Zoznam kultúrnych pamiatok v Žiari nad Hronom

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Žiar nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Horné Opatovce

Poloha
613-2246/0 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Nepomucký

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
KÚ: Horné Opatovce

Poloha
613-11660/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r. k. sv. Vavrinca

Veža útočištná Nahrať súbor Veža útočištná
KÚ: Šášovské Podhradie

Poloha
613-1266/1 Unifikovaný názov PO: veža útočištná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horný hrad,torzo veže

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Palác hradný i.
KÚ: Šášovské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1266/2 Unifikovaný názov PO: palác hradný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horný hrad,východný palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Palác hradný ii.
KÚ: Šášovské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1266/3 Unifikovaný názov PO: palác hradný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horný hrad,severný palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cisterna i.
KÚ: Šášovské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1266/4 Unifikovaný názov PO: cisterna i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: cisterna pod V palácom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cisterna ii.
KÚ: Šášovské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1266/5 Unifikovaný názov PO: cisterna ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: cisterna pod skalným schodom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový i.
KÚ: Šášovské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1266/6 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horný hrad,hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Veža delová
KÚ: Šášovské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1266/7 Unifikovaný názov PO: veža delová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: batériová veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána i.
KÚ: Šášovské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1266/8 Unifikovaný názov PO: brána i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: brána horného hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné i.
KÚ: Šášovské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1266/9 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nádvorie hradného jadra

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Predbránie
KÚ: Šášovské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1266/10 Unifikovaný názov PO: predbránie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predbránie brány horného hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa hradná
KÚ: Šášovské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1266/11 Unifikovaný názov PO: studňa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradná studňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána ii.
KÚ: Šášovské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1266/12 Unifikovaný názov PO: brána ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: torzo brány južného predhradia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový ii.
KÚ: Šášovské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1266/13 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr predhradia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bastión
KÚ: Šášovské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1266/14 Unifikovaný názov PO: bastión

Bližšie určenie; zaužívaný názov: renesančný bastión

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné ii.
KÚ: Šášovské Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1266/15 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dolný hrad,predhradie

Štôlňa Nahrať súbor Štôlňa
KÚ: Žiar nad Hronom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1313/0 Unifikovaný názov PO: štôlňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Dedicná štôlna III.

Pomník Nahrať súbor Pomník Ul. Dr. Janského č.2
KÚ: Žiar nad Hronom

Poloha
613-2920/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Exnár L. - 1907-1945, antif. odboj

Socha Nahrať súbor Socha Svätokrížske nám.
KÚ: Žiar nad Hronom

Poloha
613-2260/0 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Nepomucký

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Svätokrížske nám.
KÚ: Žiar nad Hronom

Poloha
613-1279/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r. k. sv. Kríža

Súsošie Nahrať súbor Súsošie Svätokrížske nám.
KÚ: Žiar nad Hronom

Poloha
613-1279/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Trojica - Socha "Gnadenstuhl"

Socha Nahrať súbor Socha Svätokrížske nám.
KÚ: Žiar nad Hronom

Poloha
613-1279/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Nepomucký

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Svätokrížske nám.
KÚ: Žiar nad Hronom

Poloha
613-1279/4 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Moyzes Štefan - 1797-1869, biskup

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ SNP ul. 16
KÚ: Žiar nad Hronom

Poloha
613-1280/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Biskupský kaštiel

Park Nahrať súbor Park SNP ul. 16
KÚ: Žiar nad Hronom

Poloha
613-1280/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pomník Nahrať súbor Pomník SNP ul.
KÚ: Žiar nad Hronom

Poloha
613-1280/3 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Moyzes Štefan - 1797-1869, biskup BB

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Altánok SNP ul. 16
KÚ: Žiar nad Hronom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1280/4 Unifikovaný názov PO: altánok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: barokový altánok

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Jazero SNP ul. 16
KÚ: Žiar nad Hronom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1280/5 Unifikovaný názov PO: jazero

Bližšie určenie; zaužívaný názov: S jazierko s altánkom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Jazero SNP ul. 16
KÚ: Žiar nad Hronom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1280/6 Unifikovaný názov PO: jazero

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Z jazierko,rybník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Jazero SNP ul. 16
KÚ: Žiar nad Hronom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1280/7 Unifikovaný názov PO: jazero

Bližšie určenie; zaužívaný názov: V jazero,spodné jazierko

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Jazero SNP ul. 16
KÚ: Žiar nad Hronom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1280/8 Unifikovaný názov PO: jazero

Bližšie určenie; zaužívaný názov: J jazero,spodné jazierko

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kanál vodný SNP ul. 16
KÚ: Žiar nad Hronom

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
613-1280/9 Unifikovaný názov PO: kanál vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mlynský náhon


Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty