Zákon troch štádií

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zákon troch štádií je zákon od Augusta Comta, podľa ktorého ľudský duch, resp. ľudské poznanie prechádza vo svojom vývine tromi štádiami - teologickým, metafyzickým a pozitívnym.

1. V teologickom stave človek pri výklade fenoménov siaha po predstave mocných božských postáv - napr. blesky vrhá Zeus. Tento spôsob výkladu predpokladá stále zázraky (pretože sa opiera o ľubovôľu bohov) a taktiež prechádza troma etapami: fázou animizmu, polyteizmu a monoteizmu.
2. V metafyzickom štádiu človek vysvetľuje javy predstavou pôsobenia abstraktných síl, ktorými sa vyznačuje príroda (ktorá má napr. strach z prázdna - horror vacui), alebo slovnými konštruktami, ako „uspávajúca sila ópia“. Metafyzické štádium zaznamenáva oproti predchádzajúcemu štádiu zjavný pokrok, pretože vysvetlenie sa už neopiera o predstavu ľubovoľného zásahu, ale ráta s istou pravidelnosťou javov.
3. Posledným štádiom je pozitívny stav ducha, kedy sa človek zbavuje tak zázrakov, ako aj verbalizmu. Otázku „Prečo?“, ktorá nútila hľadať „prvé“ a „posledné“ (cieľové) príčiny, nahradila otázka „Ako?“, ktorá dovoľuje konštatovať vzťahy a stanovovať tak zákony. To je obrovský pokrok, pretože sa namiesto fantázií pokúšame dosiahnuť objektívnu pravdu prostredníctvom dôkazov, opierajúcich sa o pozorovanie a experiment.

Tieto tri etapy zodpovedajú detstvu, mladosti a dospelosti ľudstva a objavujú sa aj v živote každého jednotlivca, ktorý svojim vývojom opakuje vývoj ľudstva a rozpamätáva sa, že bol v detstve teológom, v mladosti metafyzikom a v zrelom veku pozitivistom.

Keďže pozitívny vek je konečným stupňom intelektuálneho vývinu, zákon troch štádií hovorí aj to, že vedu ako spôsob chápania už nemožno prekročiť; zákon troch štádií teda podporuje aj scientizmus.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.