Zoznam kultúrnych pamiatok v Skalici

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Skalica v okrese Skalica.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník
KÚ: Skalica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
206-712/0 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Lichard D.G.;1812-1882,publicista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník
KÚ: Skalica

Poloha
206-713/0 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Blaho Pavol Dr.;1867-1927,politik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník
KÚ: Skalica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
206-714/0 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Boor Michal;1837-1891,spisovateľ

Cintorín židovský
Nahrať súbor
Cintorín židovský
KÚ: Skalica

Poloha
206-731/0 Unifikovaný názov PO: cintorín židovský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neaktívny;Nový židovský cint.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mohylník
KÚ: Skalica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
206-732/0 Unifikovaný názov PO: mohylník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané;Kniežacie hradisko

Múr hradbový
Nahrať súbor
Múr hradbový
č. 201
KÚ: Skalica

Poloha
206-715/0 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradby

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Božia muka
KÚ: Skalica

Poloha
206-11796/0 Unifikovaný názov PO: božia muka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prícestná - božia muka

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 2602
KÚ: Skalica

Poloha
206-11797/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Urbana - kostol sv.Urbana,Urbánek

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka
KÚ: Skalica

Poloha
206-11798/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Františka Xaverského - kaplnka sv.Františka Xaver.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka
KÚ: Skalica

Poloha
206-11799/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Petra a Pavla - kaplnka sv.Petra a Pavla

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Búda vinohradnícka
č. 6108
KÚ: Skalica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
206-12258/1 Unifikovaný názov PO: búda vinohradnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: farská vinohradnická búda pri Urbánkovi

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Jatočná ul.2
KÚ: Skalica

Poloha
206-11275/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;Bývalá radnica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola Karmelitská ul.
KÚ: Skalica

Poloha
206-12121/1 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Karmelitská stodola

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Komenského ul.16
KÚ: Skalica

Poloha
206-705/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový; Komenský J.A.;1592-1670

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Komenského ul.16
KÚ: Skalica

Poloha
206-705/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Komenský J.A.;1592-1670

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Koreszkova ul.
KÚ: Skalica

Poloha
206-711/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Blaho Pavol Dr.;1867-1927,politik

Starobinec Nahrať súbor Starobinec Kráľovská ul.9
KÚ: Skalica

Poloha
206-716/1 Unifikovaný názov PO: starobinec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Starobinec

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka Kráľovská ul.9
KÚ: Skalica

Poloha
206-716/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Alžbety;

Kláštor františkánov
Nahrať súbor
Kláštor františkánov Kráľovská ul.16
KÚ: Skalica

Poloha
206-723/1 Unifikovaný názov PO: kláštor františkánov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: františkánsky

Kostol Nahrať súbor Kostol Kráľovská ul.16
KÚ: Skalica

Poloha
206-723/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.Sedembolestnej;františkánsky

Pomník Nahrať súbor Pomník Lichardova ul.
KÚ: Skalica

Poloha
206-708/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Lichard D.G.;1812-1882,publicista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Lichardova ul.
KÚ: Skalica

Poloha
206-709/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Komenský J.A.;1592-1670

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Lichardova ul.3
KÚ: Skalica

Poloha
206-729/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný Lichardova ul.12
KÚ: Skalica

Poloha
206-695/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Nešpor Mirko;1924-1944,študent

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Lichardova ul.12
KÚ: Skalica

Poloha
206-695/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Nešpor Mirko;1924-1944,študent

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Pod Kalváriou ul.43
KÚ: Skalica

Poloha
206-718/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Juraja;Rotunda sv.Juraja

Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec Potočná ul.
KÚ: Skalica

Poloha
206-12097/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec pomníka obetiam

Súsošie
Nahrať súbor
Súsošie Potočná ul.
KÚ: Skalica

Poloha
206-12097/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: súsošie vojakov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Potočná ul.2
KÚ: Skalica

Poloha
206-10629/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný Potočná ul.6
KÚ: Skalica

Poloha
206-706/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Blaho Pavol Dr.;1867-1927,politik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Potočná ul.6
KÚ: Skalica

Poloha
206-706/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Blaho Pavol Dr.;1867-1927,politik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fara pamätná Potočná ul.17
KÚ: Skalica

Poloha
206-701/1 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;Tablic,Boor,Lichard,

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Potočná ul.17
KÚ: Skalica

Poloha
206-701/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Tablic,Boor,Lichard;Spisovatelia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný Potočná ul.19
KÚ: Skalica

Poloha
206-697/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Lichard D.G.;1812-1882,publicista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Potočná ul.19
KÚ: Skalica

Poloha
206-697/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Lichard D.G.;1812-1882,publicista

Kláštor pavlínov
Nahrať súbor
Kláštor pavlínov Potočná ul.21
KÚ: Skalica

Poloha
206-725/1 Unifikovaný názov PO: kláštor pavlínov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlínsky

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Potočná ul.23
KÚ: Skalica

Poloha
206-725/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Pavla pustovníka;pavlínsky

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Potočná ul.31
KÚ: Skalica

Poloha
206-11420/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný;

Kláštor milosrdných Nahrať súbor Kláštor milosrdných Potočná ul.58
KÚ: Skalica

Poloha
206-721/1 Unifikovaný názov PO: kláštor milosrdných

Bližšie určenie; zaužívaný názov: milosrdných bratov

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Potočná ul.58
KÚ: Skalica

Poloha
206-721/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Trojice;milosrdných bratov

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Potočná ul.65
KÚ: Skalica

Poloha
206-11260/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný Sasinkova ul.12
KÚ: Skalica

Poloha
206-699/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sasinek F.V.;1830-1914,historik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Sasinkova ul.12
KÚ: Skalica

Poloha
206-699/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sasinek F.V.;1830-1914,historik

Podstavec Nahrať súbor Podstavec Slobody nám.
KÚ: Skalica

Poloha
206-11332/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec mariánskeho stĺpa

Stĺp Nahrať súbor Stĺp Slobody nám.1
KÚ: Skalica

Poloha
206-11332/2 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mariánsky stĺp

Stĺp-kópia Nahrať súbor Stĺp-kópia Slobody nám.1
KÚ: Skalica

Poloha
206-11332/3 Unifikovaný názov PO: stĺp-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia stĺpa

Socha Nahrať súbor Socha Slobody nám.1
KÚ: Skalica

Poloha
206-11332/4 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Madona

Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia Slobody nám.1
KÚ: Skalica

Poloha
206-11332/5 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia sochy Madony

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kartuša Slobody nám.1
KÚ: Skalica

Poloha
206-11332/6 Unifikovaný názov PO: kartuša

Bližšie určenie; zaužívaný názov: originál kartuše s erbom mesta Skalica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kartuša-kópia Slobody nám.1
KÚ: Skalica

Poloha
206-11332/7 Unifikovaný názov PO: kartuša-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia kartuše s erbom mesta Skalica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Ohradenie-kópia Slobody nám.
KÚ: Skalica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
206-11332/8 Unifikovaný názov PO: ohradenie-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia ohradenia mariánskeho stĺpa

Kláštor jezuitov Nahrať súbor Kláštor jezuitov Slobody nám.3
KÚ: Skalica

Poloha
206-727/1 Unifikovaný názov PO: kláštor jezuitov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: jezuitský

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Slobody nám.1
KÚ: Skalica

Poloha
206-727/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Františka Xaverského;jezuitský

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Slobody nám.4
KÚ: Skalica

Poloha
206-733/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;Quadányho dom

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Slobody nám.8
KÚ: Skalica

Poloha
206-710/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Michala;Farský kostol

Karner
Nahrať súbor
Karner Slobody nám.6
KÚ: Skalica

Poloha
206-710/2 Unifikovaný názov PO: karner

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Anny;

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Slobody nám.6
KÚ: Skalica

Poloha
206-710/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sasinek F.V.;1830-1914,historik

Socha Nahrať súbor Socha Slobody nám.
KÚ: Skalica

Poloha
206-710/4 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Florián;

Socha Nahrať súbor Socha Slobody nám.
KÚ: Skalica

Poloha
206-710/5 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký;

Radnica
Nahrať súbor
Radnica Slobody nám.10
KÚ: Skalica

Poloha
206-734/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom kultúrny
Nahrať súbor
Spolkový dom Slobody nám.11
KÚ: Skalica

Poloha
206-736/0 Unifikovaný názov PO: dom kultúrny

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jurkovičov dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám.12
KÚ: Skalica

Poloha
206-11418/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;Hottmarovský dom

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Slobody nám.13
KÚ: Skalica

Poloha
206-2191/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;Mittákovský dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Slobody nám.14
KÚ: Skalica

Poloha
206-735/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Škarniclovská ul.2
KÚ: Skalica

Poloha
206-10744/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;

Dom pamätný Nahrať súbor Dom pamätný Škarniclovská ul.3
KÚ: Skalica

Poloha
206-703/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Škarniclova tlačiareň;Škarniclova tlačiareň

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Škarniclovská ul.3
KÚ: Skalica

Poloha
206-703/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Škarniclova tlačiareň;

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty