Zoznam filozofických hesiel (Q – Z)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Filozofické heslá

(A – H) · (I – P) · (Q – Z)

Zoznam filozofov: (A – Č) · (D – H) · (I – Q) · (R – Ž)
Zoznamy základných tém · Zoznam filozofických smerov · Kategória článkov


A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Q[upraviť | upraviť zdroj]

Quidditas  · Quinta essentia

R[upraviť | upraviť zdroj]

Rabíndranáth Thákur  · Racionalita  · Racionalizmus (filozofia)  · Raimundo Teixeira Mendes  · Rak (znamenie)  · Rakúska filozofia  · Ralph Barton Perry  · Ralph Cudworth  · Ralph Waldo Emerson  · Rámakrišna  · Ramana Mahariši  · Rámánudža  · Ramón Llull  · Raymond Aron  · Raymond Polin  · Raymond Ruyer  · Reaktológia  · Reálna definícia  · Reálnosť  · Reálny základ  · Recepcia diela  · Recepcia hudby  · Recepcia umenia  · Receptor diela  · Rečový akt  · Redukcionizmus  · Reflexia (filozofia)  · Reflexia filozofie  · Reforma  · Reformizmus  · Regulatívna idea  · Reinhold Niebuhr  · Reistická ontológia  · Reizmus  · Relacionalita  · Relativizmus  · Relatívna pravda  · Remigius z Auxerre  · René Alleau  · René Descartes  · René Le Senne  · Renesančná filozofia  · Renesanční alexandristi  · Renesančný aristotelizmus  · Renesančný averroizmus  · Renesančný humanizmus  · Renesančný platonizmus  · Revolučná veda  · Revoluční demokrati  · Rezignácia  · Richard Dedekind  · Richard Heinrich Avenarius  · Richard Henry Tawney  · Richard M. Hare  · Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi  · Richard Rorty  · Richard Stanley Peters  · Rímska filozofia  · Rímsky eklekticizmus  · Rímsky synkretizmus  · Ritualizmus  · Robert C. Solomon  · Robert Grosseteste  · Robert Nozick  · Robert Owen  · Robert Spaemann  · Robin George Collingwood  · Robotnícka trieda  · Roger Bacon  · Roger Garaudy  · Roger Scruton  · Roland Barthes  · Rolandas Pavilionis  · Roman Berger  · Roman Ingarden  · Romano Guardini  · Romantická filozofia  · Romantizmus (filozofia)  · Rosenkruciáni  · Roy Wood Sellars  · Rozdielnosť  · Rozlišovanie (filozofia)  · Rozmýšľanie  · Rozpamätávanie sa  · Rozum  · Rozumová duša  · Rozumové poznanie  · Ruđer Josip Bošković  · Rudolf Agricola  · Rudolf Berlinger  · Rudolf Boehm  · Rudolf Bultmann  · Rudolf Carnap  · Rudolf Dupkala  · Rudolf Eisler  · Rudolf Eucken  · Rudolf Hermann Lotze  · Rudolf Pannwitz  · Rudolf Šíma  · Rudolf Stammler  · Rudolf Steiner  · Rudolph Goclenius  · Ruská filozofia  · Ryby (znamenie)

S[upraviť | upraviť zdroj]

Saadja Gaon  · Šabtaj ben Akiva Horovic  · Salomon Maimon  · Samádhi (jóga)  · Sámkhja-joga  · Samsára  · Samuel Alexander  · Samuel Clarke  · Samuel Phillips Huntington  · Samuel Štefan Osuský  · Samuel Taylor Coleridge  · Sankalpa  · Sánkhja  · Sansára (šankara)  · Santána  · Sáramati  · Sarvepalli Rádhakrišnan  · Satanská biblia  · Saul Aaron Kripke  · Schéma  · Scholarch  · Scholastická metóda  · Scholastika (filozofia)  · Scientizmus  · Scotizmus  · Sebareflexia  · Sebavedomie (vedomie seba samého)  · Sebavýchova  · Sémantický trojuholník  · Senzualizmus (filozofia)  · Separatizmus  · Sergej Gennadijevič Nečajev  · Sergej Nikolajevič Bulgakov  · Sergej Nikolajevič Trubeckoj  · Severoamerická filozofia  · Sextos Empirikos  · Sfira  · Si Ču  · Siedmi mudrci  · Siger Brabantský  · Sila (filozofia)  · Silius Italicus  · Silvester Silvestrovič Gogockij  · Silvester Šoka  · Simone de Beauvoirová  · Simone Weilová  · Simplikios  · Singularizmus  · Sirón  · Situačná aferentácia  · Skepsa  · Skepticizmus (filozofia)  · Skúsenosť  · Skutočnosť (realita)  · Skutočný zvuk  · Skutok  · Slavianofilstvo  · Slavomír Gálik  · Sloboda  · Sloboda vôle  · Slobodná vôľa  · Slovenská filozofia  · Slovenská filozofická spoločnosť  · Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied  · Slovenský filozofický kongres  · Slovo (filozofia)  · Smaragdová doska  · Snaha  · Snové ego  · Socialistická revolúcia  · Sociálno-politická a ideová jednota spoločnosti  · Sofisti (filozofia)  · Sofizma  · Sofizmus  · Sokrates  · Sokratov dom  · Sokratova metóda  · Sokratovská škola  · Sokratovské školy  · Sokratovský dialóg  · Solipsista  · Solipsizmus  · Solón  · Søren Kierkegaard  · Sovietska filozofia  · Spenglerova filozofia dejín  · Speusippos  · Spoločenská trieda  · Spoločenské bytie  · Spoločenské vedomie  · Spoločensko-ekonomická formácia  · Spoločenský fakt  · Spoločenský styk  · Spoločenský systém  · Spoločné dobro  · Spor medzi dialektikmi a antidialektikmi  · Spor o pozitivizmus  · Spor o univerzálie  · Spor scientizmu a antiscientizmu  · Spôsob existencie  · Správnosť usudzovania  · Spravodlivosť  · Sri Aurobindo  · Stály seminár Integrácia  · Stanislav Felber  · Stanislav Hubík  · Stanisław Vincenz  · Starogrécka filozofia  · Starohegelovstvo  · Staroveká čínska filozofia  · Staroveká filozofia  · Staroveká indická filozofia  · Starší stoicizmus  · Stav vecí  · Stávanie  · S’-tchung Tchan  · Štefan Barnáš  · Štefan Polakovič (filozof)  · Stephen Edelston Toulmin  · Stilpón z Megary  · Stimulácia (Quine)  · Stimulačný význam  · Stoicizmus  · Stoická logika  · Straton z Lampsaku  · Stredný platonizmus  · Stredný stoicizmus  · Stredoveká filozofia  · Stredoveká francúzska filozofia  · Stredoveká slovenská filozofia  · Stredoveká židovská filozofia  · Stredoveké myslenie  · Stredoveký realizmus  · Strelec (znamenie)  · Stupňovitosť  · Subháš Kák  · Subjekt (filozofia)  · Subjekt filozofie  · Subjekt ľudskej činnosti  · Subjektívny činiteľ dejín  · Subjektívny duch  · Subjektívny idealizmus  · Sublunárny svet  · Substancia (filozofia)  · Substanciálny činiteľ  · Substancionalita  · Subsumovanie predmetu pod pojem  · Súčasná filozofia  · Súčasná kresťanská filozofia  · Súčasná slovenská filozofia  · Súčasné významové univerzum  · Súcno  · Súd a priori  · Sün-c’  · Sufizmus  · Súhvezdia zverokruhu  · Sun-c’  · Sunjatsen  · Susan Sontagová  · Sútra  · Súvisenie  · Súvislosť  · Súvislosť zdôvodnenia/súvislosť objavu  · Svätopluk Štúr  · Svätoviktorská škola  · Svedomie  · Svet  · Svet ideí  · Svetelná metafyzika  · Svetlo (filozofia)  · Svetonázor  · Svetová duša  · Svetové významové univerzum  · Svetový duch  · Svetový rozum  · Svetozar Marković  · Sylvain Maréchal  · Synchronicita  · Synderesis  · Synesios z Kyrény  · Synestézia  · Synkriticizmus  · Synopsia  · Syntetický súd  · Syntéza  · Sýrska filozofia  · Systémové myslenie

Š[upraviť | upraviť zdroj]

Škorpión (znamenie)  · Škótska filozofia  · Škótska škola  · Šlomo ibn Gabirol  · Šmuel ibn Tibbon  · Šora Nogma  · Španielska filozofia  · Štát (dialóg)  · Švajčiarska filozofia

T[upraviť | upraviť zdroj]

Tadeusz Kotarbiński  · Talcott Parsons  · Táles  · Talianska filozofia  · Tao  · Taoizmus  · Taras Hryhorovyč Ševčenko  · Tatianos zo Sýrie  · Tchaj-ťi  · Teleológia  · Telesnosť  · Teleso (Descartes)  · Teleso (Leibniz)  · Telo (filozofia)  · Telos  · Temná monáda  · Teodor Iľjič Ojzerman  · Teodor Münz  · Theofrastos z Eresu  · Teologická filozofia  · Teoretická filozofia  · Teoretický duch  · Teória zdôvodnenia  · Teozofia  · Teozofická spoločnosť  · Terence McKenna  · Terpsion z Megar  · Teurgia  · Theodor Wiesengrund Adorno  · Théodore Dézamy  · Thomas Abbt  · Thomas Brown  · Thomas Carlyle  · Thomas Hobbes  · Thomas Macho  · Thomas More  · Thomas Reid  · Thomas Samuel Kuhn  · Thoralf Skolem  · Thorstein Veblen  · Thrasymachos z Chalkedónu  · Thukydides  · Tibetská filozofia  · Tibor Halečka  · Tibor Pichler  · Tif’eret  · Timofej Fiodorovič Osipovskij  · Timon z Fleiuntu  · Titus Catius  · Todor Pavlov  · Tomáš Akvinský  · Tomáš Garrigue Masaryk  · Tomáš Halík  · Tomizmus  · Tommaso Campanella  · Transcendentalizmus  · Transcendentálna apercepcia  · Transcendentálna dialektika  · Transcendentálna fenomenológia  · Transcendentálna filozofia  · Transcendentálna idea  · Transcendentálna metóda  · Transcendentálna schéma  · Transcendentálne ja  · Transcendentálne poznanie  · Transcendentálny idealizmus  · Transcendovanie  · Transcenzus  · Triedny boj  · Ťün-c’  · Tupé (aristoteles)  · Turecká filozofia  · Tycho Brahe  · Typ (analytická filozofia)

U[upraviť | upraviť zdroj]

Učenie o dvojakej pravde  · Učenie o piatich živloch  · Udalosť  · Udalosť (synkriticizmus)  · Uddálaka  · Ukrajinská filozofia  · Ulrich Zwingli  · Um  · Umberto Eco  · Umelecké myslenie  · Umová kategória  · Umový pojem  · Unikajúcno  · Uriel da Costa  · Uroboros  · Utilitarizmus  · Utópia  · Utrpenie  · Úvaha (myšlienkový postup)  · Úvaha per absurdum

V[upraviť | upraviť zdroj]

Václav Bělohradský  · Václav Černík (filozof)  · Váhy (znamenie)  · Vaišéšika  · Valentinos  · Valerij Čudinov  · Valorita  · Vasile Conta  · Vasilij Vasilievič Zeňkovskij  · Vasubandhu mladší  · Vavrinec Benedikt z Nedožier  · Vec (filozofia)  · Vec osebe  · Vec pre nás  · Vechovstvo  · Vecitosť  · Védánta (filozofická škola)  · Vedecký komunizmus  · Vedenie (filozofia)  · Vedomosť  · Via moderna  · Victor Cousin  · Victor Kraft  · Vidhjavásí  · Viedenský krúžok  · Viktor Frankl  · Viktor Krupa  · Viktor Timura  · Viliam zo Champeaux  · Vilma Jamnická  · Vincent Descombes  · Višištádvaita  · Vissarion Grigorievič Belinskij  · Vitalizmus (biológia)  · Vitelo  · Vivékánanda  · Vladimír Brožík  · Vladimír Cirbes  · Vladimír Clementis  · Vladimir Iľjič Lenin  · Vladimír Kadera  · Vladimír Leško  · Vladimír Seiler  · Vladimir Sergejevič Soloviov  · Vladimir Viktorovič Lesevič  · Vladislav Suvák  · Vlado Gregor  · Vlasta Plevzová  · Vlastné bytie  · Vodnár (znamenie)  · Vojtech Filkorn  · Voľnomyšlienkárstvo  · Vôľové konanie  · Voltaire  · Voltairianizmus  · Voluntarizmus  · Vrodená idea  · Všeľudový štát  · Všeobecná kríza kapitalizmu  · Všeobecný pojem  · Vulgárny materializmus  · Východná filozofia  · Vykorisťovanie  · Vysvetlenie  · Významové dianie

W[upraviť | upraviť zdroj]

Walter Biemel  · Walter Burley  · Walter Burton Pitkin  · Walter Dubislav  · Walter Taylor Marvin  · Wilhelm Dilthey  · Wilhelm Kamlah  · Wilhelm Karl Essler  · Wilhelm Nestle  · Wilhelm Schapp  · Wilhelm Stern  · Wilhelm Totok  · Wilhelm von Humboldt  · Willard Van Orman Quine  · William Butler Yeats  · William Godwin  · William Hamilton  · William James  · William Kingdon Clifford  · William Lewis Stern  · William Occam  · William Pepperell Montague  · William Petty  · Wittgensteinova filozofia  · Władysław Stróżewski  · Wolfgang Stegmüller  · Wu-wej

X[upraviť | upraviť zdroj]

Xenofanes z Kolofonu  · Xenokrates

Y[upraviť | upraviť zdroj]

Yrjo Reenpää

Z[upraviť | upraviť zdroj]

Zachariáš Láni  · Zachovanie  · Základ (filozofia)  · Zákon javu  · Zákon kontinuity  · Zákon materialistickej dialektiky  · Zákon miery  · Zánik predmetu  · Západná filozofia  · Západníctvo  · Zaratustra  · Záväznosť  · Záväzok  · Zážitok krásy  · Zážitok odporu  · Zdroj (filozofia)  · Zenón z Eley  · Zenón z Kitia  · Zenón zo Sidónu  · Zistenie  · Zmysel (filozofia)  · Zmysel dejín  · Zmysel filozofie  · Zmysel výrazu  · Zmysel života  · Zmyslovosť  · Zmyslový svet  · Znamenie (astrológia)  · Zoroastrizmus  · Zosimos z Panopoly  · Zoznam alchymistov  · Zoznam filozofických smerov  · Zoznam hermetikov  · Zuzana Kiczková  · Zvieratník

Ž[upraviť | upraviť zdroj]

Žigmund Karlovský  · Životný svet

Zoznam filozofických hesiel : (A – H) · (I – P)  · (Q – Z)