Zoznam kultúrnych pamiatok v Trenčianskych Tepliciach

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Trenčianske Teplice v okrese Trenčín.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Elektráreň s fontánou
Nahrať súbor
Elektráreň s fontánou
č. 336
KÚ: Trenčianske Teplice

Poloha
309-11820/0 Unifikovaný názov PO: elektráreň s fontánou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vodná - hydrocentrála,fontána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom kúpeľný
KÚ: Trenčianske Teplice

Poloha
309-1330/1 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Kaštieľ

Park Nahrať súbor Park
KÚ: Trenčianske Teplice

Poloha
309-1330/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;kúpeľný park

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sídlisko
KÚ: Trenčianske Teplice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1319/0 Unifikovaný názov PO: sídlisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané

Pomník so sochou
Nahrať súbor
Pomník so sochou
KÚ: Trenčianske Teplice

Poloha
309-1327/0 Unifikovaný názov PO: pomník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP

Dom polyfunkčný Nahrať súbor Dom polyfunkčný 17.novembra ul. 2
KÚ: Trenčianske Teplice

Poloha
309-11838/0 Unifikovaný názov PO: dom polyfunkčný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Hotel Luxor,telegr.a tel.úrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúpalisko termálne 17.novembra ul. 15
KÚ: Trenčianske Teplice

Poloha
309-10854/0 Unifikovaný názov PO: kúpalisko termálne

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Zelená žaba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila 17.novembra ul. 19
KÚ: Trenčianske Teplice

Poloha
309-2219/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Vila Tereza

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska 17.novembra ul. 19
KÚ: Trenčianske Teplice

Poloha
309-2219/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná,hrázdená

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila Hviezdoslavova ul. 2
KÚ: Trenčianske Teplice

Poloha
309-12123/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vila Reim,Vila Mier

Vila Nahrať súbor Vila Hviezdoslavova ul. 1
KÚ: Trenčianske Teplice

Poloha
309-2213/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitérna;Vila Krista

Budova výpravná Nahrať súbor Budova výpravná Hviezdoslavova ul. 6
KÚ: Trenčianske Teplice

Poloha
309-10855/0 Unifikovaný názov PO: budova výpravná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná;železničná stanica Tre.Teplice

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec Jesenského ul.
KÚ: Trenčianske Teplice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12256/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec sochy sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Jesenského ul.
KÚ: Trenčianske Teplice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12256/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila Masaryka T.G. ul. 2
KÚ: Trenčianske Teplice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12212/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vila Margit

Dom kúpeľný
Nahrať súbor
Dom kúpeľný Sinaova ul. 7
KÚ: Trenčianske Teplice

Poloha
309-1331/0 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;obliekareň Hamman

Dom kúpeľný
Nahrať súbor
Dom kúpeľný Štúrova ul. 8
KÚ: Trenčianske Teplice

Poloha
309-10856/0 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Machnáč

Kostol Nahrať súbor Kostol Štúrova ul. 10
KÚ: Trenčianske Teplice

Poloha
309-10857/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;filiálny kostol ev.cirkvi a.v.

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty