Zoznam chránených území v okrese Chrudim

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam chránených území v okrese Chrudim aktuálny k februáru 2016, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Chrudim.

Kód Obrázok Názov Typ Galéria
Commons
Popis území Súradnice
2117 Popis obrazku Anenské údolí PR
Kategória Anenské údolí (nature reserve) na Wikimedia Commons
Kategória Anenské údolí (nature reserve) na Wikimedia Commons
Ochrana rastlinných spoločenstiev mezofilných lesov, prípotočných jelšín, suchomilných trávníkov a vlhkých lúk s výskytom ohrozených druhov rastlín a živočíchov v krajinársky hodnotnom údolí Anenského potoka 49°52′20″S 15°59′26″V / 49,8723333°S 15,9906389°V / 49.8723333; 15.9906389
1628 Najzápadnejšia časť Bahna PP
Kategória Bahna (natural monument) na Wikimedia Commons
Kategória Bahna (natural monument) na Wikimedia Commons
Prírodné spoločenstvá prechodových rašelinísk s chránenými a ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov 49°45′12″S 15°59′33″V / 49,753275°S 15,99255°V / 49.753275; 15.99255
2425 Boušovka PP Plytký lesný rybníček s výskytom ružovej formy lekna bieleho 49°52′36″S 15°47′25″V / 49,876725°S 15,7902028°V / 49.876725; 15.7902028
5610 Bučina - Spálený kopec PP Spoločenstvá prírode blízkých smrekových bučín kyslých, živných a humusom obohatených stanovíšť, európsky významné a zvlášť chránené druhy vtákov - pôtik kapcavý, tesár čierny a holub plúžik 49°44′48″S 16°02′36″V / 49,7466667°S 16,0433333°V / 49.7466667; 16.0433333
1629 PP Buchtovka Buchtovka PP
Kategória Buchtovka na Wikimedia Commons
Kategória Buchtovka na Wikimedia Commons
Rašelinové lúky s výskytom mnohých ohrozených druhov rastlín a živočíchov 49°46′24″S 15°48′31″V / 49,7734492°S 15,8086897°V / 49.7734492; 15.8086897
1630 Farář Farář PP
Kategória Farář (natural monument) na Wikimedia Commons
Kategória Farář (natural monument) na Wikimedia Commons
Rybník s výskytom kotvice plávajúcej 49°53′28″S 15°51′56″V / 49,8911536°S 15,86562°V / 49.8911536; 15.86562
101 Habrov Habrov PR
Kategória Habrov na Wikimedia Commons
Kategória Habrov na Wikimedia Commons
Ochrana vzácnych teplomilných rastlinných spoločenstiev (ľalia zlatohlavá, chochlačka dutá, veternica hájna ai.) v hájnom dubohrabovom poraste, doplnenom na okrajoch lemami kríkov lúčnymi enklávami i mokraďovými stanovišťami. Územie je bohaté na výskyt rôznych druhov bezstavovcov i stavovcov. V južnej časti pamiatkovo chránené praveké hradisko z konca neolitického obdobia. 49°57′59″S 15°50′08″V / 49,9664722°S 15,8356111°V / 49.9664722; 15.8356111
5895 Heřmanův Městec Heřmanův Městec PP
Kategória Heřmanův Městec (natural monument) na Wikimedia Commons
Kategória Heřmanův Městec (natural monument) na Wikimedia Commons
Saproxylický hmyz - najmä pižmovec hnedý, ďalej potom savci a vtáci viazaní na porasty starých bútľavých stromov 49°56′28″S 15°39′57″V / 49,940989°S 15,665714°V / 49.940989; 15.665714
v místě PP Heřmanův Městec Prírodný park Heřmanův Městec PrP 49°56′16″S 15°40′28″V / 49,9376822°S 15,6744761°V / 49.9376822; 15.6744761
1888 PR Hluboký rybník Hluboký rybník PR
Kategória Hluboký rybník (Nature reserve) na Wikimedia Commons
Kategória Hluboký rybník (Nature reserve) na Wikimedia Commons
Ochrana saproxylického hmyzu - najmä pižmovca hnedého (ako európsky významného druhu), ďalej potom savci, vtáci, obojživelníci a plazi viazaní na mokraďové spoločenstvá, a jich biotop 49°51′46″S 15°50′09″V / 49,862875°S 15,8359444°V / 49.862875; 15.8359444
123 Hrobka Hrobka PP
Kategória Hrobka (natural monument) na Wikimedia Commons
Kategória Hrobka (natural monument) na Wikimedia Commons
Ochrana suchomilnej kveteny na južnej lesostepnej stráni. 49°53′41″S 15°48′26″V / 49,8948056°S 15,8073056°V / 49.8948056; 15.8073056
1669 Hrubský Hubský PR
Kategória Hubský na Wikimedia Commons
Kategória Hubský na Wikimedia Commons
Hubský rybník s rašelinovými lúkami s výskytom ohrozených druhov rastlín a živočíchov 49°48′29″S 15°49′21″V / 49,8081944°S 15,8224444°V / 49.8081944; 15.8224444
2199 Chrašická stráň PP
Kategória Chrašická stráň na Wikimedia Commons
Kategória Chrašická stráň na Wikimedia Commons
Cenný geologický útvar opukovej stráne s prirodzenými společenstvami teplomilnej kveteny, výskyt teplomilných druhov hmyzu a chránených druhov vtákov a ďalších stavovcov 49°54′17″S 15°56′58″V / 49,9047458°S 15,9493089°V / 49.9047458; 15.9493089
1631 Fotografie prírodnej pamiatky Kaštanka PP
Kategória Nasavrcká kaštanka na Wikimedia Commons
Kategória Nasavrcká kaštanka na Wikimedia Commons
Parkovo upravený porast gaštana jedlého, výsadba z r. 1776 49°50′52″S 15°48′10″V / 49,8476417°S 15,8026939°V / 49.8476417; 15.8026939
1576 Krkanka Krkanka PR
Kategória Krkanka na Wikimedia Commons
Kategória Krkanka na Wikimedia Commons
Morfologicky členité územie s hlbokým kaňonom rieky Chrudimky a jej prítokov. 49°51′34″S 15°47′22″V / 49,8595833°S 15,7894722°V / 49.8595833; 15.7894722
1772 Štěnecký rybník Kusá hora PP
Kategória Kusá hora na Wikimedia Commons
Kategória Kusá hora na Wikimedia Commons
Ochrana lesných biotopov s výskytom čistých bučín a zmiešaných dubohrabových porastov na opukovom podloží so zastúpením jedlí a acidofilných dúbrav, a ďalej botanicky cenných hájnych a teplomilných druhov rastlín na stráňach , vodných a vlhkomilných rastlín 49°54′54″S 16°03′55″V / 49,9149611°S 16,0653889°V / 49.9149611; 16.0653889
1632 Les na dolíku PP
Kategória Les na dolíku na Wikimedia Commons
Kategória Les na dolíku na Wikimedia Commons
Bohaté nálezisko soldanelky horskej 49°45′43″S 15°51′46″V / 49,762°S 15,8626389°V / 49.762; 15.8626389
211 Lichnice-Kaňkovy hory Lichnice - Kaňkovy hory NPR
Kategória Lichnice-Kaňkovy hory na Wikimedia Commons
Kategória Lichnice-Kaňkovy hory na Wikimedia Commons
Zmiešaný porast na skalnatých svahoch v okolí hradnej zrúcaniny 49°51′24″S 15°35′57″V / 49,8566667°S 15,5991667°V / 49.8566667; 15.5991667
1633 Louky v Jeníkově Louky v Jeníkově PP
Kategória Louky v Jeníkově na Wikimedia Commons
Kategória Louky v Jeníkově na Wikimedia Commons
Rašelinové lúky so vzácnou kvetenou, hlavne vstavače 49°44′20″S 15°57′39″V / 49,7389333°S 15,9609472°V / 49.7389333; 15.9609472
1502 Maštale Maštale PR
Kategória Maštale na Wikimedia Commons
Kategória Maštale na Wikimedia Commons
Charakteristické skalné útvary s prevahou cenomanských pieskovcov a na nich zastúpených kultúrnych a reliktných bôrov 49°50′08″S 16°07′25″V / 49,8355556°S 16,1236111°V / 49.8355556; 16.1236111
247 Mlýnský rybník Mlýnský rybník a rybník Rohlík PP
Kategória Mlýnský rybník a rybník Rohlík na Wikimedia Commons
Kategória Mlýnský rybník a rybník Rohlík na Wikimedia Commons
Vodné a mokraďové prírodné spoločenstvá s biotopmi makrofytnej vegetácie s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov 49°46′58″S 15°49′05″V / 49,78275°S 15,8181111°V / 49.78275; 15.8181111
264 Na Obůrce Na Obůrce PP
Kategória Na Obůrce na Wikimedia Commons
Kategória Na Obůrce na Wikimedia Commons
Ochrana prameniska a pozemku so společenstvami stoklasových lúk s výskytom ohrozených druhov rastlín a živočíchov najmä vzácneho mäkkýša Bythinella austriaca a pahorca brvitého 49°51′45″S 15°35′05″V / 49,8625444°S 15,5847139°V / 49.8625444; 15.5847139
865 Na skalách Na skalách PP
Kategória Na skalách (natural monument) na Wikimedia Commons
Kategória Na skalách (natural monument) na Wikimedia Commons
Prejavy transgresie druhohorných cenomanských pieskovcov na prvohorné ordovické kremence, výskyt balvanov na bázi kriedových sedimentov ako doklad blízkosti príbojovej zóny 49°54′57″S 15°46′18″V / 49,9157056°S 15,7716722°V / 49.9157056; 15.7716722
1704 Návesník Návesník PP
Kategória Návesník na Wikimedia Commons
Kategória Návesník na Wikimedia Commons
Zrašelinovatelé lúky so vzácnou a ohrozenou flórou a faunou 49°42′35″S 15°55′26″V / 49,7097778°S 15,9239722°V / 49.7097778; 15.9239722
288 Oheb Oheb PR
Kategória Oheb (nature reserve) na Wikimedia Commons
Kategória Oheb (nature reserve) na Wikimedia Commons
Ochrana prirodzených podhorských suťových lesov, reliktných bôrov a acidofilné bikové bučiny. Jedná se o rozsiahle suťoviská. Skalné stanovište; hniezdisko výra skalného. 49°49′49″S 15°39′12″V / 49,8302778°S 15,6532778°V / 49.8302778; 15.6532778
1974 Pivnice Pivnice PP
Kategória Pivnice (natural monument) na Wikimedia Commons
Kategória Pivnice (natural monument) na Wikimedia Commons
Kaňon v opukách, pestrá geomorfológia, výskyt mloka, machov a papraďorastov 49°50′39″S 16°05′55″V / 49,8440611°S 16,0986694°V / 49.8440611; 16.0986694
2118 Podskala Podskala PP
Kategória Podskala na Wikimedia Commons
Kategória Podskala na Wikimedia Commons
Vzácné a ohrozené druhy rastlín (krivec, prvosienka vyššia, aj.) a chránený druh obojživelníka - mloka škvrnitého 49°52′01″S 15°56′50″V / 49,8668056°S 15,9472278°V / 49.8668056; 15.9472278
1771 Polánka Polánka PP
Kategória Polánka (natural monument) na Wikimedia Commons
Kategória Polánka (natural monument) na Wikimedia Commons
Suchá lúka s významnou kvetenou, jediná lokalita vstavačovca bazového v Železných horách 49°49′58″S 15°44′21″V / 49,8327722°S 15,7390389°V / 49.8327722; 15.7390389
333 Polom PR
Kategória Polom (nature reserve) na Wikimedia Commons
Kategória Polom (nature reserve) na Wikimedia Commons
Fragmenty jednobukového pralesa, prameniskových jasenín a lužných jelšín s výskytom vzácných rastlinných a živočišných druhov 49°47′29″S 15°45′13″V / 49,7913889°S 15,7537222°V / 49.7913889; 15.7537222
1973 Ptačí ostrovy Ptačí ostrovy PP
Kategória Ptačí ostrovy na Wikimedia Commons
Kategória Ptačí ostrovy na Wikimedia Commons
Vlhké lúky a zachované pobrežné porasty, významné hniezdisko, mimoriadnej havranej kolónie 49°57′20″S 15°48′27″V / 49,9555278°S 15,8075833°V / 49.9555278; 15.8075833
1634 Ratajské rybníky Ratajské rybníky PP
Kategória Ratajské rybníky na Wikimedia Commons
Kategória Ratajské rybníky na Wikimedia Commons
Sústava rybníkov a vlhké lúky s bohatou kvetenou 49°46′11″S 15°56′10″V / 49,7697889°S 15,9361139°V / 49.7697889; 15.9361139
1670 Strádovka Strádovka PR
Kategória Strádovka na Wikimedia Commons
Kategória Strádovka na Wikimedia Commons
Rohozenský rybník s vlhkými lúkami a vzácnou flórou a faunou 49°48′31″S 15°48′16″V / 49,8085556°S 15,8044167°V / 49.8085556; 15.8044167
1770 Strádovské Peklo Strádovské Peklo PR
Kategória Strádovské Peklo na Wikimedia Commons
Kategória Strádovské Peklo na Wikimedia Commons
Komplex suťových lesov prirodzeného charakteru s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov 49°52′04″S 15°48′46″V / 49,8676389°S 15,8128611°V / 49.8676389; 15.8128611
1577 Střemošická stráň Střemošická stráň PR
Kategória Střemošická stráň na Wikimedia Commons
Kategória Střemošická stráň na Wikimedia Commons
Ochrana prirodzených lesných a lesostepných spoločenstiev na opukových stráňach s dubohrabovým porastom a výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín. Tieto spoločenstvá ďalej dopĺňajú stepné druhy hmyzu a drobného vtáctva. 49°53′11″S 16°05′03″V / 49,8863611°S 16,0840278°V / 49.8863611; 16.0840278
2200 Pohled na lokalitu Střítežská rokle PP
Kategória Střítěžská rokle na Wikimedia Commons
Kategória Střítěžská rokle na Wikimedia Commons
Cenný geologický a geomorfologický útvar, významné rozmnožisko silno ohrozeného živočíšneho druhu - Salamandry škvrnitej 49°51′05″S 16°05′40″V / 49,8512778°S 16,0943611°V / 49.8512778; 16.0943611
1635 U Tučkovy hájenky PP Rašelinová lúčka s významnou kvetenou 49°44′11″S 16°01′17″V / 49,7363889°S 16,0213889°V / 49.7363889; 16.0213889
1801 PP Úpolíny u Kamenice 15 Upolíny u Kamenice PP
Kategória PP Úpolíny u Kamenice na Wikimedia Commons
Kategória PP Úpolíny u Kamenice na Wikimedia Commons
Slatinná lúka s výskytom vzácných druhov (vŕba čučoriedkovitá - iba 2 lokality v Česku) 49°47′26″S 15°50′13″V / 49,7905278°S 15,8369278°V / 49.7905278; 15.8369278
1705 Utopenec PP Rašelinová lúka pri meandrujúcom Vortovskom potoku 49°43′13″S 15°55′53″V / 49,7201667°S 15,9313611°V / 49.7201667; 15.9313611
483 V Koutech V Koutech PP
Kategória V Koutech na Wikimedia Commons
Kategória V Koutech na Wikimedia Commons
Bažinatá lúka s typickou kvetenou 49°50′07″S 15°47′40″V / 49,8351667°S 15,7943056°V / 49.8351667; 15.7943056
2127 Vápenice Vápenice PR
Kategória Vápenice (nature reserve) na Wikimedia Commons
Kategória Vápenice (nature reserve) na Wikimedia Commons
Ochrana prirodzených lesných spoločenstiev bučín a dubohrabín miestami pralesovitého charakteru nad riekou Chrudimkou. Úsek rieky sa vyznačuje pestrým druhovým zložením ichtyofauny so zastúpením zvlášť chránených druhov rýb, výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov 49°50′47″S 15°43′48″V / 49,8463056°S 15,7299444°V / 49.8463056; 15.7299444
1578 Volákův kopec Volákův kopec PR
Kategória Volákův kopec na Wikimedia Commons
Kategória Volákův kopec na Wikimedia Commons
Botanická lokalita, výskyt tetrova 49°43′46″S 15°58′46″V / 49,7294722°S 15,9793889°V / 49.7294722; 15.9793889
1636 Vršovská olšina Vršovská olšina PR
Kategória Vršovská olšina na Wikimedia Commons
Kategória Vršovská olšina na Wikimedia Commons
Mozaika mokraďových, lužných a prameniskových jelšín s hojným výskytom bledule jarnej 49°49′16″S 15°43′33″V / 49,8210917°S 15,7257778°V / 49.8210917; 15.7257778
1703 Zadní rybník PP
Kategória Zadní rybník (natural monument) na Wikimedia Commons
Kategória Zadní rybník (natural monument) na Wikimedia Commons
Zarastajúci rybník s cennými spoločenstvami rastlín i živočíchov 49°46′44″S 15°49′41″V / 49,7788167°S 15,8280583°V / 49.7788167; 15.8280583
1637 Zlámanec PP Rybník a vlhké lúky s bohatou kvetenou 49°42′14″S 15°56′06″V / 49,7038056°S 15,9350694°V / 49.7038056; 15.9350694
1579 Zubří Zubří PR
Kategória Zubří (nature reserve) na Wikimedia Commons
Kategória Zubří (nature reserve) na Wikimedia Commons
Psicové vresovisko s pramennými vývermi, na ktorých v nižších častiach odchádza k zrašelinovateniu a tvorbe mokradí. 49°46′32″S 15°47′37″V / 49,7754444°S 15,7935556°V / 49.7754444; 15.7935556
75 CHKO Žďárské vrchy Žďárské vrchy CHKO
Kategória Žďárské vrchy na Wikimedia Commons
Kategória Žďárské vrchy na Wikimedia Commons
49°39′09″S 16°01′03″V / 49,6523889°S 16,0174306°V / 49.6523889; 16.0174306
65 CHKO Železné hory Železné hory CHKO
Kategória Železné hory na Wikimedia Commons
Kategória Železné hory na Wikimedia Commons
49°48′03″S 15°43′57″V / 49,8007611°S 15,7323806°V / 49.8007611; 15.7323806

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]