Preskočiť na obsah

Zoznam chránených území v okrese Žilina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam chránených území v okrese Žilina aktuálny k roku 2017, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Žilina.

Kód Obrázok Typ Názov Rozloha v ha Galéria Popis územia Súradnice
227 Brodnianka PR Brodnianka 000000000000025.940000000025,9400
Kategória Brodnianka na Wikimedia Commons
Kategória Brodnianka na Wikimedia Commons
Územie tvorené svetlými a tmavými vápencami, miestami vápnitými bridlicami. Z porastov tu prevládajú bučiny, na severných svahoch s výskytom smreka a jedle, na sutinách s javormi, brestom horským a jaseňom. Na južnej expozícii sa vyskytuje hrab s ojedinelým dubom zimným 49°15′51″S 18°45′57″V / 49,2641667°S 18,7658333°V / 49.2641667; 18.7658333
237 PR Čierna Lutiša 000000000000026.350000000026,3500
243 Domašínsky meander PP Domašínsky meander 000000000000080.370000000080,3700
Kategória Domašínsky meander na Wikimedia Commons
Kategória Domašínsky meander na Wikimedia Commons
Územie priamo naväzuje na Národnú prírodnú rezerváciu Starý hrad a poskytuje ochranu jednému z najvýznamnejších príkladov zaklesnutých meandrov v Karpatoch vôbec. Váh sa postupným zahlbovaním do dvíhajúceho sa masivu Malej Fatry ostro zarezal do kryštalalinického jadra pohoria 49°10′15″S 18°53′24″V / 49,1708333°S 18,89°V / 49.1708333; 18.89
1099 CHA Hate 000000000000000.57930000000,5793
270 Hričovská skalná ihla PP Hričovská skalná ihla 000000000000000.63000000000,6300
Kategória Hričovská skalná ihla na Wikimedia Commons
Kategória Hričovská skalná ihla na Wikimedia Commons
Skalná ihla je denudačným zvyškom pôvodne vačšieho brala, ktoré sa vplyvom mechanického pleistocénneho zvetrávania i chemického zvetrávania rozpadlo. Je morfologickou zaujímavosťou. Významný povrchový tvar na rozhraní Súľovských vrchov a Považského podolia 49°13′14″S 18°36′51″V / 49,22059°S 18,61404°V / 49.22059; 18.61404
269 Hričovské rify PP Hričovské rify 000000000000000.20000000000,2000 Krajinársky významný geologický povrchový útvar s hodnotnými paleontologickými nálezmi - litothamnií, dierkavcov, koralov a pod. - na rozhrani Súľovských vrchov a Považského podolia 49°13′19″S 18°37′24″V / 49,221917°S 18,623444°V / 49.221917; 18.623444
274 Popis obrázka NPR Chleb 000000000000412.8700000000412,8700
Kategória Chleb na Wikimedia Commons
Kategória Chleb na Wikimedia Commons
Pestrý a zachovaný geobiocenologický komplex s bralnatými partiami, roklinami a kamennými morami, ktoré sa nachádzajú na severnej strane Chleba. Sú tu zachovalé spoločenstvá kosodreviny a alpských lúk. Žijú a rastú tu vzácne druhy živočíchov a rastlín 49°11′16″S 19°03′06″V / 49,1877778°S 19,0516667°V / 49.1877778; 19.0516667
304 Popis obrázka NPR Kľak 000000000000085.710000000085,7100
Kategória Kľak (peak in Malá Fatra) na Wikimedia Commons
Kategória Kľak (peak in Malá Fatra) na Wikimedia Commons
Vrcholová časť najjužnejšieho výbežku Malej Fatry s cennými skalnými a lesnými rastlinnými spoločenstvami. Výskyt subalpínskych elementov na jednej z okrajových lokalít západnej časti Karpát umožňuje vedecké, náučné a kultúrno-osvetové využitie 48°58′41″S 18°38′17″V / 48,9780556°S 18,6380556°V / 48.9780556; 18.6380556
835 Kozol NPR Kozol 000000000000091.580000000091,5800
Kategória Kozol na Wikimedia Commons
Kategória Kozol na Wikimedia Commons
Zachovalé územie s významnými prírodnými hodnotami -výraznými bralnatými zoskupeniami, prirodzenými lesnými fytocenózami na dvoch úplne odlišných typoch podložia s výskytom chránených, ohrozených a vzácnych druhov flóry, mäkkýšov a entomofauny 49°06′51″S 18°45′45″V / 49,114067°S 18,762633°V / 49.114067; 18.762633
321 PP Krasniansky luh 000000000000015.210000000015,2100
323 NPR Krivé 000000000000203.7200000000203,7200
330 Kysucká brána, pohľad z rozhľadne Tábor PP Kysucká brána 000000000000000.61200000000,6120 Významný geologický profil, ktorý vznikol zarezávaním rieky Kysuce do súvrstiev bradlového pásma. Dôvodom ochrany je vedecký význam profilu ako typického územia pre poznanie bradlového pásma Západných Karpát 49°16′04″S 18°45′14″V / 49,267778°S 18,753889°V / 49.267778; 18.753889
384 Poluvsianská skalná ihla PP Poluvsianska skalná ihla 000000000000001.94660000001,9466
Kategória Poluvsianska skalná ihla na Wikimedia Commons
Kategória Poluvsianska skalná ihla na Wikimedia Commons
Zvetralá oddelená ihla tvorená dolomitom. Hodnota výtvoru je predovšetkým vedecká a estetická. Treba ho však aj chápať ako doplnok celej oblasti Rajeckých skál - dnes už čulej a nádejnej turistickej oblasti 49°08′06″S 18°42′15″V / 49,1349167°S 18,70425°V / 49.1349167; 18.70425
393 Prípor NPR Prípor 000000000000272.2700000000272,2700
Kategória Prípor na Wikimedia Commons
Kategória Prípor na Wikimedia Commons
Prirodzené spoločenstvá jedľovo-bukového lesa a pásma kosodreviny s výskytom zriedkavých druhov rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele 49°11′15″S 18°59′22″V / 49,18744°S 18,98957°V / 49.18744; 18.98957
405 Rochovica PR Rochovica 000000000000031.580000000031,5800
Kategória Rochovica na Wikimedia Commons
Kategória Rochovica na Wikimedia Commons
Teplomilné spoločenstvá jednej z najsevernejších lokalít na Slovensku a významné vývojové štádiá na vápencových skalách Kysuckej vrchoviny 49°15′56″S 18°44′36″V / 49,265556°S 18,743333°V / 49.265556; 18.743333
408 Stohové sedlo, Veľký Rozsutec NPR Rozsutec 000000000000841.5500000000841,5500
Kategória Veľký Rozsutec na Wikimedia Commons
Kategória Veľký Rozsutec na Wikimedia Commons
Výrazná dominanta Krivánskej Malej Fatry so zachovalými biocenózami, bohatým výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ako aj zriedkavými tvarmi krasového reliéfu, dôležitých z vedecko-výskumného,náučného a kultúrno-výchovného hľadiska 49°13′48″S 19°05′52″V / 49,23006°S 19,09772°V / 49.23006; 19.09772
422 Slnečné skaly z Poluvsia PR Slnečné skaly 000000000000090.540000000090,5400 Esteticky pôsobivý a morfologicky pestro tvarovaný dolomitový masív s výskytom viacerých chránených a iných zriedkavých druhov rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele 49°08′40″S 18°42′52″V / 49,144436°S 18,714522°V / 49.144436; 18.714522
431 Starý hrad NPR Starý hrad 000000000000085.420000000085,4200
Kategória NPR Starý hrad na Wikimedia Commons
Kategória NPR Starý hrad na Wikimedia Commons
Prirodzené lesné spoločenstvá dubovo-bukového a bukového lesného vegetačného stupňa Malej Fatry s výskytom jedle a borovice 49°10′29″S 18°54′11″V / 49,174717°S 18,902917°V / 49.174717; 18.902917
432 Strážov - pohľad od Zliechova NPR Strážov 000000000000480.0100000000480,0100
Kategória Strážov (peak in Strážovské vrchy) na Wikimedia Commons
Kategória Strážov (peak in Strážovské vrchy) na Wikimedia Commons
Zachovalé lesné spoločenstvá, ojedinelé druhy rastlín a živočíchov, geomorfologické forimy a celkový krajinný ráz najvyšších polôh Strážovských vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele 48°57′16″S 18°27′42″V / 48,9544444°S 18,4616667°V / 48.9544444; 18.4616667
435 Popis obrázka NPR Suchý 000000000000429.4200000000429,4200
Kategória Suchý (Malá Fatra) na Wikimedia Commons
Kategória Suchý (Malá Fatra) na Wikimedia Commons
Vzácny súbor lesných a kosodrevinových spoločenstiev na rozmanitom horninovom podklade, miestami s porastmi pralesovitého rázu, väčšinou so zachovalou hornou hranicou lesa s výraznými geomorfologickými formami 49°10′28″S 18°57′18″V / 49,174325°S 18,954869°V / 49.174325; 18.954869
437 Súľovské skaly NPR Súľovské skaly 000000000000543.2300000000543,2300
Kategória Súľovské skaly na Wikimedia Commons
Kategória Súľovské skaly na Wikimedia Commons
Skalnatá tiesňava s význačnými morfologickými útvarmi a so vzácnou flórou a faunou. Sú tvorené bazalným paleogénnym zlepencom, miestami až niekolko 100 m hrubým. Rastlinstvo a živočíšstvo predstavuje zmes teplomilných a montánnych druhov 49°10′00″S 18°35′00″V / 49,166667°S 18,583333°V / 49.166667; 18.583333
445 PR Šujské rašelinisko 000000000000010.800000000010,8000
451 Tiesňavy NPR Tiesňavy 000000000000479.2100000000479,2100
Kategória Tiesňavy na Wikimedia Commons
Kategória Tiesňavy na Wikimedia Commons
Zachovalé biocenózy s bohatým výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ako aj výrazných tvarov reliéfu Krivánskej Malej Fatry, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-vý-chovného hľadiska 49°14′40″S 19°02′17″V / 49,2444°S 19,0381°V / 49.2444; 19.0381
460 Popis obrázka PP Turská skala 000000000000004.38000000004,3800 Zriedkavý a typicky vyvinutý geomorfologický útvar - obtočník s výraznou estetickou a krajinotvornou funkciou. Územiu sa poskytuje ochrana na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele 49°08′49″S 18°43′52″V / 49,146944°S 18,731111°V / 49.146944; 18.731111
465 Popis obrázka NPR Veľká Bránica 000000000000332.0900000000332,0900
Kategória Veľká Bránica na Wikimedia Commons
Kategória Veľká Bránica na Wikimedia Commons
Zachovalý komplex bučín na vápnitých horninách v Malej Fatre, ktorý je ukážkou pôvodných lesov, ktoré siahali až na hornú hranicu lesa. Napriek tomu, že pôvodné spoločenstvá kosodreviny a smreka v supramontánnom a subalpínskom stupni boli umelo odstránené, sú lesy rezervácie cennou ukážkou zachovalej štruktúry lesov 49°13′00″S 18°59′58″V / 49,2167°S 18,999481°V / 49.2167; 18.999481
  • Dáta v tabuľke boli prevzaté z databázy ŠOPSR.