Preskočiť na obsah

Zbor národnej bezpečnosti

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vozidlo Lada 1200 Combi Verejnej bezpečnosti

Zbor národnej bezpečnosti (skratka ZNB, hovorovo esenbé[1]; do roku 1968 Sbor národnej bezpečnosti, skratka SNB; čes. Sbor národní bezpečnosti, skratka SNB) bol jednotný vojensky organizovaný ozbrojený bezpečnostný zbor v Česko-Slovensku v rokoch 1945 – 1991. Nahradil četníctvo, zbor uniformovanej štátnej polície, kriminálnu službu, obecnú výkonnú políciu a slovenskú Národnú bezpečnosť.[2] Komunistický režim ZNB využíval ako represívny nástroj voči obyvateľstvu.

Organizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Skladal sa z uniformovanej Verejnej bezpečnosti (VB), ktorá plnila spravidla štandardné úlohy polície, a neuniformovanej Štátnej bezpečnosti (ŠtB), ktorá slúžila režimu ako tajná polícia. Formálne boli obe zložky rovnocenné, reálne dominovala ŠtB. Najvýznamnejším dobrovoľným aktívom ZNB bola Pomocná stráž Verejnej bezpečnosti. ZNB bol organizovaný podľa krajov (krajské správy ZNB), okresov (okresné správy ZNB) a obvodov (obvodné správy ZNB).

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

O vzniku ZNB sa rozhodlo v Košickej vláde dňa 17. apríla 1945, keď sa prerokúvali otázky budúcej organizácie bezpečnostných zložiek v oslobodenom Česko-Slovensku. Komunisti presadili budúce zrušenie žandárstva a celého policajného aparátu a jeho nahradenie jednotnou organizáciou - Zborom národnej bezpečnosti.

Zbor bol ustanovený zákonom 149/1947 Zb., ale po februárovom prevrate bol čoskoro novelizovaný zákonom 286/1948 Zb. Zákon č. 40/1974 Zb. upravil fungovanie ZNB na podmienky federálneho usporiadania Česko-Slovenska.

Štátna bezpečnosť bola zrušená v roku 1990, Verejná bezpečnosť v roku 1991.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. esenbé. In: Slovník súčasného slovenského jazyka
  2. § 6 zákona č. 149/1947 Sb. ze dne 11. července 1947 o národní bezpečnosti. Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. Ročník 1947, částka 70, vydána dne 23. srpna 1947, s. 754.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]