Wikipédia:Vyhnite sa vyhýbavým slovám

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Crystal discussion philosophy 3.png Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Konvencie
Názov článku
Návody a štýl
Súčasť série Návody a štýl
Vyhnite sa vyhýbavým slovám

Vyhýbavé slová alebo kľučky sú slová alebo frázy, ktorými sa do článku pašujú predsudky a zaujatosť pomocou zdanlivo podoprených tvrdení, ktoré sú pripisované anonymným zdrojom. Vyhýbavé slová dávajú punc autoritatívneho tvrdenia bez toho, aby čitateľ dostal možnosť rozhodnúť, či sú zo spoľahlivého zdroja. Pokiaľ tvrdenie neobstojí samo o sebe bez vyhýbavých slov, nedodržiava nestranný uhol pohľadu, je potrebné buď nájsť ku tvrdeniu zdroj, alebo ho prípadne odstrániť.

Napríklad: "Bratislava je najkrajšie mesto na svete" je zaujaté tvrdenie. Aplikáciou vyhýbavých slov získame ilúziu nezaujatého uhlu pohľadu: "Niektorí ľudia hovoria, že Bratislava je najkrajšie mesto na svete."

Hoci je to vylepšenie, pretože názor nie je prezentovaný ako fakt, je stále neinformatívny. Nie je jasné kto to hovorí, kedy to bolo povedané, ani koľko ľudí si to myslí, aký druh ľudí, kde sú, či sú v nejakom zmysle zaujatí a či má toto tvrdenie nejaký význam.

Vyhýbavé slová v skutočnosti neposkytujú nezaujatý uhol pohľadu, iba rozširujú povesť alebo dávajú osobným názorom vágnu, nepriamu formu. Je omnoho lepšie dať názoru meno a tvár ako ho prijať anonymnému zdroju.

Niektoré vyhýbavé slová maskujú tvrdenia síce pravdivé a nestranné, ale nie dosť konkrétne a podložené. Ak nie je možné podklady hneď doplniť, je treba uvažovať, či informačná hodnota tvrdenia je vyššia než možná zaujatosť. V niektorých prípadoch môžu byť zdanlivo vyhýbavé tvrdenia presnejšie a nestrannejšie ako obyčajné citácie.

Príklady[upraviť zdroj]

Tu sú niektoré vyhýbavé slová často používané v článkoch vo Wikipédii, hoci by nemali byť:

Neadresné odvolávanie sa na autoritu[upraviť zdroj]

 • „Veda hovorí …“ alebo „Medicína verí …“ a podobné antropomorfizmy
 • „Výskumy ukázali…“
 • „Kritici/experti hovoria, že…“
 • „Experti odporúčajú…“
 • „Štyria z piatich lekárov/stomatológov súhlasia…“
 • „Seriózni učenci/vedci/výskumníci…“
 • „Hlavný prúd učencov/vedcov/výskumníkov…“
 • „Vedecká spoločnosť/Hlavný prúd vedeckej spoločnosti…“
 • „Niektorí historici argumentujú…“

Všeobecné mienenie[upraviť zdroj]

 • „...je široko uznávaný za…“
 • „...je všeobecne pokladaný za…“
 • „Verí sa, že…“

Odhady zastúpenia názorov[upraviť zdroj]

 • „Mnohí ľudia hovoria…“
 • „Považovaný mnohými…“
 • „Na rozdiel od mnohých…“
 • „V protiklade k väčšine…“

Výskyt mienky[upraviť zdroj]

Tento typ vyhýbavých formulácií je rozhodne lepšie riešenie ako predchádzajúce typy, ale vždy je lepšie nahradiť neurčitý subjekt konkrétnymi menami, citáciami a odkazmi.

 • „Niektorí ľudia hovoria (tvrdia, veria)…“
 • „Iní to cítia ako…“
 • „Objavili sa obvinenia…“
 • „Hovorí sa/Je navrhované/Podotýka sa/Tvrdí sa, že…“
 • „Má sa za to, že…“
 • „Rozhodlo sa…“

Naznačenie vlastného názoru[upraviť zdroj]

 • „Zrejme…“
 • „Údajne…“
 • „Pravdepodobne…“
 • „Možno, že…“
 • „Mohol by byť…“
 • „Je potrebné podotknúť…“
 • „Je možné namietnuť, že…“
 • „Či už správne (oprávnene, vhodne, …) či nie, …“
 • „…je iba jednou stránkou príbehu“

Ďalšie problémy[upraviť zdroj]

Najpodstatnejším problémom vyhýbavých slov je ich možný stret s princípom nezaujatého uhlu pohľadu. Sú tu však aj iné problémy.

 • Rozvláčnost: Vyhýbavé slová pôsobia ako vypchávka, predlžujú vety a zmenšujú hustotu informácií.
 • Trpný rod: Trpný rod povoľuje opísať činy bez činiteľa, čo je menej informatívne, napríklad „stala sa chyba“ a „urobili sme chybu“
 • Zložitá skladba viet: Vyhýbavé slová často vyžadujú vnorené vetné členy, ktorými sa implantujú do jadra vety. Napríklad „Štvorec má štyri strany“ je jednoduchá veta. „Vo všeobecnosti platí, že štvorec má štyri strany“ obsahuje okrem toho naviac vedľajšiu vetu, ktorá zbytočne sťažuje čítanie.
 • Niektorí/mnoho/väčšina/všetci/pár: Používanie vyhýbavých slov ako „Niektorí ľudia si myslia“ vedie k argumentom typu koľko ľudí si danú vec myslia. Sú to niektorí ľudia alebo väčšina ľudí? Ako veľa je mnoho ľudí? Argumentom ad populum je potrebné sa vyhýbať, pretože je to často vnímané ako známka zaisťovania si podpory pozície.
 • Opakovanie: Pokiaľ je v článku príliš často používané spojenie „X je široko považovaný za...“, začne pôsobiť neohrabane.

Vylepšovanie vyhýbavých formulácií[upraviť zdroj]

Kľúčom na odstránenie vyhýbavých slov z článkov je:

 • pomenovať zdroj pre daný názor
 • nahradiť zaujaté tvrdenia konkrétnymi faktami

Príklad: Kritika[upraviť zdroj]

Príklad vyhýbavého tvrdenia: „Niektorí ľudia predpokladajú, že George W. Bush je možno čiastočne negramotný.“

Nasledujúce tvrdenie je rovnako vyhýbavé: „Prezidentovi kritici predpokladajú, že George W. Bush je možno čiastočne negramotný.“

Ak pridáme zdroj alebo nositeľa názoru, čitateľ môže sám rozhodnúť, či môže jeho spoľahlivosti veriť:

„Michael Moore vo svojej knihe Stupid White Men napísal otvorený list Georgeovi Bushovi, v ktorom sa ho pýta: George, si schopný čítať a písať na úrovni dospelého človeka?“

Príklad: Pyšné vyhlásenie[upraviť zdroj]

S pyšnými vyhláseniami je zvlásť zložité sa vysporiadať bez vyhýbavých slov. Napríklad: „Yankees sú najlepším tímom v histórii bejzbalu.“

Láka to na preformulovanie do vyhýbavej vety: „Niektorí ľudia si myslia, že Yankees sú najlepším tímom v histórii bejzbalu.“

Ako je možné bližšie vymedziť tento názor bez jeho nositeľa? Existujú milióny fanúšikov Yankees a stovky znalcov bejzbalu, ktorí by najskôr uviedli práve Yankees ako najlepší tím v histórii. Trik spočíva práve v eliminácii pyšného vyhlásenia.

„Newyorskí Yankees vyhrali 26 titulov World Series, takmer trikrát viac než akýkoľvek iný tím.“

Pokiaľ sa obmedzíme na konkrétne a faktické informácie, môžeme sa celkom vyhnúť potrebe bližšie špecifikovať nejaké názory.

Výnimky[upraviť zdroj]

Ako pri každom pravidle, je nutné aj toto odporúčanie vyvažovať s ďalšími potrebami textu, zvlášť s potrebou stručnosti a zrozumiteľnosti. Isté špecifické výnimky je potrebné zvlášť vymenovať:

 • Pokiaľ je témou sama viera alebo názor. Napríklad „V stredoveku verila väčšina ľudí, že Slnko sa točí okolo Zeme.“ (pozn.: nie je to veľmi dobrý príklad, pretože by to bolo potrebné doložiť)
 • Pokiaľ nie sú nositelia názoru príliš rozptýlení alebo početní, aby ich bolo možné lepšie kvalifikovať, a nejde pritom o úzko odborný názor. Rad ľudí má ako domácich miláčikov najradšej psy, iní dávajú prednosť mačkám.
 • Pokiaľ sa zdôrazňuje menšinovosť iného názoru. „Hoci je Brahmsovo dielo časťou klasického hudobného kánonu, Benjamin Britten spochybnil jeho hodnotu.“ Dôležitosť Brahmsa je prakticky, hoci nie celkom, neoddiskutovateľným faktom, nie je nevyhnutne nutné dokladovať väčšinový názor, ak slúži iba ako ilustrácia minoritnosti iného názoru.
 • Pokiaľ citovaný a doložený názor alebo tvrdenie zo svojej povahy oponuje inému, opačnému, ktorý priamym spôsobom doložiť nemožno.