Zoznam kultúrnych pamiatok v Prievidzi

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Prievidza v okrese Prievidza.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko výšinné
KÚ: Hradec

Poloha
307-2161/1 Unifikovaný názov PO: hradisko výšinné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané;Hradisko Hradec

Depo rušňové Nahrať súbor Depo rušňové Bojnická ul. 2
KÚ: Prievidza

Poloha
307-11488/0 Unifikovaný názov PO: depo rušňové

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;rotunda,remíza,výhrevňa

Stavba bola vybudovaná v rokoch 1912 - 1913, v roku 1938 rozšírená. So svojím technologickým vybavením je najzachovalejším objektom svojho druhu na Slovensku.
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pilier s podstavcom Hlinku A. ul.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-878/1 Unifikovaný názov PO: pilier s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Hlinku A. ul.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-878/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký;socha Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec Hlinku A. ul.
KÚ: Prievidza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-12084/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec Mariánskeho stĺpa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec-kópia Hlinku A. ul.
KÚ: Prievidza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-12084/2 Unifikovaný názov PO: podstavec-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia podstavca mariánskeho stĺpa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp Hlinku A. ul.
KÚ: Prievidza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-12084/3 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺp

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Hlinku A. ul.
KÚ: Prievidza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-12084/4 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha Panny Márie Immaculaty

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kolégium piaristov Hlinku A. ul. 36
KÚ: Prievidza

Poloha
307-872/1 Unifikovaný názov PO: kolégium piaristov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;piaristické,gymnázium,ZŠ

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie Hlinku A. ul. 48
KÚ: Prievidza

Poloha
307-872/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Trojice,Nanebovzatia P.M.;piaristický s podzem.kap.PM-7

Je známy aj ako Piaristický kostol a s jeho výstavbou sa začalo v roku 1666. Dokončený bol pod vedením rehoľného staviteľa P. Hangheho v roku 1740-1753.
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-vsa i. Hlinku A. ul. 48
KÚ: Prievidza

Poloha
307-872/3 Unifikovaný názov PO: socha-vsa i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Sebastián;Socha sv.Sebastiána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-vsa ii. Hlinku A. ul. 48
KÚ: Prievidza

Poloha
307-872/4 Unifikovaný názov PO: socha-vsa ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Rochus;socha sv.Rochusa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reliéf-vsa iii. Hlinku A. ul. 48
KÚ: Prievidza

Poloha
307-872/5 Unifikovaný názov PO: reliéf-vsa iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Trojica ;reliéf sv.Trojice a 3 anjelov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-vsa iv. Hlinku A. ul. 48
KÚ: Prievidza

Poloha
307-872/6 Unifikovaný názov PO: socha-vsa iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký;socha sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-vsa v. Hlinku A. ul. 48
KÚ: Prievidza

Poloha
307-872/7 Unifikovaný názov PO: socha-vsa v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Karol Boromejský; socha sv. Karola Boromejského

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-vsa vi. Hlinku A. ul. 48
KÚ: Prievidza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-872/8 Unifikovaný názov PO: socha-vsa vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ignác z Loyoly;socha sv.Ignáca z Loyoly

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-vsa vii. Hlinku A. ul. 48
KÚ: Prievidza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-872/9 Unifikovaný názov PO: socha-vsa vii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Glycerius;socha sv.Glyceria

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-vsa viii. Hlinku A. ul. 48
KÚ: Prievidza

Poloha
307-872/10 Unifikovaný názov PO: socha-vsa viii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária karmelská;socha Panny Márie karmelskej

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-vsa ix. Hlinku A. ul. 48
KÚ: Prievidza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-872/11 Unifikovaný názov PO: socha-vsa ix.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján evanjelista;socha sv.Jána evanjelistu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-vsa x. Hlinku A. ul. 48
KÚ: Prievidza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-872/12 Unifikovaný názov PO: socha-vsa x.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Matúš evanjelista;socha sv.Matúša evanjelistu

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul. 16
KÚ: Prievidza

Poloha
307-3471/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Kostol Nahrať súbor Kostol Nanebovzatia Panny Márie Mariánska ul. 63
KÚ: Prievidza

Poloha
307-875/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nanebovzatia P.M.;mariánsky kostol

Je národnou kultúrnou pamiatkou. Bol postavený okolo roku 1260 ako súčasť prievidzského hradu.
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový Mariánska ul. 63
KÚ: Prievidza

Poloha
307-875/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta i. Mariánska ul. 63
KÚ: Prievidza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-875/3 Unifikovaný názov PO: bašta i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: V bašta opevnenia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta ii. Mariánska ul. 63
KÚ: Prievidza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-875/4 Unifikovaný názov PO: bašta ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JV bašta opevnenia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta iii. Mariánska ul. 63
KÚ: Prievidza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-875/5 Unifikovaný názov PO: bašta iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JZ bašta opevnenia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta iv. Mariánska ul. 63
KÚ: Prievidza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-875/6 Unifikovaný názov PO: bašta iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Z bašta opevnenia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta v. Mariánska ul. 63
KÚ: Prievidza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-875/7 Unifikovaný názov PO: bašta v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: S bašta opevnenia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pilier Pribinovo nám.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-879/1 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál hranolového piliera

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Pribinovo nám.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-879/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál sochy sv.Floriána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha na pilieri-kópia Pribinovo nám.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-879/3 Unifikovaný názov PO: socha na pilieri-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia sochy sv.Floriána+pilier

Kostol
Nahrať súbor
Kostol svätého Bartolomeja Pribinovo nám. 6
KÚ: Prievidza

Poloha
307-874/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Bartolomeja;Farský kostol sv.Bartolomeja

Gotický kostol v Prievidzi z druhej polovice 14. storočia.
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha na stĺpe Pribinovo nám.(Hlinkova ul.)
KÚ: Prievidza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-877/0 Unifikovaný názov PO: socha na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata;Mariánsky stĺp

Pilier s podstavcom Nahrať súbor Pilier s podstavcom Slobody nám.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-876/1 Unifikovaný názov PO: pilier s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: trojboký pilier s podrstavcom

Reliéf Nahrať súbor Reliéf Slobody nám.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-876/2 Unifikovaný názov PO: reliéf

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál reliéfu sv.Rozálie

Socha Nahrať súbor Socha Slobody nám.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-876/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál sochy P.M.Immaculaty

Socha Nahrať súbor Socha Slobody nám.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-876/4 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál sochy sv.Michala

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Slobody nám.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-876/5 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál sochy sv.Rafaela

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Slobody nám.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-876/6 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál sochy sv.Gabriela

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie Slobody nám.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-876/7 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál súsošia najsv.Trojice

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reliéf-kópia Slobody nám.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-876/8 Unifikovaný názov PO: reliéf-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia reliéfu sv.Rozálie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia Slobody nám.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-876/9 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia sochy P.M.Immaculaty

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia Slobody nám.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-876/10 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia sochy sv.Michala

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia Slobody nám.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-876/11 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia sochy sv.Rafaela

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia Slobody nám.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-876/12 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia sochy sv.Gabriela

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie-kópia Slobody nám.
KÚ: Prievidza

Poloha
307-876/13 Unifikovaný názov PO: súsošie-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia súsošia najsv.Trojice

Pomník
Nahrať súbor
Pomník Slobody nám. 0
KÚ: Prievidza

Poloha
307-924/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 19,21
KÚ: Prievidza

Poloha
307-884/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 13
KÚ: Prievidza

Poloha
307-885/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 25
KÚ: Prievidza

Poloha
307-883/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 35
KÚ: Prievidza

Poloha
307-882/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám. 54
KÚ: Prievidza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-881/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrobka Vápenícka ul.
KÚ: Prievidza

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-12147/1 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrobka rodiny Heumann

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrádok
KÚ: Veľká Lehôtka

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
307-2168/1 Unifikovaný názov PO: hrádok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané;Hrádok Veľká Lehôtka

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty