Zoznam chránených území v okrese Česká Lípa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zoznam chránených území v okrese Česká Lípa je priebežne aktualizovaný (tu je verzia z januára 2017). Zoznam uvádza prírodné pamiatky (PP), prírodné rezervácie (PR), národné prírodné pamiatky (NPP), národné prírodné rezervácie (NPR) a chránené krajinné oblasti (CHKO), ktoré sú celé alebo čiastočne v okrese Česká Lípa. Tie územia, ktoré status postupne z rôznych dôvodov stratili, boli odtiaľ vyradené sú v uvedené druhej tabuľke.

Kód Obrázok Názov Typ Galéria
Commons
Popis území Súradnice
2418 Bobří potok Bobří soutěska PP
Kategória Bobří soutěska na Wikimedia Commons
Ukážka spätnej erózie v čadičovom telese 50°39′27″S 14°20′45″V / 50,6575456°S 14,3457131°V / 50.6575456; 14.3457131
2152 Prírodná pamiatka Brazilka Brazilka PP
Kategória Brazilka na Wikimedia Commons
Rastlinné spoločenstvo vresoviska as. Nardo-Juncetum squarrosa vo forme, ktorá nemá obdobu v čes. meradle 50°50′50″S 14°39′54″V / 50,8472842°S 14,6649981°V / 50.8472842; 14.6649981
2431 Břehyně-Pecopala Břehyně-Pecopala NPR
Kategória Břehyně - Pecopala na Wikimedia Commons
Rybník s rašeliniskami, významné mokraďové spoločenstvá, pôvodné bukové lesy v skalnom meste 50°35′36″S 14°42′10″V / 50,5934722°S 14,7026389°V / 50.5934722; 14.7026389
5727 Cihelenské rybníky Cihelenské rybníky PP
Kategória Cihelenské rybníky na Wikimedia Commons
Mokraďové a vodné biotopy a druhy na ne viazané, predovšetkým populácia kunky červenobruchej 50°42′01″S 14°29′45″V / 50,7004156°S 14,4959242°V / 50.7004156; 14.4959242
2089 Černý důl Černý důl PP
Kategória Černý důl (Kokořínsko) na Wikimedia Commons
Mokraď s výskytom početnej populácie obzvlášť chráneného vstavačovca májového a ďalších osobitne chránených druhov rastlín 50°29′17″S 14°36′52″V / 50,4879811°S 14,6143164°V / 50.4879811; 14.6143164
5811 Červený rybník pri dedine Pihel Červený rybník PP
Kategória Červený rybník (Pihel) na Wikimedia Commons
Nevápnité slatiny a nadväzujúce podmáčané porasty náletových drevín a populácie osobitne chránených druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú viazané na tieto náleziská, najmä populácie kosáčika (Hamatocaulis vernicosus) 50°44′08″S 14°33′08″V / 50,735590842°S 14,552093673°V / 50.735590842; 14.552093673
5728 Mokraďové lúky v zime Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky PP
Kategória Mokřad Šporky na Wikimedia Commons
Plytká mokraď a nadväzujúce vlhké lúky a druhy na tieto náleziská viazané 50°42′03″S 14°31′41″V / 50,7008917°S 14,5280633°V / 50.7008917; 14.5280633
51 Pohľad na Dolní Zálezly CHKO České stredohoří CHKO
Kategória České středohoří na Wikimedia Commons
50°39′05″S 14°13′33″V / 50,6513889°S 14,2258333°V / 50.6513889; 14.2258333
2229 Lúky s tabulí PP Deštenské pastviny PP
Kategória Deštenské pastviny na Wikimedia Commons
Zachované stráne so spoločenstvami zväzu Bromion erecta s výskytom populácií osobitne chránených druhov rastlín 50°31′44″S 14°30′42″V / 50,5288925°S 14,5115525°V / 50.5288925; 14.5115525
1794 Informačná tabuľa v oblasti pamiatky Děvín a Ostrý PP
Kategória Děvín, Ostrý a Schachtstein na Wikimedia Commons
Vrcholová bučina (Děvín), reliktný bôr (Ostrý) a ukážka historickej ťažby železných rúd 50°41′13″S 14°51′59″V / 50,6869444°S 14,8663889°V / 50.6869444; 14.8663889
1797 Prírodná pamiatka Divadlo Divadlo PP
Kategória Divadlo na Wikimedia Commons
Prírodný amfiteáter budovaný kremitými pieskovcami s limonitovými inkrustáciami 50°43′29″S 14°51′46″V / 50,7248061°S 14,8627447°V / 50.7248061; 14.8627447
2490 Prírodná pamiatka Dutý kámen Dutý kámen PP
Kategória Dutý kámen na Wikimedia Commons
Pieskovce pretavené na kontakte s vyvreninou v niekoľkostranné stĺpcovité pseudokryštály 50°46′13″S 14°39′21″V / 50,7702778°S 14,6558333°V / 50.7702778; 14.6558333
2494 Farská louka Farská louka PP
Kategória Farská louka na Wikimedia Commons
Náleziská šafranu bielokvetého 50°44′14″S 14°28′52″V / 50,73715°S 14,4811036°V / 50.73715; 14.4811036
119 Hradčanský rybník Hradčanské rybníky PR
Kategória Hradčanské rybníky na Wikimedia Commons
Sústava lesných rybníkov s rašeliniskami a mokraďami 50°36′57″S 14°43′02″V / 50,6158333°S 14,7172219°V / 50.6158333; 14.7172219
1354 Skalní Husa Husa PP
Kategória Husa (Kokořínsko) na Wikimedia Commons
Pieskovcová skala so železitými inkrustáciami, pseudoškrapmi a pod. 50°35′14″S 14°27′10″V / 50,5872222°S 14,4527778°V / 50.5872222; 14.4527778
1799 Jelení vrchy Jelení vrchy PP
Kategória Malý a Velký Jelení vrch na Wikimedia Commons
Prírodne cenný komplex lesa, najmä bučín a suťového lesa, diferencovaného vo svahoch Malého a Veľkého Jelenieho vrchu; semixerotermní nelesné vegetácie na vrcholových čadičových skalných odkryvoch so vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov 50°40′44″S 14°49′35″V / 50,6789294°S 14,8264186°V / 50.6789294; 14.8264186
5704 NPP Jestřebské slatiny Jestřebské slatiny NPP
Kategória Jestřebské slatiny na Wikimedia Commons
Slatinné a prechodové rašelinisko v nive Robečského potoka s početnými vodnými plochami s mokraďovými a lúčnymi spoločenstvami; vzácne a ohrozené druhy živočíchov, najmä populácie druhov skokana rapotavého a vretenice obyčajnej, vrátane ich biotopov
146 Začátek NPR Jezevčí vrch Jazvečí vrch NPR
Kategória Jezevčí vrch (national nature reserve) na Wikimedia Commons
Znelcová kopa so zmiešaným porastom a starou bučinou 50°47′27″S 14°42′18″V / 50,7908333°S 14,705°V / 50.7908333; 14.705
5637 Rybník Jílovka Jílovka PR
Kategória Jílovka (nature reserve) na Wikimedia Commons
Chránená je fauna a flóra dvoch z rybníkov, Jílovky a Kravského. 50°37′32″S 14°30′15″V / 50,6255556°S 14,5041667°V / 50.6255556; 14.5041667
1353 Kamenný vrch Kamenný vrch u Křenova PP
Kategória Kamenný vrch u Křenova na Wikimedia Commons
Pieskovcový skalný chrbát s ukážkami selektívneho zvetrávania 50°31′20″S 14°34′26″V / 50,5220864°S 14,5738058°V / 50.5220864; 14.5738058
1356 Tabule PP Kaňon potoka Kolné PP
Kategória Kaňon potoka Kolné (natural monument) na Wikimedia Commons
Hlboko zarezaným tok v pieskovci (hĺbka až 12 m) 50°38′53″S 14°25′49″V / 50,6480833°S 14,4301389°V / 50.6480833; 14.4301389
171 Vrcholek Klíče Kľíč PR
Kategória Klíč na Wikimedia Commons
Znelcová kopa so zvyškom dúbravy a teplomilnými spoločenstvami 50°47′19″S 14°34′22″V / 50,7886111°S 14,5727778°V / 50.7886111; 14.5727778
23 CHKO Kokořínsko Kokořínsko CHKO
Kategória CHKO Kokořínsko na Wikimedia Commons
50°29′41″S 14°32′03″V / 50,4948028°S 14,5340769°V / 50.4948028; 14.5340769
17 Bažina v oblasti Kokořínského dolu Kokořínský důl PR
Kategória Kokořínský důl (nature reserve) na Wikimedia Commons
Hlboký kaňon v pieskovcoch 50°27′05″S 14°35′46″V / 50,4513889°S 14,5961111°V / 50.4513889; 14.5961111
2230 Kostelecké bory Kostelecké bory PR
Kategória Kostelecké bory na Wikimedia Commons
Rozsiahle borovicové porasty reliktného charakteru s typickými spoločenstvami rastlín a živočíchov 50°34′12″S 14°27′36″V / 50,5700339°S 14,4600086°V / 50.5700339; 14.4600086
5673 Luž Luž PR
Kategória Luž/Lausche na Wikimedia Commons
Ochrana neovulkanického vrchu s lesnými porastmi acidofilných a klenových bučín 50°50′55″S 14°38′51″V / 50,8486111°S 14,6475°V / 50.8486111; 14.6475
54 Pohled na Lužické hory Lužické hory CHKO
Kategória CHKO Lužické hory na Wikimedia Commons
50°50′18″S 14°36′19″V / 50,8383333°S 14,6052778°V / 50.8383333; 14.6052778
5730 Tabule památky Manušické rybníky PP
Kategória Manušické rybníky na Wikimedia Commons
Mokraďové a vodné biotopy Manušických rybníkov a druhy na ne viazané, predovšetkým populácia kunky červenobruchej 50°42′49″S 14°30′37″V / 50,713533°S 14,510373°V / 50.713533; 14.510373
2192 Martinská stěna Martinské stěny PP
Kategória Martinská stěna na Wikimedia Commons
Výnimočné ukážky reliktného rozvoľneného bôru na pieskovcových skalách so vzácnymi spoločenstvami bezstavovcov 50°34′49″S 14°28′22″V / 50,5801389°S 14,4728889°V / 50.5801389; 14.4728889
5941 Hladina rieky Ploučnice v PP Meandry Ploučnice pri Mimoni Meandry Ploučnice u Mimoně PP
Kategória Meandry Ploučnice u Mimoně na Wikimedia Commons
Neregulovaný tok Ploučnice s nadväzujúcim komplexom mokradí a populácie vzácnych druhov 50°37′48″S 14°43′47″V / 50,6299350°S 14,7296311°V / 50.6299350; 14.7296311
1803 Mokřady horní Liběchovky Mokřady horní Liběchovky PR
Kategória Mokřady horní Liběchovky na Wikimedia Commons
Komplex mokradí s prirodzenými spoločenstvami a hojným výskytom bezstavovcov 50°31′31″S 14°32′17″V / 50,5252778°S 14,5380556°V / 50.5252778; 14.5380556
272 Jeskyně Naděje Naděje PP
Kategória Ledová jeskyně Naděje na Wikimedia Commons
Puklinová jaskyňa s podlahovým ľadom a výzdobou stien 50°49′16″S 14°38′34″V / 50,8211111°S 14,6427778°V / 50.8211111; 14.6427778
5942 Informačná tabuľa v PP Niva Ploučnice u Žizníkova Niva Ploučnice u Žizníkova PP
Kategória Niva Ploučnice u Žizníkova na Wikimedia Commons
Meandrujúci tok Ploučnice s nadväzujúcim komplexom mokradí a populácie vzácnych druhov 50°40′44″S 14°35′16″V / 50,6788147°S 14,5876672°V / 50.6788147; 14.5876672
279 Novozámecký rybník Novozámecký rybník NPR
Kategória Novozámecký rybník na Wikimedia Commons
Ornitologická lokalita s hojným výskytom vodných a mokraďových druhov vtákov 50°37′50″S 14°33′01″V / 50,6305556°S 14,5502778°V / 50.6305556; 14.5502778
3410 Okřešické louky Okřešické louky PP
Kategória Okřešické louky na Wikimedia Commons
Druhovo bohaté spoločenstvá slatinnéj lúky s vysokou koncentráciou vzácnych a ohrozených druhov rastlín 50°39′24″S 14°33′36″V / 50,6566667°S 14,56°V / 50.6566667; 14.56
2191 Osinalické bučiny z východu Osinalické bučiny PP
Kategória Osinalické bučiny na Wikimedia Commons
Bučiny s bohatým zastúpením osobitne chránených druhov orchidejovitých rastlín a to najmä vstavača purpurového, kruštíka rožkatého ai. 50°29′52″S 14°30′25″V / 50,49772°S 14,5068544°V / 50.49772; 14.5068544
300 Panská skála Panská skála NPP
Kategória Panská skála na Wikimedia Commons
Najznámejšia ukážka stĺpcovitého rozpadu čadiča v Česku 50°46′10″S 14°29′05″V / 50,7694444°S 14,4847222°V / 50.7694444; 14.4847222
304 Peklo Peklo NPP
Kategória Peklo (Robečský potok) na Wikimedia Commons
Geologicky cenné kaňonovité údolie Robečského potoka v kvádrových pieskovcoch 50°39′19″S 14°30′44″V / 50,6552778°S 14,5122222°V / 50.6552778; 14.5122222
2109 Pod Hvězdou Pod Hvězdou PP
Kategória Pod Hvězdou na Wikimedia Commons
Ochrana mokrade s výskytom osobitne chránených druhov rastlín a živočíchov 50°36′20″S 14°25′56″V / 50,6055156°S 14,4323564°V / 50.6055156; 14.4323564
1735 Pramen Pšovky Prameny Pšovky PP
Kategória Prameny Pšovky (natural monument) na Wikimedia Commons
Ostricové lúky, jelšiny, pramenisko 50°29′34″S 14°36′02″V / 50,4926667°S 14,6005°V / 50.4926667; 14.6005
341 Provodínské kameny Provodínské kameny PP
Kategória Provodínské kameny (natural monument) na Wikimedia Commons
Vypreparovaný čadičový sopúch nápadného tvaru 50°37′47″S 14°36′31″V / 50,6298394°S 14,6087456°V / 50.6298394; 14.6087456
352 Pustý zámek Pustý zámek PP
Kategória PP Pustý zámek na Wikimedia Commons
Ukážka rozpadu znelca s vodorovne uloženými stĺpcami 50°48′15″S 14°27′30″V / 50,8041028°S 14,4583722°V / 50.8041028; 14.4583722
360 Suť na úbočí rezervácie Ralsko Ralsko PR
Kategória Ralsko Hill na Wikimedia Commons
Vrchol a skalnaté svahy Ralska so suťovými porastom a teplomilnými spoločenstvami 50°40′28″S 14°45′57″V / 50,6744444°S 14,7658333°V / 50.6744444; 14.7658333
1796 Rašeliniště Černého rybníka Rašeliniště Černého rybníka PP
Kategória Rašeliniště Černého rybníka na Wikimedia Commons
Rybník a priľahlé rašeliniská so vzácnou flórou a faunou 50°41′37″S 14°49′47″V / 50,6936111°S 14,8297222°V / 50.6936111; 14.8297222
2255 Rašelinisko Mařeničky zhora Rašeliniště Mařeničky PP
Kategória Rašeliniště Mařeničky na Wikimedia Commons
Rašelinové breziny a rašeliniská s výskytom mnohých osobitne chránených druhov rastlín 50°47′42″S 14°40′36″V / 50,7948714°S 14,6767808°V / 50.7948714; 14.6767808
1738 Ronov Ronov PP
Kategória Ronov (552 m) na Wikimedia Commons
Zvyšok zachovaného zmiešaného suťového lesa na kamennom mori 50°37′14″S 14°24′52″V / 50,6205556°S 14,4144444°V / 50.6205556; 14.4144444
5737 Vchod do jaskyne Skalice u České Lípy PP
Kategória Skalice u České Lípy (natural monument) na Wikimedia Commons
Zimovisko netopiera veľkého 50°44′12″S 14°31′35″V / 50,736547°S 14,526521°V / 50.736547; 14.526521
1798 Schodisko vytesané do pieskovca Stohánek PP
Kategória Stohánek na Wikimedia Commons
Pieskovcová skala s reliktným bôrom, zvyšky stredovekého osídlenia 50°40′28″S 14°50′32″V / 50,6743333°S 14,8422778°V / 50.6743333; 14.8422778
5729 Stružnické rybníky Stružnické rybníky PP
Kategória Stružnické rybníky na Wikimedia Commons
Mokraďové a vodné biotopy Stružnických rybníkov a druhy na ne viazané, predovšetkým populácia kunky červenobruchej 50°42′11″S 14°28′27″V / 50,703168°S 14,474115°V / 50.703168; 14.474115
2190 Stříbrný vrch Stříbrný vrch PP
Kategória Stříbrný vrch (Kokořínsko) na Wikimedia Commons
Výnimočné ukážky reliktného bôru na pieskových skalách so vzácnymi spoločenstvami bezstavovcov 50°35′36″S 14°26′56″V / 50,5932203°S 14,4488928°V / 50.5932203; 14.4488928
556 Část u Starých Splavů Swamp NPP
Kategória NPP Swamp na Wikimedia Commons
Slatinné a prechodové rašeliniská s početnými vodnými plochami 50°34′48″S 14°40′06″V / 50,5799503°S 14,6682542°V / 50.5799503; 14.6682542
1795 Pohled na stolovou horu Široký kámen PP
Kategória Široký kámen na Wikimedia Commons
Pieskovcová svedecká tabuľová hora s reliktným bôrom a vzácnou kvetenou (rojovník močiarny) 50°41′12″S 14°52′16″V / 50,6866667°S 14,8711111°V / 50.6866667; 14.8711111
5674 Pohľad na stolovú horu U rozmoklé žáby PP
Kategória U rozmoklé žáby (nature monument) na Wikimedia Commons
Ochrana prechodových rašelinísk a rašelinových lesov s výskytom významných a osobitne chránených druhov húb a rastlín 50°48′11″S 14°41′56″V / 50,8030556°S 14,6988889°V / 50.8030556; 14.6988889
235 Hrad Bezděz od západu Velký a Malý Bezděz NPR
Kategória Velký a Malý Bezděz na Wikimedia Commons
Prirodzené lesné porasty tvorené predovšetkým acidofilnými a kvetnatými bučinami, hercinskými dubohrabinami a suťovými lesmi 50°32′21″S 14°43′13″V / 50,5390778°S 14,7201556°V / 50.5390778; 14.7201556
1908 Vlhošť Vlhošť PR
Kategória Vlhošť na Wikimedia Commons
Zvyšky suťového lesa a reliktný bôr na pieskovcoch 50°36′09″S 14°27′15″V / 50,6025°S 14,4541667°V / 50.6025; 14.4541667
1352 Vranovské skály Vranovské skály PP
Kategória Vranovské skály na Wikimedia Commons
Reliktný bôr na strmých pieskovcových skalách 50°40′04″S 14°45′31″V / 50,6676389°S 14,7586389°V / 50.6676389; 14.7586389
5775 Součástí PP je i lipová Valdštejnská alej jižně od Zahrádek Zahrádky u České Lípy PP
Kategória Zahrádky u České Lípy (nature monument) na Wikimedia Commons
Populácia páchníka hnedého 50°38′11″S 14°31′21″V / 50,636464°S 14,522608°V / 50.636464; 14.522608


Kód Obrázok Názov Druh Galéria
Commons
Popis územia Zrušené Dôvod zrušenia
183 Konvalinkový vrch Konvalinkový vrch PP
Kategória Konvalinkový vrch na Wikimedia Commons
Ojedinelý výskyt rojovníka močiarneho na pieskovci 18. jún 2012 začlenená pod NPP Jestřebské slatiny
1355 Polojeskyně Krápník (01).jpg Krápník PP
Kategória Krápník (half-cave) na Wikimedia Commons
Pieskovcový previs s typickou výzdobou 26. marec 2001
401 Slunečný dvůr Slunečný dvůr PR
Kategória Sluneční dvůr na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita jazyčníka sibírskeho 18. jún 2012 začlenená pod NPP Jestřebské slatiny

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]