Zoznam kultúrnych pamiatok v Prešove (H)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Prešov v okrese Prešov, okolo Hlavnej ulice.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Priestor pamätný Nahrať súbor Priestor pamätný Hlavná ul.
KÚ: Prešov

Poloha
707-1443/0 Unifikovaný názov PO: priestor pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vzbura vojakov

Severný múr konkatedrály svätého Mikuláša
Priestor pamätný Nahrať súbor Priestor pamätný Hlavná ul.
KÚ: Prešov

Poloha
707-2088/1 Unifikovaný názov PO: priestor pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Caraffove obete; Miesto obetí Caraffu Antonia

Súsošie na stĺpe Nahrať súbor Súsošie na stĺpe Hlavná ul.
KÚ: Prešov

Poloha
707-2088/2 Unifikovaný názov PO: súsošie na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Trojica

Mariánske súsošie, Trojičný stĺp
Fontána Nahrať súbor Fontána Hlavná ul.
KÚ: Prešov

Poloha
707-2257/0 Unifikovaný názov PO: fontána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Neptún; Neptúnova kašna

Palác biskupský Nahrať súbor Palác biskupský Hlavná ul. 1
KÚ: Prešov

Poloha
707-3172/1 Unifikovaný názov PO: palác biskupský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Biskupský palác

Kostol Nahrať súbor Kostol Hlavná ul. 1
KÚ: Prešov

Poloha
707-3172/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: gr.k.sv.Jána Krstiteľa

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 2
KÚ: Prešov

Poloha
707-3174/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 3
KÚ: Prešov

Poloha
707-3175/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 4
KÚ: Prešov

Poloha
707-3176/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Na obrázku druhý dom zprava
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 5
KÚ: Prešov

Poloha
707-3177/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Rodný dom - Jakub Bogdani
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 6
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3178/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Na obrázku tretí dom zprava
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 7
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3179/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Tretí dom zľava
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 8
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3180/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; gréckokatolícka fara

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 9
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3181/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Štvrtý dom zľava
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 10
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3182/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 11
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3183/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 12
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3184/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Hlavná ul. 13
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3185/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový,nárožný; De Rossiho dom

bývalá Slovenská reštaurácia.
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 14
KÚ: Prešov

Poloha
707-3186/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Socha-vsa
Nahrať súbor
Socha-vsa Hlavná ul. 14
KÚ: Prešov

Poloha
707-3186/2 Unifikovaný názov PO: socha-vsa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata; socha Immaculaty

Dom obchodný Nahrať súbor Dom obchodný Hlavná ul. 15
KÚ: Prešov

Poloha
707-2245/1 Unifikovaný názov PO: dom obchodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Starý Prior-Rozvoj

Socha Nahrať súbor Socha Hlavná ul. 15
KÚ: Prešov

Poloha
707-2245/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: žena v drapérii; socha ženy v drapérii

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 16
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3188/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; knižnica

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 17
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3189/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 18
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3190/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 19
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3191/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 20
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3192/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Vľavo susedí s palácom Klobušických
Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Hlavná ul. 21
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3193/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky - palác klobušických Nahrať súbor Dom meštiansky - palác klobušických Hlavná ul. 22
KÚ: Prešov

Poloha
707-3194/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky - palác klobušických

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Literatúra: ĎURČEKOVÁ, Lenka - MEGYEŠI, Peter: Emblémy na priečelí Paláca Klobušických v Prešove. In: Pamiatky a múzeá, roč. 64., 2015, č. 4, s. 15 - 22.
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 23
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3195/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 24
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3196/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 25
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3197/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 26
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3198/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 27
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3199/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 28
KÚ: Prešov

Poloha
707-3200/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný

Bergerova kaviareň
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 29
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3201/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 30
KÚ: Prešov

Poloha
707-4100/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 31
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3202/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 32
KÚ: Prešov

Poloha
707-3203/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; dom s býv.Ľudovou hvezdárňou

Hvezdáreň
Nahrať súbor
Hvezdáreň Hlavná ul. 32
KÚ: Prešov

Poloha
707-4241/0 Unifikovaný názov PO: hvezdáreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Astronom.pozorovat.

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 33
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3204/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 34
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3205/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 35
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3206/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 36
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3207/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 37
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3208/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 38
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3209/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový; starý Tuzex

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 39
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3210/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 40
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3211/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 41
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3212/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 42
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3213/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 43
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3214/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 44
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3215/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 45
KÚ: Prešov

Poloha
707-3216/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Szentandrássyho palác
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 46
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3218/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; historická budova DJZ,adm.prie

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 47
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3217/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 48
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3220/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; historická budova DJZ

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 49
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3219/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dvorana divadelná pamätná Nahrať súbor Dvorana divadelná pamätná Hlavná ul. 50
KÚ: Prešov

Poloha
707-2063/1 Unifikovaný názov PO: dvorana divadelná pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Štúr Ľudovít; PKO

Mestská reduta
Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hlavná ul. 50
KÚ: Prešov

Poloha
707-2063/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Štúr Ľudovít,Hurban J.

Pamätná tabuľa na budove reduty
Hotel Nahrať súbor Hotel Hlavná ul. 50
KÚ: Prešov

Poloha
707-4091/0 Unifikovaný názov PO: hotel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Čierny orol, Savoy,divadlo

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 51
KÚ: Prešov

Poloha
707-3221/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Šarišská galéria

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 52
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3222/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 53
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3223/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 54
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-4101/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Baťa

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 55
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3224/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 56
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3225/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 57
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3226/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 58
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3227/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 59
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3228/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 60
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3229/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; lekáreň "U Zlatého orla"

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 61
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3230/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Melódia,Tauthov dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 62
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3231/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Ruský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 63
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3232/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 64
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3234/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 65
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3233/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 66
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3235/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 67
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3236/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 68
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3237/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 69
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3238/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 70
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3239/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 71
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3240/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 72
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3241/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Radnica Nahrať súbor Radnica Hlavná ul. 73
KÚ: Prešov

Poloha
707-1440/1 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdová,radová+nárožná; Mestská radnica

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 74
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3242/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 75
KÚ: Prešov

Poloha
707-3243/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 76
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3244/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 77
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3245/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 78
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3246/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 79
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3247/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Hlavná ul. 80
KÚ: Prešov

Poloha
707-1457/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Sedria
Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hlavná ul. 80
KÚ: Prešov

Poloha
707-1457/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Straka Ján; 1858-1934,nár.budit.

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 80
KÚ: Prešov

Poloha
707-11078/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 81
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3249/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Budova rímskokatolíckeho farského úradu
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 82
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3250/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 83
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3251/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 84
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3252/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 85
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3253/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 86
KÚ: Prešov

Poloha
707-3256/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Rakócziho dom

Rákociho palác
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 87
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3254/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 88
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-4094/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Múzeum

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 89
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3255/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 90
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-4095/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Múzeum

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 91
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3257/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 92
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3258/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 93
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3259/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 94
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3260/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 95
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-1444/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; hotel Carpe Toto jem

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 96
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3261/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 97
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3262/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 98
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3344/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky i. Nahrať súbor Dom meštiansky i. Hlavná ul. 99
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3263/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Knižnica na Hlavnej

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 100
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3264/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 101
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3265/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 103
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3267/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 105
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3268/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 106
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3269/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 107
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3270/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 108
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-4093/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 110
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3272/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 111
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3273/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 112
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3274/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 113
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3275/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 114
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3276/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 115
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3277/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Caraffov dom

V 17.storočí v dome žil zvonolejár Juraj Wierdt. Budova slúžila aj ako kasáreň.
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 116
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3278/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 117
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3279/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 118
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3280/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 119
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3281/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 120
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3282/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 121
KÚ: Prešov

Poloha
707-3283/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 122
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3284/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 123
KÚ: Prešov

Poloha
707-3285/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 124
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3286/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 125
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3287/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 126
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3288/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 127
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3289/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 128
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3290/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 129
KÚ: Prešov

Poloha
707-3291/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 130
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3292/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Hlavná ul. 131
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3293/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 132
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3294/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 133
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3295/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 134
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3296/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 135
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3297/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 136
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3298/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kolégium pamätné
Nahrať súbor
Kolégium pamätné Hlavná ul. 137
KÚ: Prešov

Poloha
707-1449/1 Unifikovaný názov PO: kolégium pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.,solitér; Staré kolégium

Evanjelické kolégium
Pamätník Nahrať súbor Pamätník Hlavná ul. 137
KÚ: Prešov

Poloha
707-1449/2 Unifikovaný názov PO: pamätník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prešovské jatky; pomník obet.prešov.súdu,1687

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hlavná ul. 137
KÚ: Prešov

Poloha
707-1449/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: výr.zal.kolégia 300.r.; k 300.výročiu založ.kolégia

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hlavná ul. 137
KÚ: Prešov

Poloha
707-1449/4 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Komenský J.A.; k 300.výročiu pobytu v Prešove

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hlavná ul. 137
KÚ: Prešov

Poloha
707-1449/5 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hviezdoslav P.O.; PT na pamiat.štúdia

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hlavná ul. 137
KÚ: Prešov

Poloha
707-1449/6 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Korabinský J.M.; 1740-1811,pedagóg,geograf

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hlavná ul. 137
KÚ: Prešov

Poloha
707-1449/7 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Caban Izák; 1632-1707,pedagóg

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 138
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3299/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Škola Nahrať súbor Škola Hlavná ul. 139
KÚ: Prešov

Poloha
707-4099/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Býv.cirkev.ľud.škola,knižnica

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 140
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3300/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Hlavná ul. 141
KÚ: Prešov

Poloha
707-3301/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Mikuláša

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hlavná ul. 141
KÚ: Prešov

Poloha
707-3301/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vzbura 1918

Text na tabuli znie:"Pri tomto kostolnom múre zastrelili 1.novembra 1918 34 vojakov a občanov odsúdených na smrť podľa stanného práva za účasť na vzbure 31.októbra 1918, ktorá vznikla pod vplyvom VOSR."
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 142
KÚ: Prešov

Poloha
707-3302/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Hlavná ul. 143
KÚ: Prešov

Poloha
707-3303/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Evanjelický a.v. chrám Svätej Trojice
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 144
KÚ: Prešov

Poloha
707-3304/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Lekáreň U Spasiteľa
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 146
KÚ: Prešov

Poloha
707-4098/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty