Zoznam chránených území v okrese Liptovský Mikuláš

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam chránených území v okrese Liptovský Mikuláš aktuálny k roku 2017, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Liptovský Mikuláš.

Kód Obrázok Typ Názov Rozloha v ha Galéria Popis územia Súradnice
215 CHA Bodický rybník 000000000000018.570300000018,5703
239 Demänovská_Dolina NPR Demänovská dolina 000000000000836.8800000000836,8800
Kategória Demänovská dolina na Wikimedia Commons
Kategória Demänovská dolina na Wikimedia Commons
Rastlinné spoločenstvá lesných porastov rerezentujúce fytocenózy trávnatých bučinových smrečín a smrekových kosodrevín. V drevinovom zložení prevláda Pinus silvestris, menej sú zastúpené Picea excelsa a Larix decidua. Pozoruhodný výskyt Globularia cordif 48°59′47″S 19°34′57″V / 48,996389°S 19,5825°V / 48.996389; 19.5825
1208 CHA Demänovská slatina 000000000000001.66640000001,6664
240 NPP Demänovské jaskyne Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x 49°00′18″S 19°35′13″V / 49,005°S 19,586944°V / 49.005; 19.586944
246 Ďumbier NPR Ďumbier Chyba výrazu: Neočakávané čísloChyba výrazu: Neočakávané číslo2 043,7600
Kategória Ďumbier na Wikimedia Commons
Kategória Ďumbier na Wikimedia Commons
Hlavný hrebeň a severné svahy nad závermi dolín Ludárová, Bystrá, Štiavnica s typickým glaciálnym reliéfom (kary, ľad. kotly) na prevažne žulovom podklade. Stanovištia horského, alpínskeho a subalpínskeho stupňa. Prevaha smreka nad bukom 48°56′50″S 19°39′07″V / 48,9472222°S 19,6519444°V / 48.9472222; 19.6519444
253 PP Háje 000000000000000.08000000000,0800
266 Arboretum Liptovský Hrádok CHA Hrádocké arborétum 000000000000007.24030000007,2403
Kategória Arboretum Liptovský Hrádok na Wikimedia Commons
Kategória Arboretum Liptovský Hrádok na Wikimedia Commons
Arborétum je pre výuku dendrológie, ale aj iných disciplín na Lesníckej škole ideálnym živým kabinetom. Umožňnuje štúdium ekologických podmienok a aklimatizácie cudzokrajných drevín v daných podmienkach. Dôležitá časť mestskej zelene Liptovského Hrádku 49°02′30″S 19°43′31″V / 49,04163°S 19,72531°V / 49.04163; 19.72531
273 PP Hybická tiesňava 000000000000011.180000000011,1800
280 Závěr Jánské doliny NPR Jánska dolina Chyba výrazu: Neočakávané čísloChyba výrazu: Neočakávané číslo1 696,5300 Zachovalé lesné spoločenstvá s bohatstvom chránených druhov rastlín a živočíchov, krasových foriem vrátane najhlbších jaskýň SR a typickej horskej krajiny NP Nízke Tatry na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele 49°00′48″S 19°40′25″V / 49,013331°S 19,673594°V / 49.013331; 19.673594
1747 NPP Jaskyňa zlomísk Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
290 PR Jelšie 000000000000026.100000000026,1000
1179 PP Kamenné mlieko Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
329 Kvacianska_dolina NPR Kvačianska dolina 000000000000461.7900000000461,7900
Kategória Kvačianska dolina na Wikimedia Commons
Kategória Kvačianska dolina na Wikimedia Commons
Kaňonovitá antecedentná dolina v mezozoiku Chočských vrchov. Zachovalé lesné a skalné biocenózy s chránenými a ohrozenými taxónmi flóry a fauny. Vedecký význam pre štúdium vzniku a vývoja Centrálnych Západných Karpát a ich mladých horotvorných fáz, kultúrny a edukačný význam 49°11′17″S 19°32′31″V / 49,18795°S 19,542°V / 49.18795; 19.542
341 PR Machy 000000000000025.610000000025,6100
1181 PP Malá Stanišovská jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
207 PP Mašiansky balvan 000000000000000.00560000000,0056
360 Mních - národná prírodná rezervácia NPR Mních 000000000000074.750000000074,7500 Komplex prírodných hodnôt s množstvom ojedinelých a chránených rastlín a živočíchov v esteticky pôsobivom členitom prostredí Západných Tatier na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele 49°10′29″S 19°38′25″V / 49,1747222°S 19,6402778°V / 49.1747222; 19.6402778
367 Ohnište NPR Ohnište 000000000000852.2600000000852,2600
Kategória Ohnište na Wikimedia Commons
Kategória Ohnište na Wikimedia Commons
Zaujímavé geomorfologické výtvory, krasový systém, prirodzené lesné porasty pralesovitého charakteru, vedecky významné rastlinné a živočíšné druhy a ich spoločenstvá na dolomitoch a dolomitických vápencoch 48°58′59″S 19°42′55″V / 48,9830556°S 19,7152778°V / 48.9830556; 19.7152778
1777 NPP Okno Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
395 Vstup_do_prosieckej_doliny NPR Prosiecka dolina 000000000000341.7300000000341,7300
Kategória Prosiecka dolina na Wikimedia Commons
Kategória Prosiecka dolina na Wikimedia Commons
Jedna z najkrajších tiesňavových dolín Chočských vrchov s bohatým zastúpením krasových foriem georeliéfu. V bočnej tiesňave je 15 m vysoký vodopád. Pestrá biota inverzných biotopov na mezozoickom podklade s chránenými druhmi 49°10′09″S 19°29′15″V / 49,1692°S 19,4876°V / 49.1692; 19.4876
401 CHA Ratkovo 000000000000097.514900000097,5149
412 V strede Salatín, vpravo bralo Malého Salatína NPR Salatín Chyba výrazu: Neočakávané čísloChyba výrazu: Neočakávané číslo1 192,9900
Kategória Salatín (1630 m) na Wikimedia Commons
Kategória Salatín (1630 m) na Wikimedia Commons
Komplex zachovalých prírodných hodnôt v západnej časti Nízkych Tatier. Vyznačuje sa pestrou geologickou stavbou, zaujímavým georeliéfom, prítomnosťou mnohých krasových foriem, floristickou pestrosťou s množstvom prealpínskych a dealpínskych druhov, endemitov i reliktov 48°59′16″S 19°21′47″V / 48,98775°S 19,363067°V / 48.98775; 19.363067
219 CHA Sielnický borovicový háj 000000000000005.58000000005,5800
428 NPP Stanišovská jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
1780 NPP Starý hrad Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
845 Suchy potok NPR Suchá dolina Chyba výrazu: Neočakávané čísloChyba výrazu: Neočakávané číslo1 585,5400
Kategória Suchá dolina na Wikimedia Commons
Kategória Suchá dolina na Wikimedia Commons
Ukážka všetkých základných geologických a tektonických typov stavebných jednotiek Tatier. Je to z veľkej časti nenarušené územie s bohatou diverzitou rastlinných druhov typických pre karpatskú flóru. Súčasťou NPR sú krasové javy (napr. Medvedia jaskyňa, Dúpnica a i.) 49°11′37″S 19°36′51″V / 49,1936111°S 19,6141667°V / 49.1936111; 19.6141667
1797 NPP Štefanová Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
448 PR Švihrová 000000000000005.64720000005,6472
759 Tichá dolina NPR Tichá dolina Chyba výrazu: Neočakávané čísloChyba výrazu: Neočakávané číslo5 966,6400
Kategória Tichá dolina na Wikimedia Commons
Kategória Tichá dolina na Wikimedia Commons
Jedna z najvýznamnejších oblastí Tatier. Ukážka príkrovovej stavby Tatier, prvé paleontologické nálezy suchozemskej mezozoickej fauny a flóry v Slovenskej republike, vysokohorský kras, pramenisková oblasť Belej, reprezentatívne povodie UNESCO. Mimoriadne vzácna flóra - mnoho endemitov a reliktov 49°10′40″S 19°54′55″V / 49,1777°S 19,9152°V / 49.1777; 19.9152
459 NPR Turková 000000000000107.0000000000107,0000
463 Važecká jaskyňa NPP Važecká jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Važecká Cave na Wikimedia Commons
Kategória Važecká Cave na Wikimedia Commons
Jaskyňa, ktorej vchod sa nachádza vo výške 784 m n. m. Vytvorená je činnosťou jedného z bočných ramien Bieleho Váhu. V riečnych nánosoch v chodbách sa uchovalo mimoriadne veľa kostí jaskynného medveďa. Jaskyňa vyniká bohatstvo čistého bieleho sintra - vyzrážaného uhličitanu vápenatého. Objavená bola v roku 1922 Františkom Havránkom a sprístupnená v dnešnaj podobe v roku 1954. Má asi 400 m chodieb - sprístupnených je 230 m 49°03′20″S 19°58′19″V / 49,055556°S 19,971944°V / 49.055556; 19.971944
1755 Veľká ľadová priepasť NPP Veľká ľadová priepasť Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Veľká ľadová priepasť na Wikimedia Commons
Kategória Veľká ľadová priepasť na Wikimedia Commons
Korózna inaktívna vertikálna jaskyňa, ktorá je hlboká 125 m a má stálu ľadovú výplň. Nachádza sa v Demänovských vrchoch v Nízkych - Ďumbierskych Tatrách 48°58′31″S 19°42′22″V / 48,9752974°S 19,7061203°V / 48.9752974; 19.7061203
478 Vrbické_pleso NPP Vrbické pleso 000000000000000.73000000000,7300
Kategória Vrbické pleso na Wikimedia Commons
Kategória Vrbické pleso na Wikimedia Commons
Najvýznamnejší a najznámejší jav ľadovcového plesa v Nízkych Tatrách. Leží v nadmororskej výške 1113 m. Vzniklo zahradením údolia morénou. Najväčšia hĺbka plesa je 8 m, časť plesa je zarastená vegetáciou. Vo veľmi estetickom prostredí sú stopy po zaľadnení 48°58′12″S 19°34′38″V / 48,97°S 19,577222°V / 48.97; 19.577222
2265 NPP Zápoľná Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
1767 NPP Záskočská jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
  • Dáta v tabuľke boli prevzaté z databázy ŠOPSR.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Seznam chráněných území v okrese Liptovský Mikuláš na českej Wikipédii.