Západný dištrikt

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Západný dištrikt (úplne Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku[1]) je územnosprávna organizačná jednotka Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Je jedným z dvoch dištriktov so sídlom vo Zvolene.[2] Západný dištrikt má 8 seniorátov, v ktorých je 191 cirkevných zborov.

Sídlo biskupského úradu[upraviť | upraviť zdroj]

Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku
nám. SNP č. 5
960 01 Zvolen

 • tel. +421455203636
 • fax +421455203666
 • e-mail: zdecav@zdecav.sk
 • web: www.zdecav.sk
 • Najvyšším orgánom dištriktu je dištriktuálny konvent, tvoria ho:
 1. Členovia dištriktuálneho presbyterstva
 2. Členovia predsedníctiev seniorátov
 3. Delegáti seniorátov
 4. Riaditeľ dištriktuálneho biskupského úradu – poradný hlas

História[upraviť | upraviť zdroj]

 • 28. októbra 1918 vznik Česko-slovenskej republiky, čo umožnilo samostatný vývin evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.
 • 21. januára 1919 Vavro Šrobár, minister s plnou mocou pre správu Slovenska, zvoláva 70 popredných cirkevných predstaviteľov evanjelickej cirkvi na poradu do Žiliny. Na nej bola vyhlásená autonómia evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.
 • 2. apríl 1919 sa zišla Generálna rada, rozdelenie ECAV do dvoch dištriktov a na senioráty. Pre každý dištrikt a každý seniorát boli zvolení aj administrátori do najbližšej synody.
 • 18. januára do 24. mája 1921 sa v Trenčianskych Tepliciach konala Prvá synoda v novom štáte. Synoda prijala novú Cirkevnú ústavu, ktorá okrem iného potvrdila rozdelenie cirkvi do dvoch dištriktov – Východného a Západného. Podľa § 73 cirkevnej ústavy z roku 1921 Západný dištrikt tvorilo osem seniorátov (so 150 zbormi): Bratislavský mestský, Bratislavský župný, Hontiansky, Nitriansky, Novohradský, Tekovský, Trenčiansky, Zvolenský.[3]
 • 1923 Zrušenie Bratislavského mestského a zanikol Bratislavský župný seniorát. Vznikli dva nové: Bratislavský slovensko-maďarský seniorát a Bratislavský nemecký seniorát
 • 1938 sa Bratislavský slovensko-maďarský zmenil na Bratislavský seniorát
 • 1939 Bratislavský nemecký seniorát je vypustený zo zväzku Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
 • 1942 zaniká Tekovský seniorát kvôli zabratiu území cirkevných zborov Levice a Plavé Vozokany Maďarskom, ostatné cirkevné zbory boli rozdelené do troch priľahlých seniorátov.
 • 1945 zaniká Bratislavský nemecký seniorát
 • 1947 – 1949 vytváranie nových seniorátov najmä z presídlencov z Maďarska a Rumunska, z nich sa vytvára Dunajský seniorát
 • 1964 zaniká Dunajský seniorát a vzniká Dunajsko – nitriansky seniorát
 • 1953 zanikol Trenčiansky seniorát. Jeho väčšia časť zborov prešla do Považského seniorátu, menšia časť do Turčianskeho seniorátu ktorý je vo Východnom dištrikte. Tiež bol zriadený Rimavský seniorát zo zborov Malohontského seniorátu a niekoľkých zborov z Gemerského seniorátu.
 • 1993 prijate novej ústavy v Uhrovci. Územné členenie dištriktu je nasledovné:
  • Bratislavský seniorát
  • Dunajsko-nitriansky seniorát
  • Hontiansky seniorát
  • Myjavský seniorát
  • Novohradský seniorát
  • Považský seniorát
  • Rimavský seniorát
  • Zvolenský seniorát

Biskupi ZD po roku 1919[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Cirkevné nariadenie č. 2/2011 o úplných názvoch ich skratkách a o používaní pečiatok COJ, § 1 odsek b
 2. Cirkevný ústavný zákon č.1/1993, ktorým bola prijatá ústava ECAV na Slovensku v znení cirkevného ústavného zákona č. 1/2010, Článok 24
 3. http://www.zdecav.sk/historia-zd.html

Externý zdroj[upraviť | upraviť zdroj]