Zoznam kultúrnych pamiatok v Prešove (J – Z)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Prešov v okrese Prešov, ulice začínajúce na J až Z.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Dom meštiansky ii. Nahrať súbor Dom meštiansky ii. Jarková ul.
KÚ: Prešov

Poloha
707-3263/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový; Knižnica na Jarkovej

Štátna vedecká knižnica priechod z Hlavnej ulice č.99
Internát Nahrať súbor Internát Jarková ul. 26
KÚ: Prešov

Poloha
707-11080/0 Unifikovaný názov PO: internát

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Jarková ul. 35
KÚ: Prešov

Poloha
707-11216/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Židovská modlitebňa

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Jarková ul. 37
KÚ: Prešov

Poloha
707-11013/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom na pravej strane
Škola internátna Nahrať súbor Škola internátna Jarková ul. 49
KÚ: Prešov

Poloha
707-3347/1 Unifikovaný názov PO: škola internátna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,radová; Domov mládeže

Altánok Nahrať súbor Altánok Jarková ul. 49
KÚ: Prešov

Poloha
707-3347/3 Unifikovaný názov PO: altánok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: altánok

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Jarková ul. 53
KÚ: Prešov

Poloha
707-11081/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Jarková ul. 61
KÚ: Prešov

Poloha
707-3348/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Jarková ul. 63
KÚ: Prešov

Poloha
707-10209/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Jarková ul. 65
KÚ: Prešov

Poloha
707-11059/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Jarková ul. 67
KÚ: Prešov

Poloha
707-10210/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Divadlo
Nahrať súbor
Divadlo Jarková ul. 77
KÚ: Prešov

Poloha
707-3349/0 Unifikovaný názov PO: divadlo

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Divadlo ukrajin.nár.

Palác Pulský
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Jarková ul. 85
KÚ: Prešov

Poloha
707-3356/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Synagóga Nahrať súbor Synagóga Jarková ul. 103
KÚ: Prešov

Poloha
707-3350/1 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ortodoxná; Veľká ortodoxná synagóga

Dom správcu s bitúnkom Nahrať súbor Dom správcu s bitúnkom Jarková ul. 0
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3350/4 Unifikovaný názov PO: dom správcu s bitúnkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Dom správcu a šochetňa

Väznica Nahrať súbor Väznica Jarková ul.-Floriánova ul.
KÚ: Prešov

Poloha
707-1440/2 Unifikovaný názov PO: väznica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná; Caraffova väznica

Škola Nahrať súbor Škola Kmeťovo stromoradie 2
KÚ: Prešov

Poloha
707-3351/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná; Alumneum

Škola pedagogická Nahrať súbor Škola pedagogická Kmeťovo stromoradie 5
KÚ: Prešov

Poloha
707-3352/0 Unifikovaný názov PO: škola pedagogická

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Býv.Slov.gymnázium

Škola Nahrať súbor Škola Konštantínova ul. 1
KÚ: Prešov

Poloha
707-3342/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radová; Býv.ženský učit.úst.

Škola pamätná Nahrať súbor Škola pamätná Konštantínova ul. 2
KÚ: Prešov

Poloha
707-2015/1 Unifikovaný názov PO: škola pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Moyzes Mikuláš; horné gym.,ústav Sancta Maria

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Konštantínova ul. 1
KÚ: Prešov

Poloha
707-2015/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Moyzes Mikuláš; 1872-1944,skladateľ

Pamätník Nahrať súbor Pamätník Konštantínova ul. 6
KÚ: Prešov

Poloha
707-1445/0 Unifikovaný názov PO: pamätník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: obete fašizmu

Synagóga Nahrať súbor Synagóga Konštantínova ul. 7
KÚ: Prešov

Poloha
707-4108/1 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neologická

Škola židovská Nahrať súbor Škola židovská Konštantínova ul. 5
KÚ: Prešov

Poloha
707-4108/2 Unifikovaný názov PO: škola židovská

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neologická,základná; Židovská neolog.ľud.škola

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Konštantínova ul. 17
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-11015/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Konštantínova ul. 19
KÚ: Prešov

Poloha
707-11016/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Košická ul. 8
KÚ: Prešov

Poloha
707-4239/1 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: administratívna budova

Šatne Nahrať súbor Šatne Košická ul. 8
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-4239/2 Unifikovaný názov PO: šatne

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prezliekárne,šatne

Úpravňa soľanky Nahrať súbor Úpravňa soľanky Košická ul. 8
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-4239/3 Unifikovaný názov PO: úpravňa soľanky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: úpravňa soli

Varňa Nahrať súbor Varňa Košická ul. 8
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-4239/4 Unifikovaný názov PO: varňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stará varňa s vežou

Baliareň Nahrať súbor Baliareň Košická ul. 8
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-4239/5 Unifikovaný názov PO: baliareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: výrobňa soli,sklad výrobkov

Výrobňa čistej soli Nahrať súbor Výrobňa čistej soli Košická ul. 8
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-4239/6 Unifikovaný názov PO: výrobňa čistej soli

Bližšie určenie; zaužívaný názov: výrobňa a sklad čistej soli

Sklady Nahrať súbor Sklady Košická ul. 8
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-4239/7 Unifikovaný názov PO: sklady

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sklad a dielňa

Komín Nahrať súbor Komín Košická ul. 8
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-4239/8 Unifikovaný názov PO: komín

Bližšie určenie; zaužívaný názov: komín varne

Areál Nahrať súbor Areál Košická ul. 8
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-4239/9 Unifikovaný názov PO: areál

Bližšie určenie; zaužívaný názov: areál továrne

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kováčska ul. 1
KÚ: Prešov

Poloha
707-3339/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Bašta Nahrať súbor Bašta Kováčska ul. 4
KÚ: Prešov

Poloha
707-3355/4 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kováčska bašta

Cintorín židovský Nahrať súbor Cintorín židovský Krátka ul. 4
KÚ: Prešov

Poloha
707-11309/1 Unifikovaný názov PO: cintorín židovský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neologický; Beth Olam,cca 750 náhrob.

Márnica židovská Nahrať súbor Márnica židovská Krátka ul. 4
KÚ: Prešov

Poloha
707-11309/2 Unifikovaný názov PO: márnica židovská

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ciduk Hadin,obradná hala

Busta na podstavci Nahrať súbor Busta na podstavci Hlavná ulica
KÚ: Prešov

Poloha
707-1453/0 Unifikovaný názov PO: busta na podstavci

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Záborský Jonáš; 1812-1876,spisovateľ,kňaz

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Legionárov nám. 3
KÚ: Prešov

Poloha
707-2104/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Trnka František; 1900-1943,učiteľ,antifaš.

Gymnázium Nahrať súbor Gymnázium Legionárov nám. 3
KÚ: Prešov

Poloha
707-4103/0 Unifikovaný názov PO: gymnázium

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ev.gymnázium a.v.

Budova veliteľská i. Nahrať súbor Budova veliteľská i. Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Poloha
707-3345/1 Unifikovaný názov PO: budova veliteľská i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,solitér; veliteľská budova č.1

Budova veliteľská ii. Nahrať súbor Budova veliteľská ii. Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/2 Unifikovaný názov PO: budova veliteľská ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,solitér; veliteľská budova č.2

Budova dozorného útvaru Nahrať súbor Budova dozorného útvaru Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/3 Unifikovaný názov PO: budova dozorného útvaru

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,solitér; strážnica

Kasáreň i. Nahrať súbor Kasáreň i. Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/4 Unifikovaný názov PO: kasáreň i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,solitér; budova mužstva č.4

Kasáreň ii. Nahrať súbor Kasáreň ii. Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/5 Unifikovaný názov PO: kasáreň ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,solitér; budova mužstva č.5

Jedáleň Nahrať súbor Jedáleň Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/6 Unifikovaný názov PO: jedáleň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,solitér; kuchyňa mužstva č.6

Stajne pluku i. Nahrať súbor Stajne pluku i. Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/7 Unifikovaný názov PO: stajne pluku i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; učebňa,sklad č.7

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stajne pluku ii. Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/8 Unifikovaný názov PO: stajne pluku ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; sklad č.8

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stajne veliteľstva Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/9 Unifikovaný názov PO: stajne veliteľstva

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; sklad č.9

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stajne pluku iii. Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/10 Unifikovaný názov PO: stajne pluku iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; sklad č.10

Sklad konských postrojov Nahrať súbor Sklad konských postrojov Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/11 Unifikovaný názov PO: sklad konských postrojov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; TOV č.11

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dielňa kováčska Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/12 Unifikovaný názov PO: dielňa kováčska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; sklad č.12

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sklad i. Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/13 Unifikovaný názov PO: sklad i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; sklad č.13

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stajne Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/14 Unifikovaný názov PO: stajne

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; s.pre choré kone,sklad č.14

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dielne i. Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/15 Unifikovaný názov PO: dielne i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; dielne č.15

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Jazdiareň Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/16 Unifikovaný názov PO: jazdiareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; výrobná hala č.16

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dielne ii. Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/17 Unifikovaný názov PO: dielne ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; sklad č.17

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sklad ii. Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/18 Unifikovaný názov PO: sklad ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; sklad č.25

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zbrojnica Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/19 Unifikovaný názov PO: zbrojnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; stavba pre delá,garáže č.19

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dielne iii. Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/20 Unifikovaný názov PO: dielne iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: garáže č.21

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Voziareň Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/21 Unifikovaný názov PO: voziareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; garáže č.22

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dielne iv. Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/22 Unifikovaný názov PO: dielne iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dielne č.30

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sklad iii. Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3345/23 Unifikovaný názov PO: sklad iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; sklad č.27

Park Nahrať súbor Park Lesík delostrelcov 1
KÚ: Prešov

Poloha
707-3345/24 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: lesík delostrelcov,areál kas.

