Zákonník

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
CORPUS IURIS CIVILIS ROMANI. 1583

Zákonník alebo zriedka kódex je súbor právnych noriem (alebo dlhší zákon), ktoré komplexne upravujú určitú oblasť hmotného práva. V minulosti sa týmto pojmom označoval ľubovoľný súbor právnych noriem alebo zákonov.

Súčasné slovenské právo označuje ako „zákonník“ tri právne predpisy: občiansky zákonník, obchodný zákonník a zákonník práce. V minulosti platili v Česko-Slovensku aj hospodársky zákonník a zákonník zahraničného obchodu. Zvláštnosťou je trestný zákonník, ktorý sa od roku 1951 nazýva trestný zákon. To sa nezmenilo ani po prijatí úplne nového trestného zákona č. 300/2005 Z.z.

V procesnom práve je obdobou zákonníka poriadok (angl. rules of procedure, franc. régles de procédure, nem. Prozessordnung). Slovenské právo týmto názvom označuje trestný poriadok, správny poriadok, exekučný poriadok, daňový poriadok a 3 súdne poriadky – civilný sporový poriadok, civilný mimosporový poriadok a správny súdny poriadok, ktoré nahradili občiansky súdny poriadok.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]