Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Červený Kláštor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Červený Kláštor v okrese Kežmarok.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Konvent
Nahrať súbor
Konvent
č. 54
KÚ: Červený Kláštor

Poloha
703-865/1 Unifikovaný názov PO: konvent

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kartuziánsky,kamaldulský

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 117
KÚ: Červený Kláštor

Poloha
703-865/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Antona Pustovníka; kartuziánsky

Zvonica
Nahrať súbor
Zvonica
KÚ: Červený Kláštor

Poloha
703-865/3 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zvonica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Dom mníšsky i.
č. 119
KÚ: Červený Kláštor

Poloha
703-865/4 Unifikovaný názov PO: dom mníšsky i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamaldulský; pôvodný kamaldulský dom

Dom mníšsky ii.
Nahrať súbor
Dom mníšsky ii.
č. 119
KÚ: Červený Kláštor

Poloha
703-865/5 Unifikovaný názov PO: dom mníšsky ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamaldulský; pôvodný kamaldulský dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Domy mníšske
KÚ: Červený Kláštor

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-865/6 Unifikovaný názov PO: domy mníšske

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamaldulské mníšske domy

Mlyn vodný
Nahrať súbor
Mlyn vodný
č. 118
KÚ: Červený Kláštor

Poloha
703-865/7 Unifikovaný názov PO: mlyn vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr ohradný i.
KÚ: Červený Kláštor

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-865/8 Unifikovaný názov PO: múr ohradný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vnútorné múry kláštora

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie i.
KÚ: Červený Kláštor

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-865/9 Unifikovaný názov PO: nádvorie i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nádvorie klauzúry

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie ii.
KÚ: Červený Kláštor

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-865/10 Unifikovaný názov PO: nádvorie ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nádvorie mlyna

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie iii.
KÚ: Červený Kláštor

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-865/11 Unifikovaný názov PO: nádvorie iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vstupné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Špitál zaniknutý
KÚ: Červený Kláštor

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-865/12 Unifikovaný názov PO: špitál zaniknutý

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zaniknutý špitál

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Sýpka
KÚ: Červený Kláštor

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-865/13 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kláštorná sýpka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba obytná
KÚ: Červený Kláštor

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-865/14 Unifikovaný názov PO: stavba obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stavba obytno-hospodárska

Stavba hospodárska i.
Nahrať súbor
Stavba hospodárska i.
KÚ: Červený Kláštor

Poloha
703-865/15 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hospodárska stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Studne-súbor
KÚ: Červený Kláštor

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-865/16 Unifikovaný názov PO: studne-súbor

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5 studní

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie iv.
KÚ: Červený Kláštor

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-865/17 Unifikovaný názov PO: nádvorie iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vstupné nádvorie

Stavba hospodárska ii.
Nahrať súbor
Stavba hospodárska ii.
KÚ: Červený Kláštor

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-865/18 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hospodárska stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Hostinec
KÚ: Červený Kláštor

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-865/19 Unifikovaný názov PO: hostinec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hostinec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie v.
KÚ: Červený Kláštor

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-865/20 Unifikovaný názov PO: nádvorie v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vstupné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr ohradný ii.
KÚ: Červený Kláštor

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
703-865/21 Unifikovaný názov PO: múr ohradný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bývalá hospodárska stavba

Múr hradbový s bránou
Nahrať súbor
Múr hradbový s bránou
KÚ: Červený Kláštor

Poloha
703-865/22 Unifikovaný názov PO: múr hradbový s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty