Zoznam chránených území v okrese Žďár nad Sázavou

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam chránených území v okrese Žďár nad Sázavou aktuálny k decembru 2016, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Žďár nad Sázavou.

Kód Obrázok Názov Typ Galéria

Commons

Popis územia Súradnice
1278 Baba - V Bukách Baba - V bukách PR
Kategória Baba - V bukách na Wikimedia Commons
Bukojedľový porast 49°27′23″S 15°51′55″V / 49,4563139°S 15,8653333°V / 49.4563139; 15.8653333
5726 Belfrídský potok PP V nive Belfrídskeho potoka sa nachádzajú dobre vyvinuté údolné jaseňovo-jelšové lužné lesy (Alnion incanae) s početnou populáciou soldanelky horskej (Soldanella montana). V stromovom poschodí má významné zastúpenie jelša lepkavá (Alnus glutinosa) 49°27′21″S 15°52′38″V / 49,455735°S 15,877236°V / 49.455735; 15.877236
688 Popis obrazku Bílá skála PP
Kategória Bílá skála (Žďárské vrchy) na Wikimedia Commons
Rulové skalisko vo Žďárskych vrchoch 49°40′21″S 16°02′47″V / 49,672513°S 16,046515°V / 49.672513; 16.046515
Bohdalovsko PrP 49°28′42″S 15°52′10″V / 49,4783772°S 15,8693100°V / 49.4783772; 15.8693100
913 Branty Branty PR
Kategória Branty na Wikimedia Commons
Mokraďové lúky s výskytom čeľade vstavačovitých 49°36′30″S 15°48′29″V / 49,608275°S 15,8081694°V / 49.608275; 15.8081694
818 Brožova skála PP Rulové skalisko 49°37′29″S 16°00′36″V / 49,6247522°S 16,0098758°V / 49.6247522; 16.0098758
687 PP Černá skála (Žďárské vrchy) 10.jpg Černá skála PP
Kategória PP Černá skála (Žďárské vrchy) na Wikimedia Commons
Rulové skalisko, mrazový zrub 49°40′04″S 16°03′45″V / 49,6677075°S 16,0625956°V / 49.6677075; 16.0625956
1297 Čtyři palice Čtyři palice PR
Kategória Čtyři palice na Wikimedia Commons
Rulový skaliská s kamenným morom a reliktným porastom borovice 49°41′10″S 16°05′36″V / 49,6861111°S 16,0933333°V / 49.6861111; 16.0933333
2473 NPR Dářko Dářko NPR
Kategória Dářko (national nature reserve) na Wikimedia Commons
Prirodzené rašelinové ekosystémy prechodového vrchoviska s blatkovými bôrmi 49°38′24″S 15°52′31″V / 49,6399889°S 15,875175°V / 49.6399889; 15.875175
5652 Dědkovo Dědkovo PP
Kategória Dědkovo na Wikimedia Commons
Biotop a populácia črievičníka papučkového a populácie ďalších druhov organizmov, vyskytujúcich sa v podraste lesného spoločenstva 49°32′43″S 16°22′32″V / 49,545219°S 16,375540°V / 49.545219; 16.375540
707 Vrchol skaly Devět skal Devět skal PP
Kategória Devět skal na Wikimedia Commons
Skupina rulových skál a sutín 49°40′15″S 16°01′56″V / 49,6708333°S 16,0322222°V / 49.6708333; 16.0322222
942 Díly u Lhotky PP Významné podhorské lúky s bohatým výskytom orchideovitých rastlín 49°34′04″S 16°00′32″V / 49,5678417°S 16,0088111°V / 49.5678417; 16.0088111
1444 PP Dobrá voda Dobrá Voda PP
Kategória Dobrá voda (natural monument) na Wikimedia Commons
Mokraďové lúky 49°23′51″S 16°02′32″V / 49,3974311°S 16,0421428°V / 49.3974311; 16.0421428
704 Dráteničky Drátenická skála PP
Kategória Dráteničky na Wikimedia Commons
Rulová skalka, ukážka mrazového zvetrávania hornín 49°39′20″S 16°05′04″V / 49,6556667°S 16,0845583°V / 49.6556667; 16.0845583
683 Heřmanov PP Unikátne mineralogické nálezisko tzv. heřmanovských gulí (antofylit s vložkami flogopitu) 49°22′18″S 16°10′49″V / 49,3717075°S 16,1803419°V / 49.3717075; 16.1803419
5814 Hodíškovský rybník PP Rybník s výskytom vegetácie letnených rybníkov a s výskytom významných druhov rastlín a živočíchov 49°30′38″S 16°02′01″V / 49,510553038°S 16,033664249°V / 49.510553038; 16.033664249
1855 Javorův kopec PP Zvyšok prameniskových lúk s výskytom vstavačovca májového 49°34′59″S 16°19′44″V / 49,5830306°S 16,3288694°V / 49.5830306; 16.3288694
1856 Pohľad na PP Kocoury zo SZ Kocoury PP
Kategória Kocoury na Wikimedia Commons
Trávobylinné spoločenstvá s výskytom fytograficky významných druhov rastlín a populácie osobitne chránené sasanky lesnej 49°32′14″S 16°24′03″V / 49,5371417°S 16,4007083°V / 49.5371417; 16.4007083
1863 Křižník Křižník PP
Kategória Křižník na Wikimedia Commons
Trávinobylinné spoločenstvá s xerotermnou vegetáciou a s výskytom osobitne chránených a významných druhov organizmov, predovšetkým orchideí 49°28′59″S 16°20′48″V / 49,483049°S 16,346595°V / 49.483049; 16.346595
5598 Laguna u Bohdalova Laguna u Bohdalova PP
Kategória Laguna u Bohdalova na Wikimedia Commons
Vodná a mokraďová fauna a flóra s výskytom osobitne chránených druhov organizmov v tôňach vzniknutých po ťažbe tehliarskej hliny 49°29′10″S 15°52′56″V / 49,4861222°S 15,88215°V / 49.4861222; 15.88215
705 Lisovská skála Lisovská skála PP
Kategória Lisovská skála na Wikimedia Commons
Výrazné rulové skalisko 49°39′42″S 16°02′18″V / 49,661737°S 16,038247°V / 49.661737; 16.038247
1143 PP Louky u Černého lesa 1.JPG Louky u Černého lesa PP
Kategória Louky u Černého lesa na Wikimedia Commons
Zrašelinovatelé lúky v alúviu Stržského potoka 49°35′22″S 15°56′45″V / 49,58935°S 15,9459417°V / 49.58935; 15.9459417
1857 Louky u Polomu PP Rašelinové lúky s bohatou kvetenou (vstavačovec májový) 49°35′51″S 16°17′56″V / 49,5974389°S 16,2989833°V / 49.5974389; 16.2989833
703 Malinská skála Malinská skála PP
Kategória Malinská skála na Wikimedia Commons
Rulová skala v Žďárských vrchoch 49°39′38″S 16°04′20″V / 49,6606028°S 16,0721389°V / 49.6606028; 16.0721389
5945 Meandry Svratky u Milov PR Spoločenstvá makrofytnej vegetácie tečúcich a stojatých vôd, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov, najmä populácie kriticky ohrozených druhov vrátane ich biotopov 49°40′16″S 16°05′34″V / 49,671111°S 16,092778°V / 49.671111; 16.092778
706 Milovské perničky Milovské perničky PP
Kategória Milovské Perničky na Wikimedia Commons
Rulový mrazový zrub, typický pre Žďárské vrchy 49°41′35″S 16°05′18″V / 49,69305°S 16,0882167°V / 49.69305; 16.0882167
917 Mlýnský potok a Uhlířky Mlýnský potok a Uhlířky PP
Kategória Mlýnský potok a Uhlířky na Wikimedia Commons
Meandrujúci tok, nálezisko vlhkomilnej flóry a fauny 49°36′18″S 15°50′41″V / 49,6049194°S 15,8447083°V / 49.6049194; 15.8447083
250 Mrázkova louka Mrázkova louka PP
Kategória Mrázkova louka (natural monument) na Wikimedia Commons
Lúčne biotopy so vzácnymi a ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov 49°26′40″S 16°01′35″V / 49,4445611°S 16,0264778°V / 49.4445611; 16.0264778
6023 Na Ostrážné PP Mozaika rozlične vlhkých lúčnych biotopov na južne orientovanom svahu, populácia silne ohrozeného druhu motýľa modráčika bahniskového (Maculinea nausithous) 49°34′30″S 16°17′08″V / 49,574973°S 16,285490°V / 49.574973; 16.285490
820 Na skále PP Rulová morfologicky významná skala 49°35′15″S 16°06′14″V / 49,587476°S 16,103939°V / 49.587476; 16.103939
1859 Nad Koupalištěm Nad koupalištěm PP
Kategória Nad Koupalištěm na Wikimedia Commons
Ostrovček xerotermnej vegetácie so prstnatcom obyčajným a vstavačovcom májovým 49°29′45″S 16°20′10″V / 49,495741°S 16,335993°V / 49.495741; 16.335993
1280 Nyklovický potok PP Meandrujúci potok s brehovými porastmi, bohatá lokalita bledule jarnej 49°35′10″S 16°23′03″V / 49,58605°S 16,3841833°V / 49.58605; 16.3841833
5662 Rybník Obecník Obecník PP
Kategória Obecník (natural monument) na Wikimedia Commons
Biotop a populácie koleanta útleho a populácie ďalších druhov viazaných na biotop vegetácie letnených rybníkov 49°24′58″S 16°08′30″V / 49,416082°S 16,141753°V / 49.416082; 16.141753
1860 Ochoza Ochoza PR
Kategória Ochoza na Wikimedia Commons
Skalnatý hrebeň so zvyškom zmiešaného listnatého porastu s bohatou kvetenou 49°29′42″S 16°19′18″V / 49,494880°S 16,321640°V / 49.494880; 16.321640
941 Olšina u Skleného PR Jelšový porast prechádzajúci v rašeliniská 49°37′05″S 16°00′44″V / 49,6181472°S 16,0122861°V / 49.6181472; 16.0122861
1445 Olšoveček PP Vodné a mokraďové biotopy s výskytom osobitne chránených druhov organizmov 49°15′22″S 16°11′53″V / 49,2561333°S 16,1980333°V / 49.2561333; 16.1980333
1862 Ostražka PP Komplex druhovo bohatých spoločenstiev suchých trávnikov s výskytom chránených vtáčích druhov 49°34′49″S 16°17′29″V / 49,580142°S 16,291524°V / 49.580142; 16.291524
1680 Mineralogické nálezisko Ouperek Ouperek PP
Kategória Ouperek na Wikimedia Commons
Významné mineralogické nálezisko s výskytom celého radu minerálov tzv. albitovej zóny 49°27′05″S 16°06′05″V / 49,4514278°S 16,1015111°V / 49.4514278; 16.1015111
686 Pasecká skála Pasecká skála PP
Kategória Pasecká skála na Wikimedia Commons
Rulové skalisko, mrazový zrub 49°36′55″S 16°04′53″V / 49,6153611°S 16,0814472°V / 49.6153611; 16.0814472
1446 Skalný útvar na vrcholku vrchu Peperek Peperek PP
Kategória Peperek na Wikimedia Commons
Skalný hrebeň tvorený pyroxenickými rulami a kvarcitmi so spoločenstvami sutinových lesov a kvetnatých bučín 49°34′38″S 15°51′54″V / 49,577287°S 15,865025°V / 49.577287; 15.865025
306 Pernovka PP Rašelinová lúčka s typickou vegetáciou 49°35′02″S 16°03′06″V / 49,583988°S 16,051528°V / 49.583988; 16.051528
940 Pod Kamenným vrchem PR Komplex prírode blízkych spoločenstiev vlhkých až rašelinových lúk 49°36′56″S 15°53′57″V / 49,6155889°S 15,8992694°V / 49.6155889; 15.8992694
1144 Prosička Prosička PP
Kategória Prosíčka na Wikimedia Commons
Rulové skalisko s balvanitou sutinou a kamenným morom 49°38′38″S 16°11′47″V / 49,6439144°S 16,19644°V / 49.6439144; 16.19644
1045 PR Radostínské rašeliniště.jpg Radostínské rašeliniště NPR
Kategória Radostínské rašeliniště (national nature reserve) na Wikimedia Commons
Prechodové rašelinisko v podhorskom stupni s typickými rastlinnými i živočíšnymi spoločenstvami 49°39′35″S 15°53′02″V / 49,6597472°S 15,8840111°V / 49.6597472; 15.8840111
1448 PP Rasuveň Rasuveň PP
Kategória Rasuveň na Wikimedia Commons
Zmiešaný prales na skalnatom svahu 49°26′02″S 15°59′33″V / 49,4339928°S 15,9925339°V / 49.4339928; 15.9925339
914 Rozštípená skála Rozštípená skála PP
Kategória Rozštípená skála na Wikimedia Commons
Rulová skalná stena 49°34′04″S 15°52′47″V / 49,5677792°S 15,8798033°V / 49.5677792; 15.8798033
6013 Rybníky u Rudolce PP Rybníky s výskytom vzácnej vegetácie letnených rybníkov a nadväzujúce mokraďové a rašelinové biotopy; populácie význačných druhov rastlín a živočíchov, predovšetkým obojživelníkov 49°28′35″S 15°51′08″V / 49,476431°S 15,852085°V / 49.476431; 15.852085
939 Sklenské louky PP Vlhké až rašelinové lúky s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín 49°36′36″S 15°59′57″V / 49,6100583°S 15,9991639°V / 49.6100583; 15.9991639
6014 Staropavlovský rybník PP Vegetácia letnených rybníkov s nadväzujúcimi mokraďovými biotopmi 49°27′30″S 15°54′56″V / 49,458463°S 15,915429°V / 49.458463; 15.915429
1279 PP Suché kopce.jpg Suché kopce PP
Kategória Suché kopce (natural monument) na Wikimedia Commons
Vlhké lúky prechádzajúce vo vresoviská s radom významných druhov 49°41′08″S 15°53′42″V / 49,6854944°S 15,8949028°V / 49.6854944; 15.8949028
819 Světnovské údolí PP Údolie meandrujíceho toku Sklenského potoka s brehovými porastami 49°37′47″S 15°58′17″V / 49,6296139°S 15,971425°V / 49.6296139; 15.971425
Prírodný park Svratecká hornatina,pohľad od PP Kocoury Svratecká hornatina PrP
Kategória Svratecká hornatina na Wikimedia Commons
49°29′43″S 16°21′11″V / 49,495383°S 16,352961°V / 49.495383; 16.352961
1858 Svratka Svratka PP
Kategória Svratka (natural monument) na Wikimedia Commons
Malá časť brehového porastu s hojným výskytom perovníka pštrosieho 49°28′17″S 16°21′01″V / 49,4712806°S 16,3501389°V / 49.4712806; 16.3501389
5781 Šafranice 2012-09-09.JPG Šafranice PP
Kategória Šafranice na Wikimedia Commons
Bohaté populácie osobitne chránených druhov rastlín 49°32′55″S 16°00′43″V / 49,548611°S 16,011944°V / 49.548611; 16.011944
2233 PP Šebeň Šebeň PP
Kategória Šebeň (natural monument) na Wikimedia Commons
Mimoriadne početný výskyt lesných mravcov druhu Formica polyctena (cca 1000 mravenísk) v danom území 49°24′29″S 16°03′38″V / 49,4080556°S 16,0605639°V / 49.4080556; 16.0605639
689 Štarkov Štarkov PP
Kategória Štarkov na Wikimedia Commons
Rulová skala s puklinovou jaskyňou 49°38′20″S 16°10′16″V / 49,6388889°S 16,1711111°V / 49.6388889; 16.1711111
1222 PR Štíří důl.jpg Štíří důl PR
Kategória Štíří důl (nature reserve) na Wikimedia Commons
Hlboké zalesnené údolie s typickou flórou a faunou, významné hl. výskytom mlokov 49°39′58″S 15°51′54″V / 49,6660056°S 15,8649444°V / 49.6660056; 15.8649444
943 Švařec Švařec NPP
Kategória Švařec (national natural monument) na Wikimedia Commons
Lokalita rastu orchideí 49°31′28″S 16°21′07″V / 49,5245472°S 16,3519917°V / 49.5245472; 16.3519917
5309 Švařec II Švařec II PP
Kategória Švařec II na Wikimedia Commons
Ochrana prírodovedecky cenného územia s výskytom mnohých chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov 49°31′25″S 16°21′21″V / 49,523621°S 16,355834°V / 49.523621; 16.355834
916 Tisůvka Tisůvka PP
Kategória Tisůvka na Wikimedia Commons
Rulové skalisko typické pre Žďárské vrchy 49°39′07″S 15°56′57″V / 49,651908°S 15,949257°V / 49.651908; 15.949257
460 U Bezděkova PP Lokalita šafranu bielokvetého 49°34′11″S 16°05′19″V / 49,5698167°S 16,0886278°V / 49.5698167; 16.0886278
1854 PR U Hamrů U Hamrů PP
Kategória U Hamrů na Wikimedia Commons
Bývalé pastviny na strmých stráňach so suchomilnou kvetenou (dúška včasná pravá) 49°30′46″S 16°20′27″V / 49,512720°S 16,340871°V / 49.512720; 16.340871
470 Celkový pohľad na lokalitu Údolí Chlébského potoka PR
Kategória Údolí Chlébského potoka na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita bledule jarnej 49°28′24″S 16°22′48″V / 49,473248°S 16,380075°V / 49.473248; 16.380075
1861 PR Vírská skalka Vírská skalka PR
Kategória Vírská skalka na Wikimedia Commons
Skalnaté zrázy s prirodzenými lesnými porastmi 49°33′37″S 16°18′51″V / 49,560278°S 16,314219°V / 49.560278; 16.314219
1277 PP Vlčí kámen Vlčí kámen PP
Kategória Vlčí kámen (Žďárské vrchy) na Wikimedia Commons
Zvyšok starého bukového porastu 49°35′41″S 16°10′03″V / 49,5948444°S 16,1675639°V / 49.5948444; 16.1675639
915 Zkamenělý zámek Zkamenělý zámek PP
Kategória Zkamenělý zámek na Wikimedia Commons
Výrazná rulová skala, doklad mrazového zvetrávania 49°42′32″S 16°04′27″V / 49,7089389°S 16,0742028°V / 49.7089389; 16.0742028
537 NPR Žákova hora Žákova hora NPR
Kategória Žákova hora na Wikimedia Commons
Zvyšok významného jedľobukového pralesa 49°39′19″S 15°59′34″V / 49,6554111°S 15,9927194°V / 49.6554111; 15.9927194
75 Jeden ze skalních útvarů na hřebeni Devíti skal Žďárské vrchy CHKO 49°39′09″S 16°01′03″V / 49,6523889°S 16,0174306°V / 49.6523889; 16.0174306

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]