Zoznam kultúrnych pamiatok v Trnave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Trnava v okrese Trnava.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Kostol Pútnická ul.
KÚ: Modranka

Poloha
207-953/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Trojice;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Trnava

Poloha
207-1055/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Dohnány M.;1824-1852,publicista

Veža i.
Nahrať súbor
Veža i.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1057/1 Unifikovaný názov PO: veža i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža I.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža ii. Horné bašty ul. 1
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/2 Unifikovaný názov PO: veža ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža II.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža iii. Horné bašty ul. 8,9
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/3 Unifikovaný názov PO: veža iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža III.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža iv. Horné bašty ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/4 Unifikovaný názov PO: veža iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža IV.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža v. Horné bašty ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/5 Unifikovaný názov PO: veža v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža V.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža vi. Horné bašty ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/6 Unifikovaný názov PO: veža vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža VI.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža vii. Michalská ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/7 Unifikovaný názov PO: veža vii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža VII.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža viii. Michalská ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/8 Unifikovaný názov PO: veža viii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža VIII.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta i. Sv.Mikuláša nám.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/9 Unifikovaný názov PO: bašta i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta I.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta ii. Sv.Mikuláša nám. 2,3
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/10 Unifikovaný názov PO: bašta ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta II.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta iii. Kapitulská ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/11 Unifikovaný názov PO: bašta iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta III.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža ix. Kapitulská ul. 14
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/12 Unifikovaný názov PO: veža ix.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža IX.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta iv. Múzejné nám.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/13 Unifikovaný názov PO: bašta iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta IV.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža x. Halenárska ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/14 Unifikovaný názov PO: veža x.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža X.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Brána Halenárska ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/15 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Lovčická brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža xi. Dolné bašty ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/16 Unifikovaný názov PO: veža xi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža XI.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža xii. Vajanského ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/17 Unifikovaný názov PO: veža xii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža XII.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža xiii. Vajanského ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/18 Unifikovaný názov PO: veža xiii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža XIII.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta v. Vajanského ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/19 Unifikovaný názov PO: bašta v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta V.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža xiv. Vajanského ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/20 Unifikovaný názov PO: veža xiv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža XIV.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta vi. Vajanského ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/21 Unifikovaný názov PO: bašta vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta VI.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža xv. Radlinského ul. 11
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/22 Unifikovaný názov PO: veža xv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža XV.,Bernolákova brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta vii. Františkánska ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/23 Unifikovaný názov PO: bašta vii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta VII.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža xvi. Františkánska ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/24 Unifikovaný názov PO: veža xvi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža XVI.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta viii. Františkánska ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/25 Unifikovaný názov PO: bašta viii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bašta VIII.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža xvii. Františkánska ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/26 Unifikovaný názov PO: veža xvii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža XVII.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta ix. Františkánska ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/27 Unifikovaný názov PO: bašta ix.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veža XVII.

Múr hradbový i.
Nahrať súbor
Múr hradbový i. Františkánska ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1057/28 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr,S úsek

Múr hradbový ii.
Nahrať súbor
Múr hradbový ii. Michalská ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1057/29 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr,V úsek

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový iii. Dolné bašty ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1057/30 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr,J úsek

Múr hradbový iv.
Nahrať súbor
Múr hradbový iv. Vajanského ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1057/31 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr,Z úsek

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový v. Dolné bašty ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/32 Unifikovaný názov PO: múr hradbový v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr,S úsek-nezachov.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový vi. Michalská ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/33 Unifikovaný názov PO: múr hradbový vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr,V úsek-nezachov.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový vii. Múzejné nám.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/34 Unifikovaný názov PO: múr hradbový vii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr,J úsek-nezachov.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový viii. Vajanského ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/35 Unifikovaný názov PO: múr hradbový viii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr,Z úsek-nezachov.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Priekopa i. Hlboká ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/36 Unifikovaný názov PO: priekopa i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: V vodná priekopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Priekopa ii. Hospodárska ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1057/37 Unifikovaný názov PO: priekopa ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Z vodná priekopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pilier
KÚ: Trnava

Poloha
207-1140/1 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hranolový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Trnava

Poloha
207-1140/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária s dieťaťom;Madona

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka sv. Kríža
(Cholerová kaplnka)

KÚ: Trnava

Poloha
207-10734/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Cholerová kaplnka

Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec Bernolákov sad
KÚ: Trnava

Poloha
207-1050/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: betón,kameň;viacstupňový podstavec

Plastika
Nahrať súbor
Plastika Bernolákov sad
KÚ: Trnava

Poloha
207-1050/2 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bernolák Anton;1762-1813,národovec

Reliéf
Nahrať súbor
Reliéf Bernolákov sad
KÚ: Trnava

Poloha
207-1050/3 Unifikovaný názov PO: reliéf

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ľud slovenský;figurálny reliéf

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pilier Bernolákov sad
KÚ: Trnava

Poloha
207-1056/1 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hranolový;1914-1918

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Bernolákov sad
KÚ: Trnava

Poloha
207-1056/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vojak;socha vojaka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sklad so silom Bratislavská ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-11992/0 Unifikovaný názov PO: sklad so silom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,železobetón - sklad NUPOD,silo

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ Cukrová ul.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-11433/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,solitér;Káčerov majer

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom služobníctva Cukrová ul.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-11433/2 Unifikovaný názov PO: dom služobníctva

Bližšie určenie; zaužívaný názov: čeľadník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska Cukrová ul.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-11433/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sklad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dvor hospodársky Cukrová ul.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-11433/4 Unifikovaný názov PO: dvor hospodársky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Divadelná ul.3
KÚ: Trnava

Poloha
207-1061/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Divadelná ul.5
KÚ: Trnava

Poloha
207-1060/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Divadelná ul.7
KÚ: Trnava

Poloha
207-1059/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zvonolejáreň Dohnányho ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-10566/0 Unifikovaný názov PO: zvonolejáreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bratia Fischer

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kláštor františkánov Františkánska ul.2
KÚ: Trnava

Poloha
207-1130/1 Unifikovaný názov PO: kláštor františkánov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: františkánsky

Kostol
Nahrať súbor
Kostol sv. Jakuba Františkánska ul.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-1130/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jakuba staršieho;františkánsky

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Koniareň Františkánska ul.33
KÚ: Trnava

Poloha
207-1126/3 Unifikovaný názov PO: koniareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;stajne,sklad

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Františkánska ul.35
KÚ: Trnava

Poloha
207-11425/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný;

Seminár Nahrať súbor Seminár Halenárska ul.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/13 Unifikovaný názov PO: seminár

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Štefana;Seminár sv.Štefana

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie Halenárska ul.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/14 Unifikovaný názov PO: nádvorie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: seminára sv.Štefana;Seminár sv.Štefana

Synagóga
Nahrať súbor
Synagóga Halenárska ul.2
KÚ: Trnava

Poloha
207-2276/0 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Halenárska ul.5
KÚ: Trnava

Poloha
207-10180/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Halenárska ul.6
KÚ: Trnava

Poloha
207-1089/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Halenárska ul.7
KÚ: Trnava

Poloha
207-1088/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Halenárska ul.10
KÚ: Trnava

Poloha
207-11356/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;Remeselnícky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom remeselnícky Halenárska ul.13
KÚ: Trnava

Poloha
207-11269/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Halenárska ul.14
KÚ: Trnava

Poloha
207-11941/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový - meštiansky škárovaný dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Halenárska ul.16
KÚ: Trnava

Poloha
207-11952/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový - meštiansky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Halenárska ul.19
KÚ: Trnava

Poloha
207-1087/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Uršulínsky kláštor - základná škola angely merici Nahrať súbor Uršulínsky kláštor - základná škola angely merici Halenárska ul.45
KÚ: Trnava

Poloha
207-1134/3 Unifikovaný názov PO: uršulínsky kláštor - základná škola angely merici

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,radová;

Synagóga
Nahrať súbor
Synagóga Haulíkova ul.2
KÚ: Trnava

Poloha
207-11391/0 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ortodoxná;

Radnica pamätná
Nahrať súbor
Radnica pamätná Hlavná ul.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-1046/1 Unifikovaný názov PO: radnica pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: výr.založenia mesta;

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hlavná ul.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-1046/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 700.výr.založenia mesta ;1238-1938

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.2
KÚ: Trnava

Poloha
207-1064/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.3
KÚ: Trnava

Poloha
207-2355/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.5
KÚ: Trnava

Poloha
207-1074/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.7
KÚ: Trnava

Poloha
207-1073/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.9
KÚ: Trnava

Poloha
207-1072/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.11
KÚ: Trnava

Poloha
207-1071/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.13
KÚ: Trnava

Poloha
207-10169/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.15
KÚ: Trnava

Poloha
207-1070/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.16
KÚ: Trnava

Poloha
207-10177/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.17
KÚ: Trnava

Poloha
207-1069/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.18
KÚ: Trnava

Poloha
207-10176/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.20
KÚ: Trnava

Poloha
207-10175/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.22
KÚ: Trnava

Poloha
207-10174/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.23
KÚ: Trnava

Poloha
207-10170/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.25
KÚ: Trnava

Poloha
207-10171/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.29
KÚ: Trnava

Poloha
207-1068/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.32
KÚ: Trnava

Poloha
207-10173/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Špitál Nahrať súbor Špitál Hlavná ul.43
KÚ: Trnava

Poloha
207-1067/1 Unifikovaný názov PO: špitál

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Špitálek

Kostol
Nahrať súbor
Kostol sv. Heleny Hlavná ul.47
KÚ: Trnava

Poloha
207-1067/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Heleny;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul.44
KÚ: Trnava

Poloha
207-10172/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova administratívna Hlavná ul.46
KÚ: Trnava

Poloha
207-10207/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hollého ul.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-1085/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný;

Seminár Nahrať súbor Seminár Hollého ul.8
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/5 Unifikovaný názov PO: seminár

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.,sv.Vojtecha;Adalbertínum

Nádvorie Nahrať súbor Nádvorie Hollého ul.8
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/6 Unifikovaný názov PO: nádvorie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Adalbertína;

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hollého ul.8
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/18 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jilemnický Peter;1901-1949,spisovateľ

Seminár Nahrať súbor Seminár Hollého ul.9
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/7 Unifikovaný názov PO: seminár

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.,Červení klerici;Generálny seminár

Nádvorie Nahrať súbor Nádvorie Hollého ul.9
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/8 Unifikovaný názov PO: nádvorie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Rubória;Generálny seminár

Seminár Nahrať súbor Seminár Hollého ul.10
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/9 Unifikovaný názov PO: seminár

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.,Mariáneum;Marianum

Nádvorie Nahrať súbor Nádvorie Hollého ul.10
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/10 Unifikovaný názov PO: nádvorie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Marianeum

Seminár Nahrať súbor Seminár Hollého ul.10
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/11 Unifikovaný názov PO: seminár

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.,šľachticov;Šľachtický konvikt

Nádvorie Nahrať súbor Nádvorie Hollého ul.10
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/12 Unifikovaný názov PO: nádvorie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: šľachtického konviktu;Šľachtický konvikt

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Hollého ul.10
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/19 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Moyzes Štefan;1797-1869,biskup

Dielňa kováčska Nahrať súbor Dielňa kováčska Horné bašty 37
KÚ: Trnava

Poloha
207-2349/0 Unifikovaný názov PO: dielňa kováčska

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hornopotočná ul.2
KÚ: Trnava

Poloha
207-10181/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul.5
KÚ: Trnava

Poloha
207-10182/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul.6
KÚ: Trnava

Poloha
207-1095/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul.7
KÚ: Trnava

Poloha
207-2470/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Kláštor uršulíniek Nahrať súbor Kláštor uršulíniek Hviezdoslavova ul.8
KÚ: Trnava

Poloha
207-1134/1 Unifikovaný názov PO: kláštor uršulíniek

Bližšie určenie; zaužívaný názov: uršulínsky

Kostol
Nahrať súbor
Kostol sv. Anny Hviezdoslavova ul.9
KÚ: Trnava

Poloha
207-1134/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Anny;uršulínsky

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná s reliéfom Hviezdoslavova ul.10
KÚ: Trnava

Poloha
207-1049/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Komenský J.A.;1592-1670,pedagóg

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul.11
KÚ: Trnava

Poloha
207-10183/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul.12
KÚ: Trnava

Poloha
207-1094/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul.13
KÚ: Trnava

Poloha
207-1093/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hviezdoslavova ul.14
KÚ: Trnava

Poloha
207-1092/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Jeruzalemská ul.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-1096/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Jeruzalemská ul.38
KÚ: Trnava

Poloha
207-11956/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový - meštiansky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Jeruzalemská ul.41
KÚ: Trnava

Poloha
207-11427/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pavilón Kalinčiakova ul.25
KÚ: Trnava

Poloha
207-1124/0 Unifikovaný názov PO: pavilón

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla;Spiegelsaal

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp s podstavcom Kapitulská ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1138/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: valcový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Kapitulská ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1138/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária s dieťaťom;Madona

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Ohradenie-kópia Kapitulská ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1138/3 Unifikovaný názov PO: ohradenie-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺpikové;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-1119/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.2
KÚ: Trnava

Poloha
207-1118/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.3
KÚ: Trnava

Poloha
207-1117/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.4
KÚ: Trnava

Poloha
207-1116/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.6
KÚ: Trnava

Poloha
207-1115/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.7
KÚ: Trnava

Poloha
207-10197/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.10
KÚ: Trnava

Poloha
207-10198/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.11
KÚ: Trnava

Poloha
207-1114/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.13
KÚ: Trnava

Poloha
207-10200/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.16
KÚ: Trnava

Poloha
207-1113/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.17
KÚ: Trnava

Poloha
207-10957/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.19
KÚ: Trnava

Poloha
207-1112/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.21
KÚ: Trnava

Poloha
207-10201/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.22
KÚ: Trnava

Poloha
207-1111/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.24
KÚ: Trnava

Poloha
207-10202/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.26
KÚ: Trnava

Poloha
207-10203/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.27
KÚ: Trnava

Poloha
207-1110/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Kapitulská ul.28
KÚ: Trnava

Poloha
207-10204/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Kollárova ul.10
KÚ: Trnava

Poloha
207-11424/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná;Okresná nemocenská poisťovňa

Kláštor klarisiek Nahrať súbor Kláštor klarisiek Múzejné nám.3
KÚ: Trnava

Poloha
207-1128/1 Unifikovaný názov PO: kláštor klarisiek

Bližšie určenie; zaužívaný názov: klariský

Kostol Nahrať súbor Kostol Múzejné nám.3
KÚ: Trnava

Poloha
207-1128/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nanebovzatia P.M.;klariský

Kostol Nahrať súbor Kostol Paulínska ul.14
KÚ: Trnava

Poloha
207-1133/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jozefa;

Vodojem
Nahrať súbor
Vodojem Piešťanská cesta5
KÚ: Trnava

Poloha
207-11101/0 Unifikovaný názov PO: vodojem

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom i. Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/1 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovaný Kristus;socha Krista na kríži

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie-socha i. Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/2 Unifikovaný názov PO: súsošie-socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Evanjelista;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie-socha ii. Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/3 Unifikovaný názov PO: súsošie-socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom iii. Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/4 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: lotor ľavý;kríž so sochou lotra-ľavý

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom ii. Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/5 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: lotor pravý;kríž so sochou lotra-pravý

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty i Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty i

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty ii Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/7 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty ii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.zastavenie, Kristus berie kríž

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty iii Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty iii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3.zastavenie, 1.pád Krista pod krížom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty iv Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/9 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty iv

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.zastavenie, Stretnutie Krista s P.M.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty v Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/10 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty v

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5.zastavenie, Šimon pomáha Kristovi

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty vi Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/11 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty vi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.zastavenie, Kristus a Veronika

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty vii Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/12 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty vii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 7.zastavenie, 2.pád Krista pod krížom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty viii Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/13 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty viii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 8.zastavenie, Kristus napomína plačúce ženy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty ix Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/14 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty ix

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 9.zastavenie, 3.pád Krista pod krížom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty x Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/15 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty x

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 10.zastavenie, Vyzliekanie Krista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xi Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/16 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 11.zastavenie, Pribíjanie Krista na kríž

