Zoznam chránených území v okrese Poprad

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam chránených území v okrese Poprad aktuálny k roku 2017, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Poprad.

Kód Obrázok Typ Názov Rozloha v ha Galéria Popis územia Súradnice
494 PR Baba 000000000000205.1500000000205,1500
497 Barbolica z Vernára PR Barbolica 000000000000011.970000000011,9700
Kategória Barbolica na Wikimedia Commons
Kategória Barbolica na Wikimedia Commons
Viaceré kriticky ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Môžu sa tu reintrodukovať niektoré ohrozené druhy rastlín a živočíchov z podobných lokalít Slovenského raja. Ochrana prirodzených a vzácnych biocenóz 48°55′06″S 20°15′18″V / 48,9184°S 20,255017°V / 48.9184; 20.255017
726 Končistá a Batizovská dolina NPR Batizovská dolina 000000000000523.1900000000523,1900
Kategória Batizovská dolina na Wikimedia Commons
Kategória Batizovská dolina na Wikimedia Commons
Ochrana genofondu reliktnej a endemickej flóry a fauny v supramontánnom až subniválnom vegetačnom stupni, ochrana pôvodných lesných biocenóz, pôdnej pokrývky, hydrologických javov a javov glaciálnej geomorfológie. Vysoký erózny potenciál a krehkosť geosystémov 49°09′00″S 20°07′52″V / 49,149868°S 20,131168°V / 49.149868; 20.131168
499 Belianska jaskyňa IPA Belianska jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Belianska jaskyňa na Wikimedia Commons
Kategória Belianska jaskyňa na Wikimedia Commons
Pri vzniku jaskyne mala dôležitú úlohu vrstevnatosť vápencov. Druhotnú krasovú výplň predstavuje bohatá sintrová výzdoba. Význam ochrany vyplýva z geologických a speleologických hodnôt jaskyne. Je dlhá 1720 m. Jediná sprístupnená jaskyňa v Tatranskom národnom parku 49°13′59″S 20°18′29″V / 49,2330556°S 20,3080556°V / 49.2330556; 20.3080556
727 Belianske Tatry z Jahňacieho štítu NPR Belianske Tatry Chyba výrazu: Neočakávané čísloChyba výrazu: Neočakávané číslo5 407,6500
Kategória Belianske Tatra Mountains na Wikimedia Commons
Kategória Belianske Tatra Mountains na Wikimedia Commons
Citlivé ekosystémy s flórou i faunou endemického charakteru, mnohé taxóny sú ohrozené. Pestrá mozaika unikátnych foriem reliéfu i pôdneho krytu. Vysokohorský kras s povrchovými i podzemnými formami. Lesné porasty majú dôležité ochranné funkcie 49°14′05″S 20°14′20″V / 49,2347222°S 20,2388889°V / 49.2347222; 20.2388889
728 Bielovodská dolina NPR Bielovodská dolina Chyba výrazu: Neočakávané čísloChyba výrazu: Neočakávané číslo3 712,1400
Kategória Bielovodská dolina na Wikimedia Commons
Kategória Bielovodská dolina na Wikimedia Commons
Ochrana komplexu zachovalých pôvodných a vzácnych biocenóz montánneho až subniválneho vegetačného stupňa s množstvom vzácnych, ohrozených a endemických taxónov, pestrých geologických a geomorfologických útvarov. NPR tvoria veľmi labilné vysokohorské geoekosystémy 49°13′19″S 20°06′06″V / 49,222067°S 20,10175°V / 49.222067; 20.10175
729 PR Blatá 000000000000037.700000000037,7000
730 PR Bor 000000000000133.6100000000133,6100
731 Bôrik PR Bôrik 000000000000020.740000000020,7400
Kategória Bôrik na Wikimedia Commons
Kategória Bôrik na Wikimedia Commons
Vzácny doklad vývoja vegetácie podtatranskej oblasti v minulosti. Biocenóza tvorená zmesou prealpínskych, dealpínskych a xerotermných druhov rastlín na vápencovom podklade a vzácnych druhov živočíchov dolnej časti montánneho stupňa 49°03′49″S 20°09′13″V / 49,063611°S 20,153611°V / 49.063611; 20.153611
763 PR Brezina 000000000000001.16000000001,1600
533 PP Briežky 000000000000000.29620000000,2962
732 PR Čikovská 000000000000006.20000000006,2000
733 Dolina Bielej vody cestou na Zelené pleso NPR Dolina Bielej vody kežmarskej Chyba výrazu: Neočakávané čísloChyba výrazu: Neočakávané číslo1 661,1100
Kategória Dolina Bielej vody na Wikimedia Commons
Kategória Dolina Bielej vody na Wikimedia Commons
Vzácna a mimoriadne bohatá flóra a vegetácia s množstvom endemických, chránených a ohrozených druhov v spoločenstvách na kryštaliniku, mylonite i vápencoch. Unikátne formy reliéfu, geosystémy sú tu veľmi labilné - možné ohrozenie pôdneho krytu. 49°12′28″S 20°15′42″V / 49,207667°S 20,261717°V / 49.207667; 20.261717
1149 PP Elektrárenská jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
734 PR Fľak 000000000000037.930000000037,9300
735 Furkotská dolina NPR Furkotská dolina 000000000000842.4300000000842,4300
Kategória Furkotská dolina na Wikimedia Commons
Kategória Furkotská dolina na Wikimedia Commons
Krajinársky cenné a vedecky významné územie Tatier s výraznými formami glaciálneho reliéfu, množstvom plies, mimoriadne vzácnymi fytocenózami endemického charakteru, jediná lokalita trávničky alpínskej na Slovensku. Rašelinisková vegetácia zanikajúceho Slepého plesa 49°08′48″S 20°01′52″V / 49,14665°S 20,031166°V / 49.14665; 20.031166
532 Hrádok Gánovce IPA Gánovské travertíny 000000000000002.02760000002,0276
Kategória Gánovecký Hrádok na Wikimedia Commons
Kategória Gánovecký Hrádok na Wikimedia Commons
Mimoriadne významné nálezisko fosílnej fauny a flóry v travertínoch z posledného interglaciálu a tiež archeologické a antropologické nálezisko. Cenný geologický a geomorfologický fenomén dokumentujúci vznik travertínu sedimentáciou z termálnych minerálnych vôd. Nález výliatku mozgu neandertálca 49°01′41″S 20°19′21″V / 49,02812°S 20,32252°V / 49.02812; 20.32252
736 PR Goliašová 000000000000027.290000000027,2900
737 PR Grapa 000000000000040.860000000040,8600
257 NPR Hnilecká jelšina 000000000000084.590000000084,5900
738 Vrch Hrádok z Cesty Slobody PR Hrádok nad Pavúčou dolinou 000000000000105.1000000000105,1000 Územie na južnom úpätí Vysokých Tatier na mezozoickom podklade. Pestrá zmes reliktných, xerotermných i dealpínskych a prealpínskych druhov rastlín a ich spoločenstiev. Zvláštnosťou je prirodzený výskyt buka, čo je na juhu a juhovýchode Tatier výnimočným javom 49°06′43″S 19°58′56″V / 49,1119444°S 19,9822222°V / 49.1119444; 19.9822222
554 NPR Hranovnická dubina 000000000000066.490000000066,4900
555 PP Hranovnické pleso 000000000000068.090000000068,0900
1148 Popis obrázka PP Hučivá diera Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Hučavá diera na Wikimedia Commons
Kategória Hučavá diera na Wikimedia Commons
Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt 49°13′18″S 20°18′40″V / 49,2216667°S 20,3111111°V / 49.2216667; 20.3111111
1849 IPA Javorinka Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
739 Čierna javorová dolina NPR Javorová dolina Chyba výrazu: Neočakávané čísloChyba výrazu: Neočakávané číslo2 250,8900
Kategória Javorová dolina na Wikimedia Commons
Kategória Javorová dolina na Wikimedia Commons
Bohatstvo endemických rastlinných spoločenstiev rôznych druhov geologického podkladu. Glaciálne formy reliéfu, vertikálna stupňovitosť rastlinstva. Geoekosystémy sú labilné, zvlášť pôdny kryt. Zachovalé lesné porasty. Dôležitá vodohospodárska oblasť 49°14′30″S 20°09′28″V / 49,241683°S 20,157867°V / 49.241683; 20.157867
740 PR Jedliny 000000000000032.890000000032,8900
741 PR Jelšina 000000000000016.430000000016,4300
742 Kôprová dolina NPR Kôprová dolina Chyba výrazu: Neočakávané čísloChyba výrazu: Neočakávané číslo3 220,9200
Kategória Kôprová dolina na Wikimedia Commons
Kategória Kôprová dolina na Wikimedia Commons
49°09′25″S 19°57′58″V / 49,15703°S 19,96598°V / 49.15703; 19.96598
1057 PR Martalúzka 000000000000154.8200000000154,8200
744 Mengusovská dolina NPR Mengusovská dolina Chyba výrazu: Neočakávané čísloChyba výrazu: Neočakávané číslo1 612,9600
Kategória Mengusovská dolina na Wikimedia Commons
Kategória Mengusovská dolina na Wikimedia Commons
Cenné územia kryštalinika Vysokých Tatier so vzácnym výskytom kryštalických bridlíc v granodioritovom masíve, bralného glaciálneho reliéfu, jazier a viacerých vzácnych druhov rastlín, živočíchov a ich biocenóz. Pramenná oblasť rieky Poprad 49°09′04″S 20°04′48″V / 49,151144°S 20,080003°V / 49.151144; 20.080003
745 Mlynická dolina od juhu NPR Mlynická dolina 000000000000704.2900000000704,2900
Kategória Mlynická dolina na Wikimedia Commons
Kategória Mlynická dolina na Wikimedia Commons
Mimoriadne vzácne územie v Tatrách s typickou vertikálnou stupňovitosťou typov krajiny. Vzácne rastliny kyslých i mylonitových podkladov, výskyt vŕby švajčiarskej. Najvyššie siahajúca horná hranica lesa v Tatranskom národnom parku (na Patrii). Glaciálny reliéf, vodopád Skok 49°08′52″S 20°02′52″V / 49,1479°S 20,04765°V / 49.1479; 20.04765
617 PR Mokrá 000000000000060.200000000060,2000
746 NPR Mokriny 000000000000882.8200000000882,8200
747 NPR Mraznica 000000000000159.8000000000159,8000
749 PR Pálenica 000000000000291.2000000000291,2000
634 PR Pastierske 000000000000002.93000000002,9300
748 PR Pavlová 000000000000058.490000000058,4900
750 PR Pod Črchľou 000000000000031.820000000031,8200
751 PR Poš 000000000000020.820000000020,8200
752 NPR Pramenište 000000000000045.570000000045,5700
653 PR Primovské skaly 000000000000007.60810000007,6081
764 Rašelinisko PR Rašelinisko 000000000000000.32000000000,3200
Kategória Rašelinisko na Wikimedia Commons
Kategória Rašelinisko na Wikimedia Commons
Reliktný výskyt Andromeda polifolia, ktorá je v Tatranskom národnom parku ojedinelá, v typickom spoločenstve - rašelinovej borine s kosodrevinou a krovitými vŕbami. Rastú tu aj iné ohrozené taxóny flóry Slovenska (napr. Drosera rotundifolia) 49°07′23″S 20°03′48″V / 49,1230556°S 20,0633333°V / 49.1230556; 20.0633333
753 PR Skalka 000000000000036.150000000036,1500
754 Skalnatá dolina z lanovky NPR Skalnatá dolina Chyba výrazu: Neočakávané čísloChyba výrazu: Neočakávané číslo1 069,050
Kategória Skalnatá dolina na Wikimedia Commons
Kategória Skalnatá dolina na Wikimedia Commons
Územie s veľkou diverzitou druhov (aj vzácnych a endemických) i spoločenstiev (všetky alpínske silikátnych podkladov) fauny a flóry. Bohatstvo glaciálnych foriem georeliéfu na granitoch a mylonitoch, geosystémy sú veľmi labilné 49°11′16″S 20°13′57″V / 49,187747°S 20,232525°V / 49.187747; 20.232525
755 Popis obrázka NPR Slavkovská dolina 000000000000979.0000000000979,0000
Kategória Slavkovská dolina na Wikimedia Commons
Kategória Slavkovská dolina na Wikimedia Commons
Vzácne územie v strednej časti Vysokých Tatier. Labilné vysokohorské geosystémy s glaciálnymi formami reliéfu na granodiorite a mylonitoch, vzácne a ohrozené prirodzené spoločenstvá a rastlinné i živočíšne druhy montánneho až subniválneho stupňa 49°09′33″S 20°10′58″V / 49,159304°S 20,182657°V / 49.159304; 20.182657
680 NPR Sokol 000000000000700.9300000000700,9300
756 Pohľad na Studené doliny zo Slavkovského štítu NPR Studené doliny Chyba výrazu: Neočakávané čísloChyba výrazu: Neočakávané číslo2 222,4100
Kategória Studené doliny na Wikimedia Commons
Kategória Studené doliny na Wikimedia Commons
Mimoriadne vzácne územie vo východnej časti Vysokých Tatier so zastúpením skoro všetkých druhov foriem glaciálneho reliéfu na granodioritných i mylonitových podkladoch a bohatstvom biocenóz montánneho až subniválneho stupňa so zriedkavými, ohrozenými a endemickými druhmi 49°09′51″S 20°13′37″V / 49,16421°S 20,2269°V / 49.16421; 20.2269
757 PR Surovec 000000000000041.750000000041,7500
758 Štôlska dolina od Tatranskej magistrály NPR Štôlska dolina 000000000000739.9600000000739,9600
Kategória Štôlska dolina na Wikimedia Commons
Kategória Štôlska dolina na Wikimedia Commons
Ukážka degradovanej doliny (následkom asymetrického zdvihu Tatier), v juhovýchodnej časti je pre Vysoké Tatry ojedinelý výskyt kryštalických bridlíc. Porasty limby v masíve Ostrvy, množstvo endemitov flóry i fauny. Dolina nie je turisticky prístupná 49°08′49″S 20°06′46″V / 49,1469°S 20,112867°V / 49.1469; 20.112867
867 PR Švábovská stráň 000000000000018.257900000018,2579
759 Tichá dolina NPR Tichá dolina Chyba výrazu: Neočakávané čísloChyba výrazu: Neočakávané číslo5 966,6400
Kategória Tichá dolina na Wikimedia Commons
Kategória Tichá dolina na Wikimedia Commons
Jedna z najvýznamnejších oblastí Tatier. Ukážka príkrovovej stavby Tatier, prvé paleontologické nálezy suchozemskej mezozoickej fauny a flóry na Slovensku, vysokohorský kras, pramenisková oblasť Belej, reprezentatívne povodie UNESCO. Mimoriadne vzácna flóra - mnoho endemitov a reliktov 49°11′57″S 19°55′19″V / 49,19906°S 19,92197°V / 49.19906; 19.92197
696 NPR Tri kopce 000000000000246.2300000000246,2300
760 NPR Uhlištiatka 000000000000385.5100000000385,5100
761 Važecká dolina NPR Važecká dolina Chyba výrazu: Neočakávané čísloChyba výrazu: Neočakávané číslo1 185,8600
Kategória Važecká dolina na Wikimedia Commons
Kategória Važecká dolina na Wikimedia Commons
Vzácne územie v západnej časti Vysokých Tatier, ktoré je v porovnaní s okolím Štrbského plesa menej narušené urbanizáciou. Vzácne rastlinné spoločenstvá montánneho až subniválneho stupňa na žulovom i mylonitnom podklade. Glaciálny reliéf horskej skupiny Kriváňa (2494 m) 49°09′21″S 20°00′24″V / 49,155929°S 20,006661°V / 49.155929; 20.006661
463 Važecká jaskyňa IPA Važecká jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Važecká Cave na Wikimedia Commons
Kategória Važecká Cave na Wikimedia Commons
Jaskyňa, ktorej vchod sa nachádza vo výške 784 m n. m. Vytvorená je činnosťou jedného z bočných ramien Bieleho Váhu. V riečnych nánosoch v chodbách sa uchovalo mimoriadne veľa kostí jaskynného medveďa. Jaskyňa vyniká bohatstvo čistého bieleho sintra - vyzrážaného uhličitanu vápenatého (CaCO3). Objavená bola v roku 1922 Františkom Havránkom a sprístupnená v dnešnaj podobe v roku 1954. Má asi 400 m chodieb - sprístupnených je 230 m 49°03′20″S 19°58′19″V / 49,055556°S 19,971944°V / 49.055556; 19.971944
762 Gulaty kopec NPR Velická dolina Chyba výrazu: Neočakávané čísloChyba výrazu: Neočakávané číslo1 217,2200
Kategória Velická dolina na Wikimedia Commons
Kategória Velická dolina na Wikimedia Commons
Veľmi labilný geosystém v strednej časti Vysokých Tatier s pestrým a bohatým zastúpením glaciálnych (i akumulačných - vzácne sú ózy) foriem georeliéfu na kryštaliniku a s mimoriadne pestrou montánnou až subniválnou vysokohorskou vegetáciou a faunou 49°09′14″S 20°09′30″V / 49,153967°S 20,158267°V / 49.153967; 20.158267
706 NPR Vernárska tiesňava 000000000000082.940000000082,9400
  • Dáta v tabuľke boli prevzaté z databázy ŠOPSR.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Seznam chráněných území v okrese Poprad na českej Wikipédii.