Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Iža

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Iža v okrese Komárno.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kastel
Nahrať súbor
Kastel
KÚ: Iža

Poloha
401-289/1 Unifikovaný názov PO: kastel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané;Rímsky tábor v Iži

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Burgus
KÚ: Iža

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
401-2083/1 Unifikovaný názov PO: burgus

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sídlisko
KÚ: Iža

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
401-2084/1 Unifikovaný názov PO: sídlisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sídlisko
KÚ: Iža

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
401-2086/1 Unifikovaný názov PO: sídlisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 31
KÚ: Iža

Poloha
401-12054/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: farský kostol sv.Michala

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty