Zoznam kultúrnych pamiatok v Kežmarku (0 – Hr)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Kežmarok v okrese Kežmarok s názvami ulíc do Hr.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-1402/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska Baštová ul. 24
KÚ: Kežmarok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-2635/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 1
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2497/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný,prejazdový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 2
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2498/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 3
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2499/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 4
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2500/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 5
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2501/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 7
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2502/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,priechodový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 8
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2503/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 9
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2504/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 10
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2505/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,priechodový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 11
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2506/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 12
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2507/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 13
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2508/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 15
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2509/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 16
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2510/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,sieňový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 17
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2511/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 18
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2512/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,priechodový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 20
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2514/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,priechodový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 21
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2515/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 22
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2516/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,priechodový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 23
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2517/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,priechodový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 24
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2518/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný,chodbový; meštiansky dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 25
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2519/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný,priechodový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 30
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2520/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný,chodbový; meštiansky dom

Škola Nahrať súbor Škola Dr. Alexandra 31
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2521/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 36
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2522/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,chodbový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 38
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2523/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,chodbový; meštiansky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 40
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2524/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,priechodový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Dr. Alexandra 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2525/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový Garbiar.,Bašt.,Priekopa,St.Trh
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2495/1 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: fragmenty; 3 fragmenty hradieb

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta Garbiarska ul. 0
KÚ: Kežmarok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-2495/3 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hrnčiarska bašta+torzá hradieb

Bašta Nahrať súbor Bašta Baštová ul. 0
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2495/5 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta pri Kušnierskej bráne

Pomník Nahrať súbor Pomník Garbiarska ul.
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-4513/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: čsl.tanková brigáda; tank na podstavci

Radnica
Nahrať súbor
Radnica Hlavné nám. 1
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2612/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 2
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2614/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,nárožný

Reduta
Nahrať súbor
Reduta Hlavné nám. 3
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2613/0 Unifikovaný názov PO: reduta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Reduta

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 4
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2615/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 5
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2616/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 6
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2617/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 7
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2618/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 8
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2619/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 9
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2620/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 10
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2621/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 11
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2622/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 12
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2623/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 13
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2624/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kasíno Nahrať súbor Kasíno Hlavné nám. 14
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2625/0 Unifikovaný názov PO: kasíno

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový; Magura

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 15
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2626/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 16
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2627/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 17
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2628/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 18
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2629/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 19
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2630/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 20
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2631/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 21
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2632/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 22
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2633/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 23
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2634/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Hlavné nám. 24
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2635/1 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; dom rod.Goldberger-Bethlenfaly

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 25
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2636/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 26
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2637/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 27
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2638/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 28
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2639/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 29
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2640/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 30
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2641/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 31
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2642/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 32
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2643/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,priechodový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 34
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2644/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom bytový Hlavné nám. 35
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2645/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 36
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2646/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný,schodiskový; býv.Hotel Šport

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 37
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2647/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 39
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2648/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 40
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2649/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 41
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2650/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2651/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 43
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2652/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 45
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2653/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 46
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2654/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; patricijský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 49
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2655/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 50
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2656/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 51
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2657/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 52
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2658/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 53
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2659/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 54
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2660/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 55
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2661/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 56
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2662/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 58
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2663/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,radový; Lekáreň K uhorskej korune

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 60
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2664/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 62
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2665/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 64
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2666/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 66
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2667/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový+prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 70
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2668/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 72
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2669/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 74
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2670/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 76
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2671/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 78
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2672/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 80
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2673/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 82
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2674/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 84
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2675/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 86
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2676/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 88
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2677/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 94
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2679/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 96
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2680/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 98
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2681/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavné nám. 90,92
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2678/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 1
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2526/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 2
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2527/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 3
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2528/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 4
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2529/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; veliteľská budova

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 5
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2530/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 6
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2531/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 7
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2532/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 8
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2533/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 9
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2534/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 10
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2535/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 11
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2536/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 12
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2537/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 13
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2538/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 14
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2539/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 15
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2540/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 16
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2541/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 17
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2542/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 18
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2543/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 19
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2544/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 20
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2545/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 21
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2546/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska Hradné námestie 21
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2546/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 22
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2547/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 23
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2548/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 24
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2549/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 25
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2550/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kostol Nahrať súbor Kostol Hradné námestie 26
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2551/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Navštívenia P.M.; Kostol paulínov

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 27
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2552/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 28
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2553/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 29
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2554/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 30
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2555/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 31
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2556/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Škola Nahrať súbor Škola Hradné námestie 32
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2557/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; domov mládeže

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 33
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2558/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 34
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2559/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 35
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2560/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Hradné námestie 36
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2561/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná

Škola základná i.
Nahrať súbor
Škola základná i. Hradné námestie 38
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2563/1 Unifikovaný názov PO: škola základná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,chodbová; Hradná škola

Škola základná ii.
Nahrať súbor
Škola základná ii. Hradné námestie 38
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2563/2 Unifikovaný názov PO: škola základná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,chodbová; Hradná škola

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hradné námestie 41
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2565/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

NKP zrušená
Pomník Nahrať súbor Pomník Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-1401/1 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pomník padlým v SNP

na obrázku vľavo hore
Veža bránová
Nahrať súbor
Veža bránová Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/1 Unifikovaný názov PO: veža bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vstupná bránová veža

Múr hradbový
Nahrať súbor
Múr hradbový Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr,opevnenie hradu

Bašta i.
Nahrať súbor
Bašta i. Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/3 Unifikovaný názov PO: bašta i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: J bašta,pokladnica,klenotnica

Bašta ii.
Nahrať súbor
Bašta ii. Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/4 Unifikovaný názov PO: bašta ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JZ bašta,hradná stráž

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný i. Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/5 Unifikovaný názov PO: palác hradný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradný palác,SZ trakt,kasárne

Bašta iii.
Nahrať súbor
Bašta iii. Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/6 Unifikovaný názov PO: bašta iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Z bašta,hladomorňa,bergfrit

Bašta iv.
Nahrať súbor
Bašta iv. Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/7 Unifikovaný názov PO: bašta iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: S bašta

Kaplnka hradná
Nahrať súbor
Kaplnka hradná Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradná; Hradná kaplnka

Palác hradný ii.
Nahrať súbor
Palác hradný ii. Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/9 Unifikovaný názov PO: palác hradný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradný palác II.,SV trakt

Bašta v.
Nahrať súbor
Bašta v. Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/10 Unifikovaný názov PO: bašta v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: V bašta

Stavba-základy i.
Nahrať súbor
Stavba-základy i. Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/11 Unifikovaný názov PO: stavba-základy i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dvorana,rytier.sála,soľný úrad

Stavba-základy ii.
Nahrať súbor
Stavba-základy ii. Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/12 Unifikovaný názov PO: stavba-základy ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: býv.múzeum

Nádvorie hradné
Nahrať súbor
Nádvorie hradné Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/13 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné nádvorie

Kostol základy Nahrať súbor Kostol základy Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/14 Unifikovaný názov PO: kostol základy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Alžbety; Pôdorys kostola

Studňa hradná Nahrať súbor Studňa hradná Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/15 Unifikovaný názov PO: studňa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradná studňa

Parkan Nahrať súbor Parkan Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/16 Unifikovaný názov PO: parkan

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JV,JZ,Z úsek parkanu

Múr parkanový Nahrať súbor Múr parkanový Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/17 Unifikovaný názov PO: múr parkanový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JV,JZ,Z úsek parkanového múru

Bašta vi. Nahrať súbor Bašta vi. Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/18 Unifikovaný názov PO: bašta vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Z parkanová bašta-základy

Koniareň Nahrať súbor Koniareň Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/19 Unifikovaný názov PO: koniareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: býv.koniareň,nemocnica,väznica

Most hradný Nahrať súbor Most hradný Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/20 Unifikovaný názov PO: most hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradný most

Priekopa hradná Nahrať súbor Priekopa hradná Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-2496/21 Unifikovaný názov PO: priekopa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradná priekopa

Pomník Nahrať súbor Pomník Hradné námestie 42
KÚ: Kežmarok

Poloha
703-1401/1 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP; Pomník padlým v SNP

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty