Zoznam kultúrnych pamiatok v Šamoríne

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v meste Šamorín v okrese Dunajská Streda.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 274
KÚ: Bučuháza

Poloha
201-106/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol sv. Margity;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný
č. 274
KÚ: Bučuháza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
201-106/2 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zaniknutý príkostolný cintorín

Pomník
Nahrať súbor
Pomník
KÚ: Mliečno

Poloha
201-105/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí r. 1849;

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Gazdovský rad 37
KÚ: Šamorín

Poloha
201-118/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev. a.v.

Radnica Nahrať súbor Radnica Hlavná ul. 37
KÚ: Šamorín

Poloha
201-114/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Konvent paulánov
Nahrať súbor
Konvent paulánov Kláštorná ul. 2
KÚ: Šamorín

Poloha
201-119/1 Unifikovaný názov PO: konvent paulánov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: paulánsky kláštor, Koruna

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Hlavná ul. 46
KÚ: Šamorín

Poloha
201-119/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie; paulánsky

Model synagógy
Nahrať súbor
Synagóga Mliečňanská cesta 7
KÚ: Šamorín

Poloha
201-2529/0 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Veterná ul. 19
KÚ: Šamorín

Poloha
201-121/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ref.; kalvínsky kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Karner základy Veterná ul. 19
KÚ: Šamorín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
201-121/2 Unifikovaný názov PO: karner základy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zaniknutý karner,kostnica,karner sv.Mikuláša

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba-základy Veterná ul. 19
KÚ: Šamorín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
201-121/3 Unifikovaný názov PO: stavba-základy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: architektúra neznámej funkcie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný Veterná ul. 19
KÚ: Šamorín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
201-121/4 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zaniknutý príkostolný cintorín

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty