Záhlbocký potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Záhlbocký potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Trenčiansky kraj
Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec Moravské Lieskové
Prameň Biele Karpaty, Moravské Lieskové, Beštiny
 - poloha Bestinné (vrch v Bielych Karpatoch s nadmorskou výškou 593 m n. m.), Brestové (les v Moravskom Lieskovom)
 - výška 502 m
 - súradnice 48°51′27″S 17°46′42″V / 48,8575°S 17,7783°V / 48.8575; 17.7783
Ústie Klanečnica
 - poloha Moravské Lieskové, Biele Karpaty, Beštiny, Brestové (časť obce Moravské Lieskové)
 - výška 277 m
 - súradnice 48°50′34″S 17°45′46″V / 48,8427°S 17,7629°V / 48.8427; 17.7629
Dĺžka 2,0 km
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-09-053
Poloha ústia
Red pog.svg
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Záhlbocký potok[1] je potok v regióne Stredné Považie v severnej časti územia obce Moravské Lieskové v časti obce Brestové v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji. Je ľavostranným prítokom Klanečnice v povodí Váhu; má dĺžku 2,0 km. Je vodným tokom IV. rádu. Hydrologické poradie (číslo povodia): 4-21-09-053. Geomorfologická kategorizácia: geomorfologický celok Biele Karpaty, geomorfologický podcelok Beštiny[2].

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v nadmorskej výške 502 m n. m. v severnej časti územia obce Moravské Lieskové v lesnom extraviláne na juhozápadnom svahu vrchu Bestinné 593 m n. m. v lese Brestové vo vzdialenosti 1,0 km juhovýchodne od okraja lesa Záhlbocké, ktorý leží na západnom svahu vrchu Bestinné v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji, v geomorfologickom podcelku Beštiny.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Tečie juhozápadným smerom lesným extravilánom, v celom svojom toku si zachováva tento smer, postupne je les premiešaný trvalým trávnatým porastom, preteká cez intravilán kopanice dnes časti obce Brestové, v nadmorskej výške 283 m n. m. podteká cestu I. triedy 54 (Slovensko) z Moravského Lieskového do Česka do obce Strání v Zlínskom kraji a v nadmorskej výške 277 m n. m. ústi do Klanečnice ako jej ľavostranný prítok v povodí Váhu. Záhlbocký potok nemá prítoky.[3][4][5]

Vodný tok Záhlbocký potok pramení a väčšinou preteká na území lesného extravilánu obce Moravské Lieskové v priestore kopanice Brestové a priamo v nej aj ústi; preteká geomorfologickým celkom Biele Karpaty v geomorfologickom podcelku Beštiny[6]. Povodie vodného toku Záhlbocký potok leží v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Záhlbocký potok má pôvod v názve lesa Záhlbocké rozprestierajúcom sa vo vzdialenosti cca 1,0 km severozápadne od pramennej oblasti potoka. Z toponyma Záhlbocké kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložený z prídavného mena a z podstatného mena Záhlbocký potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii. Názov lesa Záhlbocké má pôvod v charakteristickej polohe lesa z pohľadu donátora názvu za topografickým objektom, ktorého vertikálny rozmer bol podstatne dôležitejší ako horizontálny v čase pomenovacieho aktu[7]. Najstarší listinný doklad o výskyte názvu obce Moravské Lieskové v podobe Lezkow je z roka 1398[8].

Hydronymum Záhlbocký potok bolo štandardizované v roku 1991[9]. Názov Záhlbocký potok je i v súčasnosti priezračný a v slovenskej hydronymii je jedinečný.


Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] (cit. 2022-01-08).
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-01-08]
  3. Priebeh vodného toku Záhlbocký potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-01-10].
  4. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Západoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-108/1978 z 30.3.1978, Kartografické informácie 10. 122 s. S. 10, 49, 118. Bratislava 1979. 79-904-79.
  5. Geografické názvy okresu Trenčín A19. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-395/1991 z 5.8.1991. Bratislava 1991. 122 s. S. 54, 55, 88, 114. ISBN 80-900509-1-3.
  6. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 11, 101. 079-902-87 NVA.
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 21-26, 136, 142.
  8. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Diel II. Bratislava : Veda, 1977. 517 s. S. 270.
  9. Geografické názvy okresu Trenčín A19. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-395/1991 z 5.8.1991. Bratislava 1991. 122 s. S. 55, 114. ISBN 80-900509-1-3.