Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Drienov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Drienov v okrese Prešov.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mohylník
KÚ: Drienov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
707-2053/0 Unifikovaný názov PO: mohylník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané

Pomník Nahrať súbor Pomník Nálepku kpt. nám. 0
KÚ: Drienov

Poloha
707-1464/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I.sv.v.

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Nálepku kpt. nám. 228
KÚ: Drienov

Poloha
707-279/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Šimona a Júdu

Lit.: SABOL, Dominik: Kostol v Drienove. Nové nálezy a zistenia. In: Pamiatky a múzeá, roč. 67, 2018, č. 2, s. 27 – 30.

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty