Wikipédia:WikiProjekt Transkripcia a transliterácia/Transkripcia arabčiny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré štandardy a systémy na transliteráciu arabského písma (použitého na zápis arabčiny) do latinky. Posledný stĺpec uvádza návrh jednoduchej fonetickej transkripcie arabčiny do slovenčiny od slovenských autorov E. Khidayerovej a E. Jaruneka.

Tabuľka je teda transliteračná, nie transkripčná, s výnimkou stĺpca K&J. [1]

Letter Name SATTS[2] UNGEGN[3] ALA-LC[4] DIN 31635 ISO 233 ISO/R 233 Qalam SAS[5] SM K&J[1]
hamza E ʼ, — —, ’ ʾ ˈ, ˌ —, ’ ' ʾ ' ’ (apostrof)
ʼalif A ā ʾ ā aa a, i, u; ā aa á (ako dlhá samohláska)
bāʼ B b b b b b b
tāʼ T t t t t t t
ṯāʼ C th th ç t
ǧīm, jīm, gīm J j ǧ j ŷ j
ḥāʼ H H h
ḫāʼ O kh kh j x ch
dāl D d d d d d d
ḏāl Z dh dh đ d
rāʼ R r r r r r r
zāy ; z z z z z z
sīn S s s s s s s
šīn : sh š sh š š š
ṣād X ş S s
ḍād V D d
ṭāʼ U ţ T t
ẓāʼ Y Z đ̣ d
ʻayn ` ʻ ʿ ` ʿ ř ’ (apostrof)
ġayn G gh ġ gh g ğ g
fāʼ F f f f f f f
qāf Q q q q q q k
kāf K k k k k k k
lām L l l l l l l
mīm M m m m m m m
nūn N n n n n n n
hāʼ ~ h h h h h h
wāw W w w w w; ū w; o w (ako spoluhláska)
ú (ako dlhá samohláska)
yāʼ I y y y y; ī y; e j (ako spoluhláska)
í (ako dlhá samohláska)
ʼalif mamdūda AEA ā ā, ʼā ʾā ʾâ ā, ʾā ā 'aa
tāʼ marbūṭa @ h, t h, t h, t h, t t; — ŧ (netranskribuje sa)
ʼalif maqṣūra / y ā ae à à
lām ʼalif LA laʾ la ; laa
ال ʼalif lām AL al- al- ʾˈal al- al al- al-; ál- al- (ale spodobuje sa)

Doplnok k transkripcii K&J[upraviť | upraviť kód]

 • dvojhlásky (t.j. a+w a a+j) sa prepisujú:
  • aw (nie au ani aú)
  • aj (nie ai ani aí)
 • ’ (apostrof) namiesto (ﺀ) hamzá a (ﻉ) ain
  • sa vkladá, ak je jedno z týchto písmen
   • medzi rovnakými samohláskami (Ša’at)
   • po spoluhláske (Mas’úd) [aj na konci slova]
   • na konci slabiky po samohláske (Sa’d) [aj na konci slova]
  • sa nevkladá
   • medzi rôznymi samohláskami (al-Káida nie al-Ká’ida, Saúd nie Sa’úd, ) [okrem konca slova]
   • na začiatku slova (A-, I-, U- ’a-, ’u-, ’i-)
   • medzi spoluhláskami rôznej kvality. [okrem konca slova]
 • geminácia (zdvojené spoluhlásky) sa prepisuje dvojmo (jj, mm,...)
 • samohlásky sa používajú len a/á, i/í, u/ú a neplatí slovenské pravidlo rytmického krátenia (Hárún)
 • (ﺓ) ta marbuta sa neprepisuje, s výnimkou koncoviek mien ktoré prešli ako výpožíčky do iného jazyka (napr. turečtiny) a naspäť do arabčiny (Safwat, Ismat, Mervat a pod.)
 • -l- v člene al- sa zapisuje podľa výslovnosti (aš-Š- nie al-Š-, at-T- nie al-T- a pod.)
 • ak sa prepisuje v podobe, ktorá zohľadňuje odpadnutie a- (presnejšie ’a-) z určitého člena (teda vo vokalizovanom zápise znak wasla), tak:
  • sa toto odpadnutie značí zvislou čiarkou ' (nie apostrofom ’)
  • prípadná dlhá samohláska pred miestom odpadnutia sa prepisuje ako krátka (napr. abú al- sa mení na abu 'l-).

Zdroj[upraviť | upraviť kód]

Poznámka[upraviť | upraviť kód]

 1. a b KHIDAYER, Emíra; JARUNEK, Edgar. Návrh na prepis arabských slov do slovenčiny. Slovenská reč (Bratislava), 2005, roč. 70, čís. 1-2, s. 38-51. Dostupné online.
 2. Standard Arabic Technical Transliteration System
 3. United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names
 4. Library of Congress
 5. Spanish Arabists School

Zložené mená[upraviť | upraviť kód]

Slovenská Wikipédia používa úzus transkripcie zložených mien, ktorý rešpektuje pôvodný arabský dvojslovný zápis, nie arabskú viazanú výslovnosť v menách ako:

 • Abd Alláh (arab. عبد ﷲ – Služobník Boží ), výslovnosť: Abdulláh
 • Abd ar-Rahmán (arab. عبد الرحمن – Služobník milosrdného ), výslovnosť: Abdurrahmán
 • Džalál ad-Dín (arab. جلال الدين – Výsosť viery ), výslovnosť: Džaláluddín
 • Šams ad-Dín (arab. شمس الدين – Slnko viery ), výslovnosť : Šamsuddín
 • Aláʼ ad-Dín (arab. علاء الدين – Vznešenosť viery ), výslovnosť : Aláʼuddín
 • Núr ad-Dín (arab.  – Svetlo viery ), výslovnosť : Núruddín