Zoznam kráľov Anglicka, Škótska, Veľkej Británie a Spojeného kráľovstva

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Králi Anglicka Králi Škótska
Meno Vláda Poznámky
Anglosaskí králi
Offa 757 – 796  
Egbert 802 – 839 wessexský kráľ;
Ethelwulf 839 – 856 Egbertov syn; wessexský kráľ
Ethelbald 856 – 860 Ethelwulfov syn; wessexský kráľ
Ethelbert 860 – 865 Ethelwulfov syn; wessexský kráľ
Ethelred I. 865 – 871 Ethelwulfov syn; wessexský kráľ
Alfréd Veľký 871 – 899 Ethelwulfov syn
Eduard I. Starší 899 – 924 Alfrédov syn
Ethelweard 924 Eduardov syn
Athelstan 924 – 939 Eduardov syn
Edmund I. 939 – 946 Eduardov syn
Edred 946 – 955 Eduardov syn
Edwy 955 – 959 Edmundov syn
Edgar 959 – 975 Edmundov syn
Sv. Eduard II. Mučeník 975 – 978 Edgarov syn
Ethelred II. 978 – 1013
1014 – 1016
Edgarov syn
Edmund II. 1016 Ethelred II.-ov syn
Dánski králi
Počas istého obdobia si anglický trón nárokovali aj (Anglo)Sasi aj Dáni.
Sven I. 1013 – 1014  
Knut Veľký 1016 – 1035 Svenov syn
Harold I. 1035 – 1040 Knutov syn
Hardiknut 1040 – 1042 Knutov syn
Anglosaskí králi (znovu)
Sv. Eduard III. Vyznávač 1042 – 1066 Ethelred II.-ov syn
Harold II. 1066 Eduard Vyznávač-ov švagor
Edgar II. Ætheling 1066 vnuk Edmunda Ironsida
Normanskí králi
Po Normanskom zábore v roku 1066 sa číslovanie kráľov začína odznova; relevantné je to však len pre Eduardov.
Viliam I. Dobyvateľ 1066 – 1087
Viliam II. 1087 – 1100 Viliamov syn
Henrich I. 1100 – 1135 Viliam I-ov syn
Štefan 1135 – 1154 Viliam I-ov vnuk
Anjouovci alebo Plantagenetovci
Meno kráľovskej dynastie sa zmenilo, aby sa vyjadril fakt, že si Matilda vzala Geoffreyho Plantageneta.
Matilda (cisárovná Maud) 1141 Henrich I.-va dcéra
Henrich II. 1154 – 1189 Matildin syn
Richard I. "Levie srdce" 1189 – 1199 Henrich II.-ov syn
Králi Anglicka a Írska
V roku 1199 Ján, už lord Írska, zdedil anglický trón. Titul "lord Írska" sa používal, až kým nebol roku 1542 nahradený titulom "Kráľ Írska".
Ján Bezzemok 1199 – 1216 Henrich II-ov syn
Henrich III. 1216 – 1272 Jánov syn
Eduard I. 1272 – 1307 Henrich III-.ov syn
Eduard II. 1307 – 1327 Eduard I.-ov syn
Eduard III. 1327 – 1377 Eduard II.-ov syn
Richard II. 1377 – 1399 Eduard III.-ov vnuk
Lancasterská dynastia (Červená ruža)
Henrich IV. zosadil Richarda II. a meno kráľovskej dynastie začalo odrážať titul otca Henricha – vojvoda lancasterský.
Henrich IV. 1399 – 1413 Eduard III.-ov vnuk
Henrich V. 1413 – 1422 Henrich IV.-ov syn
Henrich VI. 1422 – 1461
1470 – 1471
Henrich V.-ov syn
Yorkská dynastia (Biela ruža)
Medzi lancasterskou a yorkskou dynastiou prebehla Vojna ruží a yorkovci sa dostali na trón.
Eduard IV. 1461 – 1470
1471 – 1483
Eduard III.-ov prapravnuk
Eduard V. 1483 Eduard IV.-ov syn
Richard III. 1483 – 1485 Eduard IV'-ov brat
Tudorovci
Lancasterovec Henrich Tudor znovu získal trón od yorkovcov.
Henrich VII. 1485 – 1509 Eduard III.-ov prapravnuk
Henrich VIII. 1509 – 1547 Henrich VII.-ov syn, Eduard IV-ov vnuk
Eduard VI. 1547 – 1553 Henrich VIII.-ov syn
Jana Greyová* 1553 Henrich VII.-va pravnučka
Mária I. Katolícka/Krvavá 1553 – 1558 Henrich VIII-va dcéra
Alžbeta I. 1558 – 1603 Henrich VIII.-ova dcéra
Meno Vláda Poznámky
Alpinovci
Kenneth I. 843 – 858  
Donald I. 858 – 862 Kenneth I.-ov brat
Konštantín I. 862 – 877 Kenneth I.-ov syn
Aedh 877 – 878 Kenneth I.-ov syn
Eochaid 878 – 889 Aedhov synovec
spolu s Giricom
Giric 878 – 889 Aedhov prvý bratranec
spolu s Eochaidom
Donald II. 889 – 900 Konštantín I.-ov syn
Konštantín II. 900 – 943 Aedh-ov syn
Malcolm I. 943 – 954 Donald II.-ov syn
Indulf 954 – 962 Konštantín II.-ov syn
Dubh 962 – 966 Malcolm I.-ov syn
Culen 966 – 971 Indulfov syn
Kenneth II. 971 – 995 Malcolm I.-ov syn
Konštantín III. 995 – 997 Culenov syn
Kenneth III. 997 – 1005 Dubhov syn
Malcolm II. 1005 – 1034 Kenneth II.-ov syn
Duncan I. 1034 – 1040 Malcolm II.-ov vnuk
Macbeth 1040 – 1057 Malcolm II.-ov vnuk
Lulach 1057 – 1058 Kenneth III.-ov vnuk
Dunkeldovci
Malcolm III. 1058 – 1093 Duncan I.-ov syn
Donald III. 1093 – 1094
1094 – 1097
Duncan I.-ov syn
Duncan II. 1094 Malcolm III.-ov syn
Edgar 1097 – 1107 Malcolm III.-ov syn
Alexander I. 1107 – 1124 Malcolm III.-ov syn
David I. 1124 – 1153 Malcolm III.-ov syn
Malcolm IV. 1153 – 1165 David I.-ov vnuk
Viliam I. 1165 – 1214 David I.-ov vnuk
Alexander II. 1214 – 1249 Viliam I.-ov syn
Alexander III. 1249 – 1286 Alexander II.-ov syn
Margaret 1286 – 1290 Alexander III.-va vnučka
Balliolovci
Keď Margareta zomrela, nebolo jasného dediča. Kráľ Eduard I. z Anglicka prevzal trón a dosadil bábkového vládcu, Jána Balliola.
Ján Balliol 1292 – 1296 David I.-ov praprapravnuk
Bruceovci
Keď sa ján Balliol vzbúril, začali sa Vojny za škótsku nezávislosť, počas ktorých sa kráľom stal Robert Bruce.
Róbert I. 1306 – 1329 David I.-ov prapraprapravnuk
Dávid II. 1329 – 1371 Robert I.-ov syn
Balliolovci
Počas istého obdobia si trón nárokovali aj Eduard Balliol aj Dávid II..
Eduard Balliol 1332 – 1338 syn Jána Balliola
Stuartovci
Mária I. zmenila písanie Stewart na Stuart počas svojho pobytu vo Francúzsku, kde nemali písmeno w-
Róbert II. 1371 – 1390 Róbert I.-ov vnuk
Róbert III. 1390 – 1406 Róbert II.-ov syn
Jakub I. 1406 – 1437 Robert III.-ov syn
Jakub II. 1437 – 1460 Jakub I.-ov syn
Jakub III. 1460 – 1488 Jakub II.-sov syn
Jakub IV. 1488 – 1513 Jakub III.-ov syn
Jakub V. 1513 – 1542 Jakub IV.-ov syn
Mária I. 1542 – 1567 Jakub V.-ova dcéra
Jakub VI. 1567 – 1625 syn Márie I.
Králi Anglicka, Škótska a Írska
V roku 1603 Jakub VI. zo Škótska zdedil anglický trón po smrti Alžbety I..Odvtedy až do roku 1707 mali Anglicko, Škótsko a Írsko spoločných kráľov.
Stuartovci
Meno Vláda Poznámky
Jakub I.
Jakub VI. v Škótsku
1603 – 1625 prapravnuk Henricha VII. z Anglicka
syn Márie Škótskej
Karol I. 1625 – 1649 syn Jakuba I.
Commonwealth a Protektorát
Medzi popravou Karla I. v roku 1649 a znovunastolením Stuartovcov v roku 1660 nebolo kráľa. Vládcovia boli označovaní "lord protektor".
Meno Vláda Poznámky
Oliver Cromwell 1653 – 1658  
Richard Cromwell 1658 – 1659 syn Olivera Cromwella
Králi Anglicka, Škótska a Írska
v roku 1659 abdikoval Richard Cromwell. Do znovunastolenia Stuartovcov v roku 1660 vládla anarchia.
Stuartovci
Meno Vláda Poznámky
Karol II. 1660 – 1685 Karol I.-ov syn
Jakub II.
Jakub VII. v Škótsku
1685 – 1689 Karol I.-ov syn
Mária. II. Stuartová 1689 – 1694 dcéra Jakuba II.r
spolu s manželom Viliam III. Oranžským
Viliam III. Oranžský
Viliam II. v Škótsku
1689 – 1702 Karol I.-ov vnuk
spolu so svojou ženou Máriou II.
Anna Stuartová 1702 – 1707 dcéra Jakuba II.
Králi Veľkej Británie a Írska
V roku 1707 sa takzvaným Act of Union spojilo Anglické kráľovstvo so Škótskym kráľovstvom do Kráľovstva Veľká Británia.
Stuartovci
Meno Vláda Poznámky
Anna Stuartová 1707 – 1714 James II's daughter
Hannoverská dynastia
Podľa zákona Act of Settlement získali potomkovia Žofie Falckej, ako najbližšej protestantskej príbuznej Anny, nárok na trón a meno kráľovskej dynastie bolo zmenené, keď sa kráľom stal Juraj, kurfirst hannoverský.
Juraj I. 1714 – 1727 Jakub I.-ov pravnuk
Juraj II. 1727 – 1760 Juraj I.-ov syn
Juraj III. 1760 – 1801 Juraj II.-ov vnuk
Králi Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska
v roku 1801 takzvaný druhý Act of Union (1800) spojil Kráľovstvo Veľká Británia s Írskym kráľovstvom do Spojeného kráľovstva.
Hannoverská dynastia
Meno Vláda Poznámky
Juraj III. 1801 – 1820 Juraj II.-ov vnuk
Juraj IV. 1820 – 1830 Juraj III.-ov syn
Viliam IV. 1830 – 1837 Juraj III.-ov syn
Viktória 1837 – 1901 Juraj III-ova vnučka
Sasko-cobursko-gothajská dynastia
Meno kráľovskej dynastie bolo zmenené, aby sa vyjadrilo, že si Viktória vzala muža menom Prince Albert Sasko-cobursko-gothajský, pričom ona sama ostala príslušníkom hannoverskej dynastie.
Eduard VII. 1901 – 1910 Viktóriin syn
Juraj V. 1910 – 1917 syn Eduarda VII.
Windsorská dynastia
Meno kráľovskej dynstie bolo zmenené na Windsorskú v roku 1917 vzhľadom na protinemecké cítenie počas prvej svetovej vojny.
Juraj V. 1917 – 1927 syn Eduarda VII.
Králi Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
V roku 1922 Spojené kráľovstvo opustil slobodný írsky štát. Meno kráľovstva bolo v roku 1927 patrične zmenené.
Windsorská dynastia
Meno Vláda Poznámky
Juraj V. 1927 – 1936 syn Eduarda VII.
Eduard VIII. 1936 syn Juraja V.
Juraj VI. 1936 – 1952 syn Juraja V.
Alžbeta II. 1952- dcéra Juraja VI.

Poznámka[upraviť | upraviť zdroj]

* Jana Greyová vládla de facto 9 dní v roku 1553, potom ju zosadila Mária I.

Mnemotechnická pomôcka[upraviť | upraviť zdroj]

Užitočná anglická básnička na memorovanie mien anglických kráľov od normanského záboru v chronologickom poradí:

Willy Willy Harry Steve,
Henry Dick John Henry three;
Then three Edwards Richard two,
Henry Four, Five Six then who?
Edward four five, Dick the bad,
Two more Henries, Ned the lad;
Bloody Mary she came next,
Then we have our Good Queen Bess.
From Scotland we got James the Vain;
Charlie one, two, James again.
William and Mary, Anna Gloria,
Four Georges, William, and Victoria.
Edward, George, the same again,
Now Elisabeth - and the end.

Populárna obmena znie takto:

Willy, Willy, Harry, Steve,
Harry, Dick, John, Harry Three;
One, two, three Neds, Richard Two,
Harries Four Five Six, then who?
Edwards Four Five, Dick the Bad,
Harries (twain) Ned Six (the lad);
Mary, Bessie, James ye ken,
Then Charlie, Charlie, James again
Will and Mary, Anna Gloria
Georges four, Will Fourth, Victoria
Edward Seven next, and then
Came George the Fifth in nineteen ten
Ned the Eighth soon abdicated
Then George the Sixth was coronated
After which Elizabeth
And that's all folks until her death

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]