Preskočiť na obsah

Zoznam chránených území v okrese Šumperk

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Toto je Zoznam chránených území v okrese Šumperk aktuálny k októbru roku 2014, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Šumperk.

Kód Obrázok Názov Typ Galéria
Commons
Opis územia Súradnice
3408 Břidličná PR
Kategória Břidličná (nature reserve) na Wikimedia Commons
Kategória Břidličná (nature reserve) na Wikimedia Commons
Kryogénne geomorfologické útvary (skaly, kamenné prúdy, kamenné more, polygonálne pôdy) 50°01′27″S 17°11′01″V / 50,0240722°S 17,1837167°V / 50.0240722; 17.1837167 (Břidličná)
2434 Bučina pod Františkovou myslivnou PR Zvyšok pôvodného bukového pralesa s javorom na suťovom teréne 50°03′28″S 17°11′52″V / 50,0577778°S 17,1977778°V / 50.0577778; 17.1977778 (Bučina pod Františkovou myslivnou)
5643 Prírodná rezervácia Doubrava Doubrava PR
Kategória Doubrava (přírodní rezervace) na Wikimedia Commons
Kategória Doubrava (přírodní rezervace) na Wikimedia Commons
Súbor prírode blízkych ekosystémov s výskytom typických i vzácnych druhov rastlín a živočíchov, reprezentovaný lesnými spoločenstvami 2. a 3. lesného vegetačného stupňa. 49°46′00″S 16°58′47″V / 49,7667303°S 16,9798119°V / 49.7667303; 16.9798119 (Doubrava)
2496 Františkov PR Prestarnutý bukový porast 50°08′38″S 17°02′55″V / 50,1439056°S 17,0485306°V / 50.1439056; 17.0485306 (Františkov)
5844 Hanušovice - kostel PP Biotop európsky významného druhu netopiera veľkého 50°05′34″S 16°56′50″V / 50,092766°S 16,947315°V / 50.092766; 16.947315 (Hanušovice - kostel)
1943 Chrastický hadec PP Ochrana regionálne cenného refúgia ohrozených rastlinných spoločenstiev vyvinutých na hadcovom skalnom odkryve vytlačeného na zemský povrch ako hlbinná vyvrelina v geologickom zlome 50°07′57″S 16°56′43″V / 50,1325861°S 16,9451667°V / 50.1325861; 16.9451667 (Chrastický hadec)
83 Velká Kotlina a Praděd v CHKO Jeseníky Jeseníky CHKO
Kategória CHKO Jeseníky na Wikimedia Commons
Kategória CHKO Jeseníky na Wikimedia Commons
50°02′37″S 17°12′37″V / 50,043611°S 17,210278°V / 50.043611; 17.210278 (Jeseníky)
1586 Kačení louka PR Pestré spoločenstvá vodnej hladiny, mokrých lúk a jelšín 49°45′01″S 16°59′47″V / 49,7503972°S 16,9963611°V / 49.7503972; 16.9963611 (Kačení louka)
1298 Prudký potok Králický Sněžník NPR
Kategória Králický Sněžník na Wikimedia Commons
Kategória Králický Sněžník na Wikimedia Commons
Ochrana komplexu prirodzených a prírode blízkych ekosystémov viazaných na geologický podklad a reliéf horského masívu Králického Sněžníku 50°10′39″S 16°50′04″V / 50,1775°S 16,8344444°V / 50.1775; 16.8344444 (Králický Sněžník)
5847 Libina - U Černušků PP Biotop európsky významného druhu netopiera brvitého 49°53′22″S 17°04′26″V / 49,889505°S 17,073980°V / 49.889505; 17.073980 (Libina - U Černušků)
84 Plané loučky Litovelské Pomoraví CHKO
Kategória Litovelské Pomoraví na Wikimedia Commons
Kategória Litovelské Pomoraví na Wikimedia Commons
49°41′53″S 17°08′30″V / 49,697917°S 17,141528°V / 49.697917; 17.141528 (Litovelské Pomoraví)
1523 Na hadci PR Ochrana hadcového územia pokrytého smrkovým porastom s hojne vtrúsenou jedľou a autochtónnym smrekovcom a ďalej vzácnej kveteny viazanej na vystupujúce hadcové skalky 50°02′43″S 16°53′12″V / 50,0451861°S 16,8867639°V / 50.0451861; 16.8867639 (Na hadci)
2147 Niva Branné PR Ochrana zachovanej dynamiky korytotvorných procesov toku, zvlášť chránené druhy rastlín a živočíchov viazané na tento typ nivného stanovišťa 50°10′21″S 17°02′21″V / 50,1724167°S 17,0391111°V / 50.1724167; 17.0391111 (Niva Branné)
944 Pasák PP Nejväčšie známe krupníkové teleso v Česku 50°08′20″S 17°01′34″V / 50,13875°S 17,0260278°V / 50.13875; 17.0260278 (Pasák)
5778 Pfarrerb Pfarrerb PP
Kategória Pfarrerb na Wikimedia Commons
Kategória Pfarrerb na Wikimedia Commons
Reprezentatívna ukážka mineralizácie alpského typu s výskytom mineralizovaných štruktúr a početných druhov minerálov 50°00′42″S 17°06′08″V / 50,0116017°S 17,1021664°V / 50.0116017; 17.1021664 (Pfarrerb)
5716 Pod Rudným vrchem PP Populácia črievičníka papučkového 50°06′49″S 16°58′57″V / 50,113572°S 16,982388°V / 50.113572; 16.982388 (Pod Rudným vrchem)
1525 Pod Slunečnou strání PR Prirodzené ekosystémy zmiešaných porastov na suti vrátane hniezdisk vzácnych druhov vtákov a súčasne na ochranu genofondu pôvodných druhov rastlín a živočíchov 50°08′15″S 17°02′11″V / 50,1375°S 17,0363889°V / 50.1375; 17.0363889 (Pod Slunečnou strání)
1947 Pod Trlinou PR Ochrana prírode blízkych lesných spoločenstiev a fragmentu zachovanej kultúrnej krajiny lúk, pastvín a medzí s výskytom radu chránených druhov živočíchov a rastlín 49°52′19″S 16°56′40″V / 49,8719444°S 16,9444444°V / 49.8719444; 16.9444444 (Pod Trlinou)
5717 Poláchovy stráně - Výří skály PP Populácia črievičníka papučkového 50°05′10″S 16°56′43″V / 50,0860288°S 16,945295°V / 50.0860288; 16.945295 (Poláchovy stráně - Výří skály)
1307 Petrovy kameny, v pozadí Praděd Praděd NPR
Kategória Praděd na Wikimedia Commons
Kategória Praděd na Wikimedia Commons
Komplex prirodzených a prírode blízkych ekosystémov viazaných na geologický podklad a reliéf najvyšších pohorí Hrubý Jeseník 50°04′54″S 17°13′41″V / 50,0817361°S 17,2279389°V / 50.0817361; 17.2279389 (Praděd)
2129 Přemyslovské sedlo Přemyslovské sedlo PR Ochrana spoločenstiev rašelinových a mokrých lúk s vysokou druhovou diverzitou a výskytom zvlášť chránených druhov rastlín. Tieto spoločenstvá sú v danej n.m. v predmetnej časti Hrubého Jeseníku celkom jedinečné 50°06′28″S 17°03′31″V / 50,1078194°S 17,0585139°V / 50.1078194; 17.0585139 (Přemyslovské sedlo)
1526 Rabštejn PR Jednotlivé lesné porasty s prirodzenou stavbou drevín v jedľobukovom vegetačnom stupni podhoria Hrubého Jeseníku 49°56′51″S 17°09′05″V / 49,9475278°S 17,1513611°V / 49.9475278; 17.1513611 (Rabštejn)
367 Podmáčená lúka na lokalite Rašeliniště Skřítek NPR
Kategória Rašeliniště Skřítek na Wikimedia Commons
Kategória Rašeliniště Skřítek na Wikimedia Commons
Ochrana vrchoviskového rašeliniska prameniskového typu s charakteristickými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami 49°59′33″S 17°09′39″V / 49,9926111°S 17,1608611°V / 49.9926111; 17.1608611 (Rašeliniště Skřítek)
2019 Rodlen PP Početná populácia mravcov druhu Formica polyctena 49°44′08″S 16°53′47″V / 49,7355556°S 16,8963889°V / 49.7355556; 16.8963889 (Rodlen)
946 Smrčina PP Najväčšie krupníkové teleso v Česku 50°00′58″S 17°06′39″V / 50,016°S 17,1109722°V / 50.016; 17.1109722 (Smrčina)
5850 Sobotín - domov důchodců PP Biotop európsky významného druhu Podkovára krpatého 50°01′08″S 17°04′23″V / 50,018926°S 17,0730001°V / 50.018926; 17.0730001 (Sobotín - domov důchodců)
432 Šerák-Keprník NPR
Kategória Keprník na Wikimedia Commons
Kategória Keprník na Wikimedia Commons
Kategória Šerák na Wikimedia Commons
Kategória Šerák na Wikimedia Commons
Ochrana geomorfologicky výrazných vrcholových partií Hrubého Jeseníku pri hornej hranici lesa 50°10′53″S 17°06′56″V / 50,1812722°S 17,1155722°V / 50.1812722; 17.1155722 (Šerák-Keprník)
5657 Štola Mařka PP
Kategória Štola Mařka na Wikimedia Commons
Kategória Štola Mařka na Wikimedia Commons
Biotop netopierov, najmä netopiera veľkého a netopiera čierneho 50°01′37″S 16°53′50″V / 50,02693°S 16,8971203°V / 50.02693; 16.8971203 (Štola Mařka)
1701 Za mlýnem PP Súbor mokraďových biotopov od bažinných lúk po mäkký luh 49°44′26″S 16°59′33″V / 49,7404583°S 16,9926222°V / 49.7404583; 16.9926222 (Za mlýnem)
947 Zadní Hutisko PP
Kategória Zadní Hutisko na Wikimedia Commons
Kategória Zadní Hutisko na Wikimedia Commons
Druhé najväčšie krupníkové teleso v Česku 50°02′49″S 17°10′19″V / 50,0470278°S 17,1719167°V / 50.0470278; 17.1719167 (Zadní Hutisko)
5646 Zátrže PP Súbor poloprirodzených a prírode blízkych vodných, mokraďových, lúčnych, lesných a krovinových ekosystémov a ich sukcesných štádií, s výskytom typických i vzácnych druhov plano rastúcich rastlín a volne žijúcich živočíchov 49°46′24″S 16°57′42″V / 49,773298°S 16,961745°V / 49.773298; 16.961745 (Zátrže)
5658 Žďár PP Prírode blízke ekosystémy lesných spoločenstiev (najmä hadcové bôry, okrajovo bučiny) a spoločenstiev hadcových skalných štrbín s výskytom slezinníku nepravého 49°59′27″S 16°52′00″V / 49,990785°S 16,866778°V / 49.990785; 16.866778 (Žďár)

Zrušené chránené územia[upraviť | upraviť zdroj]

Kód Obrázok Názov Druh Galéria
Commons
Opis územia Dátum
zrušenia
1651 Bradlec Prírodná rezervácia Veľmi hodnotný zvyšok bukového porastu 1.6.2010
1652 Doubrava Prírodná rezervácia Súbor prírode blízkych ekosystémov 1.6.2010
1700 Moravičanské jezero Prírodná rezervácia Vodný a mokraďový ekosystém – jazera 1.2.2011

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Data v tabuľke boli prevzaté z databázy AOPK ČR.