Zoznam kultúrnych pamiatok v Kysuckom Novom Meste

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Kysucké Nové Mesto v okrese Kysucké Nové Mesto.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Belanského ul. 12
KÚ: Kysucké Nové Mesto

Poloha
504-3609/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;mestská knižnica

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Belanského ul. 15
KÚ: Kysucké Nové Mesto

Poloha
504-10724/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

reštaurácia
Hotel Nahrať súbor Hotel Belanského ul. 38
KÚ: Kysucké Nové Mesto

Poloha
504-10723/0 Unifikovaný názov PO: hotel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný, solitér; Hotel Mýto

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Belanského ul. 39
KÚ: Kysucké Nové Mesto

Poloha
504-10722/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nepoškvr.počatia P.M.;kostol Panny Márie

Vila Nahrať súbor Vila Belanského ul. 69
KÚ: Kysucké Nové Mesto

Poloha
504-10725/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Mestská knižnica

Klub 75
Pivovar Nahrať súbor Pivovar Pivovarská ul. 2
KÚ: Kysucké Nové Mesto

Poloha
504-10726/0 Unifikovaný názov PO: pivovar

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Pivovar

Kostol
Nahrať súbor
Kostol svätého Jakuba Slobody Nám. 27
KÚ: Kysucké Nové Mesto

Poloha
504-10721/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jakuba staršieho;Horný kostol

Kúria Nahrať súbor Kúria Slobody nám. 5
KÚ: Kysucké Nové Mesto

Poloha
504-10697/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radová;Stará fara,hotel

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 32
KÚ: Kysucké Nové Mesto

Poloha
504-10727/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdvý,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 33
KÚ: Kysucké Nové Mesto

Poloha
504-10728/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty