Preskočiť na obsah

Zoznam chránených území v okrese Rožňava

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam chránených území v okrese Rožňava aktuálny k roku 2017, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Rožňava.

Kód Obrázok Typ Názov Rozloha v ha Galéria Popis územia Súradnice
493 IPA Ardovská jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
508 Brazda_SP_pohlad_na_ustie_z_JJZ IPA Brázda Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x Ochranu prírodných hodnôt najhlbšej priepasti Slovenského krasu, ktorou je priepasť Brázda (Barazdaláš). Je to korózna priepasť, hlboká je 181 m 48°34′15″S 20°29′40″V / 48,570933°S 20,49435°V / 48.570933; 20.49435
509 Brzotínske skaly NPR Brzotínske skaly 000000000000433.7800000000433,7800
Kategória Brzotínske skaly na Wikimedia Commons
Kategória Brzotínske skaly na Wikimedia Commons
Zachovalý komplex prirodzenej skalnej, lesostepnej, lesnej a sutinovej fauny a flóry Slovenského krasu so zastúpením zriedkavých endemických a reliktných spoločenstiev a taxónov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovmé ciele. 48°36′19″S 20°29′21″V / 48,6052778°S 20,4891667°V / 48.6052778; 20.4891667
519 IPA Diviačia priepasť Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
520 Dobsinska ladova jeskyně.jpg IPA Dobšinská ľadová jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Dobšinská ľadová jaskyňa na Wikimedia Commons
Kategória Dobšinská ľadová jaskyňa na Wikimedia Commons
1232 m dlhá a 112 m hlboká inaktívna fluviokrasová sprístupnená jaskyňa s ľadovou výplňou, ktorá je svetovou raritou. Vchod sa nachádza v nadmorskej výške 966 m n. m. 48°52′06″S 20°18′16″V / 48,868333°S 20,304444°V / 48.868333; 20.304444
568 jeskyně Domica IPA Domica Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Domica Cave na Wikimedia Commons
Kategória Domica Cave na Wikimedia Commons
Prírodné a kultúrne hodnoty fluviogenetickej jaskyne s vynikajúcimi podzemnými krásami (bohatá sintrová výplň), s podzemným tokom Styx a s nálezmi neolitického osídlenia. Jedna z najkrajších jaskýň Európy. Vytvára systém s jaskyňou Baradla v Maďarsku. 48°28′43″S 20°28′22″V / 48,478611°S 20,472778°V / 48.478611; 20.472778
521 NPR Domické škrapy 000000000000024.440000000024,4400
524 NPR Drieňovec 000000000000186.0200000000186,0200
534 PR Gerlašské skaly 000000000000021.730000000021,7300
536 Gombasecká jaskyňa IPA Gombasecká jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Gombasek Cave na Wikimedia Commons
Kategória Gombasek Cave na Wikimedia Commons
Erózna fluviokrasová jaskyňa vyerodovaná Čiernym potokom. Má bohatú sintrovú výzdobu. Z 1525 m dĺžky je pre verejnosť sprístupnených 300m vrátane speleoterapeutickej liečebne horných dýchacích ciest 48°33′46″S 20°28′00″V / 48,5628°S 20,466556°V / 48.5628; 20.466556
541 NPR Havrania skala 000000000000147.1400000000147,1400
257 NPR Hnilecká jelšina 000000000000084.590000000084,5900
1003 IPA Hrušovská jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
558 NPR Hrušovská lesostep 000000000000040.850000000040,8500
1230 PP Hutnianska jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
1226 PP Jaskyňa v Havranej skale Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
578 PP Jovické rašelinisko 000000000000000.79400000000,7940
583 NPR Kečovské škrapy 000000000000006.60690000006,6069
589 PR Kráľova studňa 000000000000011.213700000011,2137
590 Krásnohorská jaskyňa IPA Krásnohorská jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Krásnohorská cave na Wikimedia Commons
Kategória Krásnohorská cave na Wikimedia Commons
1100 m dlhá výverová fluviokrasová jaskyňa s aktívnym vodným tokom a vchodom vo výške 305 m n. m. Nachádza sa vo vyvieračke Buzgó, na poruche, ktorá oddeľuje vápence a dolomity. Má funkčné vzťahy k povrchovým krasovým javom v severnej časti Silickej planiny. V ochrannom pásme národnej prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy 48°46′48″S 19°48′42″V / 48,78°S 19,811667°V / 48.78; 19.811667
861 Male_zajfy od Gerav PR Malé Zajfy 000000000000007.24000000007,2400
Kategória Malé Zajfy na Wikimedia Commons
Kategória Malé Zajfy na Wikimedia Commons
Zachovalé prirodzené slatinné a mezofilné ekosystémy, ktoré nadväzujú na lesné fytocenózy. Výskyt mnohých významných až jedinečných rastlinných a živočíšnych druhov. Náučný chodník. Prírodná rezervácia má náučný i krajinársko-estetický význam 48°53′24″S 20°22′10″V / 48,889988°S 20,36938°V / 48.889988; 20.36938
612 Meliatsky profil PP Meliatsky profil 000000000000015.428200000015,4282
Kategória Meliatsky profil na Wikimedia Commons
Kategória Meliatsky profil na Wikimedia Commons
Typický profil meliatskej série, ktorý bol odkrytý ťažbou v lome. Je to prechodný člen medzi vrchným permom a spodným triasom. Budovaný je rôznymi vápencami so zastúpením skamenelín. Nachádzajú sa tu i menšie telesá vulkanitov 48°31′00″S 15°00′00″V / 48,5166667°S 15°V / 48.5166667; 15
569 Jaskyňa Milada IPA Milada Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x Jaskyňa dlhá okolo 800 m a jej geologické a geomorfologické hodnoty. Nachádza sa v Slovenskom krase v južnej časti Silickej planiny asi 1 km južne od Silickej Brezovej. Pomerne bohatá sintrová výzdoba - vynikajú kvapľové drapérie. Podzemný tok Kečovskej vyvieračky 48°31′42″S 20°19′28″V / 48,528333°S 20,3244444°V / 48.528333; 20.3244444
1005 Obrovska_priepast IPA Obrovská priepasť Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x Jaskyňa v Slovenskom krase v planine Dolný vrch, v ktorej je najhlbšou priepasťou v slovenskej časti. Celková hĺbka je 103 m. Najbohatšia sintrová výzdoba je v časti Galéria. Jaskyňa je jednou z reprezentačných lokalít svetového prírorného a kultúrneho dedičstva "Jaskyne Slovenského a Aggteleckého krasu" 48°34′04″S 20°41′09″V / 48,567683°S 20,68575°V / 48.567683; 20.68575
625 Ochtinská aragonitová jaskyňa IPA Ochtinská aragonitová jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Ochtina Aragonite Cave na Wikimedia Commons
Kategória Ochtina Aragonite Cave na Wikimedia Commons
Je prvou objavenou aragonitovou jaskyňou Slovenska, predstavuje svetovú raritu. Dlhá je 250 m, odkrytá bola ťažbou, je sprístupnená. Nachádza sa v Revúckej vrchovine. Vyniká rozmanitosťou aragonitových útvarov na paleozoickom mramorovom podklade 48°39′49″S 20°18′20″V / 48,663644°S 20,305653°V / 48.663644; 20.305653
631 PR Ostrá skala 000000000000006.66000000006,6600
1231 PP Peško Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
642 PR Pod Fabiankou 000000000000001.22050000001,2205
647 NPR Pod Strážnym hrebeňom 000000000000096.670000000096,6700
391 PP Prielom Muráňa 000000000000039.556700000039,5567
669 Silická ľadnica IPA Silická ľadnica Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Silická ľadnica na Wikimedia Commons
Kategória Silická ľadnica na Wikimedia Commons
Priepasť v Slovenskom krase na Silickej planine na okraji veľkého závrtu, vytvorená preborením povaly jaskyne vo vápencoch stredného triasu a hlbokej 91 m. V spodnej časti ľad. Archeologické nálezy bukovohorskej, halštatskej i laténskej kultúry, na dne rastliny mont.stupňa, mäkkýše 48°32′58″S 20°30′14″V / 48,5494°S 20,5039°V / 48.5494; 20.5039
1198 CHA Slaná 000000000000035.231000000035,2310
1007 IPA Snežná diera Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
680 NPR Sokol 000000000000700.9300000000700,9300
681 PR Sokolia skala 000000000000011.690000000011,6900
685 Stratenská pila NPR Stratená 000000000000678.6500000000678,6500 Výnimočné geomorfologické javy kaňonu Hnilca, krajinný ráz, vedecky významné pestré rastlinné a živočíšne spoločenstvá a jaskynné priestory. Hojný výskyt jelenej zveri. 48°52′16″S 20°21′18″V / 48,871111°S 20,355°V / 48.871111; 20.355
1792 IPA Stratenská jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
870 PR Vyšná Roveň 000000000000006.98000000006,9800
713 Zadielska_tiesnava NPR Zádielska tiesňava 000000000000214.7300000000214,7300
Kategória Zádielska tiesňava na Wikimedia Commons
Kategória Zádielska tiesňava na Wikimedia Commons
Jedinečný reliéf a prirodzené geobiocenózy Slovenského krasu so zastúpením zriedkavých endemických a reliktných druhov flóry a fauny, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska 48°37′32″S 20°49′51″V / 48,625592°S 20,830936°V / 48.625592; 20.830936
720 Zejmarská roklina NPR Zejmarská roklina 000000000000072.650000000072,6500
Kategória Zejmarská roklina na Wikimedia Commons
Kategória Zejmarská roklina na Wikimedia Commons
Významné geomorfologické krasové formy (závrty, vyvieračky, bralá) a zachovalé pôvodné biocenózy s vegetačnou inverziou v južnej časti Slovenského raja na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele 48°52′26″S 20°23′49″V / 48,874°S 20,397°V / 48.874; 20.397
1227 PP Zelená jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
871 PR Zemné hradisko 000000000000055.946000000055,9460
1008 IPA Zvonivá jama Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
  • Dáta v tabuľke boli prevzaté z databázy ŠOPSR.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Seznam chráněných území v okrese Rožňava na českej Wikipédii.