Zoznam chránených území v okrese Jičín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je zoznam chránených území v okrese Jičín, aktuálny k marcu 2016, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Jičín.

Tie územia, ktoré status postupne z rôznych dôvodov stratili, boli odtiaľ vyradené, sú v uvedené druhej tabuľke.

Kód Obrázok Názov Typ Galéria
Commons
Popis územia Súradnice
1987 Popis obrazku Bělohradská bažantnice PP
Kategória Bělohradská bažantnice na Wikimedia Commons
Kúpeľný park so zmiešaným lesom a vlhkými lúkami s výskytom ohrozených druhov rastlín a živočíchov 50°25′30″S 15°35′46″V / 50,425°S 15,5961111°V / 50.425; 15.5961111
5738 Vstup na lokalitu Bystřice PP
Kategória PP Bystřice na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizácia populácie európsky významného a silne ohrozeného živočíšneho druhu - korýtka riečneho (Unio crassus) vrátane aktívnej ochrany jeho biotopu; vhodnými formami ochrany vodného toku zabezpečiť stabilitu biotopu a podporiť jeho ďalšie šírenie na lokalite 50°19′39″S 15°43′06″V / 50,327458019°S 15,718236718°V / 50.327458019; 15.718236718
1986 Pohledna přírodní památku Byšičky na jaře 2014 Byšičky PP
Kategória Byšičky (Natural monument) na Wikimedia Commons
Ochrana príkladnej ekologickej diverzity krajiny s výskytom mnohých ohrozených druhov flóry a ochrana územia ako dôležitej ornitologickej lokality 50°25′28″S 15°36′55″V / 50,4243889°S 15,61525°V / 50.4243889; 15.61525
5817 Byšičky 1 PP Stabilita populácie kunky červenobruchej (Bombina bombina), hľuzovca Loeselovho (Liparis loeselii) a ďalších osobitne chránených druhov rastlín a živočíchov 50°24′44″S 15°36′48″V / 50,412214°S 15,613465°V / 50.412214; 15.613465
1989 Cidlinský hřeben Cidlinský hřeben PP
Kategória Cidlinský hřeben na Wikimedia Commons
Ochrana lesného komplexu od Peklovsi po Paseky s významným bylinným podrastom a najväčším výskytom mravca hôrneho v Podkrkonoší 50°30′34″S 15°19′57″V / 50,5095833°S 15,3325833°V / 50.5095833; 15.3325833
5686 Zarostlý rybník Červená Třemešná - rybník PP
Kategória PP Červená Třemešná - rybník na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizácia populácie európsky významného a silne ohrozeného živočíšneho druhu - kunky červenobruchej 50°24′14″S 15°38′55″V / 50,4038889°S 15,6486111°V / 50.4038889; 15.6486111
63 Český ráj Český ráj CHKO
Kategória Český ráj na Wikimedia Commons
50°37′05″S 15°12′24″V / 50,6180556°S 15,2066667°V / 50.6180556; 15.2066667
1536 Dubolka Dubolka PP
Kategória Dubolka na Wikimedia Commons
Tzv. neovulkanický suk s výskytom teplomilnej flóry 50°26′59″S 15°15′01″V / 50,4497167°S 15,2502111°V / 50.4497167; 15.2502111
5964 Dymokursko - Bahenské louky PP Ekosystémy dubohrabín, acidofilné dúbravy, zmiešané jaseňovo-jelšové lužné lesy a ďalšie typy lesných porastov 50°20′38″S 15°08′39″V / 50,343985°S 15,144258°V / 50.343985; 15.144258
1995 Časť lúky s lesom Farářova louka PP
Kategória PP Farářova louka na Wikimedia Commons
Vlhké lúky s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov 50°23′10″S 15°39′10″V / 50,3861944°S 15,6526944°V / 50.3861944; 15.6526944
5808 Prírodná pamiatka Hluboký Kovač Hluboký Kovač PP
Kategória Hluboký Kovač na Wikimedia Commons
Kunka červenobruchá a ďalšie chránené druhy obojiživelníkov a plazov 50°23′04″S 15°27′11″V / 50,384413°S 15,453133°V / 50.384413; 15.453133
1538 Homolka PP Lúka a krovinaté stráne s výskytom vstavača bledého 50°26′29″S 15°38′11″V / 50,4412656°S 15,6364289°V / 50.4412656; 15.6364289
817 Hřídelecká Hůra.jpg Hřídelecká hůra PP
Kategória Hřídelecká hůra na Wikimedia Commons
Geologická lokalita s výskytom vzácnejších nerastov a priľahlých stepných lúk s charakteristickou vegetáciou (zvyšok treťohornej sopky s pseudokrasovými jaskynkami) 50°26′56″S 15°32′24″V / 50,448875°S 15,5401306°V / 50.448875; 15.5401306
1992 Chyjická stráň Chyjická stráň PP Dubovo-hrabový háj s bohatou kvetenou a zverinou 50°23′01″S 15°18′34″V / 50,3836111°S 15,3094444°V / 50.3836111; 15.3094444
5935 Javorka a Cidlina - Sběř PP Lokalita s výskytom populácie korýtka riečneho a modráčika bahniskového 50°19′53″S 15°29′50″V / 50,3315017°S 15,4971719°V / 50.3315017; 15.4971719
2002 Kalské údolí Kalské údolí PP
Kategória Kalské údolí na Wikimedia Commons
Prirodzený tok Bystřice s prirodzeným tokom, brehovými porastmi a vlhkomilnými lúkami 50°27′43″S 15°38′38″V / 50,4618733°S 15,6439192°V / 50.4618733; 15.6439192
157 Kamenná hůra Kamenná hůra PR
Kategória Kamenná hůra (Jičín District) na Wikimedia Commons
Ochrana zvyšku bukového porastu na minerálne chudobnom podklade pieskovcových zlepencov 50°27′12″S 15°35′31″V / 50,4534428°S 15,5920792°V / 50.4534428; 15.5920792
1993 Kazatelna PP Teplomilná dúbrava s výskytom ohrozených druhov rastlín 50°19′36″S 15°39′29″V / 50,3266025°S 15,6581614°V / 50.3266025; 15.6581614
191 Les na lokalite Kovačská bažantnice PR
Kategória Kovačská bažantnice na Wikimedia Commons
Zachovanie ekosystému starého lužného porastu s bohatou hájovou kvetenou a starými dubmi 50°24′14″S 15°28′05″V / 50,4039322°S 15,4680806°V / 50.4039322; 15.4680806
1994 Skalný útvar na lokalite Křížánky PP
Kategória Křižánky (natural monument) na Wikimedia Commons
Mokraďové biotopy v lesnom komplexe Křížánky 50°23′59″S 15°09′27″V / 50,3995872°S 15,1573631°V / 50.3995872; 15.1573631
5806 Libosad - obora PP Zachovanie biotopov vhodných pre existenciu pižmovca hnedého. Pižmovec hnedý je podľa smernice Rady európskych spoločenstiev prioritným druhom, za ktorého zachovanie má spoločenstvo osobitnú zodpovednosť vzhľadom na podiel jeho prirodzeného rozšírenia 50°26′45″S 15°22′57″V / 50,445807245°S 15,382401129°V / 50.445807245; 15.382401129
2004 Libunecké rašelinisko Libunecké rašeliniště PP
Kategória Libunecké rašeliniště na Wikimedia Commons
Slatinné lúky pri prirodzenom toku Javorky s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov 50°29′25″S 15°17′10″V / 50,4902778°S 15,2861111°V / 50.4902778; 15.2861111
5695 Lukavecký potok PP Podpora a stabilizácia populácie európsky významného a silne ohrozeného živočíšneho druhu - korýtka riečneho, vrátane aktívnej ochrany jeho biotopu 50°24′17″S 15°35′06″V / 50,4047697°S 15,5850556°V / 50.4047697; 15.5850556
243 Pohľad na lokalitu Miletínská bažantnice PR
Kategória PR Miletínská bažantnice na Wikimedia Commons
Uchovanie zvyškov prirodzenej geobiocenózy typickej pre oblasť Podzvičínska. Ochrana starej dubovej jaseniny so vzácnou kvetenou, rybničnou a lúčnou faunou. Rybník Bubnovka je významná ornitologická lokalita 50°24′06″S 15°39′37″V / 50,4016944°S 15,6601944°V / 50.4016944; 15.6601944
2003 Na Víně Na víně PP
Kategória Na Víně na Wikimedia Commons
Opukové stráne s chránenými druhmi rastlín 50°31′05″S 15°16′15″V / 50,5181625°S 15,2708275°V / 50.5181625; 15.2708275
1535 Nad Blatinou PP Dubovo-hrabové háje v intenzívne obrábanej krajine s výskytom osobitne chránených druhov rastlín 50°19′24″S 15°41′21″V / 50,3233286°S 15,6892467°V / 50.3233286; 15.6892467
13917 Rybník Mordýř Nadslav PP Vlhké lúky pri rybníku s výskytom vzácnych rastlín a živočíchov 50°25′09″S 15°15′07″V / 50,4190622°S 15,2520194°V / 50.4190622; 15.2520194
813 Novopacký vodopád Novopacký vodopád PP
Kategória Novopacký vodopád na Wikimedia Commons
Geomorfologicky zaujímavé lokality miniatúrneho kaňonu zarezaného v permských horninách s porastom prirodzenej bučiny s charakteristickým bylinným podrastom 50°29′38″S 15°33′44″V / 50,4938889°S 15,5622222°V / 50.4938889; 15.5622222
2001 PP Oborská luka na jeseň 2011 Oborská luka PP
Kategória Oborská luka (natural monument) na Wikimedia Commons
Vlhké lúky pri rybníku Oborský, výskyt chránených druhov rastlín 50°28′24″S 15°18′06″V / 50,4733722°S 15,3016306°V / 50.4733722; 15.3016306
1998 Rybník Turecká Ostruženské rybníky PP
Kategória Ostruženské rybníky na Wikimedia Commons
Sústava troch rybníkov s priľahlým rákosím a mokrými lúkami 50°26′33″S 15°18′19″V / 50,4425336°S 15,3052092°V / 50.4425336; 15.3052092
1675 Podtrosecké údolie Podtrosecká údolí PR
Kategória Podtrosecká údolí na Wikimedia Commons
Najrozsiahlejší súvislý komplex mokraďových biotopov v CHKO Český ráj. 50°31′02″S 15°12′03″V / 50,5173575°S 15,2009583°V / 50.5173575; 15.2009583
337 Prachovské skály Prachovské skály PR
Kategória Prachovské skály na Wikimedia Commons
Ochrana skalného mesta kvádrovcových pieskovcov s lesnými porastami 50°28′03″S 15°17′02″V / 50,4675531°S 15,2839525°V / 50.4675531; 15.2839525
1997 Rybník Jíkavec Rybník Jíkavec PP Vlhké lúky pri rybníku s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov 50°26′29″S 15°16′25″V / 50,4414972°S 15,2734881°V / 50.4414972; 15.2734881
1999 Rybník Kojetín Rybník Kojetín PP
Kategória Rybník Kojetín na Wikimedia Commons
Ornitologicky významná mokraď 50°18′41″S 15°16′07″V / 50,3113908°S 15,26864°V / 50.3113908; 15.26864
5689 Rybník Smrkováku Rybník Smrkovák PP
Kategória PP Rybník Smrkovák na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizácia populácie európsky významného a silne ohrozeného živočíšneho druhu - kunky červenobruchej, vrátane aktívnej ochrany jej biotopu 50°19′55″S 15°28′11″V / 50,3320128°S 15,4698186°V / 50.3320128; 15.4698186
5807 Prírodná pamiatka rybník Strašidlo Rybník Strašidlo PP
Kategória Rybník Strašidlo na Wikimedia Commons
Zaistenie stabilnej populácie kunky červenobruchej a ďalších chránených druhov obojživelníkov vhodnou údržbou existujúcich biotopov, vo väzbe na využívanie rybníka Strašidlo a okolitých pozemkov 50°23′31″S 15°26′45″V / 50,391817624°S 15,445745781°V / 50.391817624; 15.445745781
2000 Breh rybníka Vražda Rybník Vražda PP
Kategória Rybník Vražda (natural monument) na Wikimedia Commons
Vlhké lúky pri rybníku, výskyt chránených druhov rastlín a živočíchov 50°28′26″S 15°19′13″V / 50,4739697°S 15,3202933°V / 50.4739697; 15.3202933
816 Stav - údolie potoka Stav PP
Kategória Stav (natural monument) na Wikimedia Commons
Ochrana epigenetického údolia potoka, kedy sa na svahoch zachovali zvyšky pôvodných bučín s bylinným poschodím 50°27′52″S 15°28′53″V / 50,4644444°S 15,4813056°V / 50.4644444; 15.4813056
1539 Strž ve Stupné PP Pramenisko a prirodzené strže s výskytom bledule jarnej. Ide o významný geomorfologický prvok 50°30′05″S 15°34′53″V / 50,5013781°S 15,5812847°V / 50.5013781; 15.5812847
1537 Kaplnka Svätej Anny Anna PP
Kategória Svatá Anna na Wikimedia Commons
Čadičový vrch s teplomilnou dubohrabinou s výskytom ohrozených druhov flóry 50°26′55″S 15°17′01″V / 50,4486992°S 15,2836394°V / 50.4486992; 15.2836394
1990 PP Údolí Bystřice Údolí Bystřice PP Slatinné lúky pri toku Bystřice s bohatou kvetenou a zverinou 50°22′40″S 15°39′21″V / 50,3777694°S 15,6559417°V / 50.3777694; 15.6559417
1991 PP Údolí Javorky Údolí Javorky PP
Kategória Údolí Javorky na Wikimedia Commons
Slatinné lúky pri prirodzenom toku Javorky s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov 50°27′33″S 15°34′32″V / 50,4591389°S 15,5756944°V / 50.4591389; 15.5756944
1676 Plakánek Údolí Plakánek PR
Kategória Plakánek na Wikimedia Commons
Údolná niva kaňonovitého údolia horného toku riečky Klenice a lesné porasty okraja pieskovcovej plošiny 50°28′55″S 15°07′37″V / 50,4820756°S 15,1268536°V / 50.4820756; 15.1268536
473 Úlibická bažantnice Úlibická bažantnice PR
Kategória Úlibická bažantnice na Wikimedia Commons
Zachovanie ekosystému starého lužného porastu s bohatou kvetenou a starými dubmi. 50°25′49″S 15°25′40″V / 50,4302767°S 15,4276786°V / 50.4302767; 15.4276786
1985 Veselský háj Veselský háj PP
Kategória Veselský háj na Wikimedia Commons
Zachovanie cenných lesných ekosystémov dubohrabín asociácie gália-Carpinetum a starých acidofilných dúbrav s dubom letným a vytvorenie vhodných podmienok pre silne ohrozené druhy rastlín. 50°19′37″S 15°26′58″V / 50,3269486°S 15,4495661°V / 50.3269486; 15.4495661
815 Zebín Zebín PP Čadičová kopa s uzavretými blokmi porcelanitu so zvyškom pôvodného lesného spoločenstva s výskytom brestu 50°27′13″S 15°22′26″V / 50,4534847°S 15,3740214°V / 50.4534847; 15.3740214
1988 Popis obrazku Žlunické polesí PP
Kategória Žlunické polesí na Wikimedia Commons
Zachovanie lesného komplexu s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín 50°17′58″S 15°21′35″V / 50,2994892°S 15,3596703°V / 50.2994892; 15.3596703

Tabuľka č.2

Kód Obrázok Názov Druh Galéria
Commons
Opis územia Zrušené k Dôvod zrušenia
2448 Černá louka PP Zachovalá slatina s výraznou vegetáciou. 1.5.1999 Zanikol dôvod na zvláštnu ochranu
814 Kozinec PP 1.5.1999 Zanikol dôvod na zvláštnu ochranu
1865 Meziluží PP Bývalá pastvina a starý čerešňový sad, bohatá populácia červenohlava obyčajného 18.7.2013 Zanikol dôvod na zvláštnu ochranu
1996 Rybník Mordýř PP Vlhké lúky pri rybníku s výskytom vzácnych rastlín a živočíchov. 31.12.2011 Začlenená pod PP Nadslav

Iné projekty[upraviť | upraviť kód]

Zdroje[upraviť | upraviť kód]