Zoznam kníh Agathy Christie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam kníh napísaných Agathou Christie. V zozname nie sú zahrnuté kratšie práce (poviedky, básne, novely), sú tu uvedené iba zbierky, v ktorých vyšli. Ak bola kniha preložená do slovenského, alebo českého jazyka, v zozname je uvedený aj názov, pod akým kniha vyšla v preklade; v prípade, že kniha vyšla v preklade do oboch jazykov, je slovenský názov uvedený ako prvý. Niektoré knihy vyšli pod pseudonymom Mary Westmacott – tieto knihy sú romanticko-psychologické romány. Romány Zabudnutá vražda a Opona boli napísané cez 2. svetovú vojnu počas náletov na Londýn a uložené v trezore. Knižne vyšli až v rokoch ktoré sú uvedené v tabuľke.

Detektívi, ktorí sa vyskytujú v diele Agathy Christie (v tabuľke sú iba ich priezviská): Hercule Poirot, slečna Jane Marplová, manželia Tommy a Tuppence Beresfordovci, Ariadne Oliverová, superintendant Battle, Parker Pyne, Harley Quin a plukovník Race.

Označení položek
Názov Rok vydania Typ V slovenčine a češtine Detektív Poznámka
The Mysterious Affair at Styles 1921 román SK: Vražda na zámku Styles
CZ: Záhada na zámku Styles
Poirot
The Secret Adversary 1922 román CZ: Tajemný protivník Berefordovci
Murder on the Links 1923 román SK: Vražda na golfovom ihrisku
CZ: Vražda na golfovém hřišti
Poirot
The Man in the Brown Suit 1924 román SK: Muž v hnedom obleku

CZ: Muž v hnědém obleku

Race
Poirot Investigates 1924 zbierka poviedok SK: Poirot vyšetruje
CZ: Poirotova pátrání
Poirot
The Secret of Chimneys 1925 román SK: Tajomstvo sídla Chimneys
CZ: Tajemství Chimneys
Battle
The Murder of Roger Ackroyd 1926 román SK: Vražda Rogera Ackroyda
CZ: Vražda Rogera Ackroyda
Poirot
The Big Four 1927 román SK: Veľká štvorka
CZ: Velká čtyřka
Poirot
The Mystery of the Blue Train 1928 román SK: Záhada Modrého vlaku
CZ: Záhada Modrého vlaku
Poirot
Patrners in Crime 1929 zbierka poviedok CZ: Zločiny pro dva Beresfordovci
The Seven Dials Mistery 1929 román SK: Záhada siedmich ciferníkov

CZ: Záhada sedmi ciferníků

Battle pokračovanie románu The Secret of Chimneys
The Murder at the Vicarage 1930 román SK: Vražda na fare
CZ: Vražda na faře
Marplová
The Mysterious Mr Quin 1930 zbierka poviedok CZ: Záhadný pan Quin Quin
Giant's Bread 1930 román pod pseudonymom Mary Westmacott
The Sittaford Mystery 1931 román SK: Sittafordská záhada
CZ: Sittafordská záhada
Peril at End House 1932 román SK: Vražda v End House
CZ: Dům na úskalí
Poirot
The Thirteen Problems 1932 zbierka poviedok SK: Trinásť záhad
CZ: Třináct záhad
Marplová
The Hound of Death 1933 zbierka poviedok SK: Smrtipes
CZ: Smrtonoš
poviedky s hororovými a mysterióznymi témami
Lord Edgware Dies 1933 román SK: Lord Edgware zomiera

CZ: Lord Edgware umíra

Poirot
Murder on the Orient Express 1934 román SK: Vražda v Orient exprese
CZ: Vražda v Orient-expresu
Poirot
Parker Pyne Invastigates 1934 zbierka poviedok CZ: Parker Pyne zasahuje Pyne
Unfinished Portrait 1934 román CZ: Nedokončený portrét pod pseudonymom Mary Westmacott
The Listerdale Mystery 1934 zbierka poviedok SK: Záhadné zmiznutie lorda Listerdala
CZ: Záhadné zmizení lorda Listerdalea
Three-Act Tragedy 1935 román SK: Tragédia v troch dejstvách

CZ: Tragédie o třech dějstvích

Poirot
Why Didn't They Ask Evans? 1935 román SK: Prečo nepožiadali Evansa?
CZ: Proč nepožádali Evanse?
Death in the Clouds 1935 román SK: Smrť v oblakoch
CZ: Smrt v oblacích
Poirot
The A.B.C. Murders 1936 román SK: Vraždy podľa abecedy
CZ: Vraždy podle abecedy
Poirot
Murder in Mesopotamia 1936 román SK: Vražda je zvyk
CZ: Vražda v Mezopotámii
Poirot
Cards on the Table 1936 román SK: Karty na stole

CZ: Karty na stole

Poirot, Race, Battle, Oliverová
Death on the Nile 1937 román SK: Smrť na Níle
CZ: Smrt na Nilu
Poirot, Race
Dumb Witness 1937 román SK: Nemý svedok
CZ: Němý svědek
Poirot
Murder In the Mews 1937 zbierka poviedok SK: Vražda v bočnej uličke
CZ: Vražda v postranní ulici
Poirot
Appointment with Death 1938 román SK: Schôdzka so smrťou
CZ: Schůzka se smrtí
Poirot
Ten Little Niggers / And Then They Were None 1939 román SK: Desať malých černoškov / A neostal ani jeden
CZ: Deset malých černoušků / A pak nezbyl žádný
Murder Is Easy 1939 román SK: Vraždiť je hračka
CZ: Vždyť je to hračka
Battle
Hercule Poirot's Christmas 1939 román SK: Poirotove Vianoce
CZ: Vánoce Hercula Poirota
Poirot
Sad Cypress 1940 román SK: Smutný cyprus
CZ: Temný cypřiš
Poirot
Evil Under the Sun 1941 román SK: Zlo pod slnkom
CZ: Zlo pod sluncem
Poirot
N or M? 1941 román CZ: N či M? Beresfordovci
One, Two, Buckle My Shoe 1941 román SK: Predávkovanie smrťou
CZ: Nástrahy zubařského křesla
Poirot
The Body in the Library 1942 román SK: Mŕtva v knižnici
CZ: Mrtvá v knihovně
Marplová
Five Little Pigs 1942 román SK: Päť malých prasiatok
CZ: Pět malých prasátek
Poirot
The Moving Finger 1942 román SK: Hroziaci prst
CZ: Není kouře bez ohýnku
Marplová
Towards Zero 1944 román SK: Nultá hodina
CZ: Nultá hodina
Battle
Absent in the Spring 1944 román CZ: Já nebyl u tebe, když přicházelo jaro / Odloučeni zjara pod pseudonymom Mary Westmacott
Sparkling Cyanide 1945 román SK: Jed v šampanskom / Spomienka na smrť

CZ: Cyankáli v šampaňském

Race
Death Comes as the End 1945 román SK: Nakoniec príde smrť
CZ: Nakonec přijde smrt
detektívny román odohrávajúci sa v starovekom Egypte
The Hollow 1946 román SK: Smrť pri bazéne

CZ: Poslední víkend

Poirot
Come, Tell Me How You Live 1946 kniha spomienok CZ: Pověz mi, jak žijete spomienky autorky na archeologické práce na Blízkom východe
The Labours of Hercules 1947 zbierka poviedok SK: Herkulove úlohy / Herkulovské úlohy pre Hercula Poirota
CZ: Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota
Poirot
Taken at the Flood 1948 román SK: Čas prílivu
CZ: Čas přílivu / Na vrcholu vlny
Poirot
The Rose and the Yew Tree 1948 román CZ: Růže a tis pod pseudonymom Mary Westmacott
Witness for the Prosecution 1948 zbierka poviedok SK: Svedok obžaloby
CZ: Svědek obžaloby
Crooked House 1949 román SK: Hniezdo vreteníc
CZ: Hadí doupě
A Murder is Announced 1950 román SK: Ohlásená vražda
CZ: Oznamuje se vražda
Marplová
They Came to Baghdad 1951 román SK: Zišli sa v Bagdade

CZ: Sešli se v Bagdádu

špionážny román
Mrs McGinty's Death 1952 román SK: Smrť pani McGintyovej
CZ: Smrt staré posluhovačky
Poirot, Oliverová
A Daughter's a Daughter 1952 román CZ: Dcera je dcera pod pseudonymom Mary Westmacott
They Do It With Mirrors 1952 román SK: Robí sa to trikom
CZ: Smysluplná vražda
Marplová
A Pocket Full of Rye 1953 román SK: Vrecko plné zrna
CZ: Kapsa plná žita
Marplová
After the Funeral 1953 román SK: Po pohrebe
CZ: Po pohřbu
Poirot
Destinaton Unknown 1954 román SK: Miesto určenia neznáme

CZ: Místo určení neznámé

špionažny román
Hickory Dickory Dock 1955 román SK: En ten tulipán
CZ: Zlatá brána otevřená
Poirot
Dead Man's Folly 1956 román SK: Mŕtva v lodenici

CZ: Hra na vraždu

Poirot, Oliverová
The Burden 1956 román CZ: Břimě pod pseudonymom Mary Westmacott
The 4.50 from Paddington 1957 román SK: Vlak z Paddingtonu
CZ: Vlak z Paddingtonu
Marplová
Ordeal by Innocence 1957 román CZ: Zkouška neviny
Cat among the Pidgeons 1959 román SK: Mačka medzi holubmi
CZ: Kočka mezi holuby
Poirot
The Adventure of the Christmas Pudding 1960 zbierka poviedok SK: Dobrodružstvo s vianočným pudingom
CZ: Královský rubín
Poirot, Marplová
The Pale Horse 1961 román SK: Plavý kôň
CZ: Plavý kůň
Oliverová
The Mirror Crack'd from Side to Side 1962 román SK: Puknuté zrkadlo
CZ: Prasklé zrcadlo
Marplová
The Clock 1963 román SK: Hodiny

CZ: Hodiny

Poirot
The Caribbean Mystery 1964 román SK: Karibské tajomstvo
CZ: Karibské tajemství
Marplová
At Bertram's Hotel 1965 román SK: Hotel Bertram / V hoteli Bertram
CZ: V hotelu Bertram
Marplová
A Star over Bethlehem and Other Stories 1965 zbierka rozprávok a básní jediná autorkina kniha pre deti
Third Girl 1966 román SK: Tretie dievča

CZ: Tretie dievča

Poirot, Oliverová
Endless Night 1967 román SK: Nekonečná noc
CZ: Nekonečná noc
romantický thriller
By the Pricking Of My Thumbs 1968 román CZ: Dům u kanálu Beresfordovci
Hallowe'en Party 1969 román SK: Halloweensky večierok

CZ: Viděla jsem vraždu

Poirot, Oliverová
Passenger to Frankfurt 1970 román CZ: Cestujíci do Frankfurtu špionážny román
Nemesis 1971 román SK: Nemezis
CZ: Nemesis
Marplová
Elephants Can Remember 1972 román SK: Slony nezabúdajú
CZ: Sloni mají paměť
Poirot, Oliverová
Postern of Fate 1973 román CZ: Brána osudu Beresfordovci posledný napísaný román Agathy Christie
Poems 1973 zbierka básní
Poirot's Early Cases 1974 zbierka poviedok SK: Rané prípady Hercula Poirota
CZ: Rané případy Hercula Poirota
Poirot
Curtain: Poirot's Last Case 1975 román SK: Opona: Poirotov posledný prípad
CZ: Opona
Poirot napísané cez 2. svetovú vojnu
Sleeping Murder 1976 román SK: Zabudnutá vražda
CZ: Zapomenutá vražda
Marplová napísané cez 2. svetovú vojnu
An Autobiography 1977 životopis SK: Môj životopis
CZ: Vlastní životopis
písané v rokoch 1950-1965
Miss Marple's Final Cases 1979 zbierka poviedok SK: V temnom zrkadle

CZ: Poslední případy slečny Marplové

Marplová
Problem at Pollensa Bay 1991 zbierka poviedok SK: Problémy v zálive Pollensa
CZ: Potíže v zálivu Pollensa
While the Light Lasts 1997 zbierka poviedok SK: Kým svetlo nezhasne
CZ: Dokud světlo nepohasne

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]