Zoznam chránených území v okrese Rožňava

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam chránených území v okrese Rožňava aktuálny k roku 2017, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Rožňava.

Kód Obrázok Typ Názov Rozloha v ha Galéria Popis územia Súradnice
493 IPA Ardovská jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
508 Brazda_SP_pohlad_na_ustie_z_JJZ IPA Brázda Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x Ochranu prírodných hodnôt najhlbšej priepasti Slovenského krasu, ktorou je priepasť Brázda (Barazdaláš). Je to korózna priepasť, hlboká je 181 m 48°34′15″S 20°29′40″V / 48,570933°S 20,49435°V / 48.570933; 20.49435
509 Brzotínske skaly NPR Brzotínske skaly 000000000000433.7800000000433,7800
Kategória Brzotínske skaly na Wikimedia Commons
Zachovalý komplex prirodzenej skalnej, lesostepnej, lesnej a sutinovej fauny a flóry Slovenského krasu so zastúpením zriedkavých endemických a reliktných spoločenstiev a taxónov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovmé ciele. 48°36′19″S 20°29′21″V / 48,6052778°S 20,4891667°V / 48.6052778; 20.4891667
519 IPA Diviačia priepasť Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
520 Dobsinska ladova jeskyně.jpg IPA Dobšinská ľadová jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Dobšinská ľadová jaskyňa na Wikimedia Commons
1232 m dlhá a 112 m hlboká inaktívna fluviokrasová sprístupnená jaskyňa s ľadovou výplňou, ktorá je svetovou raritou. Vchod sa nachádza v nadmorskej výške 966 m n. m. 48°52′06″S 20°18′16″V / 48,868333°S 20,304444°V / 48.868333; 20.304444
568 jeskyně Domica IPA Domica Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Domica Cave na Wikimedia Commons
Prírodné a kultúrne hodnoty fluviogenetickej jaskyne s vynikajúcimi podzemnými krásami (bohatá sintrová výplň), s podzemným tokom Styx a s nálezmi neolitického osídlenia. Jedna z najkrajších jaskýň Európy. Vytvára systém s jaskyňou Baradla v Maďarsku. 48°28′43″S 20°28′22″V / 48,478611°S 20,472778°V / 48.478611; 20.472778
521 NPR Domické škrapy 000000000000024.440000000024,4400
524 NPR Drieňovec 000000000000186.0200000000186,0200
534 PR Gerlašské skaly 000000000000021.730000000021,7300
536 Gombasecká jaskyňa IPA Gombasecká jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Gombasek Cave na Wikimedia Commons
Erózna fluviokrasová jaskyňa vyerodovaná Čiernym potokom. Má bohatú sintrovú výzdobu. Z 1525 m dĺžky je pre verejnosť sprístupnených 300m vrátane speleoterapeutickej liečebne horných dýchacích ciest 48°33′46″S 20°28′00″V / 48,5628°S 20,466556°V / 48.5628; 20.466556
541 NPR Havrania skala 000000000000147.1400000000147,1400
257 NPR Hnilecká jelšina 000000000000084.590000000084,5900
1003 IPA Hrušovská jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
558 NPR Hrušovská lesostep 000000000000040.850000000040,8500
1230 PP Hutnianska jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
1226 PP Jaskyňa v Havranej skale Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
578 PP Jovické rašelinisko 000000000000000.79400000000,7940
583 NPR Kečovské škrapy 000000000000006.60690000006,6069
589 PR Kráľova studňa 000000000000011.213700000011,2137
590 Krásnohorská jaskyňa IPA Krásnohorská jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Krásnohorská cave na Wikimedia Commons
1100 m dlhá výverová fluviokrasová jaskyňa s aktívnym vodným tokom a vchodom vo výške 305 m n. m. Nachádza sa vo vyvieračke Buzgó, na poruche, ktorá oddeľuje vápence a dolomity. Má funkčné vzťahy k povrchovým krasovým javom v severnej časti Silickej planiny. V ochrannom pásme národnej prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy 48°46′48″S 19°48′42″V / 48,78°S 19,811667°V / 48.78; 19.811667
861 Male_zajfy od Gerav PR Malé Zajfy 000000000000007.24000000007,2400
Kategória Malé Zajfy na Wikimedia Commons
Zachovalé prirodzené slatinné a mezofilné ekosystémy, ktoré nadväzujú na lesné fytocenózy. Výskyt mnohých významných až jedinečných rastlinných a živočíšnych druhov. Náučný chodník. Prírodná rezervácia má náučný i krajinársko-estetický význam 48°53′24″S 20°22′10″V / 48,889988°S 20,36938°V / 48.889988; 20.36938
612 Meliatsky profil PP Meliatsky profil 000000000000015.428200000015,4282
Kategória Meliatsky profil na Wikimedia Commons
Typický profil meliatskej série, ktorý bol odkrytý ťažbou v lome. Je to prechodný člen medzi vrchným permom a spodným triasom. Budovaný je rôznymi vápencami so zastúpením skamenelín. Nachádzajú sa tu i menšie telesá vulkanitov 48°31′00″S 15°00′00″V / 48,5166667°S 15°V / 48.5166667; 15
569 Jaskyňa Milada IPA Milada Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x Jaskyňa dlhá okolo 800 m a jej geologické a geomorfologické hodnoty. Nachádza sa v Slovenskom krase v južnej časti Silickej planiny asi 1 km južne od Silickej Brezovej. Pomerne bohatá sintrová výzdoba - vynikajú kvapľové drapérie. Podzemný tok Kečovskej vyvieračky 48°31′42″S 20°19′28″V / 48,528333°S 20,3244444°V / 48.528333; 20.3244444
1005 Obrovska_priepast IPA Obrovská priepasť Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x Jaskyňa v Slovenskom krase v planine Dolný vrch, v ktorej je najhlbšou priepasťou v slovenskej časti. Celková hĺbka je 103 m. Najbohatšia sintrová výzdoba je v časti Galéria. Jaskyňa je jednou z reprezentačných lokalít svetového prírorného a kultúrneho dedičstva "Jaskyne Slovenského a Aggteleckého krasu" 48°34′04″S 20°41′09″V / 48,567683°S 20,68575°V / 48.567683; 20.68575
625 Ochtinská aragonitová jaskyňa IPA Ochtinská aragonitová jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Ochtina Aragonite Cave na Wikimedia Commons
Je prvou objavenou aragonitovou jaskyňou Slovenska, predstavuje svetovú raritu. Dlhá je 250 m, odkrytá bola ťažbou, je sprístupnená. Nachádza sa v Revúckej vrchovine. Vyniká rozmanitosťou aragonitových útvarov na paleozoickom mramorovom podklade 48°39′49″S 20°18′20″V / 48,663644°S 20,305653°V / 48.663644; 20.305653
631 PR Ostrá skala 000000000000006.66000000006,6600
1231 PP Peško Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
642 PR Pod Fabiankou 000000000000001.22050000001,2205
647 NPR Pod Strážnym hrebeňom 000000000000096.670000000096,6700
391 PP Prielom Muráňa 000000000000039.556700000039,5567
669 Silická ľadnica IPA Silická ľadnica Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
Kategória Silická ľadnica na Wikimedia Commons
Priepasť v Slovenskom krase na Silickej planine na okraji veľkého závrtu, vytvorená preborením povaly jaskyne vo vápencoch stredného triasu a hlbokej 91 m. V spodnej časti ľad. Archeologické nálezy bukovohorskej, halštatskej i laténskej kultúry, na dne rastliny mont.stupňa, mäkkýše 48°32′58″S 20°30′14″V / 48,5494°S 20,5039°V / 48.5494; 20.5039
1198 CHA Slaná 000000000000035.231000000035,2310
1007 IPA Snežná diera Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
680 NPR Sokol 000000000000700.9300000000700,9300
681 PR Sokolia skala 000000000000011.690000000011,6900
685 Stratenská pila NPR Stratená 000000000000678.6500000000678,6500 Výnimočné geomorfologické javy kaňonu Hnilca, krajinný ráz, vedecky významné pestré rastlinné a živočíšne spoločenstvá a jaskynné priestory. Hojný výskyt jelenej zveri. 48°52′16″S 20°21′18″V / 48,871111°S 20,355°V / 48.871111; 20.355
1792 IPA Stratenská jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
870 PR Vyšná Roveň 000000000000006.98000000006,9800
713 Zadielska_tiesnava NPR Zádielska tiesňava 000000000000214.7300000000214,7300
Kategória Zádielska tiesňava na Wikimedia Commons
Jedinečný reliéf a prirodzené geobiocenózy Slovenského krasu so zastúpením zriedkavých endemických a reliktných druhov flóry a fauny, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska 48°37′32″S 20°49′51″V / 48,625592°S 20,830936°V / 48.625592; 20.830936
720 Zejmarská roklina NPR Zejmarská roklina 000000000000072.650000000072,6500
Kategória Zejmarská roklina na Wikimedia Commons
Významné geomorfologické krasové formy (závrty, vyvieračky, bralá) a zachovalé pôvodné biocenózy s vegetačnou inverziou v južnej časti Slovenského raja na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele 48°52′26″S 20°23′49″V / 48,874°S 20,397°V / 48.874; 20.397
1227 PP Zelená jaskyňa Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
871 PR Zemné hradisko 000000000000055.946000000055,9460
1008 IPA Zvonivá jama Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“Chyba výrazu: Nerozpoznané slovo „x“x
  • Dáta v tabuľke boli prevzaté z databázy ŠOPSR.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Seznam chráněných území v okrese Rožňava na českej Wikipédii.