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xii Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/17 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 12.zastavenie, Ukrižovanie Krista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xiii Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/18 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xiii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 13.zastavenie, Snímanie Krista z kríža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xiv Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/19 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xiv

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 14.zastavenie, Ukladanie Krista do hrobu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pilier Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/20 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: súsošie Krista na Olivov.hore

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1139/21 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: súsošie Krista na Olivov.hore

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Úprava sadovnícka Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1139/22 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sadovnícka úprava

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Špitál zaniknutý Pri kalvárii ul. (park)
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-12006/1 Unifikovaný názov PO: špitál zaniknutý

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmaný - dom špitálsky,lazaret

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka zaniknutá Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-12006/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka zaniknutá

Bližšie určenie; zaužívaný názov: špitálska,sv.Fabiána a Sebast.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska zaniknutá Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-12006/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska zaniknutá

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hospodárska stavba,práčovňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-12016/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň - podstavec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-12016/2 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺp

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha na stĺpe Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-12016/3 Unifikovaný názov PO: socha na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Vendelína

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-12014/1 Unifikovaný názov PO: cintorín

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmaný - Starý cintorín,zaniknutý

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-12014/2 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Tomaškovič Branislav Martin, 1803-1872,osvetový pracovník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-12014/3 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Osvald František Richard, 1845-1926,kňaz,filozof,spisov.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-12014/4 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Vašinová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Poloha
207-12014/5 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Nádenicsek a Domonkos

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Úprava sadovnícka Pri kalvárii ul.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-12014/6 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sadovnícka úprava

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Radlinského ul.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-10194/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radlinského ul.2
KÚ: Trnava

Poloha
207-10195/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Radlinského ul.3
KÚ: Trnava

Poloha
207-10196/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Radlinského ul. 8
KÚ: Trnava

Poloha
207-1105/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;U Čierneho orla

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Banka Rázusova ul.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-11891/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Fándlyho knižnica

Kostol
Nahrať súbor
Evanjelický kostol SNP nám.6
KÚ: Trnava

Poloha
207-11205/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pavilón Strelecká ul. 1
KÚ: Trnava

Poloha
207-12043/1 Unifikovaný názov PO: pavilón

Bližšie určenie; zaužívaný názov: záhradný,Emmerov dom,Kalokaga.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Strelecká ul. 1
KÚ: Trnava

Poloha
207-12043/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: baroková záhrada

Mlyn plnoautomatizovaný
Nahrať súbor
Automatický mlyn NUPOD Suchovská cesta10
KÚ: Trnava

Poloha
207-11102/0 Unifikovaný názov PO: mlyn plnoautomatizovaný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: plnoautomatizovaný;

Stĺp s architektúrou
Nahrať súbor
Stĺp s architektúrou Sv.Mikuláša nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1137/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s architektúrou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;stĺp sv.Jozefa

Podstavec Nahrať súbor Podstavec Sv.Mikuláša nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1137/2 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dvojstupňový;podstavec s reliéfmi a sochami

Socha Nahrať súbor Socha Sv.Mikuláša nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1137/3 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Jozef s dieťaťom;socha sv.Jozefa s Ježiškom

Socha Nahrať súbor Socha Sv.Mikuláša nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1137/4 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Mikuláš;socha sv.Mikuláša

Socha Nahrať súbor Socha Sv.Mikuláša nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1137/5 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Katarína Alexandrijská;socha sv.Kataríny Alexandr.

Socha Nahrať súbor Socha Sv.Mikuláša nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1137/6 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Karol Boromejský; socha sv. Karola Boromejského

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Sv.Mikuláša nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1137/7 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjelik 1;socha anjelika

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia Sv.Mikuláša nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1137/8 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjelik 2;socha anjelika

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia Sv.Mikuláša nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1137/9 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjelik 3;socha anjelika

Reliéf Nahrať súbor Reliéf Sv.Mikuláša nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1137/10 Unifikovaný názov PO: reliéf

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Rozália;reliéf sv.Rozálie

Reliéf Nahrať súbor Reliéf Sv.Mikuláša nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1137/11 Unifikovaný názov PO: reliéf

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Rochus;reliéf sv.Rochusa

Reliéf Nahrať súbor Reliéf Sv.Mikuláša nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1137/12 Unifikovaný názov PO: reliéf

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Sebastián;reliéf sv.Sebastiána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Ohradenie-kópia Sv.Mikuláša nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-1137/13 Unifikovaný názov PO: ohradenie-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺpikové;

Kostol
Nahrať súbor
Bazilika sv. Mikuláša Sv.Mikuláša nám.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-1125/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Mikuláša;bazilika minor,farský kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Karner základy Sv.Mikuláša nám.1
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1125/2 Unifikovaný názov PO: karner základy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmaný;románske osárium-základy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol zaniknutý Sv.Mikuláša nám.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-1125/3 Unifikovaný názov PO: kostol zaniknutý

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Michala;slovenský kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný Sv.Mikuláša nám.1
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1125/4 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmaný čiastočne;

Palác biskupský Nahrať súbor Arcibiskupský palác Sv.Mikuláša nám.3
KÚ: Trnava

Poloha
207-1120/0 Unifikovaný názov PO: palác biskupský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Býv.arcibiskupský palác

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám.4
KÚ: Trnava

Poloha
207-10205/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Sv.Mikuláša nám.5
KÚ: Trnava

Poloha
207-10814/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Haulik Juraj;1788-1869,cirkev.hod

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám.6
KÚ: Trnava

Poloha
207-1109/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;Kanonické domy

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám.9
KÚ: Trnava

Poloha
207-1108/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;

Seminár Nahrať súbor Seminár Sv.Mikuláša nám.10
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/15 Unifikovaný názov PO: seminár

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.,Olláhov;Oláhov seminár

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám.12
KÚ: Trnava

Poloha
207-10206/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;

Cukrovar Nahrať súbor Cukrovar Šrobárova ul.5
KÚ: Trnava

Poloha
207-11482/1 Unifikovaný názov PO: cukrovar

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;výrobná hala

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sklad cukru i. Šrobárova ul.5
KÚ: Trnava

Poloha
207-11482/2 Unifikovaný názov PO: sklad cukru i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;starý cukorný sklad,admin.bud.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova administratívna Šrobárova ul.5
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-11482/3 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sklad cukru ii. Šrobárova ul.5
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-11482/4 Unifikovaný názov PO: sklad cukru ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;nový cukorný sklad

Veža mestská
Nahrať súbor
Veža mestská Štefánikova ul.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-1058/0 Unifikovaný názov PO: veža mestská

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.3
KÚ: Trnava

Poloha
207-1098/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.4
KÚ: Trnava

Poloha
207-1099/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.5
KÚ: Trnava

Poloha
207-1097/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.6
KÚ: Trnava

Poloha
207-10184/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.7
KÚ: Trnava

Poloha
207-10185/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.8
KÚ: Trnava

Poloha
207-10186/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.10
KÚ: Trnava

Poloha
207-1100/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.16
KÚ: Trnava

Poloha
207-10803/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.26
KÚ: Trnava

Poloha
207-11287/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.29
KÚ: Trnava

Poloha
207-1101/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.32
KÚ: Trnava

Poloha
207-10681/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.37
KÚ: Trnava

Poloha
207-1102/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.38
KÚ: Trnava

Poloha
207-1103/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.39
KÚ: Trnava

Poloha
207-1104/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.41
KÚ: Trnava

Poloha
207-10187/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.42
KÚ: Trnava

Poloha
207-10188/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.43
KÚ: Trnava

Poloha
207-10189/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.44
KÚ: Trnava

Poloha
207-10190/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Kláštor trinitárov Nahrať súbor Kláštor trinitárov Štefánikova ul.46
KÚ: Trnava

Poloha
207-1126/1 Unifikovaný názov PO: kláštor trinitárov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: trinitársky

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Najsv. Trojice (jezuitský) Štefánikova ul.45
KÚ: Trnava

Poloha
207-1126/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Trojice;trinitársky

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štefánikova ul.47
KÚ: Trnava

Poloha
207-10191/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Trnavského M.Sch. ul.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-10192/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Trnavského M.Sch. ul.2
KÚ: Trnava

Poloha
207-1107/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fara Nahrať súbor Fara Trnavského M.Sch. ul.3
KÚ: Trnava

Poloha
207-1106/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Trnavského M.Sch. ul.5
KÚ: Trnava

Poloha
207-1052/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Schneider-Trnavský M.;1881-1958,skladateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná s reliéfom Trnavského M.Sch. ul.5
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-1052/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Schneider-Trnavský M.;1881-1958,skladateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Trnavského M.Sch. ul.6
KÚ: Trnava

Poloha
207-10193/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Stĺp
Nahrať súbor
Stĺp Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-10492/1 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: valcový;

Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-10492/2 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dvojstupňový;podstavec so sochami a kartuš.

Súsošie
Nahrať súbor
Súsošie Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-10492/3 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Trojica;súsošie sv.Trojice

Socha Nahrať súbor Socha Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-10492/4 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Rozália;socha sv.Rozálie

Socha Nahrať súbor Socha Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-10492/5 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Agáta;socha sv.Agáty

Socha Nahrať súbor Socha Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-10492/6 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Anton Paduánsky;socha sv.Antona Paduánskeho

Socha Nahrať súbor Socha Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-10492/7 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.František Xaverský;socha sv.Františka Xaverského

Socha Nahrať súbor Socha Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-10492/8 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Florián;socha sv.Floriána

Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-10492/9 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjel I.;socha anjela

Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-10492/10 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjel II.;socha anjela

Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-10492/11 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjel III.;socha anjela

Socha-kópia Nahrať súbor Socha-kópia Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
207-10492/12 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anjel IV.;socha anjela

Kartuša i. Nahrať súbor Kartuša i. Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-10492/13 Unifikovaný názov PO: kartuša i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: znak mesta Trnava;

Kartuša ii. Nahrať súbor Kartuša ii. Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-10492/14 Unifikovaný názov PO: kartuša ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: znak Uhorska;

Kartuša iii. Nahrať súbor Kartuša iii. Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-10492/15 Unifikovaný názov PO: kartuša iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata;

Kartuša iv. Nahrať súbor Kartuša iv. Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-10492/16 Unifikovaný názov PO: kartuša iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: erb Juraja Sečéniho;

Ohradenie-kópia Nahrať súbor Ohradenie-kópia Trojičné nám.
KÚ: Trnava

Poloha
207-10492/17 Unifikovaný názov PO: ohradenie-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺpikové;

Divadlo
Nahrať súbor
Divadlo Trojičné nám.2
KÚ: Trnava

Poloha
207-1066/0 Unifikovaný názov PO: divadlo

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Divadlo Jána Palárika

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Trojičné nám.3
KÚ: Trnava

Poloha
207-11417/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: PRIECHODOVÝ,RADOVÝ;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Trojičné nám.4
KÚ: Trnava

Poloha
207-10178/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Trojičné nám.5
KÚ: Trnava

Poloha
207-10179/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Trojičné nám.6
KÚ: Trnava

Poloha
207-1080/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Trojičné nám.11
KÚ: Trnava

Poloha
207-2356/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Katedrála sv. Jána Krstiteľa Univerzitné nám.3
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Krstiteľa;katedrála,univerzitný,jezuitsk

Fakulta filozofická Nahrať súbor Fakulta filozofická Univerzitné nám.2
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/2 Unifikovaný názov PO: fakulta filozofická

Bližšie určenie; zaužívaný názov: teologicko-filozofická f.;Filozofická fakulta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie Univerzitné nám.2
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/3 Unifikovaný názov PO: nádvorie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: teologicko-filozofická f.;Teolog.-fil.fakulta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fakulta lekárska Univerzitné nám.1
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/4 Unifikovaný názov PO: fakulta lekárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: akadémia;Akadémia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Univerzitné nám.2
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/16 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Univerzitné nám.2
KÚ: Trnava

Poloha
207-1043/17 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: univerzita;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Letohrádok Vansovej T. ul.3
KÚ: Trnava

Poloha
207-10002/0 Unifikovaný názov PO: letohrádok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;záhradný pavilón,letohrádok

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila Zelený Kríčok ul. 3
KÚ: Trnava

Poloha
207-12074/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kopplova vila,Galéria Koniarka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný s bránami Zelený Kríčok ul. 3
KÚ: Trnava

Poloha
207-12074/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr okolo vily

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Zelený Kríčok ul. 3
KÚ: Trnava

Poloha
207-12074/3 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: záhrada Kopplovej vily

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty