Wikipédia:Vojna správcov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vojna dvoch správcov na slovenskej Wikipédii skončila až ich zablokovaním.

Vojna správcov (angl. wheel war) je označenie konfliktnej situácie, kedy dvaja alebo viacerí správcovia striedavo vykonáva operácie vyžadujúce práva správcu – blokujú/odblokovávajú používateľa, mažú/obnovujú stránku, zamykajú/odomykajú stránku, striedajú dve verzie na zamknutej stránke.

Jednotlivá akcia, ktorá anuluje rozhodnutie iného správcu, sa nepovažuje za vojnu správcov, ale mala by byť vždy konzultovaná so správcom, ktorého rozhodnutie je spochybňované. Môže byť vykonaná so súhlasom tohto správcu alebo (v prípade nesúhlasu) po konzultácii s inými správcami a dosiahnutí konsenzu. Anulovanie akcie iného správcu bez konzultácie je nutné v prípade hrubého porušenia pravidiel alebo zjavného zneužitia práv správcu.

Vojna správcov je variant vojny úprav, ale vzhľadom na dôsledky ju ostatní wikipediáni považujú za oveľa horší jav, pretože znižuje dôveru k projektu a odrádza používateľov, ktorých sa dotýka.

Keďže účasť na vojne správcov je činnosť, ktorá škodí projektu Wikipédie, správcovia na nej zúčastnení by mali byť dočasne zbavení možnosti upravovať Wikipédiu. Čas blokády by mal závisieť na miere eskalácie konfliktu, nemal by však prekročiť 72 hodín. Ak aj napriek tejto blokáde konflikt pokračuje, prípad by mal byť odovzdaný arbitrážnemu výboru, pokiaľ arbitrážný výbor na Wikipédii neexistuje, tak by ho mali riešiť stewardi.

V prípade rozptýlenej vojny správcov (napr. správca A blokuje wikipediána X, správca B odblokuje wikipediána X, správca C blokuje wikipediána X, správca D odblokuje wikipediána X, správca E blokuje wikipediána X, správca F odblokuje wikipediána X), počas ktorej sú akcie vykonávané v dobrej viere, by správcovia mali čo najrýchlejšie prerušiť takýto konflikt a problém riešiť diskusiou; ak sa vojna týka používateľa, mal by byť na čas diskusie odblokovaný, ak sa bojuje o stránku, tak tá by mala zostať v podobe pred začatím správcovskej vojny.

Problém Interpretácia
Správca A blokuje wikipediána X.
Správca B odblokuje wikipediána X.
Správca A znovu blokuje wikipedistu X. Správca A porušil zásady a začal vojnu správcov.
Správca A opätovne blokuje wikipediána X.
Správca B znovu odblokuje wikipediána X.
Obaja správcovia porušili zásady a zahájili vojnu správcov.
Správca C blokuje wikipediána X.
Správca D odblokuje wikipediána X.
Správca E blokuje wikipediána X.
Správca F odblokuje wikipediána X.
Zásady neboli porušené.
Správca C znovu blokuje wikipediána X.
Správca D odblokuje wikipediána X.
Správca A znovu blokuje wikipediána X.
Správca A porušil zásady a začal vojnu správcov.
Správca B píše na diskusnej stránke správcu A: Neblokujte wikipediána X.
Správca A blokuje wikipediána X.
Správca B odblokuje wikipediána X.
Zásady neboli porušené.
Správca A zamyká stránku.
Správca B stránku odomyká.
Správca A znova stránku zamyká.
Správca A porušil zásady a začal vojnu správcov.
Správca A maže stránku.
Správca B obnovuje stránku.
Správca A znovu maže stránku.
Správca A porušil zásady a začal vojnu správcov.
Prebieha diskusia o stránke, ktorá bola navrhnutá na zmazanie. Správca A maže stránku s odôvodnením nezmysel na okamžité zmazanie. Správca B obnovuje stránku s odôvodnením nemožno mazať pred ukončením hlasovania. Správca A znovu maže stránku. Správca B znovu obnovuje stránku. Obaja správcovi porušili zásady a zahájili vojnu správcov.
Správca A blokuje IP X.X.X.X. na týždeň.
Správca B dostáva mail s informáciou Upravujem z IP adresy XXXX, je to sídlisková sieť. Ja som nevandalizoval, prosím o zrušenie bloku.
Správca B odblokuje IP s príslušným komentárom.
Správca A znovu blokuje IP.
Správca A porušil zásady a začal vojnu správcov.
Správca B odmieta zrušiť blok. Blok vypršal.
Správca A znovu blokuje IP.
Zásady neboli porušené.
Správca B odmieta zrušiť blok a odpisuje Správca A sa pri blokovaní pomýlil. Blokáda vypršala.
Správca A znovu blokuje IP.
Zásady neboli porušené.
Správca B odmieta zrušiť blok. Správca B píše na diskusnú stránku správcu A Zmýlil si sa pri blokovaní. Blok vypršal.
Správca A znovu blokuje IP.
Správca A porušil zásady a začal vojnu správcov.