo úpravu typografie. Adresované môžu byť tiež komplexnejšie problémy: nepresnosť uvedených faktov, sporná neutralita, rozsah a i.
 • Ak boli všetky pripomienky ku kvalite článku do dvoch mesiacov vyriešené, článok si zachováva štatút najlepšieho článku. Ak si však navrhovateľ alebo ktorýkoľvek iný redaktor myslí, že článok stále nevyhovuje kritériám na najlepší článok, do troch dní od skončenia revízie dá hlasovať o denominácii. Návrh na takúto denomináciu však musí byť zdôvodnený tým, ktoré kritériá na najlepší článok nie sú splnené.
 • Ak pripomienky ku kvalite článku do dvoch mesiacov vyriešené neboli, článok je posunutý do druhej fázy - stáva sa z neho kandidát na denomináciu (tento presun môže uskutočniť ktorýkoľvek redaktor).

Kandidát na denomináciu (KND)

 • Článok nie je nikdy označený za KND, ak pred tým neprešiel revíziou. Redaktori s hlasovacím právom hlasujú za odobratie štatútu najlepšieho článku (Symbol support vote.svg Za) alebo proti jeho odobratiu (Symbol oppose vote.svg Proti). Akýkoľvek hlas musí byť zdôvodnený relevantným komentárom, inak nebude akceptovaný (relevantnosť komentára je určená odvolaním sa na kritériá na najlepší článok).
 • Toto štádium trvá tri týždne.
 • Redaktori, ktorí hlasujú za odobratie štatútu, by mali byť pripravení prečiarknúť svoj hlas, ak boli námietky úpravami článku vyriešené (použitím funkcie <s>preškrtnutý text</s>).
 • Hlasovania sa musí zúčastniť minimálne desať redaktorov (nerátajúc redaktorov, ktorí dali neutrálny hlas).
 • Článok je denominovaný, ak počet hlasov za prevýši počet hlasov proti. Článok bude následne odstránený zo zoznamu KND.

Článok nie je zaradený do zoznamu na KND, pokiaľ nie je úplne jasné, že nevyhovuje kritériám na najlepší článok. Na požiadanie je možné raz predĺžiť prvé štádium revízie o tri týždne, ak sa článku dostáva pozornosti zo strany redaktorov. Nie je teda oprávnené zväčšovať redaktorom wikistres zaradením článku do zoznamu na KND, ak sa na ňom systematicky pracuje. Žiadosť o predĺženie revízie musí byť podaná do skončenia normálnej doby revízie.

Článok, ktorému hlasovaním nebol odobraný štatút najlepšieho článku, môže byť opäť nominovaný na revíziu až po troch mesiacoch od ukončenia hlasovania.

Revízie sú presunuté do archívu akonáhle sú uzavreté.

Heslá so spoločnou tematikou:

 • Zoznamy
 • Logy:
 • Pravidlá a odporúčania:


Procedúra nominácie článku na revíziu

Redaktori, ktorí článok nominujú, by mali asistovať v procese zlepšovania článku. Jeden redaktor (navrhovateľ) môže nominovať len dva články v tom istom čase (t.z. v čase trvania revízie a denominácie článku). Odporúčaný článok nachádzajúci sa na hlavnej stránke môže byť nominovaný len v závažných prípadoch (napríklad v prípade radikálnej zmeny obsahu textu).

 1. Umiestnite šablónu {{RNČ}} na začiatok diskusnej stránky nominovaného článku. Do zhrnutia úprav napíšte RNČ a úpravu uložte.
 2. Vo vloženej šablóne vyhľadajte odkaz „pridajte komentár“ a kliknite.
 3. Vložte ==[[Názov nominovaného článku]]== na začiatok novovytváranej stránky.
 4. Pod nadpis napíšte svoje dôvody pre nomináciu. Špecifikujte, ktoré kritériá článok nespĺňa a zmeny uložte.
 5. Upravte túto stránku a vložte svoju nomináciu na začiatok zoznamu nominovaných článkov v tvare {{Wikipédia:Revízia najlepších článkov/názov nominovaného článku}}, kde „názov nominovaného článku“ musí súhlasiť s názvom revidovaného článku.
 6. O tom, že článok sa nachádza v procese revízie upovedomte redaktorov, ktorí sa na článku podieľali relevantnou mierou (vyhľadateľní v histórii článku), ďalej redaktora, ktorý článok navrhol na perfektný článok (pozri sem) a príslušný Wikiprojekt (na jeho diskusnej stránke). O upovedomení zanechajte poznámku pred dôvodmi, ktoré ste uviedli v prospech nominácie (pozri 4. bod vyššie).

Marián Hossa[upraviť zdroj]

Neaktualizovaný článok. --Marián 2 (diskusia) 00:13, 9. január 2015 (UTC)

Diskusia[upraviť zdroj]

Redaktori, skúste sa, prosím, vyjadriť. --M 01:48, 6. máj 2015 (UTC)

Hlasovanie o denominácii[upraviť zdroj]

Svieti to tu už cez dva mesiace, s článkom sa nič nepohlo, okrem jednej úpravy botom, tak ho posúvam do hlasovania o denominácii. --M 18:52, 21. marec 2015 (UTC)

Za denomináciu[upraviť zdroj]

 1. Symbol support vote.svg Za --M 18:52, 21. marec 2015 (UTC)

Proti denominácii[upraviť zdroj]

Zdržal sa[upraviť zdroj]

Výsledok[upraviť zdroj]

Článok bol denominovaný (počtom hlasov Symbol support vote.svg:7, Symbol oppose vote.svg:0)

Usain Bolt[upraviť zdroj]

Veľmi dlhodobo neaktualizovaný článok. Marián 2 22:03, 23. september 2011 (UTC)

Diskusia[upraviť zdroj]

Je nádej, že sa niekomu podarí aktualizovať dôležité informácie? Ako pozerám, info nebolo výrazne doplnené od leta 2009. Je to typický príklad, prečo sa nie je vhodné voliť články o žijúcich osobách medzi najlepšie.--Pelex 09:32, 16. október 2011 (UTC)

Citáciám tiež chýba správny formát. --MRunner 14:30, 22. november 2011 (UTC)

Hlasovanie o denominácii[upraviť zdroj]

Svieti to tu už vyše roka, s článkom sa nič nepohlo, tak ho posúvam do hlasovania o denominácii. --peko (diskusia) 06:50, 24. máj 2012 (UTC)

Za denomináciu[upraviť zdroj]

 1. Symbol support vote.svg Za Dôvod som uviedol vyššie, s článkom sa nič nerobilo pomaly dva roky, informácie sú zastarané, aj keď bol navrhnutý na revíziu, tak si ho nikto nevšímal rok. --peko (diskusia) 06:50, 24. máj 2012 (UTC)
 2. Symbol support vote.svg Za článok nebol aktualizovaný.--Pelex (diskusia) 19:14, 28. máj 2012 (UTC)
 3. Symbol support vote.svg Za --–MRunner 19:26, 28. máj 2012 (UTC)
 4. Symbol support vote.svg Za Rádiológ diskusia 14:09, 6. júl 2012 (UTC)
 5. Symbol support vote.svg Za Súhlasím, neaktualizovaný článok. Amonet 10:39, 14. júl 2012 (UTC)
 6. Symbol support vote.svg Za Pe3kZA (diskusia) 10:56, 14. júl 2012 (UTC)
 7. Symbol support vote.svg Za --Tchoř (diskusia) 11:21, 6. september 2012 (UTC)

Proti denominácii[upraviť zdroj]

Zdržal sa[upraviť zdroj]

Výsledok[upraviť zdroj]