Banka Nahrať súbor Banka Levočská ul. 1
KÚ: Prešov

Poloha
707-3331/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná; Bosákova banka

Socha i. Nahrať súbor Socha i. Masarykova ul. 13
KÚ: Prešov

Poloha
707-2099/1 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Leto; socha Leta,alegória leta

Socha ii. Nahrať súbor Socha ii. Masarykova ul. 13
KÚ: Prešov

Poloha
707-2099/2 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zima; socha Zimy,alegória zimy

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Masarykova ul. 15
KÚ: Prešov

Poloha
707-10211/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Splényiho kúria

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Metodova ul. 1
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-10212/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Metodova ul. 3
KÚ: Prešov

Poloha
707-10213/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Metodova ul. 5
KÚ: Prešov

Poloha
707-3332/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Metodova ul. 8
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-10626/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Metodova ul. 9
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3334/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Metodova ul. 10
KÚ: Prešov

Poloha
707-3335/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Metodova ul. 12
KÚ: Prešov

Poloha
707-3336/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Metodova ul. 15
KÚ: Prešov

Poloha
707-3337/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Metodova ul. 17
KÚ: Prešov

Poloha
707-3338/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Hala športová Nahrať súbor Hala športová Okružná ul. 20
KÚ: Prešov

Poloha
707-4104/0 Unifikovaný názov PO: hala športová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Býv.mestské klzisko

Synagóga Nahrať súbor Synagóga Okružná ul. 32
KÚ: Prešov

Poloha
707-3350/2 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov: klaus,sefardská; Klaus-synagóga sefardská

Škola židovská Nahrať súbor Škola židovská Okružná ul. 32
KÚ: Prešov

Poloha
707-3350/3 Unifikovaný názov PO: škola židovská

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Židovská škola

Dom rabína Nahrať súbor Dom rabína Okružná ul. 32
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-3350/5 Unifikovaný názov PO: dom rabína

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vodáreň Nahrať súbor Vodáreň Okružná ul. 34
KÚ: Prešov

Poloha
707-4238/0 Unifikovaný názov PO: vodáreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mestská vodáreň Kumst

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka Dúbravská ul.
KÚ: Prešov

Poloha
707-10661/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pri zástavke mestskej hromadnej dopravy na ulici Dúbravskej
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 8
KÚ: Prešov

Poloha
707-3310/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 9
KÚ: Prešov

Poloha
707-3311/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 14
KÚ: Prešov

Poloha
707-3312/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 16
KÚ: Prešov

Poloha
707-10214/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 18
KÚ: Prešov

Poloha
707-3313/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Internát Nahrať súbor Internát Slovenská ul. 20
KÚ: Prešov

Poloha
707-4134/0 Unifikovaný názov PO: internát

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Domov mládeže

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 22
KÚ: Prešov

Poloha
707-4135/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 24
KÚ: Prešov

Poloha
707-3314/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 26
KÚ: Prešov

Poloha
707-3315/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 28
KÚ: Prešov

Poloha
707-10215/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 30
KÚ: Prešov

Poloha
707-3316/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 32
KÚ: Prešov

Poloha
707-3317/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 34
KÚ: Prešov

Poloha
707-3318/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom župný Nahrať súbor Dom župný Slovenská ul. 40
KÚ: Prešov

Poloha
707-3321/1 Unifikovaný názov PO: dom župný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný,palácový; Župný dom

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Slovenská ul. 40
KÚ: Prešov

Poloha
707-3321/2 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 42
KÚ: Prešov

Poloha
707-3322/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 44
KÚ: Prešov

Poloha
707-3323/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 54
KÚ: Prešov

Poloha
707-3325/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 58
KÚ: Prešov

Poloha
707-11186/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 60
KÚ: Prešov

Poloha
707-3326/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 80
KÚ: Prešov

Poloha
707-3327/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 82
KÚ: Prešov

Poloha
707-3328/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 84
KÚ: Prešov

Poloha
707-3329/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 86
KÚ: Prešov

Poloha
707-10216/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 92
KÚ: Prešov

Poloha
707-3330/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Mlyn Nahrať súbor Mlyn Suchomlynská ul. 9
KÚ: Prešov

Poloha
707-4105/0 Unifikovaný názov PO: mlyn

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Suchý mlyn na konský pohon

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Svätoplukova ul. 1
KÚ: Prešov

Poloha
707-11215/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; Kaviareň Berger

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Svätoplukova ul. 3
KÚ: Prešov

Poloha
707-11082/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Svätoplukova ul. 8
KÚ: Prešov

Poloha
707-11083/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Altánok Nahrať súbor Altánok Svätoplukova ul. 11
KÚ: Prešov

Poloha
707-11017/0 Unifikovaný názov PO: altánok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,tehla

Cintorín židovský Nahrať súbor Cintorín židovský Tehelná ul.
KÚ: Prešov

Poloha
707-11310/0 Unifikovaný názov PO: cintorín židovský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ortodoxný; Bet Olam,cca 50 náhrobní.

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Vajanského ul.
KÚ: Prešov

Poloha
707-1458/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Klein-Tesnoskalský B.; 1853-1941,spisovateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mohylník
KÚ: Prešov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-2050/1 Unifikovaný názov PO: mohylník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mohylník

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty